Słownik rybosom co to znaczy.
Definicja Rybosom. Co znaczy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów.

Czy przydatne?

Definicja Rybosom

Definicja z ang. ribosome, z niem. Ribosomen.

Co to znaczy RYBOSOM: Rybosomy - organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów (pierwotniaki, rośliny, zwierzęta) a również we wnętrzu organelli półautonomicznych - chloroplastów i mitochondriów. Rybosomy prokariontów i organelli półautonomicznych są mniejsze i wrażliwe na inne toksyny niż ich eukariotyczne odpowiedniki. U eukariontów rybosomy mogą być "wolne", to oznacza mogą swobodnie pływać w cytoplazmie (służa one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe przedmioty błon komórkowych i inne) albo przyczepione do retikulum endoplazamtycznego (na tych następuje synteza białek eksportowanych poza błony komórki - hormony białkowe, kolagen, nici elastynowe dla tkanki łącznej i wszystkie białka wytwarzane na eksport). Każdy rybosom jest zbudowany z dwóch podjednostek: małej i dużej. Obie te jednostki są zbudowane z białek i rRNA (rybosomowy RNA).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Roślina Wieloletnia:
Co to jest bylina - trwała (długoletnia) roślina zielna o częściach nadziemnych obumierających corocznie. Wiosną z części podziemnych (kłączy, bulw, cebul bądż zapasonośnych korzeni) wyrastają młode pędy rybosom.
Definicja Rośliny Ruderalne:
Co to jest rośliny zasiedlające tereny sztucznie wytworzone poprzez człowieka, szczególnie środowiska miejskie na przykład okolice śmietników, rowy, tory kolejowe, parkingi, pobocza dróg. Regularnie to są rybosom.
Definicja Roślina Jednoroczna:
Co to jest roślina przechodząca cały cykl postępowy (od wykiełkowania z nasienia do wydania własnych nasion) pośrodku jednego okresu wegetacyjnego, potem ginąca. Przewarzająca część roślin uprawnych należy rybosom.
Definicja Rośliny Zielone:
Co to jest są rośliny lądowe i wodne, posiadające w naziemnej częsci wzrostowej (w liściach, a regularnie także w łodygach) zielony barwnik - chlorofil. W razie wodnych roślin chlorofil zawierają części poza rybosom.

Czym jest Rybosom znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: