komórka co to znaczy
Definicja Komórka K. Co znaczy zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej.

Czy przydatne?

Definicja Komórka K

Definicja z ang. Mobile K, z niem. Mobil K.

Co to znaczy KOMÓRKA K: Komórkami K tytułujemy te komórki, które są zdolne do zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej opłaszczonej przeciwciałami. Przez wzgląd na tym do ekipy komórek K tradycyjnie zalicza się: komórki NK, makrofagi, monocyty, nie wszystkie limfocyty T, neutrofile, eozynofile i trombocyty. W węższym znaczeniu termin "komórka K" znaczy tylko komórki limfoidalne biorące udział w ADCC, a więc komórki NK i limfocyty T.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Czym jest Komórka K znaczenie w Słownik biologia K .