Słownik skatol sinica sanityzacja co to znaczy.
Skatol, Sinica, Sanityzacja, Synowektomia, Stenokardia, Ssanie, Spoidło, Skaryfikacja, Siwienie.

Słownik i definicje chemiczne na S

 • Co znaczy Steroidy Definicja pochodne steranu o różnorodnym działaniu. Należą do nich: cholesterol, hormony płciowe, hormony kory nadnerczy, kwasy żółciowe, ekipa co to jest.
 • Co znaczy Stridor Definicja okresie faz oddychania, zarówno wdechu i wydechu. Stridor świadczy o zwężeniu dróg oddechowych - tchawicy, głównych oskrzeli, krtani definicja.
 • Co znaczy Strzykawka Definicja sterylne urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku, wykorzystywane do pobierania krwi i wykonywania infekcji co znaczy.
 • Co znaczy Strumektomia Definicja opierający na resekcji gruczołu tarczowego; najczęstszym wskazaniem do częściowej albo całkowitej resekcji tarczycy jest wole guzowate i słownik.
 • Co znaczy Szkarlatyna Definicja której faktorem sprawczym jest paciorkowiec betahemoli-zujący ekipy A - ta sama bakteria, która wywołuje powszechnie znaną anginę. Moment znaczenie.
 • Co znaczy Symptomatologia Definicja chorobowych, główny obiekt diagnostyki w czasie badania lekarskiego. Różnorodność objawów, regularnie wspólnych dla licznych jednostek czym jest.
 • Co znaczy Samobójstwo Definicja rezultacie celowego, świadomego działania, bez pomocy osób trzecich. Pośród zachowań samobójczych odznacza się tak zwany demonstracje co to jest.
 • Co znaczy Samouszkodzenie Definicja sobie samemu, uszkodzenie ciała - zranienie, połknięcie ostrego przedmiotu, przeważnie jako próba samobójcza. Powodami mogą być głębokie definicja.
 • Co znaczy Saponiny Definicja glikozydów roślinnych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie i pieniących się jak mydło. Saponiny występują w lukrecji mydlnicy, kasztanowcu co znaczy.
 • Co znaczy Saprobionty Definicja gnijącym materiale organicznym i odżywiające się nim. W razie substancji roślinnych to są saprofity, zwierzęcej - saprozoity. Spełniają słownik.
 • Co znaczy Sarkoidoza Definicja Schauman-na-Boecka; To jest ziarniniakowa dolegliwość uogólniona, w powyżej 90% przypadków objawia się w płucach, zająć może jednak każdy znaczenie.
 • Co znaczy Sarkomer Definicja przedmiotów kurczliwych włókien mięśni szkieletowych miofibryli. Na poziomie ultrastrukturalnym poszczególne włókna mięśni szkieletowych czym jest.
 • Co znaczy Schizofrenia Definicja rozszczepienie); dolegliwość psychiczna z stratą zwartości struktury osobowości i rozszczepieniem myślenia, uczuć i przeżyć. Chory traci co to jest.
 • Co znaczy Serotonina Definicja powstaje z tryptofanu w neuronach serotonergicznych. Jest przekaźnikiem w synapsach OUN, występuje także w trombocytach i błonie śluzowej definicja.
 • Co znaczy Sieć Definicja jamie brzusznej zawierająca tkankę tłuszczową, limfocyty, histiocyty i komórki wędrujące tkanki łącznej tworzące tak zwany plamy mleczne co znaczy.
 • Co znaczy Sildenafil Definicja enzymów fos-fodiesterazy; hamowanie aktywności tego enzymu w obrębie ciał jamistych prącia ułatwia stworzenie i utrzymanie wzwodu, w słownik.
 • Co znaczy Skolioza Definicja kręgosłupa; może mieć charakter idiopatyczny, być wadą wrodzoną albo występować u chorych z porażeniem mózgowym, mielodysplazją, dystrofią znaczenie.
 • Co znaczy Skóra Definicja jest największym narządem pokrywającym całe ciało. Spełnia istotne funkcje dla całego ustroju. Pełni rolę: ochronną w relacji do czynników czym jest.
 • Co znaczy Skrobia Definicja polisacharyd, jeden z głównych węglowodanów zapasowych roślin, gromadzi się w nasionach, owocach, korzeniach i bulwach, fundamentalny co to jest.
 • Co znaczy Słowotok Definicja wielomówność; symptom opierający na nadmiernej gadatliwości, czasami chaotyczny i bez większego znaczenia w danej chwili. Występuje w nie definicja.
 • Co znaczy Słuch Definicja kodowania i przesyłania informacji słuchowej. Słuch ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie, lecz w pierwszej kolejności umożliwia co znaczy.
 • Co znaczy Smoczek Definicja zakładana na butelkę w celu pojenia i karmienia niemowląt. Są także smoczki wykorzystywane jedynie uspokojeniu dziecka. Muszą być one słownik.
 • Co znaczy Spodziectwo Definicja powstająca w rezultacie niekompletnego rozwoju przedniej cewki. W cewce moczowej proksymalnie do jej normalnego ujścia zewnętrznego, na znaczenie.
 • Co znaczy Sport Definicja zespołowe, wszelkiego rodzaju współzawodnictwo, którego celem jest uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej. Sport wyczynowy i czym jest.
 • Co znaczy Srebro Definicja metaliczny pierwiastek o specjalnych właściwościach i wykorzystaniu. Pod względem kowalności i plastyczności ustępuje jedynie złotu, jest co to jest.
 • Co znaczy Stabilizacja Definicja leczenia nie wszystkich obrażeń układu kostno-stawowego polegająca na uniemożliwieniu ruchu uszkodzonej części układu albo jego sąsiedztwa definicja.
 • Co znaczy Stomatologia Definicja się postępem, czynnością i schorzeniami narządu żucia i j. ustnej. W Polsce pierwsza katedra stomatologii powstała na UJ. w Krakowie w co znaczy.
 • Co znaczy Stomia Definicja przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach słownik.
 • Co znaczy Struniak Definicja miejscowej złośliwości, nie dający przerzutów do odległych narządów. Przeważnie umiejscowiony w rejonie kości krzyżowej i ogonowej i znaczenie.
 • Co znaczy Stulejka Definicja wrodzona albo kupione, przeważnie w rezultacie stanów zapalnych, zwężenie napletka uniemożliwiające jego zsunięcie z żołędzi. Prowadzić czym jest.
 • Co znaczy Sulfonamidy Definicja sulfanilowego; działają poprzez hamowanie wbudowywania kwasu paraaminobenzoesowego, w rezultacie czego bakteria nie może zsyntetyzować co to jest.
 • Co znaczy Surowica Definicja uzyskana po oddzieleniu przedmiotów morfotycznych, różniąca się od osocza brakiem fibrynogenu i czynników krzepnięcia krwi. Surowica definicja.
 • Co znaczy Szkliwiak Definicja ameloblastoma); nowotwór pochodzący z nabłonka zawiązka zębowego, zazwyczaj wolno rośnie z tyłu żuchwy, rzadko daje przerzuty; leczenie co znaczy.
 • Co znaczy Synapsa Definicja zachodzi komunikacja (tak zwany przekaźnictwo synaptyczne) pomiędzy komórkami nerwowymi i pomiędzy komórkami nerwowymi, a komórkami słownik.
 • Co znaczy Szczękoscisk Definicja powodujący niemożność szerokiego otwarcia, a nawet uniemożliwiający otwarcie ust. Powodami mogą być stany zapalne gardła i j. ustnej znaczenie.
 • Co znaczy Szkorbut Definicja witaminy C; ciężki niedobór witaminy C o objawach ostrych albo przewlekłych z obecnością skazy krwotocznej i zaburzeniami syntezy osteoidu czym jest.
 • Co znaczy Szpital Definicja zdrowia; zapewnia specjalistyczną, całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji lekarsko-pielęgniarskiej. Szpitale co to jest.
 • Co znaczy Szypuła Definicja zabiegu operacyjnego określony fragment tkanki na przykład mięsień z przebiegającym w nim naczyniem krwionośnym tak zwany szypuła definicja.
 • Co znaczy Skórzak Definicja nabłonkowej; rośnie wolno, występuje jako torbiel jajnika, owłosionej skóry głowy, śluzówki j. ustnej, śródpiersia. W guzie znajdują się co znaczy.
 • Co znaczy Sodomia Definicja seksualnych opierające na uprawianiu praktyki seksualnej ze zwierzętami. Brak człowieka jako partnera seksualnego przy jednoczesnej słownik.
 • Co znaczy Samowyleczenie Definicja ingerencji lekarza; samoistne wyleczenie jest zjawiskiem bardzo częstym na przykład gojenie się drobnych ran, otarć skóry ustępowanie znaczenie.
 • Co znaczy Segment Definicja narządu oddzielona granicami rzeczywistymi albo umownymi. Budowa segmentarna nie wszystkich narządów poznana jest bardzo dobrze. Segmenty czym jest.
 • Co znaczy Sfingolipidy Definicja istotny składnik błon komórkowych. S. zbudowane są ze sfingozyny, długołańcuchowego kwasu tłuszczowego, reszty kwasu fosforowego, zasady co to jest.
 • Co znaczy Splenektomia Definicja powodem tego zabiegu chirurgicznego jest patologia samego narządu, konieczność wyłączenia funkcji tego narządu w nie wszystkich chorobach definicja.
 • Co znaczy Stęp Definicja stopy (pozostałe dwie części to śródstopie i palce). Stęp złożona jest z 7 kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech co znaczy.
 • Co znaczy Stopa Definicja w momencie stania i chodu, dźwigający ciężar całego ciała. Stopa ma budowę przypominającą konstrukcję sklepienia, która jest słownik.
 • Co znaczy Strychnina Definicja Kulczyby wronie oko (Strychnos nux-vomica); powiększa napięcie mięśni prążkowanych, pobudza oddychanie, powiększa ciśnienie tętnicze krwi i znaczenie.
 • Co znaczy Syropy Definicja wysokim stężeniu w wodzie albo sokach. Użytkowane szeroko w lecznictwie na przykład w lekach o działaniu wykrztuśnym. - roztwory cukrowe o czym jest.
 • Co znaczy Szczepienia Definicja niekiedy jedyna sposób zapobiegania chorobom zakaźnym. W Polsce szczepienia są obligatoryjne (wg kalendarza szczepień), nie stosuje się co to jest.
 • Co znaczy Skleroproteidy Definicja których należą: kolagen, keratyna, fibrynogen. Wykazują małą wrażliwość na działanie enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego definicja.
 • Co znaczy Streptomycyna Definicja aminoglikozydaz działający raczej na bakterie Gramujemne i prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowany raczej, w kombinacji z innymi lekami, w co znaczy.
 • Co znaczy Staw Definicja które umożliwiają swobodne ruchy dwu kości względem siebie. Staw złożona jest z powierzchni stawowych; torebki stawowej; jamy stawowej słownik.
 • Co znaczy Sgot Definicja skrót chemiczny laboratoryjnej próby wątrobowej w surowicy krwi - transaminazy glutaminianowo-szczawiooctowej znaczenie.
 • Co znaczy Sylimaryna Definicja Ostropestu plamistego (Silybum marianum); złożona jest z 3 głównych związków: sylibiny sylidianiny i sylikrystyny. Leczniczo użytkowana w czym jest.
 • Co znaczy Salmonella Definicja Gramujemnych zawierając)' pięć podrodzajów. Główne dla patologii człowieka to Salmonella enterica. Sallmonella enteritidis bytują w co to jest.
 • Co znaczy Sanatorium Definicja zajmujący się leczeniem chorych z ustalonymi ekipami schorzeń jako uzupełnienie leczenia szpitalnego, dalszą rehabilitację i terapię definicja.
 • Co znaczy Sapka Definicja noworodka i niemowlęcia wywołane niedrożnością jam nosowych wskutek obrzęku śluzówki. W okresie ssania dziecko dusi się, krzyczy, nie co znaczy.
 • Co znaczy Seksuologia Definicja uczuciowo-seksualnym, jego zaburzeniach, rozwoju więzi międzyludzkich. S. ma charakter interdyscyplinarny obejmuje różne dziedziny medyczne słownik.
 • Co znaczy Skopolamina Definicja psiankowatych; wykazuje działanie parasympatykolityczne i depresyjne na OUN - wywołuje senność. Znosi napięcie i drżenie mięśniowe. W znaczenie.
 • Co znaczy Skręcenie Definicja charakteryzujące się: obrzękiem, wylewem krwawym do wnętrza stawu, bolącym ograniczeniem ruchomości stawu. W zależności od stopnia czym jest.
 • Co znaczy Solarium Definicja promieniami ultrafioletowymi, szczególnie ultrafioletem A (UV-A). Powszechnie użytkowane jest także w celach kosmetycznych, do opalania co to jest.
 • Co znaczy Sonomammografia Definicja ultrasonograficzne sutków; aktualnie najtańsza, w najwyższym stopniu dostępna sposób badania sutków. Jest badaniem subiektywnym, którego definicja.
 • Co znaczy Splenomecalia Definicja zwiększenie śledziony; powodami mogą być: rozkwit nowotworowy, zaburzenia w krążeniu, nadciśnienie w układzie żyły wrotnej, dolegliwości co znaczy.
 • Co znaczy Sporogonia Definicja etap rozmnażania się płciowego pierwotniaków; zygota powstała z połączenia gamet ulega wielokrotnemu podziałowi słownik.
 • Co znaczy Sprzężna Definicja miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Pomocna w ocenie szans odbycia porodu drogami naturalnymi. Odznacza się sprzężne: prawdziwą znaczenie.
 • Co znaczy Starczowzroczność Definicja uwarunkowane wiekiem upośledzenie akomodacji oka do bliży jest to trudności widzenia z bliska. U osób w średnim wieku, które przedtem czym jest.
 • Co znaczy Stłumienie Definicja przedmiotowym - opukiwaniem odgłos nad narządami na przykład stłumienie wątroby, serca nie zawierającymi powietrza. Obecność płynu w jamie co to jest.
 • Co znaczy Stłuszczenie Definicja opierające na gromadzeniu się cząsteczek tłuszczu w cytoplazmie komórek narządów miąższowych, szczególnie wątroby. Przewlekłe stłuszczenie definicja.
 • Co znaczy Strofantyna Definicja serce z nasion strofantu (Strophantus gratus) i z drzew gatunku Acocanthera - strofantyna C i strofantyna K (Kombe) - mieszanina glikozydów co znaczy.
 • Co znaczy Suchoty Definicja dawna nazwa gruźlicy płuc oznaczająca uciążliwy, wyniszczający kaszel słownik.
 • Co znaczy Surfaktant Definicja niedodmowy, powstający raczej w pneumocytach pęcherzyków płucnych. To jest fosfolipid zawierający lecytynę. S. jest substancją czynna znaczenie.
 • Co znaczy Sympatektomia Definicja częściowe albo całkowite pni współczulnych w odcinku piersiowym (aktualnie przeważnie endoskopowo poprzez torakoskop) albo lędźwiowym czym jest.
 • Co znaczy Symulacja Definicja świadome wprowadzanie w błąd lekarza albo otoczenia przez podawanie nieprawdziwych objawów, udawanie dolegliwości w celu uzyskania co to jest.
 • Co znaczy Sarkoplazma Definicja mięśni szkieletowych. Opisy poszczególnych składników mięśni szkieletowych mają swe odrębne mianownictwo: błona komórkowa to sarkolema definicja.
 • Co znaczy Sympatykolityki Definicja wybiórczo hamujące sympatykomimetyczne działanie neuromediatorów adrenergicznych adrenaliny i noradrenaliny. W zależności od punktu co znaczy.
 • Co znaczy Sparganoza Definicja postacią larwalną tasiemca Diphyllobothrium (plerocerkoid). Powodem jest spożycie nie dogotowanej ryby, surowego mięsa, picie zakażonej słownik.
 • Co znaczy Sfigmomanometr Definicja urządzenie wykorzystywane pomiarowi ciśnienia tętniczego krwi. Dawniej ich działanie opierało się o zjawiska czysto mechaniczne znaczenie.
 • Co znaczy Rozsiane Stwardnienie Definicja podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tak zwany blaszek - plaque). Dolegliwość czym jest.
 • Co znaczy Syndaktylia Definicja zrost palców; wada rozwojowa polegająca na ścisłym albo luźnym zroście dwóch albo większej liczby palców ręki albo stopy. Powstaje ok co to jest.
 • Co znaczy Sterylizacja Definicja mikroorganizmów sposobami mechanicznymi, fizycznymi, bądź chemicznymi (na przykład wysoka temp., promieniowanie ultrafioletowe definicja.
 • Co znaczy Skazy Definicja patologicznych reakcji w obrębie jakiegoś narządu albo całego ciała, nabyta - rezultacie działania czynników toksycznych, infekcyjnych albo co znaczy.
 • Co znaczy Siarka Definicja pierwiastek chemiczny, makroelement, w żywych organizmach występuje w aminokwasach, peptydach, hormonach białkowych. Źródłem siarki dla słownik.
 • Co znaczy Sympatykomimetyki Definicja podobnie, jak przenośniki adrenergiczne - adrenalina i noradrenalina działają przy zakończeniach współczulnych. Działanie ich jest znaczenie.
 • Co znaczy Spirometria Definicja ustalenie wielkości objętościowych i przepływowych charakteryzujących układ oddechów)' badanego. Stosuje się dwa rodzaje urządzeń: mierzące czym jest.
 • Co znaczy Siara Definicja żółty, gęsty pokarm tworzony poprzez gruczoł piersiowy od 4 tyg. ciąży do kilku dni po porodzie. Zawiera wiele białka - raczej co to jest.
 • Co znaczy Seplenienie Definicja odznacza się sygmatyzm właściwy, parasygmatyzm i mogisygmatyzm. Sygmatyzm właściwy (seplenienie zgodne) bazuje na nieprawidłowej wymowie definicja.
 • Co znaczy Somatotropina Definicja somatotropic hormone); hormon wzrostu (CH - z angielskiego: growth hormone) produkowany poprzez komórki alfa przedniego płata płata co znaczy.
 • Co znaczy Serologia Definicja dział immunologii zajmujący się badaniem odporności humoralnej organizmów słownik.
 • Co znaczy Stałocieplnosc Definicja monotermia; utrzymywanie temp. ustroju pośrodku całego dnia na poziomie zgodnym z fizjologicznym trybem okołodobowym znaczenie.
 • Co znaczy Strup Definicja surowiczego, części naskórka, bakterie, krew z powierzchownych ran i otarć skóry, zawartość pęcherzy, krost, wydzielina z owrzodzeń czym jest.
 • Co znaczy Sferocyt Definicja typowego dla prawidłowej krwinki centralnego wgłobienia. Wskutek defektu otoczki pomniejszona jest oporność osmotyczna. Występuje w co to jest.
 • Co znaczy Sacharaza Definicja enzym z klasy hydrolaz występujący w jelicie cienkim. Rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę definicja.
 • Co znaczy Strach Definicja emocjonalny spowodowany poprzez konkretną przyczynę i zmuszający do natychmiastowego działania celem redukcji zagrożenia. Patrz także co znaczy.
 • Co znaczy Striping Definicja wyluszczenie); chirurgiczne wycięcie leżącej podskórnie, poszerzonej żylakowato żyły w jej osi podłużnej - użytkowany w operacyjnym słownik.
 • Co znaczy Sen Definicja zdarzenie, podle-gające endogennemu rytmowi dnia i nocy pod kontrolą wyspecjalizowanych ośrodków pnia mózgu. Sen jest konieczny dla życia znaczenie.
 • Co znaczy Sfingomieliny Definicja ważny składnik osłonki mielinowej, zbudowane z ceramidu i fosforylocholiny. Zaburzenia przemiany tych związków prowadzi do sfingolipidozy czym jest.
 • Co znaczy Sacharoza Definicja dwucukier, w skład którego wchodzi fruktoza i glukoza. Otrzymywany z trzciny cukrowej albo buraków cukrowych. W jelicie cienkim przez co to jest.
 • Co znaczy Serratia Definicja sporo szczepów wydziela charakterystyczny czerwony barwnik (prodigiozynę) U pacjentów hospitalizowanych drobnoustroje te mogą wywoływać definicja.
 • Co znaczy Solanka Definicja woda ze źródła zawierającego chlorek sodu, może także pochodzić z wyługowania złoży soli co znaczy.
 • Co znaczy Sakralizacja Definicja opierające na zrośnięciu V kręgu lędźwiowego z kością krzyżową. W zasadzie nie skutkuje objawów klinicznych, uwidacznia się przypadkowo w słownik.
 • Co znaczy Salicylany Definicja w lecznictwie najpowszechniej stosowany jest kwas acetylosalicylowy (aspiryna), jako środek przeciwbólowy, przeciwgorączkowe znaczenie.
 • Co znaczy Salowa Definicja do którego obowiązków należy utrzymywanie porządku we wszystkich pomieszczeniach, gdzie znajdują się chorzy. Służbowo salowe podlegają czym jest.
 • Co znaczy Samozakazenie Definicja autoinwazja; osłabienie odporności organizmu w rezultacie niedożywienia, przewlekłych chorób prowadzi do uzjadliwienia się drobnoustrojów co to jest.
 • Co znaczy Schizogonia Definicja bezpłciowego pierwotniaków pasożytniczych; odpowiednikiem może być cykl życiowy Plasmodium, wywołujących malarię. Ukąszenie komara definicja.
 • Co znaczy Sekretyna Definicja wydzielany poprzez komórki S błony śluzowej dwunastnicy i jelita cienkiego pod wpływem kontaktu z kwaśną treścią żołądkową. S. powiększa co znaczy.
 • Co znaczy Skalp Definicja połączenie skóry głowy i jej podłoża czepca ścięgnistego, przez pasma tkanki łącznej, zwane troczkami skóry. Dzięki tym połączeniom warstwy słownik.
 • Co znaczy Skiaskopia Definicja ustalania refrakcji oka. Źrenica oka oświetlona jest płaskim lusterkiem z odległości 1m jeżeli ruch cienia jest zgodny z ruchem lusterka znaczenie.
 • Co znaczy Stereotaksja Definicja operacyjna użytkowana w neurochirurgii, której celem jest wprowadzenie w ściśle określone miejsce mózgu elektrody, bądź implantu w celu czym jest.
 • Co znaczy Sterylnosc Definicja poprzez odkażanie (dezynfekcję) i wyjaławianie (sterylizację), gdy wszystkie elementy mające kontakt z organizmem, wykorzystywane co to jest.
 • Co znaczy Stetoskop Definicja fonendoskop; słuchawka lekarska wykorzystywana do osłuchiwania na przykład szmerów serca, płuc, perystaltyki jelit definicja.
 • Co znaczy Streptolizyna Definicja produkowana poprzez paciorkowce beta hemolityczne ekipy A. Streptolizyna O (wrażliwa na działanie tlenu) działa hemolitycznie, cyto i co znaczy.
 • Co znaczy Stopotrząs Definicja ruchy stopy spowodowane jej biernym zgięciem grzbietowym z przytrzymaniem w tej pozycji. To jest jeden z objawów piramidowych słownik.
 • Co znaczy Szmer Definicja słyszalny nad sercem, płucami, naczyniami krwionośnymi. Odznacza się szmery poprawne: skurczowy i rozkurczowy nad sercem, pęcherzykowy nad znaczenie.
 • Co znaczy Sialografia Definicja aktualnie kontrastowe badanie radiologiczne ślinianek przyusznych i podżuchwowych. Środek cieniujący wprowadzany był szczególnym cewnikiem czym jest.
 • Co znaczy Szpatułka Definicja płytka metalowa, drewniana albo plastykowa wykorzystywana do uciśnięcia języka w celu zbadania gardła co to jest.
 • Co znaczy Streptokinaza Definicja białkowy o charakterze enzymu, produkowany poprzez nie wszystkie szczepy paciorkowców. Użytkowana w lecznictwie jako fibrynolityk do definicja.
 • Co znaczy Szyja Definicja głowę z tułowiem; rusztowanie kostne szyi stanowi kręgosłup szyjny złożony z 7 kręgów. Dwa pierwsze kręgi różnią się znacząco w budowie co znaczy.
 • Co znaczy Ssak Definicja szeroko użytkowane w medycynie dla odsysania płynów, krwi, śluzu z jam ciała, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Ssaki mogą być słownik.
 • Co znaczy Spektroskopia Definicja badanie diagnostyczne oparte na analizie emitowanego albo pochłanianego znaczenie.
 • Co znaczy Srom Definicja szczególnie wrażliwy na bodźce seksualne. Anatomicznie nazwą sromu niewieściego obejmuje się wszystkie płciowe kobiece części zewnętrzne czym jest.
 • Co znaczy Szczepionki Definicja albo inaktywowanych) bakterii, wirusów albo ich części, które utraciły własne właściwości chorobotwórcze. Sz. podaje się w celu wywołania co to jest.
 • Co znaczy Siniak Definicja tkanki podskórnej przeważnie jako rezultat urazu, stłuczenia. Siniaki powstające po minimalnym nawet uderzeniu mogą świadczyć o definicja.
 • Co znaczy Szczęka Definicja podłoże dla górnej części twarzy, ich kształt, położenie, rozmiary określają kształt twarzy. Na szczękach położony jest łuk zębowy górny Na co znaczy.
 • Co znaczy Somatostatyna Definicja podwzgórzu, hamuje wydzielanie przysadkowe somatotropiny, prolaktyny, tyreotropiny, gastryny. W górnym odcinku przewodu pokarmowego obniża słownik.
 • Co znaczy Smółka Definicja zielona masa wydalana kompletnie poprzez noworodka do 4 dnia po porodzie jako śluzowy korek. Produkowana jest już od 4 miesiąca życia znaczenie.
 • Co znaczy Scyntygrafia Definicja realizowane aktualnie dzięki tak zwany kamery scyntygraficznej gammakamery, skonstruowanej pod koniec lat 50-tych poprzez Angera. Badanie S czym jest.
 • Co znaczy Sgpt Definicja skrót chemiczny laboratoryjnej próby wątrobowej w surowicy krwi - transaminazy glutaminianowo-pirogronowej co to jest.
 • Co znaczy Stres Definicja Markiem Juraszkiem Czym jest centralny układ ner­wowy? Jak sama nazwa wskazuje, to centralna stacja przekaźniko­wa naszego organizmu definicja.
 • Co znaczy Symbioza Definicja współżycie organizmów dwu albo kilku gatunków (symbiontów) dla osiągnięcia wspólnej korzyści co znaczy.
 • Co znaczy Seryna Definicja endogenny aminokwas występujący w białkach. Technologicznie można go dostać z jedwabiu słownik.
 • Co znaczy Sód Definicja lekki, istotny pierwiastek dla życia. Kluczowy osmotycznie aktywny kation w przestrzeni pozakomórkowej. Jeżeli całkowita zawartość sodu znaczenie.
 • Co znaczy Shigella Definicja Gramujemne z rodz. Enterobacteriaceae. Gatunki w rodzaju Shigella są podzielone na 4 ekipy z racji na różnice w antygenach somatycznych czym jest.
 • Co znaczy Starość Definicja w pojedynkę bardzo różny moment, z regularnie znaczącą dysproporcją pomiędzy wiekiem biologicznym a metrykalnym. Przyjmuje się umownie za co to jest.
 • Co znaczy Strzałka Definicja mniejsza od piszczeli. Nasada bliższa - głowa połączona jest z kością piszczelową. W bliskim sąsiedztwie głowy strzałki przebiega nerw definicja.
 • Co znaczy Supinacja Definicja stopy albo ręki (dzięki ruchomości stawu promieniowo-łokciowego; ruchem odwrotnym do supinacji jest pronacja a więc odwracanie kończyny do co znaczy.
 • Co znaczy Skrzyduk Definicja spojówki -trójkątna zmarszczka spojówki gałkowej w obrębie szpary powiekowej. Powodem może być częsta ekspozycja na słońce, kurz, wiatr słownik.
 • Co znaczy Spastyczność Definicja mięśniowe typu piramidowego wzmagające się pod wpływem bodźców czuciowych. Odruchy ścięgniste są wygórowane. To jest najczęstsza postać znaczenie.
 • Co znaczy Serce Definicja piersiowej, wciśnięty pomiędzy płuca i część śródpiersiową, gdzie leży tchawica, przełyk, spore naczynia krwionośne, węzły chłonne. S. ma czym jest.
 • Co znaczy Smak Definicja zmysłów dostępnych organizmom wykorzystywany ocenie właściwości substancji znajdujących się w jamie ustnej. Człowiek rozróżnia 5 smaków co to jest.
 • Co znaczy Sabadyla Definicja kichawiec; długoletnia roślina zielna występująca w Meksyku, Gwatemali i Wenezueli. Nasiona sabadyli zawierają alkaloidy silnie drażniące definicja.
 • Co znaczy Selen Definicja pierwiastek śladowy, konieczny dla człowieka. Jest składnikiem peroksydazy glutationowej chroniącej erytrocyty przed działaniem nadtlenków co znaczy.
 • Co znaczy Shunt Definicja naturalne, bądź wytworzone sztucznie - jest to operacyjnie); połączenie żylnotętnicze, omijające albo dwóch układów naczyniowych na słownik.
 • Co znaczy Siarkowodór Definicja wodoru; końcowy wytwór przemiany siarki w organizmie, powstaje w przewodzie pokarmowym, wydalany jest z kałem i charakteryzuje się bardzo znaczenie.
 • Co znaczy Siwienie Definicja włosach przeważnie związany z wiekiem tzw siwizna fizjologiczna. Powód siwizny nie jest znana, nasilać się może po ciężkich chorobach czym jest.
 • Co znaczy Skaryfikacja Definicja zadrapanie albo nakłucie skóry realizowane w celach diagnostycznych, leczniczo albo zapobiegawczo - szczepienia ochronne co to jest.
 • Co znaczy Spoidło Definicja mózgu człowieka występuje kilka układów włókien spoidłowych, które tworzą spoidła: przednie, tylne, sklepienia i ciało modzelowate definicja.
 • Co znaczy Ssanie Definicja niemowlęcia wykorzystywany do pobierania pokarmu. Szczególne ułożenie krtani u niemowląt skutkuje, iż połykanie pokarmu dzieje się bez co znaczy.
 • Co znaczy Stenokardia Definicja pochodzenia, przeważnie to jest przelotny ból sercowy o charakterze palącogniotącym przewodzony poprzez włókna nerwu błędnego słownik.
 • Co znaczy Synowektomia Definicja błony maziowej, która uległa przerostowi i zmianom zapalnym. Zabieg realizowany dawniej bardzo regularnie, szczególnie w zmianach znaczenie.
 • Co znaczy Sanityzacja Definicja pewnych drobnoustrojów dzięki wybiórczej dezynfekcji. Celem jest pomniejszenie ilości drobnoustrojów we florze powierzchni ciała, elementów czym jest.
 • Co znaczy Sinica Definicja zabarwienie skóry i błon śluzowych wskutek zwiększonej zawartości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny we krwi włośniczkowej. Sinica co to jest.
 • Co znaczy Skatol Definicja tryptofanu powstały w przewodzie pokarmowym w rezultacie działania bakterii gnilnych. Występuje raczej w stolcu, także w moczu. Jest definicja.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Skatol, Sinica, Sanityzacja, Synowektomia, Stenokardia, Ssanie, Spoidło, Skaryfikacja, Siwienie, Siarkowodór, Shunt, Selen, Sabadyla, Smak, Serce, Spastyczność co to znaczy.

Słownik Skatol, Sinica, Sanityzacja, Synowektomia, Stenokardia co to jest.