rybosom co to znaczy
Definicja Rybosom. Co znaczy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów.

Czy przydatne?

Definicja Rybosom

Definicja z ang. ribosome, z niem. Ribosomen.

Co to znaczy RYBOSOM: Rybosomy - organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów (pierwotniaki, rośliny, zwierzęta) a również we wnętrzu organelli półautonomicznych - chloroplastów i mitochondriów. Rybosomy prokariontów i organelli półautonomicznych są mniejsze i wrażliwe na inne toksyny niż ich eukariotyczne odpowiedniki. U eukariontów rybosomy mogą być "wolne", to oznacza mogą swobodnie pływać w cytoplazmie (służa one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe przedmioty błon komórkowych i inne) albo przyczepione do retikulum endoplazamtycznego (na tych następuje synteza białek eksportowanych poza błony komórki - hormony białkowe, kolagen, nici elastynowe dla tkanki łącznej i wszystkie białka wytwarzane na eksport). Każdy rybosom jest zbudowany z dwóch podjednostek: małej i dużej. Obie te jednostki są zbudowane z białek i rRNA (rybosomowy RNA).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Czym jest Rybosom znaczenie w Słownik biologia R .