rozmnażanie płciowe model co to znaczy
Rozmnażanie Płciowe - Model Konkurencji Pomiędzy Rodzeństwem Wiliamsa (Model Mszyca-Wrotek, Model.

Definicje i słownik biologiczny na R

 • Definicja Dolny Regiel Co to jest chłodnym to jest pietro lasów mieszanych występuące na wysokościach poniżej 1250 m n.p.m. Przeważają w nim świerkowe, bardzo rzadko bukowo
 • Definicja Endoplazmatyczne Retikulum Co to jest siateczka śródplazmatyczna, w skrócie ER - wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy mechanizm kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej
 • Definicja Jednoroczna Roślina Co to jest przechodząca cały cykl postępowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion) pośrodku jednego okresu wegetacyjnego, potem
 • Definicja Zielna Roślina Co to jest soczystej, niezdrewniałej łodydze rozwijającej się nad ziemią. Łodyga pokryta jest pierwotną tkanką okrywającą, a więc skórką. W klimacie
 • Definicja Ruderalne Rośliny Co to jest tereny sztucznie wytworzone poprzez człowieka, szczególnie środowiska miejskie na przykład okolice śmietników, rowy, tory kolejowe
 • Definicja Rozmnażanie płciowe - model zarośniętego brzegu Bella Co to jest Graham Bell określił fakt, iż przewarzająca część organizmów współzawodniczy z braćmi i siostrami, zatem jeżeli każdy osobnik będzie się
 • Definicja Rozmnażanie płciowe - model koewolucyjny Hamiltona Co to jest dolegliwości i płci, skrawek sztucznego życia. Wykazał on, że istotą rozmnażania płciowego jest umiejętność do zachowania genów, które być
 • Definicja Ruch fluidów według Lamarcka Co to jest żywych w czasie ich rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest właśnie wpływ tak zwany Fluidów wewnętrznych. Lamarck
 • Definicja Rzeżączka Co to jest dolegliwość zakaźna, przenoszona drogą płciową, której faktorem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria - dwoinka rzeżączki (gonokok
 • Definicja Górny Regiel Co to jest usytuowane między 1250 - 1550 m n.p.m. (aż po górną granicą lasu), gdzie panuje klimat chłodny. W reglu górnym przeważa świerk. Bardzo
 • Definicja Ozdobne Rośliny Co to jest dwuletnie albo długoletnie rośliny, również drzewa i krzewy o sporych walorach dekoracyjnych na przykład o pięknych i ciekawych kwiatach
 • Definicja Rozłogi Co to jest tuż nad powierzchnią ziemi. Zakorzeniając się w węzłach i wyrastając, tworzą nowe rośliny. Po obumarciu rośliny macierzystej albo oderwaniu
 • Definicja Heterostylia Różnosłupkowość Co to jest zabezpieczający rośliny okrytonasienne przed samozapyleniem. U kwiatu jednego gatunku długość pręcików i słupka różni się.Treść hasła
 • Definicja Ryzosfera Co to jest przestrzeń w najbliższym otoczeniu młodych korzeni, poddana działaniu wydzielin korzenia. Jest różna od innych części gleby składem i
 • Definicja Rzęska Co to jest cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach fundamentalnych i pełniące w zasadzie jedną zasaniczą funkcję: ruchową. Występują w nie wszystkich
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wieku dziecięcego spowodowana poprzez wirus różyczki. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo spora. Regularnie przebiega
 • Definicja Rybosom Co to jest produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów
 • Definicja Genotypów Częstości Równowaga Co to jest jednym cyklu losowego kojarzenia. Spodziewaną równowagę częstości genotypów przewiduje równanie Hardy’ego – Weinberga:p2 + 2pq + q2 Jeżeli
 • Definicja Wieloletnia Roślina Co to jest długoletnia) roślina zielna o częściach nadziemnych obumierających corocznie. Wiosną z części podziemnych (kłączy, bulw, cebul bądż
 • Definicja Zielone Rośliny Co to jest wodne, posiadające w naziemnej częsci wzrostowej (w liściach, a regularnie także w łodygach) zielony barwnik - chlorofil. W razie wodnych
 • Definicja Chemokin Błonowe Receptory Co to jest chemokiny pomimo dużej różnorodności posiadają bardzo podobny model budowy i aktywacji. Tworzą one 7 charakterystycznych pętli
 • Definicja Różyca Co to jest z łaciny Erysipelas suum) - zakażna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość świń o przebiegu ostrym albo przewlekłym. Występuje na całym
 • Definicja Dwuletnia Roślina Co to jest potrzebująca do odbycia cyklu rozwojowego dwóch okresów wegetacyjnych. W trakcie pierwszego roku produkowana jest rozeta liści
 • Definicja Rozmnażanie płciowe - model konkurencji pomiędzy rodzeństwem Wiliamsa (model mszyca-wrotek, model truskawka-koralowiec, model wiąz-ostryga) Co to jest część migrującego potomstwa musi umrzeć, a przeżywają tylko w najwyższym stopniu przystosowani. Wobec tego głównymi są potomkowie o cechach

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Rozmnażanie Płciowe - Model Konkurencji Pomiędzy Rodzeństwem Wiliamsa (Model Mszyca-Wrotek, Model Truskawka-Koralowiec, Model Wiąz-Ostryga), Roślina Dwuletnia co to jest.

Słownik Rozmnażanie Płciowe - Model Konkurencji Pomiędzy co to znaczy.