Słownik równowaga częstości genotypów co to znaczy.
Definicja Równowaga częstości genotypów. Co znaczy losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę.

Czy przydatne?

Definicja Równowaga częstości genotypów

Definicja z ang. The balance of the genotypic frequencies, z niem. Der Saldo der genotypische Frequenzen.

Co to znaczy RÓWNOWAGA CZĘSTOŚCI GENOTYPÓW: Równowaga ta określa się w zygotach po jednym cyklu losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę częstości genotypów przewiduje równanie Hardy’ego – Weinberga:p2 + 2pq + q2 Jeżeli mamy 2 allele A i a adekwatnie o częstości p i q , wówczas spodziewana częstość homozygoty AA wynosi p2, heterozygoty Aa - 2pq i homozygoty aa - q2. Jako kontrolę genetyczną mamy p2 + 2pq + q2 = 1. Jeśli częstość q allelu a jest niska, wtedy częstość występowania homozygoty q2 jest bardzo niska (na przykład recesywne dolegliwości genetyczne). Rzadkie allele (niska wartość q) występują zazwyczaj w heterozygotach, czyli nie mogą być odnalezione, jeżeli są recesywne i nie przejawiają ekspresji, dlatego także dobór nie może działać przeciwko nim. , Tomasz Pater

Definicja Rośliny Zielone:
Co to jest są rośliny lądowe i wodne, posiadające w naziemnej częsci wzrostowej (w liściach, a regularnie także w łodygach) zielony barwnik - chlorofil. W razie wodnych roślin chlorofil zawierają części poza równowaga częstości genotypów.
Definicja Różnosłupkowość (Heterostylia):
Co to jest Różnosłupkowość (heterostylia) - system zabezpieczający rośliny okrytonasienne przed samozapyleniem. U kwiatu jednego gatunku długość pręcików i słupka różni się.Treść hasła pochodzi z Wikipedi równowaga częstości genotypów.
Definicja Roślina Zielna:
Co to jest roślina o delikatnej, soczystej, niezdrewniałej łodydze rozwijającej się nad ziemią. Łodyga pokryta jest pierwotną tkanką okrywającą, a więc skórką. W klimacie umiarkowanym moment wegetacyjny roślin równowaga częstości genotypów.
Definicja Rzeżączka:
Co to jest Gonorrhoea) - dolegliwość zakaźna, przenoszona drogą płciową, której faktorem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria - dwoinka rzeżączki (gonokok). Źródłem zakażenia jest chory człowiek albo równowaga częstości genotypów.

Czym jest Równowaga częstości genotypów znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: