Słownik rybosom co to znaczy.
Definicja Rybosom. Co znaczy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów.

Czy przydatne?

Definicja Rybosom

Definicja z ang. ribosome, z niem. Ribosomen.

Co to znaczy RYBOSOM: Rybosomy - organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów (pierwotniaki, rośliny, zwierzęta) a również we wnętrzu organelli półautonomicznych - chloroplastów i mitochondriów. Rybosomy prokariontów i organelli półautonomicznych są mniejsze i wrażliwe na inne toksyny niż ich eukariotyczne odpowiedniki. U eukariontów rybosomy mogą być "wolne", to oznacza mogą swobodnie pływać w cytoplazmie (służa one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe przedmioty błon komórkowych i inne) albo przyczepione do retikulum endoplazamtycznego (na tych następuje synteza białek eksportowanych poza błony komórki - hormony białkowe, kolagen, nici elastynowe dla tkanki łącznej i wszystkie białka wytwarzane na eksport). Każdy rybosom jest zbudowany z dwóch podjednostek: małej i dużej. Obie te jednostki są zbudowane z białek i rRNA (rybosomowy RNA).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Ruch Fluidów Według Lamarcka:
Co to jest zmiany organizmów żywych w czasie ich rozwoju osobniczego wynikają z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest właśnie wpływ tak zwany Fluidów wewnętrznych. Lamarck przypisywał ruchom fluidów wewnętrznych (a rybosom.
Definicja Roślina Wieloletnia:
Co to jest bylina - trwała (długoletnia) roślina zielna o częściach nadziemnych obumierających corocznie. Wiosną z części podziemnych (kłączy, bulw, cebul bądż zapasonośnych korzeni) wyrastają młode pędy rybosom.
Definicja Rośliny Zielone:
Co to jest są rośliny lądowe i wodne, posiadające w naziemnej częsci wzrostowej (w liściach, a regularnie także w łodygach) zielony barwnik - chlorofil. W razie wodnych roślin chlorofil zawierają części poza rybosom.
Definicja Rozmnażanie Płciowe - Model Konkurencji Pomiędzy Rodzeństwem Wiliamsa (Model Mszyca-Wrotek, Model Truskawka-Koralowiec, Model Wiąz-Ostryga):
Co to jest iż przewarzająca część migrującego potomstwa musi umrzeć, a przeżywają tylko w najwyższym stopniu przystosowani. Wobec tego głównymi są potomkowie o cechach niezwykłych. Williams przeciwstawiał rybosom.

Czym jest Rybosom znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: