Słownik strumektomia stereotaksja co to znaczy.
SÓD co znaczy SHUNT krzyżówka SACHARAZA co to jest STETOSKOP słownik SPIROMETRIA czym jest.

Słownik i definicje chemiczne na S

 • Co znaczy Strumektomia Definicja opierający na resekcji gruczołu tarczowego; najczęstszym wskazaniem do częściowej albo całkowitej resekcji tarczycy jest wole guzowate i co znaczy.
 • Co znaczy Stereotaksja Definicja operacyjna użytkowana w neurochirurgii, której celem jest wprowadzenie w ściśle określone miejsce mózgu elektrody, bądź implantu w celu krzyżówka.
 • Co znaczy Skleroproteidy Definicja których należą: kolagen, keratyna, fibrynogen. Wykazują małą wrażliwość na działanie enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego co to jest.
 • Co znaczy Ssak Definicja szeroko użytkowane w medycynie dla odsysania płynów, krwi, śluzu z jam ciała, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Ssaki mogą być słownik.
 • Co znaczy Sen Definicja zdarzenie, podle-gające endogennemu rytmowi dnia i nocy pod kontrolą wyspecjalizowanych ośrodków pnia mózgu. Sen jest konieczny dla życia czym jest.
 • Co znaczy Sympatykomimetyki Definicja podobnie, jak przenośniki adrenergiczne - adrenalina i noradrenalina działają przy zakończeniach współczulnych. Działanie ich jest co oznacza.
 • Co znaczy Sport Definicja zespołowe, wszelkiego rodzaju współzawodnictwo, którego celem jest uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej. Sport wyczynowy i tłumaczenie.
 • Co znaczy Seksuologia Definicja uczuciowo-seksualnym, jego zaburzeniach, rozwoju więzi międzyludzkich. S. ma charakter interdyscyplinarny obejmuje różne dziedziny medyczne przykłady.
 • Co znaczy Skazy Definicja patologicznych reakcji w obrębie jakiegoś narządu albo całego ciała, nabyta - rezultacie działania czynników toksycznych, infekcyjnych albo definicja.
 • Co znaczy Supinacja Definicja stopy albo ręki (dzięki ruchomości stawu promieniowo-łokciowego; ruchem odwrotnym do supinacji jest pronacja a więc odwracanie kończyny do encyklopedia.
 • Co znaczy Seryna Definicja endogenny aminokwas występujący w białkach. Technologicznie można go dostać z jedwabiu jak działa.
 • Co znaczy Starczowzroczność Definicja uwarunkowane wiekiem upośledzenie akomodacji oka do bliży jest to trudności widzenia z bliska. U osób w średnim wieku, które przedtem czy jest.
 • Co znaczy Szczepionki Definicja albo inaktywowanych) bakterii, wirusów albo ich części, które utraciły własne właściwości chorobotwórcze. Sz. podaje się w celu wywołania pojęcie.
 • Co znaczy Sulfonamidy Definicja sulfanilowego; działają poprzez hamowanie wbudowywania kwasu paraaminobenzoesowego, w rezultacie czego bakteria nie może zsyntetyzować wyjaśnienie.
 • Co znaczy Stulejka Definicja wrodzona albo kupione, przeważnie w rezultacie stanów zapalnych, zwężenie napletka uniemożliwiające jego zsunięcie z żołędzi. Prowadzić opis.
 • Co znaczy Strach Definicja emocjonalny spowodowany poprzez konkretną przyczynę i zmuszający do natychmiastowego działania celem redukcji zagrożenia. Patrz także informacje.
 • Co znaczy Streptomycyna Definicja aminoglikozydaz działający raczej na bakterie Gramujemne i prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowany raczej, w kombinacji z innymi lekami, w znaczenie.
 • Co znaczy Samobójstwo Definicja rezultacie celowego, świadomego działania, bez pomocy osób trzecich. Pośród zachowań samobójczych odznacza się tak zwany demonstracje co znaczy.
 • Co znaczy Saprobionty Definicja gnijącym materiale organicznym i odżywiające się nim. W razie substancji roślinnych to są saprofity, zwierzęcej - saprozoity. Spełniają krzyżówka.
 • Co znaczy Sarkomer Definicja przedmiotów kurczliwych włókien mięśni szkieletowych miofibryli. Na poziomie ultrastrukturalnym poszczególne włókna mięśni szkieletowych co to jest.
 • Co znaczy Skolioza Definicja kręgosłupa; może mieć charakter idiopatyczny, być wadą wrodzoną albo występować u chorych z porażeniem mózgowym, mielodysplazją, dystrofią słownik.
 • Co znaczy Skrobia Definicja polisacharyd, jeden z głównych węglowodanów zapasowych roślin, gromadzi się w nasionach, owocach, korzeniach i bulwach, fundamentalny czym jest.
 • Co znaczy Smoczek Definicja zakładana na butelkę w celu pojenia i karmienia niemowląt. Są także smoczki wykorzystywane jedynie uspokojeniu dziecka. Muszą być one co oznacza.
 • Co znaczy Szczęka Definicja podłoże dla górnej części twarzy, ich kształt, położenie, rozmiary określają kształt twarzy. Na szczękach położony jest łuk zębowy górny Na tłumaczenie.
 • Co znaczy Skóra Definicja jest największym narządem pokrywającym całe ciało. Spełnia istotne funkcje dla całego ustroju. Pełni rolę: ochronną w relacji do czynników przykłady.
 • Co znaczy Stabilizacja Definicja leczenia nie wszystkich obrażeń układu kostno-stawowego polegająca na uniemożliwieniu ruchu uszkodzonej części układu albo jego sąsiedztwa definicja.
 • Co znaczy Szczękoscisk Definicja powodujący niemożność szerokiego otwarcia, a nawet uniemożliwiający otwarcie ust. Powodami mogą być stany zapalne gardła i j. ustnej encyklopedia.
 • Co znaczy Strofantyna Definicja serce z nasion strofantu (Strophantus gratus) i z drzew gatunku Acocanthera - strofantyna C i strofantyna K (Kombe) - mieszanina glikozydów jak działa.
 • Co znaczy Skrzyduk Definicja spojówki -trójkątna zmarszczka spojówki gałkowej w obrębie szpary powiekowej. Powodem może być częsta ekspozycja na słońce, kurz, wiatr czy jest.
 • Co znaczy Sarkoplazma Definicja mięśni szkieletowych. Opisy poszczególnych składników mięśni szkieletowych mają swe odrębne mianownictwo: błona komórkowa to sarkolema pojęcie.
 • Co znaczy Szpatułka Definicja płytka metalowa, drewniana albo plastykowa wykorzystywana do uciśnięcia języka w celu zbadania gardła wyjaśnienie.
 • Co znaczy Syndaktylia Definicja zrost palców; wada rozwojowa polegająca na ścisłym albo luźnym zroście dwóch albo większej liczby palców ręki albo stopy. Powstaje ok opis.
 • Co znaczy Sprzężna Definicja miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Pomocna w ocenie szans odbycia porodu drogami naturalnymi. Odznacza się sprzężne: prawdziwą informacje.
 • Co znaczy Siarkowodór Definicja wodoru; końcowy wytwór przemiany siarki w organizmie, powstaje w przewodzie pokarmowym, wydalany jest z kałem i charakteryzuje się bardzo znaczenie.
 • Co znaczy Selen Definicja pierwiastek śladowy, konieczny dla człowieka. Jest składnikiem peroksydazy glutationowej chroniącej erytrocyty przed działaniem nadtlenków co znaczy.
 • Co znaczy Salmonella Definicja Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w krzyżówka.
 • Co znaczy Szpital Definicja zdrowia; zapewnia specjalistyczną, całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji lekarsko-pielęgniarskiej. Szpitale co to jest.
 • Co znaczy Serologia Definicja dział immunologii zajmujący się badaniem odporności humoralnej organizmów słownik.
 • Co znaczy Serce Definicja piersiowej, wciśnięty pomiędzy płuca i część śródpiersiową, gdzie leży tchawica, przełyk, spore naczynia krwionośne, węzły chłonne. S. ma czym jest.
 • Co znaczy Spoidło Definicja mózgu człowieka występuje kilka układów włókien spoidłowych, które tworzą spoidła: przednie, tylne, sklepienia i ciało modzelowate co oznacza.
 • Co znaczy Striping Definicja wyluszczenie); chirurgiczne wycięcie leżącej podskórnie, poszerzonej żylakowato żyły w jej osi podłużnej - użytkowany w operacyjnym tłumaczenie.
 • Co znaczy Splenektomia Definicja powodem tego zabiegu chirurgicznego jest patologia samego narządu, konieczność wyłączenia funkcji tego narządu w nie wszystkich chorobach przykłady.
 • Co znaczy Siwienie Definicja włosach przeważnie związany z wiekiem tzw siwizna fizjologiczna. Powód siwizny nie jest znana, nasilać się może po ciężkich chorobach definicja.
 • Co znaczy Srom Definicja szczególnie wrażliwy na bodźce seksualne. Anatomicznie nazwą sromu niewieściego obejmuje się wszystkie płciowe kobiece części zewnętrzne encyklopedia.
 • Co znaczy Stłumienie Definicja przedmiotowym - opukiwaniem odgłos nad narządami na przykład stłumienie wątroby, serca nie zawierającymi powietrza. Obecność płynu w jamie jak działa.
 • Co znaczy Somatotropina Definicja somatotropic hormone); hormon wzrostu (CH - z angielskiego: growth hormone) produkowany poprzez komórki alfa przedniego płata płata czy jest.
 • Co znaczy Sgot Definicja skrót chemiczny laboratoryjnej próby wątrobowej w surowicy krwi - transaminazy glutaminianowo-szczawiooctowej pojęcie.
 • Co znaczy Stopa Definicja w momencie stania i chodu, dźwigający ciężar całego ciała. Stopa ma budowę przypominającą konstrukcję sklepienia, która jest wyjaśnienie.
 • Co znaczy Strychnina Definicja Kulczyby wronie oko (Strychnos nux-vomica); powiększa napięcie mięśni prążkowanych, pobudza oddychanie, powiększa ciśnienie tętnicze krwi i opis.
 • Co znaczy Stenokardia Definicja pochodzenia, przeważnie to jest przelotny ból sercowy o charakterze palącogniotącym przewodzony poprzez włókna nerwu błędnego informacje.
 • Co znaczy Szmer Definicja słyszalny nad sercem, płucami, naczyniami krwionośnymi. Odznacza się szmery poprawne: skurczowy i rozkurczowy nad sercem, pęcherzykowy nad znaczenie.
 • Co znaczy Skiaskopia Definicja ustalania refrakcji oka. Źrenica oka oświetlona jest płaskim lusterkiem z odległości 1m jeżeli ruch cienia jest zgodny z ruchem lusterka co znaczy.
 • Co znaczy Sterylnosc Definicja poprzez odkażanie (dezynfekcję) i wyjaławianie (sterylizację), gdy wszystkie elementy mające kontakt z organizmem, wykorzystywane krzyżówka.
 • Co znaczy Sapka Definicja noworodka i niemowlęcia wywołane niedrożnością jam nosowych wskutek obrzęku śluzówki. W okresie ssania dziecko dusi się, krzyczy, nie co to jest.
 • Co znaczy Stłuszczenie Definicja opierające na gromadzeniu się cząsteczek tłuszczu w cytoplazmie komórek narządów miąższowych, szczególnie wątroby. Przewlekłe stłuszczenie słownik.
 • Co znaczy Synowektomia Definicja błony maziowej, która uległa przerostowi i zmianom zapalnym. Zabieg realizowany dawniej bardzo regularnie, szczególnie w zmianach czym jest.
 • Co znaczy Schizogonia Definicja bezpłciowego pierwotniaków pasożytniczych; odpowiednikiem może być cykl życiowy Plasmodium, wywołujących malarię. Ukąszenie komara co oznacza.
 • Co znaczy Steroidy Definicja pochodne steranu o różnorodnym działaniu. Należą do nich: cholesterol, hormony płciowe, hormony kory nadnerczy, kwasy żółciowe, ekipa tłumaczenie.
 • Co znaczy Szczepienia Definicja niekiedy jedyna sposób zapobiegania chorobom zakaźnym. W Polsce szczepienia są obligatoryjne (wg kalendarza szczepień), nie stosuje się przykłady.
 • Co znaczy Stopotrząs Definicja ruchy stopy spowodowane jej biernym zgięciem grzbietowym z przytrzymaniem w tej pozycji. To jest jeden z objawów piramidowych definicja.
 • Co znaczy Skopolamina Definicja psiankowatych; wykazuje działanie parasympatykolityczne i depresyjne na OUN - wywołuje senność. Znosi napięcie i drżenie mięśniowe. W encyklopedia.
 • Co znaczy Sporogonia Definicja etap rozmnażania się płciowego pierwotniaków; zygota powstała z połączenia gamet ulega wielokrotnemu podziałowi jak działa.
 • Co znaczy Sonomammografia Definicja ultrasonograficzne sutków; aktualnie najtańsza, w najwyższym stopniu dostępna sposób badania sutków. Jest badaniem subiektywnym, którego czy jest.
 • Co znaczy Sieć Definicja jamie brzusznej zawierająca tkankę tłuszczową, limfocyty, histiocyty i komórki wędrujące tkanki łącznej tworzące tak zwany plamy mleczne pojęcie.
 • Co znaczy Streptolizyna Definicja produkowana poprzez paciorkowce beta hemolityczne ekipy A. Streptolizyna O (wrażliwa na działanie tlenu) działa hemolitycznie, cyto i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Szkorbut Definicja witaminy C; ciężki niedobór witaminy C o objawach ostrych albo przewlekłych z obecnością skazy krwotocznej i zaburzeniami syntezy osteoidu opis.
 • Co znaczy Szkliwiak Definicja ameloblastoma); nowotwór pochodzący z nabłonka zawiązka zębowego, zazwyczaj wolno rośnie z tyłu żuchwy, rzadko daje przerzuty; leczenie informacje.
 • Co znaczy Salowa Definicja do którego obowiązków należy utrzymywanie porządku we wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się chorzy. Służbowo salowe podlegają znaczenie.
 • Co znaczy Sparganoza Definicja postacią larwalną tasiemca Diphyllobothrium (plerocerkoid). Powodem jest spożycie nie dogotowanej ryby, surowego mięsa, picie zakażonej co znaczy.
 • Co znaczy Stomia Definicja przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach krzyżówka.
 • Co znaczy Słuch Definicja kodowania i przesyłania informacji słuchowej. Słuch ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie, lecz w pierwszej kolejności umożliwia co to jest.
 • Co znaczy Sodomia Definicja seksualnych opierające na uprawianiu praktyki seksualnej ze zwierzętami. Brak człowieka jako partnera seksualnego przy jednoczesnej słownik.
 • Co znaczy Shigella Definicja Gramujemne z rodz. Enterobacteriaceae. Gatunki w rodzaju Shigella są podzielone na 4 ekipy z racji na różnice w antygenach somatycznych czym jest.
 • Co znaczy Syropy Definicja wysokim stężeniu w wodzie albo sokach. Użytkowane szeroko w lecznictwie na przykład w lekach o działaniu wykrztuśnym. - roztwory cukrowe o co oznacza.
 • Co znaczy Sabadyla Definicja kichawiec; długoletnia roślina zielna występująca w Meksyku, Gwatemali i Wenezueli. Nasiona sabadyli zawierają alkaloidy silnie drażniące tłumaczenie.
 • Co znaczy Sinica Definicja zabarwienie skóry i błon śluzowych wskutek zwiększonej zawartości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny we krwi włośniczkowej. Sinica przykłady.
 • Co znaczy Srebro Definicja metaliczny pierwiastek o specjalnych właściwościach i wykorzystaniu. Pod względem kowalności i plastyczności ustępuje jedynie złotu, jest definicja.
 • Co znaczy Skórzak Definicja nabłonkowej; rośnie wolno, występuje jako torbiel jajnika, owłosionej skóry głowy, śluzówki j. ustnej, śródpiersia. W guzie znajdują się encyklopedia.
 • Co znaczy Ssanie Definicja niemowlęcia wykorzystywany do pobierania pokarmu. Szczególne ułożenie krtani u niemowląt skutkuje, iż połykanie pokarmu dzieje się bez jak działa.
 • Co znaczy Sakralizacja Definicja opierające na zrośnięciu V kręgu lędźwiowego z kością krzyżową. W zasadzie nie skutkuje objawów klinicznych, uwidacznia się przypadkowo w czy jest.
 • Co znaczy Skaryfikacja Definicja zadrapanie albo nakłucie skóry realizowane w celach diagnostycznych, leczniczo albo zapobiegawczo - szczepienia ochronne pojęcie.
 • Co znaczy Szkarlatyna Definicja której faktorem sprawczym jest paciorkowiec betahemoli-zujący ekipy A - ta sama bakteria, która wywołuje powszechnie znaną anginę. Moment wyjaśnienie.
 • Co znaczy Sgpt Definicja skrót chemiczny laboratoryjnej próby wątrobowej w surowicy krwi - transaminazy glutaminianowo-pirogronowej opis.
 • Co znaczy Surfaktant Definicja niedodmowy, powstający raczej w pneumocytach pęcherzyków płucnych. To jest fosfolipid zawierający lecytynę. S. jest substancją czynna informacje.
 • Co znaczy Rozsiane Stwardnienie Definicja podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tak zwany blaszek - plaque). Dolegliwość znaczenie.
 • Co znaczy Stridor Definicja okresie faz oddychania, zarówno wdechu i wydechu. Stridor świadczy o zwężeniu dróg oddechowych - tchawicy, głównych oskrzeli, krtani co znaczy.
 • Co znaczy Samowyleczenie Definicja ingerencji lekarza; samoistne wyleczenie jest zjawiskiem bardzo częstym na przykład gojenie się drobnych ran, otarć skóry ustępowanie krzyżówka.
 • Co znaczy Skalp Definicja połączenie skóry głowy i jej podłoża czepca ścięgnistego, przez pasma tkanki łącznej, zwane troczkami skóry. Dzięki tym połączeniom warstwy co to jest.
 • Co znaczy Salicylany Definicja w lecznictwie najpowszechniej stosowany jest kwas acetylosalicylowy (aspiryna), jako środek przeciwbólowy, przeciwgorączkowe słownik.
 • Co znaczy Sekretyna Definicja wydzielany poprzez komórki S błony śluzowej dwunastnicy i jelita cienkiego pod wpływem kontaktu z kwaśną treścią żołądkową. S. powiększa czym jest.
 • Co znaczy Spastyczność Definicja mięśniowe typu piramidowego wzmagające się pod wpływem bodźców czuciowych. Odruchy ścięgniste są wygórowane. To jest najczęstsza postać co oznacza.
 • Co znaczy Segment Definicja narządu oddzielona granicami rzeczywistymi albo umownymi. Budowa segmentarna nie wszystkich narządów poznana jest bardzo dobrze. Segmenty tłumaczenie.
 • Co znaczy Szyja Definicja głowę z tułowiem; rusztowanie kostne szyi stanowi kręgosłup szyjny złożony z 7 kręgów. Dwa pierwsze kręgi różnią się znacząco w budowie przykłady.
 • Co znaczy Streptokinaza Definicja białkowy o charakterze enzymu, produkowany poprzez nie wszystkie szczepy paciorkowców. Użytkowana w lecznictwie jako fibrynolityk do definicja.
 • Co znaczy Symbioza Definicja współżycie organizmów dwu albo kilku gatunków (symbiontów) dla osiągnięcia wspólnej korzyści encyklopedia.
 • Co znaczy Serratia Definicja sporo szczepów wydziela charakterystyczny czerwony barwnik (prodigiozynę) U pacjentów hospitalizowanych drobnoustroje te mogą wywoływać jak działa.
 • Co znaczy Solarium Definicja promieniami ultrafioletowymi, szczególnie ultrafioletem A (UV-A). Powszechnie użytkowane jest także w celach kosmetycznych, do opalania czy jest.
 • Co znaczy Siarka Definicja pierwiastek chemiczny, makroelement, w żywych organizmach występuje w aminokwasach, peptydach, hormonach białkowych. Źródłem siarki dla pojęcie.
 • Co znaczy Sanatorium Definicja zajmujący się leczeniem chorych z ustalonymi ekipami schorzeń jako uzupełnienie leczenia szpitalnego, dalszą rehabilitację i terapię wyjaśnienie.
 • Co znaczy Symulacja Definicja świadome wprowadzanie w błąd lekarza albo otoczenia przez podawanie nieprawdziwych objawów, udawanie dolegliwości w celu uzyskania opis.
 • Co znaczy Splenomecalia Definicja zwiększenie śledziony; powodami mogą być: rozkwit nowotworowy, zaburzenia w krążeniu, nadciśnienie w układzie żyły wrotnej, dolegliwości informacje.
 • Co znaczy Sfigmomanometr Definicja urządzenie wykorzystywane pomiarowi ciśnienia tętniczego krwi. Dawniej ich działanie opierało się o zjawiska czysto mechaniczne znaczenie.
 • Co znaczy Stomatologia Definicja się postępem, czynnością i schorzeniami narządu żucia i j. ustnej. W Polsce pierwsza katedra stomatologii powstała na UJ. w Krakowie w co znaczy.
 • Co znaczy Samouszkodzenie Definicja sobie samemu, uszkodzenie ciała - zranienie, połknięcie ostrego przedmiotu, przeważnie jako próba samobójcza. Powodami mogą być głębokie krzyżówka.
 • Co znaczy Serotonina Definicja powstaje z tryptofanu w neuronach serotonergicznych. Jest przekaźnikiem w synapsach OUN, występuje także w trombocytach i błonie śluzowej co to jest.
 • Co znaczy Struniak Definicja miejscowej złośliwości, nie dający przerzutów do odległych narządów. Przeważnie umiejscowiony w rejonie kości krzyżowej i ogonowej i słownik.
 • Co znaczy Saponiny Definicja glikozydów roślinnych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie i pieniących się jak mydło. Saponiny występują w lukrecji mydlnicy, kasztanowcu czym jest.
 • Co znaczy Sferocyt Definicja typowego dla prawidłowej krwinki centralnego wgłobienia. Wskutek defektu otoczki pomniejszona jest oporność osmotyczna. Występuje w co oznacza.
 • Co znaczy Somatostatyna Definicja podwzgórzu, hamuje wydzielanie przysadkowe somatotropiny, prolaktyny, tyreotropiny, gastryny. W górnym odcinku przewodu pokarmowego obniża tłumaczenie.
 • Co znaczy Sacharoza Definicja dwucukier, w skład którego wchodzi fruktoza i glukoza. Otrzymywany z trzciny cukrowej albo buraków cukrowych. W jelicie cienkim przez przykłady.
 • Co znaczy Stęp Definicja stopy (pozostałe dwie części to śródstopie i palce). Stęp złożona jest z 7 kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech definicja.
 • Co znaczy Skatol Definicja tryptofanu powstały w przewodzie pokarmowym w rezultacie działania bakterii gnilnych. Występuje raczej w stolcu, także w moczu. Jest encyklopedia.
 • Co znaczy Symptomatologia Definicja chorobowych, główny obiekt diagnostyki w czasie badania lekarskiego. Różnorodność objawów, regularnie wspólnych dla licznych jednostek jak działa.
 • Co znaczy Smółka Definicja zielona masa wydalana kompletnie poprzez noworodka do 4 dnia po porodzie jako śluzowy korek. Produkowana jest już od 4 miesiąca życia czy jest.
 • Co znaczy Suchoty Definicja dawna nazwa gruźlicy płuc oznaczająca uciążliwy, wyniszczający kaszel pojęcie.
 • Co znaczy Sarkoidoza Definicja Schauman-na-Boecka; To jest ziarniniakowa dolegliwość uogólniona, w powyżej 90% przypadków objawia się w płucach, zająć może jednak każdy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Siara Definicja żółty, gęsty pokarm tworzony poprzez gruczoł piersiowy od 4 tyg. ciąży do kilku dni po porodzie. Zawiera wiele białka - raczej opis.
 • Co znaczy Sympatektomia Definicja częściowe albo całkowite pni współczulnych w odcinku piersiowym (aktualnie przeważnie endoskopowo poprzez torakoskop) albo lędźwiowym informacje.
 • Co znaczy Sfingolipidy Definicja istotny składnik błon komórkowych. S. zbudowane są ze sfingozyny, długołańcuchowego kwasu tłuszczowego, reszty kwasu fosforowego, zasady znaczenie.
 • Co znaczy Samozakazenie Definicja autoinwazja; osłabienie odporności organizmu w rezultacie niedożywienia, przewlekłych chorób prowadzi do uzjadliwienia się drobnoustrojów co znaczy.
 • Co znaczy Smak Definicja zmysłów dostępnych organizmom wykorzystywany ocenie właściwości substancji znajdujących się w jamie ustnej. Człowiek rozróżnia 5 smaków krzyżówka.
 • Co znaczy Spodziectwo Definicja powstająca w rezultacie niekompletnego rozwoju przedniej cewki. W cewce moczowej proksymalnie do jej normalnego ujścia zewnętrznego, na co to jest.
 • Co znaczy Sylimaryna Definicja Ostropestu plamistego (Silybum marianum); złożona jest z 3 głównych związków: sylibiny sylidianiny i sylikrystyny. Leczniczo użytkowana w słownik.
 • Co znaczy Seplenienie Definicja odznacza się sygmatyzm właściwy, parasygmatyzm i mogisygmatyzm. Sygmatyzm właściwy (seplenienie zgodne) bazuje na nieprawidłowej wymowie czym jest.
 • Co znaczy Szypuła Definicja zabiegu operacyjnego określony fragment tkanki na przykład mięsień z przebiegającym w nim naczyniem krwionośnym tak zwany szypuła co oznacza.
 • Co znaczy Sialografia Definicja aktualnie kontrastowe badanie radiologiczne ślinianek przyusznych i podżuchwowych. Środek cieniujący wprowadzany był szczególnym cewnikiem tłumaczenie.
 • Co znaczy Starość Definicja w pojedynkę bardzo różny moment, z regularnie znaczącą dysproporcją pomiędzy wiekiem biologicznym a metrykalnym. Przyjmuje się umownie za przykłady.
 • Co znaczy Stres Definicja Markiem Juraszkiem Czym jest centralny układ ner­wowy? Jak sama nazwa wskazuje, to centralna stacja przekaźniko­wa naszego organizmu definicja.
 • Co znaczy Słowotok Definicja wielomówność; symptom opierający na nadmiernej gadatliwości, czasami chaotyczny i bez większego znaczenia w danej chwili. Występuje w nie encyklopedia.
 • Co znaczy Siniak Definicja tkanki podskórnej przeważnie jako rezultat urazu, stłuczenia. Siniaki powstające po minimalnym nawet uderzeniu mogą świadczyć o jak działa.
 • Co znaczy Sildenafil Definicja enzymów fos-fodiesterazy; hamowanie aktywności tego enzymu w obrębie ciał jamistych prącia ułatwia stworzenie i utrzymanie wzwodu, w czy jest.
 • Co znaczy Skręcenie Definicja charakteryzujące się: obrzękiem, wylewem krwawym do wnętrza stawu, bolącym ograniczeniem ruchomości stawu. W zależności od stopnia pojęcie.
 • Co znaczy Stałocieplnosc Definicja monotermia; utrzymywanie temp. ustroju pośrodku całego dnia na poziomie zgodnym z fizjologicznym trybem okołodobowym wyjaśnienie.
 • Co znaczy Strzałka Definicja mniejsza od piszczeli. Nasada bliższa - głowa połączona jest z kością piszczelową. W bliskim sąsiedztwie głowy strzałki przebiega nerw opis.
 • Co znaczy Staw Definicja które umożliwiają swobodne ruchy dwu kości względem siebie. Staw złożona jest z powierzchni stawowych; torebki stawowej; jamy stawowej informacje.
 • Co znaczy Spektroskopia Definicja badanie diagnostyczne oparte na analizie emitowanego albo pochłanianego znaczenie.
 • Co znaczy Strzykawka Definicja sterylne urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku, wykorzystywane do pobierania krwi i wykonywania infekcji co znaczy.
 • Co znaczy Sanityzacja Definicja pewnych drobnoustrojów dzięki wybiórczej dezynfekcji. Celem jest pomniejszenie ilości drobnoustrojów we florze powierzchni ciała, elementów krzyżówka.
 • Co znaczy Synapsa Definicja zachodzi komunikacja (tak zwany przekaźnictwo synaptyczne) pomiędzy komórkami nerwowymi i pomiędzy komórkami nerwowymi, a komórkami co to jest.
 • Co znaczy Scyntygrafia Definicja realizowane aktualnie dzięki tak zwany kamery scyntygraficznej gammakamery, skonstruowanej pod koniec lat 50-tych poprzez Angera. Badanie S słownik.
 • Co znaczy Sfingomieliny Definicja ważny składnik osłonki mielinowej, zbudowane z ceramidu i fosforylocholiny. Zaburzenia przemiany tych związków prowadzi do sfingolipidozy czym jest.
 • Co znaczy Solanka Definicja woda ze źródła zawierającego chlorek sodu, może także pochodzić z wyługowania złoży soli co oznacza.
 • Co znaczy Surowica Definicja uzyskana po oddzieleniu przedmiotów morfotycznych, różniąca się od osocza brakiem fibrynogenu i czynników krzepnięcia krwi. Surowica tłumaczenie.
 • Co znaczy Strup Definicja surowiczego, części naskórka, bakterie, krew z powierzchownych ran i otarć skóry, zawartość pęcherzy, krost, wydzielina z owrzodzeń przykłady.
 • Co znaczy Sympatykolityki Definicja wybiórczo hamujące sympatykomimetyczne działanie neuromediatorów adrenergicznych adrenaliny i noradrenaliny. W zależności od punktu definicja.
 • Co znaczy Sterylizacja Definicja mikroorganizmów sposobami mechanicznymi, fizycznymi, bądź chemicznymi (na przykład wysoka temp., promieniowanie ultrafioletowe encyklopedia.
 • Co znaczy Schizofrenia Definicja rozszczepienie); dolegliwość psychiczna z stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia, uczuć i przeżyć. Chory traci jak działa.
 • Co znaczy Spirometria Definicja ustalenie wielkości objętościowych i przepływowych charakteryzujących układ oddechów)' badanego. Stosuje się dwa rodzaje urządzeń: mierzące czy jest.
 • Co znaczy Stetoskop Definicja fonendoskop; słuchawka lekarska wykorzystywana do osłuchiwania na przykład szmerów serca, płuc, perystaltyki jelit pojęcie.
 • Co znaczy Sacharaza Definicja enzym z klasy hydrolaz występujący w jelicie cienkim. Rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę wyjaśnienie.
 • Co znaczy Shunt Definicja naturalne, bądź wytworzone sztucznie - jest to operacyjnie); połączenie żylnotętnicze, omijające albo dwóch układów naczyniowych na opis.
 • Co znaczy Sód Definicja lekki, istotny pierwiastek dla życia. Kluczowy osmotycznie aktywny kation w przestrzeni pozakomórkowej. Jeżeli całkowita zawartość sodu informacje.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja SÓD co znaczy SHUNT krzyżówka SACHARAZA co to jest STETOSKOP słownik SPIROMETRIA czym jest SCHIZOFRENIA co oznacza STERYLIZACJA tłumaczenie SYMPATYKOLITYKI. co to znaczy.

Słownik STRUMEKTOMIA co znaczy STEREOTAKSJA krzyżówka SKLEROPROTEIDY co to co to jest.