fluorki fawizm fallotoksyny co to znaczy
Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja, Fosfokreatyna, Formalina, Fitoplankton, Fitness.

Słownik i definicje chemiczne na F

 • Co znaczy FARMACEUTYK Definicja preparat leczniczy, lek wyprodukowany fabrycznie w formie gotowej do użytku. Patrz także, zioła FARMACEUTYK:Oman Ogromny
 • Co znaczy FARMAKOGENETYKA Definicja wywołane czynnikami dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku rozluźniającego
 • Co znaczy FLUOROCRAFIA Definicja radiologicznego stosowana do szybkiego wykonywania zdjęć małego formatu (klatki piersiowej) używana do masowych badań profilaktycznych i
 • Co znaczy FARMAKOLOGIA Definicja wpływających na czynności organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Bada przemiany chemiczne, jakim podlegają leki, systemy ich
 • Co znaczy FASCYKULACJE Definicja mięśni, widoczne poprzez skórę. Zazwyczaj wskazują na chorobę części ruchowej układu nerwowego, ale mogą pojawiać się u zdrowych dorosłych
 • Co znaczy FDP Definicja produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym oceniającym
 • Co znaczy FENESTRACJA Definicja jakiejkolwiek strukturze anatomicznej w celu uzyskania dostępu do struktur położonych głębiej albo obniżenia ciśnienia w jej wnętrzu
 • Co znaczy FENYLOKETONURIA Definicja wrodzony defekt przemiany fenyloalaniny w organizmie (genetycznie uwarunkowany niedobór albo brak aktywności enzymu powodującego przemianę
 • Co znaczy FIBRONEKTYNA Definicja sporo komórek (makrofagi, śródbłonek, fibroblast)', chondrocyte', nowoty Występuje na powierzchni komórek, w os i przestrzeni
 • Co znaczy FIBRYNA Definicja włukienkowym, będące fundamentalnym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, przez połączenie przedmiotów fibi genu
 • Co znaczy FIKOMIKOZA Definicja różnych tkanek, regularnie tkanki podskórnej, zatok nosowych, gałki ocznej i mózgu. Dotyczy raczej rejonów Afryki, Azji i USA. Leczenie
 • Co znaczy FLAWOHEMOPROTEINA Definicja czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik nie wszystkich komórek
 • Co znaczy FLEBOGRAFIA Definicja układu żylnego, przeważnie kończyn dolnych, czasami żyły głównej dolnej. Środek cieniujący wstrzykuje się do żył stopy, a na goleń zakłada
 • Co znaczy FOBIA Definicja charakteryzujące się obecnością nieracjonalnych albo nadmiernych lęków przed obiektami, sytuacjami albo czynnościami, które w zasadzie nie
 • Co znaczy FORAMINOTOMIA Definicja powiększeniu (przez wycięcie brzegów) otworów międzykręgowych, w miejscach ucisku na korzenie nerwów rdzeniowych. Użytkowana w zespołach
 • Co znaczy FOSFOLIPIDY Definicja znaczenie w budowie błon biologicznych. Występują w żółci, raczej pod postacią lecytyny i razem z solami żółciowymi tworzą mieszane micele
 • Co znaczy FOTON Definicja światła (postać korpuskularna, w okolicy falowej - elektomagnetycznej). Energia F. wymienia się w zależności od długości fal świetlnych, im
 • Co znaczy FOTORECEPTORY Definicja światło. Pod wpływem bodźca, którym jest energia świetlna, następuje zmiana potencjałów elektrycznych komórki (potencjał receptorowy), a to
 • Co znaczy FRAKCJA Definicja frakcja filtracyjna to odsetkowa wartość przesączania ktębuszkowego nerki w relacji do wartości określającej całkowity przepływ krwi
 • Co znaczy FRAMBEZJA Definicja zakażeniem krętkiem (innym niż wywołujący kiłę). Zaczyna się po trwającym kilka tygodni okresie wylęgania od plamki albo ziarniniaka
 • Co znaczy FRUKTOZEMIA Definicja symptomy wynikają z nietolerancji fruktozy.W rezultacie zaburzeń metabolizmu fruktozo-1-fosforanu dochodzi do nadmiernego gromadzenia się
 • Co znaczy FONIATRIA Definicja tematyka medycyny zajmująca się fizjopatologią głosu, mowy i słuchu
 • Co znaczy FARMAKOPEA Definicja leków z podziałem na leki fundamentalne (ratujące życie), pomocnicze (uzupełniające) i paraleki, z czym związana jest odpłatność dla
 • Co znaczy FERMENTACJA Definicja metabolicznych kierujący do stworzenia energii i związków organicznych. Używana poprzez pewne bakterie i grzyby. Jej fundamentalnymi
 • Co znaczy FILARIA Definicja nicieni, z których nie wszystkie są niebezpieczne dla ludzi. Dolegliwości spowodowane poprzez nie (filariozy) występują raczej w państwach
 • Co znaczy FLEGMATYK Definicja Hipokratesa i Galena typów temperamentu. Flegmatyk jest bardzo zrównoważony emocjnalnie, wolno i słabo reagujący na bodźce zewnętrzne
 • Co znaczy FOLIKULOTROPINA Definicja wpływający na gonady) przedniego płata przysadki mózgowej, którego synteza i uwalnianie jest pod wpływem 2 systemów. Jeden (toniczny
 • Co znaczy FOSFOR Definicja metabolizmu, pierwiastek niemetaliczny. Stanowi ok. 1% masy dorosłego człowieka, występując pod postacią związków organicznych i
 • Co znaczy FOSGEN Definicja woni gnijącego siana. Jest substratem dla przemysłu chemicznego, ale również groźnym gazem bojowym (bojowy środek trujący). Działa
 • Co znaczy FOTOPIGMENTY Definicja w receptorach siatkówki (komórki wzrokowe pręcikowo i czopkonośne). F. światłoczuły pręcikowy to rodopsyna, a czopkowy złożona jest z
 • Co znaczy FRENOLOGIA Definicja zwolennicy twierdzili, iż umieją ocenić osobowość i umiejętności umysłowe człowieka opierając się na kształtu czaszki. Wszelakie wypukłości
 • Co znaczy FLUORESCEINA Definicja zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład przeciwciałami) w celu
 • Co znaczy FLEBOLOG Definicja doktor posiadający specjalizację w leczeniu chorób układu żylnego
 • Co znaczy FRUSTRACJA Definicja działanie zostaje uniemożliwione. Niekorzystny stan emocjonalny (złość, gniew), spowodowany zablokowaniem aktywności ukierunkowanej na cel
 • Co znaczy FOP Definicja przekształcająca się w kość) postępujące kostnienie mięśni, dolegliwość Munchmeyera; rzadka dolegliwość genetyczna, polegająca na tym, iż
 • Co znaczy FUKOZA Definicja rodzaj monosacharydu, wchodzącego w skład mukopolisacharydów, antygenów grupowych krwi człowieka itd
 • Co znaczy FLUOR Definicja gaz, niewystępujący w stanie wolnym. Jest silnie toksyczny. Bogatym jego źródłem jest herbata i ryby morskie, aczkolwiek przewarzająca
 • Co znaczy FRUKTOZURIA Definicja fruktozy w moczu wywołane brakiem enzymu odpowiedzialnego za jej przemiany w organizmie. Ten delikatny defekt uniemożliwia spożytkowanie
 • Co znaczy FLAWIWIRUSY Definicja właściwości chorobotwórcze (żółta gorączka, denga, różne typy zapaleń mózgu i gorączek krwotocznych). Rozpowszechnione raczej w państwach
 • Co znaczy FLEBEKTOMIA Definicja stanowi fundamentalny obiekt operacji żylaków, jest także użytkowana do pobierania odcinka żyły, celem jej wstawienia w miejsce ubytku
 • Co znaczy FANATYZM Definicja idei nadwartościowych (przekonania, uważane za szczególnie istotne, słuszne i z którymi jest silnie związany emocjonalnie). Takie
 • Co znaczy FARMACEUTA Definicja uniwersytetu albo akademii medycznej, posiadający tytuł magistra. Posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego leków, metody ich
 • Co znaczy FARMAKOKINETYKA Definicja produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się następujące
 • Co znaczy FENYLOALANINA Definicja organizmie), zawarty w większości białek zwierzęcych i roślinnych. Jest prekursorem tyrozyny, uczestniczy w biosyntezie adrenaliny
 • Co znaczy FEROMONY Definicja poprzez komórki gruczołów znajdujących się na skórze ssaków, odwłokach albo szczękach owadów, pod skrzydłami ptaków. Nie wszystkie są lotne
 • Co znaczy FERRYTYNA Definicja się w tkankach (gł. w wątrobie, śledzionie, szpiku, enterocytach) i surowicy krwi. Jej stężenie w surowicy ściśle koreluje z ilością żelaza
 • Co znaczy FIBROMIALGIA Definicja reumatyzm mięśniowy; ekipa schorzeń reumatycznych o pozastawowej lokalizacji objawów, charakteryzująca się mocnym, nasilającym się przy
 • Co znaczy FIBRYNOLIZA Definicja na przekształceniu fibryny w produkty rozpuszczalne. Mechanizm ten wywołany jest enzymatycznym działaniem plazminy. Podobne działanie
 • Co znaczy FOSFORANY Definicja znaczenie dla prawidłowego przebiegu mechanizmów biologicznych, w pierwszej kolejności związanych z tworzeniem energii. Ich niedobór
 • Co znaczy FUKOZYDOZA Definicja defektu enzymu szlaku przemiany fukozy; dolegliwość przebiegająca z gromadzeniem glikoprotein zawierających fukozę. W ciężkiej postaci
 • Co znaczy FUMIGANTY Definicja użytkowane w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają raczej poprzez drogi oddechowe
 • Co znaczy FLUKTUACJE Definicja rozrzut wartości pomiarowych wynikający z przypadkowego działania wielu czynników
 • Co znaczy FIBROCYT Definicja fibroblastów, jest komórką, która utraciła umiejętność wytwarzania włókien łącznotkankowych. Ma kształt wrzecionowaty
 • Co znaczy FAGINA Definicja orzechach buka pospolitego. Skutkuje bóle głowy, odurzenie, nudności, wymioty, a w większych dawkach drgawki i obniżenie temp. ciała
 • Co znaczy FAŁD Definicja błon śluzowych, surowiczych albo narządów (na przykład fałd pachowy przedni: skórno-mięśniowy, utworzony poprzez dolną część mięśnia
 • Co znaczy FENOLE Definicja właściwościach żrących (pieczenie, zaczerwienienie skóry i błon śluzowych) i trujące po wchłonięciu (niewydolność wielonarządowa). W
 • Co znaczy FLAWOPROTEINY Definicja białka enzymatyczne zawierające ryboflawinę (wit. BJ
 • Co znaczy FIBRYNOGEN Definicja rozpuszczalne białko osocza, produkowane w wątrobie, które w trakcie krzepnięcia krwi przekształca się w nierozpuszczalną fibrynę
 • Co znaczy FIBROBLASTY Definicja które wytwarzają włókna i białkowe i węglowodanowe kompleksy istoty podstawowej. Ich cytoplazma tworzy liczne, cienkie wypustki. F
 • Co znaczy FOTOPORFIRYNY Definicja widzialne o określonej długości fali. Nie wszystkie z nich są użytkowane w terapii nowotworów złośliwych - fotofereza ( foto-uczulacze
 • Co znaczy FARMAKOGNOZJA Definicja wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne
 • Co znaczy FIGOWKA Definicja mieszków włosowych. Ma charakter przewlekły i dotyczy miejsc, gdzie mieszki są umiejscowione głęboko (na przykład w skórze brody). Zmiana
 • Co znaczy FUNGICYDY Definicja statyczne; użytkowane w uprawach polowych, do zaprawiania nasion, dezynfekcji gleby i ochrony magazynowanych produktów rolnych
 • Co znaczy FLUOROZA Definicja fluoru w diecie (przeważnie wodzie pitnej). Najwcześniejszymi zmianami są kredowobiałe, nieregularne plamki na powierzchni szkliwa zębów
 • Co znaczy FLEBOLOGIA Definicja fizjologią i chorobami układu żylnego i chłonnego. Jest także specjalnością lekarską dotyczącą chorób układu żylnego i chłonnego
 • Co znaczy FUGA Definicja psychicznej, polegającej na ucieczce z aktualnej sytuacji życiowej, miejsca pobytu, z jednoczesną niepamięcią dotychczasowych wydarzeń i
 • Co znaczy FOTOFEREZA Definicja wykorzystujący uczulanie na światło komórek dzięki substancji uczulającej a w dalszym ciągu niszczenie ich dzięki promieniowania
 • Co znaczy FLEBOWIRUSY Definicja jedna z odmian chorobotwórczych arbowirusów, nie mających znaczenia epidemiologicznego w Polsce
 • Co znaczy FOTOPLETYZMOGRAFIA Definicja przetwornik podczerwieni. Wykorzystuje ona umiejętność krążącej krwi do zmniejszania odbicia światła emitowanego ze źródła. Bada się
 • Co znaczy FLUKONAZOL Definicja wchłaniający się prawie kompletnie z przewodu pokarmowego i osiągający wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Co znaczy FAKOMATOZA Definicja charakteryzujących się zaburzeniami rozwojowymi 3 listków zarodkowych, raczej w obrębie skóry i układu nerwowego
 • Co znaczy FAGOCYTY Definicja należą do nich krążące we krwi granulocyty i monocyty i fagocyty osiadłe: komórki Kupffera, komórki mikrogleju, makrofagi śledzionowe i
 • Co znaczy FILOGENEZA Definicja historia ewolucji organizmów, ustala także ich pokrewieństwo
 • Co znaczy FILOWIRUSY Definicja ekipa wirusów, z których 2 wywołują ciężkie zakażenia krwotoczne: wirus Ebola i Marburg
 • Co znaczy FAKOEMULSYFIKACJA Definicja drgań ultradźwiękowych, które wywołują rozfragmentowanie zmętniałej soczewki i umożliwiają jej aspirację
 • Co znaczy FARMAKORADIOGRAFIA Definicja polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu pokarmowego i układu
 • Co znaczy FIBROCHONDROGENEZJA Definicja osteochondrodystrofii kierująca do zgonu w momencie noworodkowym albo płodowym. W wyglądzie charakterystyczne są krótkie kończyny, a na
 • Co znaczy FEMINIZACJA Definicja osobników męskich. Przeważnie związana z zaburzeniami hormonalnymi (leczenie nie wszystkich nowotworów albo osób pragnących zmienić płeć
 • Co znaczy FENOKOPIE Definicja typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Najprawdopodobniej to jest rezultatem działania czynników
 • Co znaczy FLUOROOCTANY Definicja trutkach na gryzonie. Trujące również dla człowieka; powodują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, drgawki
 • Co znaczy FENYTOINA Definicja przeciw arytmicznym. Jest fundamentalnym lekiem przeciwpadaczkowym, działa zmniejszając pobudliwość kory ruchowej mózgu
 • Co znaczy FIMBRIE Definicja powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do nie wszystkich powierzchni, na przykład komórek, które zostaną
 • Co znaczy FIZJOTERAPIA Definicja zdarzenie reaktywności organizmu na bodźce fizyczne działające bezpośrednio na skórę, błony śluzowe i na narządy i tkanki położone głębiej
 • Co znaczy FOSFORYLACJA Definicja do jakiejś cząsteczki. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest energia, która zostaje zmagazynowana w wiązaniu chemicznym i może być w
 • Co znaczy FOTOPSJA Definicja rodzaj omamów wzrokowych o cechach wrażeń elementarnych (fundamentalnych): błyski, punkty, plamy, iskry
 • Co znaczy FOTOUCZULACZE Definicja fotoporfiryn, które pod wpływem światła uwalniają w komórkach mocne cytotokyczne wolne rodniki. Użytkowane w terapii fotodynamicznej
 • Co znaczy FRUKTOZA Definicja kluczowym węglowodanem miodu i owoców. Fruktoza jest wchłaniana w dwunastnicy i górnym odcinku jelita cienkiego, metabolizowana poprzez
 • Co znaczy FTYZJATRIA Definicja tematyka medycyny, wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych, dotycząca profilaktyki, diagnostyki, semiotyki i terapii gruźlicy
 • Co znaczy FUSCYNY Definicja barwniki spokrewnione z bilirubiną; występują w żółci, kale i moczu, szczególnie obficie w nie wszystkich przypadkach patologicznych
 • Co znaczy FISTULOGRAFIA Definicja regularnie o bardzo krętym przebiegu) na zdjęciach radiologicznych przy wykorzystaniu wstrzykniętego do jej zewnętrznego ujścia środka
 • Co znaczy FASCIOTOMIA Definicja przecięciu powięzi na kończynach, co uwalniając znajdujące się podpowięziowo mięśnie i struktury naczyniowe i nerwy ratuje je przed
 • Co znaczy FIBRYLACJE Definicja drżenie włókienkowe; s istna czynność pojedynczych włókien śniowych albo zsynchronizowana czynność małych grup
 • Co znaczy FITOESTROGENY Definicja organizmie zwierząt działają podobne do naturalnych estrogenów. Ich aktywność w ciele człowieka jest kilkaset razy mniejsza niż estradiolu
 • Co znaczy FONACJA Definicja wytwarzanie głosu poprzez strumień powietrza przepływającego pomiędzy zwartymi, wibrującymi strunami głosowymi
 • Co znaczy FENOTYP Definicja osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. F. można oceniać na różnych poziomach organizacji organizmu. Może dotyczyć cech
 • Co znaczy FEKALURIA Definicja przetoką odbytniczo-pęcherzową. Przeważnie pojawia się w chorobach nowotworowych miednicy mniejszej i wiąże się z regularnie ciężkimi
 • Co znaczy FLEBODYNIA Definicja kończyny dolnej, zazwyczaj pogrubiałej i zmienionej zapalnie. Jest symptomem zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych
 • Co znaczy FIZJOLOGIA Definicja ustala prawa i systemy rządzące tymi czynnościami. Zaburzeniami tych czynności zajmuje się patofizjologia
 • Co znaczy FOKOMELIA Definicja bliższej części kończyny albo kończyn. Ręce i stopy połączone są z tułowiem poprzez pojedynczą, małą kość o nieregularnym kształcie
 • Co znaczy FIBROTHORAX Definicja spowodowane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do stworzenia grubej otoczył powierzchni płuca i opłucnej ściennej
 • Co znaczy FLAWONOIDY Definicja kluczowym ich źródłem są cytrusy i inne rośliny tropikalne. W lecznictwie stosuje się także preparaty syntetyczne. W najwyższym stopniu
 • Co znaczy FIZOSTYGMINA Definicja nasionach Bobotrutki (fasoli) kalabarskiej (Physostigma venenosum). Jest parasympatyko-mimetykiem (pobudza układ przywspółczulny), a w
 • Co znaczy FARMACJA Definicja przygotowywania i rozprowadzania leków i środków medycznych. W jej skład wchodzą: edukacja o zależnościach między fizycznymi i chemicznymi
 • Co znaczy FUMIGACJA Definicja wykorzystanie środków dezynfekcyjnych albo clezynsekcyjnych w formie gazów, par albo dymów
 • Co znaczy FIKSACJA Definicja obronnych; bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych myśli i zachowań, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, które mogłyby wywołać
 • Co znaczy FISTULOTOMIA Definicja tak zwany prostej przetoki odbytu. Po odnalezieniu obu jej ujść otwiera się przetokę prostym nacięciem. Jeśli przetoka jest położona zbyt
 • Co znaczy FITNESS Definicja nazwa określająca sprawność; ustalenie to dotyczy różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych prowadzących do poprawy sprawności fizycznej i
 • Co znaczy FITOPLANKTON Definicja okrzemki, zielenice, wiciowce) stanowiące fundamentalne ogniwo łańcucha pokarmowego w przyrodzie. Skutkuje zakwitanie wód
 • Co znaczy FORMALINA Definicja stosowana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu nie wszystkich
 • Co znaczy FOSFOKREATYNA Definicja zmagazynowany w komórkach mięśniowych. Energia ta jest stosunkowo potrzeby wykorzystana do syntezy ATP. Jej zasoby ulegają szybkiemu
 • Co znaczy FOTOKOAGULACJA Definicja stanu zapalnego siatkówki i naczyniówki oka dzięki wiązki światła lampy ksenonowej albo laserów. Użytkowane w leczeniu chorób siatkówki
 • Co znaczy FALLOTOKSYNY Definicja najmocniejsze trucizny obecne w nie wszystkich grzybach kapeluszowych na przykład muchomor sromotnikowy (fallaina, fallacydyna, falloidyna
 • Co znaczy FAWIZM Definicja hemoltycznej, regularnie z hemoglobinuria, pojawiający się po zjedzeniu ziaren surowego albo niedogotowanego bobu, czasem po wdychaniu
 • Co znaczy FLUORKI Definicja w przemyśle - na przykład fluorek sodu (NaF), fluorek glinu (ALF3) i fluorek krzemu (SiF4), do konserwacji drewna i jako środki owadobójcze

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja, Fosfokreatyna, Formalina, Fitoplankton, Fitness, Fistulotomia, Fiksacja, Fumigacja, Farmacja, Fizostygmina co to znaczy.

Słownik Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja co to jest.