Słownik fluorki fawizm fallotoksyny co to znaczy.
Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja, Fosfokreatyna, Formalina, Fitoplankton, Fitness.

Słownik i definicje chemiczne na F

 • Co znaczy Farmaceutyk Definicja preparat leczniczy, lek wyprodukowany fabrycznie w formie gotowej do użytku. Patrz także, zioła FARMACEUTYK:Oman Ogromny co to jest.
 • Co znaczy Farmakogenetyka Definicja odpowiedzi na lek wywołane czynnikami dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku definicja.
 • Co znaczy Fluorocrafia Definicja sposób badania radiologicznego stosowana do szybkiego wykonywania zdjęć małego formatu (klatki piersiowej) używana do masowych badań co znaczy.
 • Co znaczy Farmakologia Definicja i czynnikach wpływających na czynności organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Bada przemiany chemiczne, jakim podlegają leki słownik.
 • Co znaczy Fascykulacje Definicja nieregularne drgania mięśni, widoczne poprzez skórę. Zazwyczaj wskazują na chorobę części ruchowej układu nerwowego, ale mogą pojawiać się znaczenie.
 • Co znaczy Fdp Definicja degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem czym jest.
 • Co znaczy Fenestracja Definicja okienka w jakiejkolwiek strukturze anatomicznej w celu uzyskania dostępu do struktur położonych głębiej albo obniżenia ciśnienia w jej co to jest.
 • Co znaczy Fenyloketonuria Definicja dolegliwość Follinga; wrodzony defekt przemiany fenyloalaniny w organizmie (genetycznie uwarunkowany niedobór albo brak aktywności enzymu definicja.
 • Co znaczy Fibronektyna Definicja syntetyzowana poprzez sporo komórek (makrofagi, śródbłonek, fibroblast)', chondrocyte', nowoty Występuje na powierzchni komórek, w os i co znaczy.
 • Co znaczy Fibryna Definicja charakterze włukienkowym, będące fundamentalnym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, przez połączenie przedmiotów słownik.
 • Co znaczy Fikomikoza Definicja grzybicze różnych tkanek, regularnie tkanki podskórnej, zatok nosowych, gałki ocznej i mózgu. Dotyczy raczej rejonów Afryki, Azji i USA znaczenie.
 • Co znaczy Flawohemoproteina Definicja które stanowi czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik nie czym jest.
 • Co znaczy Flebografia Definicja diagnostyki obrazowej układu żylnego, przeważnie kończyn dolnych, czasami żyły głównej dolnej. Środek cieniujący wstrzykuje się do żył co to jest.
 • Co znaczy Fobia Definicja zaburzenia nerwicowe, charakteryzujące się obecnością nieracjonalnych albo nadmiernych lęków przed obiektami, sytuacjami albo czynnościami definicja.
 • Co znaczy Foraminotomia Definicja opierający na powiększeniu (przez wycięcie brzegów) otworów międzykręgowych, w miejscach ucisku na korzenie nerwów rdzeniowych. Użytkowana co znaczy.
 • Co znaczy Fosfolipidy Definicja specjalne znaczenie w budowie błon biologicznych. Występują w żółci, raczej pod postacią lecytyny i razem z solami żółciowymi tworzą słownik.
 • Co znaczy Foton Definicja będące cechą światła (postać korpuskularna, w okolicy falowej - elektomagnetycznej). Energia F. wymienia się w zależności od długości fal znaczenie.
 • Co znaczy Fotoreceptory Definicja wrażliwych na światło. Pod wpływem bodźca, którym jest energia świetlna, następuje zmiana potencjałów elektrycznych komórki (potencjał czym jest.
 • Co znaczy Frakcja Definicja na przykład frakcja filtracyjna to odsetkowa wartość przesączania ktębuszkowego nerki w relacji do wartości określającej całkowity przepływ co to jest.
 • Co znaczy Frambezja Definicja spowodowana zakażeniem krętkiem (innym niż wywołujący kiłę). Zaczyna się po trwającym kilka tygodni okresie wylęgania od plamki albo definicja.
 • Co znaczy Fruktozemia Definicja której symptomy wynikają z nietolerancji fruktozy.W rezultacie zaburzeń metabolizmu fruktozo-1-fosforanu dochodzi do nadmiernego co znaczy.
 • Co znaczy Foniatria Definicja tematyka medycyny zajmująca się fizjopatologią głosu, mowy i słuchu słownik.
 • Co znaczy Farmakopea Definicja urzędowy lista leków z podziałem na leki fundamentalne (ratujące życie), pomocnicze (uzupełniające) i paraleki, z czym związana jest znaczenie.
 • Co znaczy Fermentacja Definicja przemian metabolicznych kierujący do stworzenia energii i związków organicznych. Używana poprzez pewne bakterie i grzyby. Jej czym jest.
 • Co znaczy Filaria Definicja pasożyty z gatunku nicieni, z których nie wszystkie są niebezpieczne dla ludzi. Dolegliwości spowodowane poprzez nie (filariozy) występują co to jest.
 • Co znaczy Flegmatyk Definicja poprzez Hipokratesa i Galena typów temperamentu. Flegmatyk jest bardzo zrównoważony emocjnalnie, wolno i słabo reagujący na bodźce definicja.
 • Co znaczy Folikulotropina Definicja gonadotropowy (wpływający na gonady) przedniego płata przysadki mózgowej, którego synteza i uwalnianie jest pod wpływem 2 systemów. Jeden co znaczy.
 • Co znaczy Fosfor Definicja konieczny dla metabolizmu, pierwiastek niemetaliczny. Stanowi ok. 1% masy dorosłego człowieka, występując pod postacią związków słownik.
 • Co znaczy Fosgen Definicja gaz, o słabej woni gnijącego siana. Jest substratem dla przemysłu chemicznego, ale również groźnym gazem bojowym (bojowy środek trujący znaczenie.
 • Co znaczy Fotopigmenty Definicja znajdujące się w receptorach siatkówki (komórki wzrokowe pręcikowo i czopkonośne). F. światłoczuły pręcikowy to rodopsyna, a czopkowy czym jest.
 • Co znaczy Frenologia Definicja której zwolennicy twierdzili, iż umieją ocenić osobowość i umiejętności umysłowe człowieka opierając się na kształtu czaszki. Wszelakie co to jest.
 • Co znaczy Fluoresceina Definicja wykazujący mocną zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład definicja.
 • Co znaczy Flebolog Definicja doktor posiadający specjalizację w leczeniu chorób układu żylnego co znaczy.
 • Co znaczy Frustracja Definicja nastawione na cel działanie zostaje uniemożliwione. Niekorzystny stan emocjonalny (złość, gniew), spowodowany zablokowaniem aktywności słownik.
 • Co znaczy Fop Definicja łączna etapowo przekształcająca się w kość) postępujące kostnienie mięśni, dolegliwość Munchmeyera; rzadka dolegliwość genetyczna znaczenie.
 • Co znaczy Fukoza Definicja rodzaj monosacharydu, wchodzącego w skład mukopolisacharydów, antygenów grupowych krwi człowieka itd czym jest.
 • Co znaczy Fluor Definicja czynny chemicznie gaz, niewystępujący w stanie wolnym. Jest silnie toksyczny. Bogatym jego źródłem jest herbata i ryby morskie, aczkolwiek co to jest.
 • Co znaczy Fruktozuria Definicja wydalanie fruktozy w moczu wywołane brakiem enzymu odpowiedzialnego za jej przemiany w organizmie. Ten delikatny defekt uniemożliwia definicja.
 • Co znaczy Flawiwirusy Definicja sporo wykazuje właściwości chorobotwórcze (żółta gorączka, denga, różne typy zapaleń mózgu i gorączek krwotocznych). Rozpowszechnione co znaczy.
 • Co znaczy Flebektomia Definicja części żyły; stanowi fundamentalny obiekt operacji żylaków, jest także użytkowana do pobierania odcinka żyły, celem jej wstawienia w słownik.
 • Co znaczy Fanatyzm Definicja patologiczne) nasilenie idei nadwartościowych (przekonania, uważane za szczególnie istotne, słuszne i z którymi jest silnie związany znaczenie.
 • Co znaczy Farmaceuta Definicja farmacji uniwersytetu albo akademii medycznej, posiadający tytuł magistra. Posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego leków, metody ich czym jest.
 • Co znaczy Farmakokinetyka Definicja stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się co to jest.
 • Co znaczy Fenyloalanina Definicja wytwarzany w organizmie), zawarty w większości białek zwierzęcych i roślinnych. Jest prekursorem tyrozyny, uczestniczy w biosyntezie definicja.
 • Co znaczy Feromony Definicja produkowane poprzez komórki gruczołów znajdujących się na skórze ssaków, odwłokach albo szczękach owadów, pod skrzydłami ptaków. Nie co znaczy.
 • Co znaczy Ferrytyna Definicja żelazo; znajduje się w tkankach (gł. w wątrobie, śledzionie, szpiku, enterocytach) i surowicy krwi. Jej stężenie w surowicy ściśle koreluje słownik.
 • Co znaczy Fibromialgia Definicja kolokwialnie: reumatyzm mięśniowy; ekipa schorzeń reumatycznych o pozastawowej lokalizacji objawów, charakteryzująca się mocnym znaczenie.
 • Co znaczy Fibrynoliza Definicja krwi opierające na przekształceniu fibryny w produkty rozpuszczalne. Mechanizm ten wywołany jest enzymatycznym działaniem plazminy. Podobne czym jest.
 • Co znaczy Fosforany Definicja ortofosforowego; mają spore znaczenie dla prawidłowego przebiegu mechanizmów biologicznych, w pierwszej kolejności związanych z tworzeniem co to jest.
 • Co znaczy Fukozydoza Definicja wynikająca z defektu enzymu szlaku przemiany fukozy; dolegliwość przebiegająca z gromadzeniem glikoprotein zawierających fukozę. W ciężkiej definicja.
 • Co znaczy Fumiganty Definicja prężności par, użytkowane w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają raczej poprzez drogi co znaczy.
 • Co znaczy Fluktuacje Definicja rozrzut wartości pomiarowych wynikający z przypadkowego działania wielu czynników słownik.
 • Co znaczy Fibrocyt Definicja różnicowania się fibroblastów, jest komórką, która utraciła umiejętność wytwarzania włókien łącznotkankowych. Ma kształt wrzecionowaty znaczenie.
 • Co znaczy Fagina Definicja występująca w orzechach buka pospolitego. Skutkuje bóle głowy, odurzenie, nudności, wymioty, a w większych dawkach drgawki i obniżenie temp czym jest.
 • Co znaczy Fałd Definicja uwypuklenia skóry, błon śluzowych, surowiczych albo narządów (na przykład fałd pachowy przedni: skórno-mięśniowy, utworzony poprzez dolną co to jest.
 • Co znaczy Fenole Definicja pochodne benzenu o właściwościach żrących (pieczenie, zaczerwienienie skóry i błon śluzowych) i trujące po wchłonięciu (niewydolność definicja.
 • Co znaczy Flawoproteiny Definicja białka enzymatyczne zawierające ryboflawinę (wit. BJ co znaczy.
 • Co znaczy Fibrynogen Definicja rozpuszczalne białko osocza, produkowane w wątrobie, które w trakcie krzepnięcia krwi przekształca się w nierozpuszczalną fibrynę słownik.
 • Co znaczy Fibroblasty Definicja tkanki łącznej, które wytwarzają włókna i białkowe i węglowodanowe kompleksy istoty podstawowej. Ich cytoplazma tworzy liczne, cienkie znaczenie.
 • Co znaczy Fotoporfiryny Definicja uczulające na światło widzialne o określonej długości fali. Nie wszystkie z nich są użytkowane w terapii nowotworów złośliwych - fotofereza czym jest.
 • Co znaczy Farmakognozja Definicja przyrodniczej, wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości co to jest.
 • Co znaczy Figowka Definicja bakteryjne mieszków włosowych. Ma charakter przewlekły i dotyczy miejsc, gdzie mieszki są umiejscowione głęboko (na przykład w skórze brody definicja.
 • Co znaczy Fungicydy Definicja grzybobójcze i grzybo statyczne; użytkowane w uprawach polowych, do zaprawiania nasion, dezynfekcji gleby i ochrony magazynowanych co znaczy.
 • Co znaczy Fluoroza Definicja spowodowanym nadmiarem fluoru w diecie (przeważnie wodzie pitnej). Najwcześniejszymi zmianami są kredowobiałe, nieregularne plamki na słownik.
 • Co znaczy Flebologia Definicja zajmująca się budową, fizjologią i chorobami układu żylnego i chłonnego. Jest także specjalnością lekarską dotyczącą chorób układu żylnego znaczenie.
 • Co znaczy Fuga Definicja reakcji psychicznej, polegającej na ucieczce z aktualnej sytuacji życiowej, miejsca pobytu, z jednoczesną niepamięcią dotychczasowych czym jest.
 • Co znaczy Fotofereza Definicja zabieg wykorzystujący uczulanie na światło komórek dzięki substancji uczulającej a w dalszym ciągu niszczenie ich dzięki promieniowania co to jest.
 • Co znaczy Flebowirusy Definicja jedna z odmian chorobotwórczych arbowirusów, nie mających znaczenia epidemiologicznego w Polsce definicja.
 • Co znaczy Fotopletyzmografia Definicja wykorzystująca przetwornik podczerwieni. Wykorzystuje ona umiejętność krążącej krwi do zmniejszania odbicia światła emitowanego ze źródła co znaczy.
 • Co znaczy Flukonazol Definicja przeciwgrzybiczy, wchłaniający się prawie kompletnie z przewodu pokarmowego i osiągający wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym słownik.
 • Co znaczy Fakomatoza Definicja dziedzicznych charakteryzujących się zaburzeniami rozwojowymi 3 listków zarodkowych, raczej w obrębie skóry i układu nerwowego znaczenie.
 • Co znaczy Fagocyty Definicja zdolnościami żernymi; należą do nich krążące we krwi granulocyty i monocyty i fagocyty osiadłe: komórki Kupffera, komórki mikrogleju czym jest.
 • Co znaczy Filogeneza Definicja historia ewolucji organizmów, ustala także ich pokrewieństwo co to jest.
 • Co znaczy Filowirusy Definicja ekipa wirusów, z których 2 wywołują ciężkie zakażenia krwotoczne: wirus Ebola i Marburg definicja.
 • Co znaczy Fakoemulsyfikacja Definicja wykorzystaniem drgań ultradźwiękowych, które wywołują rozfragmentowanie zmętniałej soczewki i umożliwiają jej aspirację co znaczy.
 • Co znaczy Farmakoradiografia Definicja radiologicznego polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu słownik.
 • Co znaczy Fibrochondrogenezja Definicja odmiana osteochondrodystrofii kierująca do zgonu w momencie noworodkowym albo płodowym. W wyglądzie charakterystyczne są krótkie kończyny znaczenie.
 • Co znaczy Feminizacja Definicja żeńskich u osobników męskich. Przeważnie związana z zaburzeniami hormonalnymi (leczenie nie wszystkich nowotworów albo osób pragnących czym jest.
 • Co znaczy Fenokopie Definicja symptomy chorobowe typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Najprawdopodobniej to jest rezultatem co to jest.
 • Co znaczy Fluorooctany Definicja używane w trutkach na gryzonie. Trujące również dla człowieka; powodują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie definicja.
 • Co znaczy Fenytoina Definicja przeciwdrgawkowym i przeciw arytmicznym. Jest fundamentalnym lekiem przeciwpadaczkowym, działa zmniejszając pobudliwość kory ruchowej mózgu co znaczy.
 • Co znaczy Fimbrie Definicja struktury na powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do nie wszystkich powierzchni, na przykład komórek, które słownik.
 • Co znaczy Fizjoterapia Definicja wykorzystującą zdarzenie reaktywności organizmu na bodźce fizyczne działające bezpośrednio na skórę, błony śluzowe i na narządy i tkanki znaczenie.
 • Co znaczy Fosforylacja Definicja ekipy fosforanowej do jakiejś cząsteczki. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest energia, która zostaje zmagazynowana w wiązaniu chemicznym czym jest.
 • Co znaczy Fotopsja Definicja rodzaj omamów wzrokowych o cechach wrażeń elementarnych (fundamentalnych): błyski, punkty, plamy, iskry co to jest.
 • Co znaczy Fotouczulacze Definicja z gatunku fotoporfiryn, które pod wpływem światła uwalniają w komórkach mocne cytotokyczne wolne rodniki. Użytkowane w terapii definicja.
 • Co znaczy Fruktoza Definicja będący kluczowym węglowodanem miodu i owoców. Fruktoza jest wchłaniana w dwunastnicy i górnym odcinku jelita cienkiego, metabolizowana co znaczy.
 • Co znaczy Ftyzjatria Definicja tematyka medycyny, wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych, dotycząca profilaktyki, diagnostyki, semiotyki i terapii gruźlicy słownik.
 • Co znaczy Fuscyny Definicja barwniki spokrewnione z bilirubiną; występują w żółci, kale i moczu, szczególnie obficie w nie wszystkich przypadkach patologicznych znaczenie.
 • Co znaczy Fistulografia Definicja przetoki (regularnie o bardzo krętym przebiegu) na zdjęciach radiologicznych przy wykorzystaniu wstrzykniętego do jej zewnętrznego ujścia czym jest.
 • Co znaczy Fasciotomia Definicja opierający na przecięciu powięzi na kończynach, co uwalniając znajdujące się podpowięziowo mięśnie i struktury naczyniowe i nerwy ratuje je co to jest.
 • Co znaczy Fibrylacje Definicja drżenie włókienkowe; s istna czynność pojedynczych włókien śniowych albo zsynchronizowana czynność małych grup definicja.
 • Co znaczy Fitoestrogeny Definicja roślinne, które w organizmie zwierząt działają podobne do naturalnych estrogenów. Ich aktywność w ciele człowieka jest kilkaset razy co znaczy.
 • Co znaczy Fonacja Definicja wytwarzanie głosu poprzez strumień powietrza przepływającego pomiędzy zwartymi, wibrującymi strunami głosowymi słownik.
 • Co znaczy Fenotyp Definicja ujawniane poprzez osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. F. można oceniać na różnych poziomach organizacji organizmu znaczenie.
 • Co znaczy Fekaluria Definicja osób z przetoką odbytniczo-pęcherzową. Przeważnie pojawia się w chorobach nowotworowych miednicy mniejszej i wiąże się z regularnie czym jest.
 • Co znaczy Flebodynia Definicja uciskowa żyły kończyny dolnej, zazwyczaj pogrubiałej i zmienionej zapalnie. Jest symptomem zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych co to jest.
 • Co znaczy Fizjologia Definicja ustrojów żywych; ustala prawa i systemy rządzące tymi czynnościami. Zaburzeniami tych czynności zajmuje się patofizjologia definicja.
 • Co znaczy Fokomelia Definicja polegająca na braku bliższej części kończyny albo kończyn. Ręce i stopy połączone są z tułowiem poprzez pojedynczą, małą kość o co znaczy.
 • Co znaczy Fibrothorax Definicja wierzchni płuca spowodowane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do stworzenia grubej otoczył powierzchni płuca i słownik.
 • Co znaczy Flawonoidy Definicja pochodzenia roślinnego; kluczowym ich źródłem są cytrusy i inne rośliny tropikalne. W lecznictwie stosuje się także preparaty syntetyczne znaczenie.
 • Co znaczy Fizostygmina Definicja występujący w nasionach Bobotrutki (fasoli) kalabarskiej (Physostigma venenosum). Jest parasympatyko-mimetykiem (pobudza układ czym jest.
 • Co znaczy Farmacja Definicja wszystkie aspekty przygotowywania i rozprowadzania leków i środków medycznych. W jej skład wchodzą: edukacja o zależnościach między co to jest.
 • Co znaczy Fumigacja Definicja wykorzystanie środków dezynfekcyjnych albo clezynsekcyjnych w formie gazów, par albo dymów definicja.
 • Co znaczy Fiksacja Definicja systemów obronnych; bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych myśli i zachowań, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, które mogłyby co znaczy.
 • Co znaczy Fistulotomia Definicja użytkowany w leczeniu tak zwany prostej przetoki odbytu. Po odnalezieniu obu jej ujść otwiera się przetokę prostym nacięciem. Jeśli słownik.
 • Co znaczy Fitness Definicja przyjęta w Polsce nazwa określająca sprawność; ustalenie to dotyczy różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych prowadzących do poprawy sprawności znaczenie.
 • Co znaczy Fitoplankton Definicja bakterie, okrzemki, zielenice, wiciowce) stanowiące fundamentalne ogniwo łańcucha pokarmowego w przyrodzie. Skutkuje zakwitanie wód czym jest.
 • Co znaczy Formalina Definicja formaldehydu; stosowana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu nie co to jest.
 • Co znaczy Fosfokreatyna Definicja związek zmagazynowany w komórkach mięśniowych. Energia ta jest stosunkowo potrzeby wykorzystana do syntezy ATP. Jej zasoby ulegają definicja.
 • Co znaczy Fotokoagulacja Definicja ograniczonego, jałowego stanu zapalnego siatkówki i naczyniówki oka dzięki wiązki światła lampy ksenonowej albo laserów. Użytkowane w co znaczy.
 • Co znaczy Fallotoksyny Definicja najmocniejsze trucizny obecne w nie wszystkich grzybach kapeluszowych na przykład muchomor sromotnikowy (fallaina, fallacydyna, falloidyna słownik.
 • Co znaczy Fawizm Definicja niedokrwistości hemoltycznej, regularnie z hemoglobinuria, pojawiający się po zjedzeniu ziaren surowego albo niedogotowanego bobu, czasem znaczenie.
 • Co znaczy Fluorki Definicja fluoru używanych w przemyśle - na przykład fluorek sodu (NaF), fluorek glinu (ALF3) i fluorek krzemu (SiF4), do konserwacji drewna i jako czym jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja, Fosfokreatyna, Formalina, Fitoplankton, Fitness, Fistulotomia, Fiksacja, Fumigacja, Farmacja, Fizostygmina co to znaczy.

Słownik Fluorki, Fawizm, Fallotoksyny, Fotokoagulacja co to jest.