Słownik jąderko co to znaczy.
Definicja Jąderko. Co znaczy syntezę RNA, raczej rRNA, i białek rybosomalnych. Pod względem budowy.

Czy przydatne?

Definicja Jąderko

Definicja z ang. core, z niem. Kern.

Co to znaczy JĄDERKO: Jąderko - ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, raczej rRNA, i białek rybosomalnych. Pod względem budowy stanowi zagęszczenie chromatyn. W czasie podziału komórkowego jąderko zanika. Można to uzasadnić zablokowaniem transkrypcji genów kodujących rRNA, gdyż wtedy chromosomy ulegaja kondensacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Jakie Rodzaje Zmienności Wyróżnił Darwin I Jakie Przypisał Im Znaczenie Ewolucyjne?:
Co to jest następujące typy zmienności: Bezkierunkową - w formie drobnych, dziedzicznych różnic o charakterze bezkierunkowym. Darwin uznał zmienność bezkierunkową za tworzywo ewolucji Ustaloną - gdy wszystkie jąderko.
Definicja Jednopienność:
Co to jest występowanie męskich i kobiecych narządów rozrodczych (gametangii), a więc obydwu rodzajów kwiatów jednopłciowych, u tego samego osobnika, na przykład u nie wszystkich mszaków i u kukurydzy.Treść jąderko.
Definicja Jądro Komórkowe:
Co to jest organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, na przykład erytrocyty ssaków). Rolą jądra komórkowego jest przechowywanie jąderko.
Definicja Jagoda:
Co to jest mięsisty zawierający wewnątrz nasiona. Odpowiednikiem jagody może być owoc winorośli. Jagoda to termin botaniczny oznaczający owoc o mięsistej, niepękającej owocni, zawierającej w sobie kilka nasion jąderko.

Czym jest Jąderko znaczenie w Słownik biologia J .

  • Dodano:
  • Autor: