Słownik równowaga częstości genotypów co to znaczy.
Definicja Równowaga częstości genotypów. Co znaczy losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę.

Czy przydatne?

Definicja Równowaga częstości genotypów

Definicja z ang. The balance of the genotypic frequencies, z niem. Der Saldo der genotypische Frequenzen.

Co to znaczy RÓWNOWAGA CZĘSTOŚCI GENOTYPÓW: Równowaga ta określa się w zygotach po jednym cyklu losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę częstości genotypów przewiduje równanie Hardy’ego – Weinberga:p2 + 2pq + q2 Jeżeli mamy 2 allele A i a adekwatnie o częstości p i q , wówczas spodziewana częstość homozygoty AA wynosi p2, heterozygoty Aa - 2pq i homozygoty aa - q2. Jako kontrolę genetyczną mamy p2 + 2pq + q2 = 1. Jeśli częstość q allelu a jest niska, wtedy częstość występowania homozygoty q2 jest bardzo niska (na przykład recesywne dolegliwości genetyczne). Rzadkie allele (niska wartość q) występują zazwyczaj w heterozygotach, czyli nie mogą być odnalezione, jeżeli są recesywne i nie przejawiają ekspresji, dlatego także dobór nie może działać przeciwko nim. , Tomasz Pater

Definicja Rzęska:
Co to jest wypustki cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach fundamentalnych i pełniące w zasadzie jedną zasaniczą funkcję: ruchową. Występują w nie wszystkich komórkach eukariotycznych. Pod względem budowy mało równowaga częstości genotypów.
Definicja Rozłogi:
Co to jest pędy płożące się tuż nad powierzchnią ziemi. Zakorzeniając się w węzłach i wyrastając, tworzą nowe rośliny. Po obumarciu rośliny macierzystej albo oderwaniu się od niej stają się samodzielnymi równowaga częstości genotypów.
Definicja Ryzosfera:
Co to jest korzeniowa - przestrzeń w najbliższym otoczeniu młodych korzeni, poddana działaniu wydzielin korzenia. Jest różna od innych części gleby składem i większą ilością komórek bakterii (może zaistnieć równowaga częstości genotypów.
Definicja Rośliny Ozdobne:
Co to jest jednoroczne, dwuletnie albo długoletnie rośliny, również drzewa i krzewy o sporych walorach dekoracyjnych na przykład o pięknych i ciekawych kwiatach, owocach, ulistnieniu, zabarwieniu pędów, pokroju równowaga częstości genotypów.

Czym jest Równowaga częstości genotypów znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: