Słownik równowaga częstości genotypów co to znaczy.
Definicja Równowaga częstości genotypów. Co znaczy losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę.

Czy przydatne?

Definicja Równowaga częstości genotypów

Definicja z ang. The balance of the genotypic frequencies, z niem. Der Saldo der genotypische Frequenzen.

Co to znaczy RÓWNOWAGA CZĘSTOŚCI GENOTYPÓW: Równowaga ta określa się w zygotach po jednym cyklu losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę częstości genotypów przewiduje równanie Hardy’ego – Weinberga:p2 + 2pq + q2 Jeżeli mamy 2 allele A i a adekwatnie o częstości p i q , wówczas spodziewana częstość homozygoty AA wynosi p2, heterozygoty Aa - 2pq i homozygoty aa - q2. Jako kontrolę genetyczną mamy p2 + 2pq + q2 = 1. Jeśli częstość q allelu a jest niska, wtedy częstość występowania homozygoty q2 jest bardzo niska (na przykład recesywne dolegliwości genetyczne). Rzadkie allele (niska wartość q) występują zazwyczaj w heterozygotach, czyli nie mogą być odnalezione, jeżeli są recesywne i nie przejawiają ekspresji, dlatego także dobór nie może działać przeciwko nim. , Tomasz Pater

Definicja Rzeżączka:
Co to jest Gonorrhoea) - dolegliwość zakaźna, przenoszona drogą płciową, której faktorem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria - dwoinka rzeżączki (gonokok). Źródłem zakażenia jest chory człowiek albo równowaga częstości genotypów.
Definicja Regiel Dolny:
Co to jest klimacie umiarkowanie chłodnym to jest pietro lasów mieszanych występuące na wysokościach poniżej 1250 m n.p.m. Przeważają w nim świerkowe, bardzo rzadko bukowo-jodłowy (na przykład doliny: Strążyska równowaga częstości genotypów.
Definicja Roślina Jednoroczna:
Co to jest roślina przechodząca cały cykl postępowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion) pośrodku jednego okresu wegetacyjnego, potem ginąca. Przewarzająca część roślin uprawnych należy równowaga częstości genotypów.
Definicja Roślina Dwuletnia:
Co to jest roślina potrzebująca do odbycia cyklu rozwojowego dwóch okresów wegetacyjnych. W trakcie pierwszego roku produkowana jest rozeta liści asymilujących i organy spichrzowe (zmodyfikowane korzenie i równowaga częstości genotypów.

Czym jest Równowaga częstości genotypów znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: