Słownik jąderko co to znaczy.
Definicja Jąderko. Co znaczy syntezę RNA, raczej rRNA, i białek rybosomalnych. Pod względem budowy.

Czy przydatne?

Definicja Jąderko

Definicja z ang. core, z niem. Kern.

Co to znaczy JĄDERKO: Jąderko - ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, raczej rRNA, i białek rybosomalnych. Pod względem budowy stanowi zagęszczenie chromatyn. W czasie podziału komórkowego jąderko zanika. Można to uzasadnić zablokowaniem transkrypcji genów kodujących rRNA, gdyż wtedy chromosomy ulegaja kondensacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Jak Powstają Nowe Geny?:
Co to jest genomu o zapis nowych białek zaczyna się od przypadkowego zwielokrotnienia pewnego odcinka DNA, bądź to poprzez duplikację, bądź poprzez dodanie całego chromosomu, czy także poprzez poliploidyzację jąderko.
Definicja Jakie Rodzaje Zmienności Wyróżnił Darwin I Jakie Przypisał Im Znaczenie Ewolucyjne?:
Co to jest następujące typy zmienności: Bezkierunkową - w formie drobnych, dziedzicznych różnic o charakterze bezkierunkowym. Darwin uznał zmienność bezkierunkową za tworzywo ewolucji Ustaloną - gdy wszystkie jąderko.
Definicja Jądro Komórkowe:
Co to jest organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, na przykład erytrocyty ssaków). Rolą jądra komórkowego jest przechowywanie jąderko.
Definicja Jagoda Pozorna:
Co to jest Jagoda pozorna - owoc zbudowany z mięsistego, jadalnego dna kwiatowego, na którym rozmieszczone są liczne, niewielkie suche nasiona - niełupki.Treść hasła pochodzi z Wikipedi jąderko.

Czym jest Jąderko znaczenie w Słownik biologia J .

  • Dodano:
  • Autor: