Słownik komórka co to znaczy.
Definicja Komórka K. Co znaczy zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej.

Czy przydatne?

Definicja Komórka K

Definicja z ang. Mobile K, z niem. Mobil K.

Co to znaczy KOMÓRKA K: Komórkami K tytułujemy te komórki, które są zdolne do zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej opłaszczonej przeciwciałami. Przez wzgląd na tym do ekipy komórek K tradycyjnie zalicza się: komórki NK, makrofagi, monocyty, nie wszystkie limfocyty T, neutrofile, eozynofile i trombocyty. W węższym znaczeniu termin "komórka K" znaczy tylko komórki limfoidalne biorące udział w ADCC, a więc komórki NK i limfocyty T.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Kleszczowe Zapalenie Mózgu:
Co to jest zapalenie mózgu KZM, wirusowa dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego przenoszona poprzez kleszcze. Faktorem etiologicznym są wirusy z rodz. Flaviviridae. Podstawoym źródłem zarażenia są kleszcze komórka k.
Definicja Klasa:
Co to jest Klasa (classis) - kategoria systematyczna w systematyce roślin odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt komórka k.
Definicja Konidia (Konidium):
Co to jest kuliste zarodniki licznych grzybów, raczej workowców i grzybów niedoskonałych, stanowiące organ rozmnażania bezpłciowego. Powstają na szczycie strzępki poprzez pączkowanie i następne odcinanie się komórka k.
Definicja Kuru:
Co to jest quot;śmiejąca się zgon" (z angielskiego: Curu, Kuru; nazwa od czasownika drżeć) - zawsze śmiertelna dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez priony. Do zakażenia dochodziło u dopuszczających się komórka k.

Czym jest Komórka K znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: