Słownik fruktozuria fenyloketonuria co to znaczy.
FOSFOR co znaczy FLUORKI krzyżówka FORMALINA co to jest FIBRYNOLIZA słownik FERRYTYNA czym jest.

Słownik i definicje chemiczne na F

 • Co znaczy Fruktozuria Definicja wydalanie fruktozy w moczu wywołane brakiem enzymu odpowiedzialnego za jej przemiany w organizmie. Ten delikatny defekt uniemożliwia co znaczy.
 • Co znaczy Fenyloketonuria Definicja dolegliwość Follinga; wrodzony defekt przemiany fenyloalaniny w organizmie (genetycznie uwarunkowany niedobór albo brak aktywności enzymu krzyżówka.
 • Co znaczy Fenole Definicja pochodne benzenu o właściwościach żrących (pieczenie, zaczerwienienie skóry i błon śluzowych) i trujące po wchłonięciu (niewydolność co to jest.
 • Co znaczy Ftyzjatria Definicja tematyka medycyny, wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych, dotycząca profilaktyki, diagnostyki, semiotyki i terapii gruźlicy słownik.
 • Co znaczy Fosgen Definicja gaz, o słabej woni gnijącego siana. Jest substratem dla przemysłu chemicznego, ale również groźnym gazem bojowym (bojowy środek trujący czym jest.
 • Co znaczy Fenytoina Definicja przeciwdrgawkowym i przeciw arytmicznym. Jest fundamentalnym lekiem przeciwpadaczkowym, działa zmniejszając pobudliwość kory ruchowej mózgu co oznacza.
 • Co znaczy Fumigacja Definicja wykorzystanie środków dezynfekcyjnych albo clezynsekcyjnych w formie gazów, par albo dymów tłumaczenie.
 • Co znaczy Fobia Definicja zaburzenia nerwicowe, charakteryzujące się obecnością nieracjonalnych albo nadmiernych lęków przed obiektami, sytuacjami albo czynnościami przykłady.
 • Co znaczy Fosfolipidy Definicja specjalne znaczenie w budowie błon biologicznych. Występują w żółci, raczej pod postacią lecytyny i razem z solami żółciowymi tworzą definicja.
 • Co znaczy Fagocyty Definicja zdolnościami żernymi; należą do nich krążące we krwi granulocyty i monocyty i fagocyty osiadłe: komórki Kupffera, komórki mikrogleju encyklopedia.
 • Co znaczy Fascykulacje Definicja nieregularne drgania mięśni, widoczne poprzez skórę. Zazwyczaj wskazują na chorobę części ruchowej układu nerwowego, ale mogą pojawiać się jak działa.
 • Co znaczy Flawoproteiny Definicja białka enzymatyczne zawierające ryboflawinę (wit. BJ czy jest.
 • Co znaczy Fakomatoza Definicja dziedzicznych charakteryzujących się zaburzeniami rozwojowymi 3 listków zarodkowych, raczej w obrębie skóry i układu nerwowego pojęcie.
 • Co znaczy Fonacja Definicja wytwarzanie głosu poprzez strumień powietrza przepływającego pomiędzy zwartymi, wibrującymi strunami głosowymi wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fawizm Definicja niedokrwistości hemoltycznej, regularnie z hemoglobinuria, pojawiający się po zjedzeniu ziaren surowego albo niedogotowanego bobu, czasem opis.
 • Co znaczy Farmakokinetyka Definicja stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się informacje.
 • Co znaczy Fibryna Definicja charakterze włukienkowym, będące fundamentalnym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, przez połączenie przedmiotów znaczenie.
 • Co znaczy Frambezja Definicja spowodowana zakażeniem krętkiem (innym niż wywołujący kiłę). Zaczyna się po trwającym kilka tygodni okresie wylęgania od plamki albo co znaczy.
 • Co znaczy Flebologia Definicja zajmująca się budową, fizjologią i chorobami układu żylnego i chłonnego. Jest także specjalnością lekarską dotyczącą chorób układu żylnego krzyżówka.
 • Co znaczy Fdp Definicja degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem co to jest.
 • Co znaczy Frakcja Definicja na przykład frakcja filtracyjna to odsetkowa wartość przesączania ktębuszkowego nerki w relacji do wartości określającej całkowity przepływ słownik.
 • Co znaczy Fibrocyt Definicja różnicowania się fibroblastów, jest komórką, która utraciła umiejętność wytwarzania włókien łącznotkankowych. Ma kształt wrzecionowaty czym jest.
 • Co znaczy Feromony Definicja produkowane poprzez komórki gruczołów znajdujących się na skórze ssaków, odwłokach albo szczękach owadów, pod skrzydłami ptaków. Nie co oznacza.
 • Co znaczy Fotokoagulacja Definicja ograniczonego, jałowego stanu zapalnego siatkówki i naczyniówki oka dzięki wiązki światła lampy ksenonowej albo laserów. Użytkowane w tłumaczenie.
 • Co znaczy Fibrothorax Definicja wierzchni płuca spowodowane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do stworzenia grubej otoczył powierzchni płuca i przykłady.
 • Co znaczy Flebowirusy Definicja jedna z odmian chorobotwórczych arbowirusów, nie mających znaczenia epidemiologicznego w Polsce definicja.
 • Co znaczy Figowka Definicja bakteryjne mieszków włosowych. Ma charakter przewlekły i dotyczy miejsc, gdzie mieszki są umiejscowione głęboko (na przykład w skórze brody encyklopedia.
 • Co znaczy Farmakogenetyka Definicja odpowiedzi na lek wywołane czynnikami dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku jak działa.
 • Co znaczy Fitoestrogeny Definicja roślinne, które w organizmie zwierząt działają podobne do naturalnych estrogenów. Ich aktywność w ciele człowieka jest kilkaset razy czy jest.
 • Co znaczy Flebolog Definicja doktor posiadający specjalizację w leczeniu chorób układu żylnego pojęcie.
 • Co znaczy Flukonazol Definicja przeciwgrzybiczy, wchłaniający się prawie kompletnie z przewodu pokarmowego i osiągający wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fluor Definicja czynny chemicznie gaz, niewystępujący w stanie wolnym. Jest silnie toksyczny. Bogatym jego źródłem jest herbata i ryby morskie, aczkolwiek opis.
 • Co znaczy Fenestracja Definicja okienka w jakiejkolwiek strukturze anatomicznej w celu uzyskania dostępu do struktur położonych głębiej albo obniżenia ciśnienia w jej informacje.
 • Co znaczy Fibromialgia Definicja kolokwialnie: reumatyzm mięśniowy; ekipa schorzeń reumatycznych o pozastawowej lokalizacji objawów, charakteryzująca się mocnym znaczenie.
 • Co znaczy Farmaceuta Definicja farmacji uniwersytetu albo akademii medycznej, posiadający tytuł magistra. Posiada wiedzę dotyczącą składu chemicznego leków, metody ich co znaczy.
 • Co znaczy Fibrylacje Definicja drżenie włókienkowe; s istna czynność pojedynczych włókien śniowych albo zsynchronizowana czynność małych grup krzyżówka.
 • Co znaczy Flebografia Definicja diagnostyki obrazowej układu żylnego, przeważnie kończyn dolnych, czasami żyły głównej dolnej. Środek cieniujący wstrzykuje się do żył co to jest.
 • Co znaczy Frenologia Definicja której zwolennicy twierdzili, iż umieją ocenić osobowość i umiejętności umysłowe człowieka opierając się na kształtu czaszki. Wszelakie słownik.
 • Co znaczy Fasciotomia Definicja opierający na przecięciu powięzi na kończynach, co uwalniając znajdujące się podpowięziowo mięśnie i struktury naczyniowe i nerwy ratuje je czym jest.
 • Co znaczy Flawohemoproteina Definicja które stanowi czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik nie co oznacza.
 • Co znaczy Foton Definicja będące cechą światła (postać korpuskularna, w okolicy falowej - elektomagnetycznej). Energia F. wymienia się w zależności od długości fal tłumaczenie.
 • Co znaczy Feminizacja Definicja żeńskich u osobników męskich. Przeważnie związana z zaburzeniami hormonalnymi (leczenie nie wszystkich nowotworów albo osób pragnących przykłady.
 • Co znaczy Fibronektyna Definicja syntetyzowana poprzez sporo komórek (makrofagi, śródbłonek, fibroblast)', chondrocyte', nowoty Występuje na powierzchni komórek, w os i definicja.
 • Co znaczy Fikomikoza Definicja grzybicze różnych tkanek, regularnie tkanki podskórnej, zatok nosowych, gałki ocznej i mózgu. Dotyczy raczej rejonów Afryki, Azji i USA encyklopedia.
 • Co znaczy Fotopigmenty Definicja znajdujące się w receptorach siatkówki (komórki wzrokowe pręcikowo i czopkonośne). F. światłoczuły pręcikowy to rodopsyna, a czopkowy jak działa.
 • Co znaczy Fakoemulsyfikacja Definicja wykorzystaniem drgań ultradźwiękowych, które wywołują rozfragmentowanie zmętniałej soczewki i umożliwiają jej aspirację czy jest.
 • Co znaczy Fuga Definicja reakcji psychicznej, polegającej na ucieczce z aktualnej sytuacji życiowej, miejsca pobytu, z jednoczesną niepamięcią dotychczasowych pojęcie.
 • Co znaczy Fumiganty Definicja prężności par, użytkowane w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają raczej poprzez drogi wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fiksacja Definicja systemów obronnych; bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych myśli i zachowań, dzięki czemu nie dopuszcza się myśli, które mogłyby opis.
 • Co znaczy Fanatyzm Definicja patologiczne) nasilenie idei nadwartościowych (przekonania, uważane za szczególnie istotne, słuszne i z którymi jest silnie związany informacje.
 • Co znaczy Fizjoterapia Definicja wykorzystującą zdarzenie reaktywności organizmu na bodźce fizyczne działające bezpośrednio na skórę, błony śluzowe i na narządy i tkanki znaczenie.
 • Co znaczy Fizjologia Definicja ustrojów żywych; ustala prawa i systemy rządzące tymi czynnościami. Zaburzeniami tych czynności zajmuje się patofizjologia co znaczy.
 • Co znaczy Fosforylacja Definicja ekipy fosforanowej do jakiejś cząsteczki. Do jej przeprowadzenia niezbędna jest energia, która zostaje zmagazynowana w wiązaniu chemicznym krzyżówka.
 • Co znaczy Flegmatyk Definicja poprzez Hipokratesa i Galena typów temperamentu. Flegmatyk jest bardzo zrównoważony emocjnalnie, wolno i słabo reagujący na bodźce co to jest.
 • Co znaczy Fungicydy Definicja grzybobójcze i grzybo statyczne; użytkowane w uprawach polowych, do zaprawiania nasion, dezynfekcji gleby i ochrony magazynowanych słownik.
 • Co znaczy Fosforany Definicja ortofosforowego; mają spore znaczenie dla prawidłowego przebiegu mechanizmów biologicznych, w pierwszej kolejności związanych z tworzeniem czym jest.
 • Co znaczy Fuscyny Definicja barwniki spokrewnione z bilirubiną; występują w żółci, kale i moczu, szczególnie obficie w nie wszystkich przypadkach patologicznych co oznacza.
 • Co znaczy Fibrochondrogenezja Definicja odmiana osteochondrodystrofii kierująca do zgonu w momencie noworodkowym albo płodowym. W wyglądzie charakterystyczne są krótkie kończyny tłumaczenie.
 • Co znaczy Fizostygmina Definicja występujący w nasionach Bobotrutki (fasoli) kalabarskiej (Physostigma venenosum). Jest parasympatyko-mimetykiem (pobudza układ przykłady.
 • Co znaczy Flawiwirusy Definicja sporo wykazuje właściwości chorobotwórcze (żółta gorączka, denga, różne typy zapaleń mózgu i gorączek krwotocznych). Rozpowszechnione definicja.
 • Co znaczy Fagina Definicja występująca w orzechach buka pospolitego. Skutkuje bóle głowy, odurzenie, nudności, wymioty, a w większych dawkach drgawki i obniżenie temp encyklopedia.
 • Co znaczy Farmakologia Definicja i czynnikach wpływających na czynności organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Bada przemiany chemiczne, jakim podlegają leki jak działa.
 • Co znaczy Fluoresceina Definicja wykazujący mocną zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład czy jest.
 • Co znaczy Fenyloalanina Definicja wytwarzany w organizmie), zawarty w większości białek zwierzęcych i roślinnych. Jest prekursorem tyrozyny, uczestniczy w biosyntezie pojęcie.
 • Co znaczy Filogeneza Definicja historia ewolucji organizmów, ustala także ich pokrewieństwo wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fotouczulacze Definicja z gatunku fotoporfiryn, które pod wpływem światła uwalniają w komórkach mocne cytotokyczne wolne rodniki. Użytkowane w terapii opis.
 • Co znaczy Fokomelia Definicja polegająca na braku bliższej części kończyny albo kończyn. Ręce i stopy połączone są z tułowiem poprzez pojedynczą, małą kość o informacje.
 • Co znaczy Fotopsja Definicja rodzaj omamów wzrokowych o cechach wrażeń elementarnych (fundamentalnych): błyski, punkty, plamy, iskry znaczenie.
 • Co znaczy Farmaceutyk Definicja preparat leczniczy, lek wyprodukowany fabrycznie w formie gotowej do użytku. Patrz także, zioła FARMACEUTYK:Oman Ogromny co znaczy.
 • Co znaczy Farmakopea Definicja urzędowy lista leków z podziałem na leki fundamentalne (ratujące życie), pomocnicze (uzupełniające) i paraleki, z czym związana jest krzyżówka.
 • Co znaczy Fotoporfiryny Definicja uczulające na światło widzialne o określonej długości fali. Nie wszystkie z nich są użytkowane w terapii nowotworów złośliwych - fotofereza co to jest.
 • Co znaczy Fallotoksyny Definicja najmocniejsze trucizny obecne w nie wszystkich grzybach kapeluszowych na przykład muchomor sromotnikowy (fallaina, fallacydyna, falloidyna słownik.
 • Co znaczy Fotopletyzmografia Definicja wykorzystująca przetwornik podczerwieni. Wykorzystuje ona umiejętność krążącej krwi do zmniejszania odbicia światła emitowanego ze źródła czym jest.
 • Co znaczy Fibrynogen Definicja rozpuszczalne białko osocza, produkowane w wątrobie, które w trakcie krzepnięcia krwi przekształca się w nierozpuszczalną fibrynę co oznacza.
 • Co znaczy Fruktozemia Definicja której symptomy wynikają z nietolerancji fruktozy.W rezultacie zaburzeń metabolizmu fruktozo-1-fosforanu dochodzi do nadmiernego tłumaczenie.
 • Co znaczy Fitoplankton Definicja bakterie, okrzemki, zielenice, wiciowce) stanowiące fundamentalne ogniwo łańcucha pokarmowego w przyrodzie. Skutkuje zakwitanie wód przykłady.
 • Co znaczy Flawonoidy Definicja pochodzenia roślinnego; kluczowym ich źródłem są cytrusy i inne rośliny tropikalne. W lecznictwie stosuje się także preparaty syntetyczne definicja.
 • Co znaczy Fukoza Definicja rodzaj monosacharydu, wchodzącego w skład mukopolisacharydów, antygenów grupowych krwi człowieka itd encyklopedia.
 • Co znaczy Fermentacja Definicja przemian metabolicznych kierujący do stworzenia energii i związków organicznych. Używana poprzez pewne bakterie i grzyby. Jej jak działa.
 • Co znaczy Fukozydoza Definicja wynikająca z defektu enzymu szlaku przemiany fukozy; dolegliwość przebiegająca z gromadzeniem glikoprotein zawierających fukozę. W ciężkiej czy jest.
 • Co znaczy Fekaluria Definicja osób z przetoką odbytniczo-pęcherzową. Przeważnie pojawia się w chorobach nowotworowych miednicy mniejszej i wiąże się z regularnie pojęcie.
 • Co znaczy Fotofereza Definicja zabieg wykorzystujący uczulanie na światło komórek dzięki substancji uczulającej a w dalszym ciągu niszczenie ich dzięki promieniowania wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fenotyp Definicja ujawniane poprzez osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. F. można oceniać na różnych poziomach organizacji organizmu opis.
 • Co znaczy Fibroblasty Definicja tkanki łącznej, które wytwarzają włókna i białkowe i węglowodanowe kompleksy istoty podstawowej. Ich cytoplazma tworzy liczne, cienkie informacje.
 • Co znaczy Foraminotomia Definicja opierający na powiększeniu (przez wycięcie brzegów) otworów międzykręgowych, w miejscach ucisku na korzenie nerwów rdzeniowych. Użytkowana znaczenie.
 • Co znaczy Fitness Definicja przyjęta w Polsce nazwa określająca sprawność; ustalenie to dotyczy różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych prowadzących do poprawy sprawności co znaczy.
 • Co znaczy Filowirusy Definicja ekipa wirusów, z których 2 wywołują ciężkie zakażenia krwotoczne: wirus Ebola i Marburg krzyżówka.
 • Co znaczy Farmacja Definicja wszystkie aspekty przygotowywania i rozprowadzania leków i środków medycznych. W jej skład wchodzą: edukacja o zależnościach między co to jest.
 • Co znaczy Fenokopie Definicja symptomy chorobowe typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Najprawdopodobniej to jest rezultatem słownik.
 • Co znaczy Fistulografia Definicja przetoki (regularnie o bardzo krętym przebiegu) na zdjęciach radiologicznych przy wykorzystaniu wstrzykniętego do jej zewnętrznego ujścia czym jest.
 • Co znaczy Fotoreceptory Definicja wrażliwych na światło. Pod wpływem bodźca, którym jest energia świetlna, następuje zmiana potencjałów elektrycznych komórki (potencjał co oznacza.
 • Co znaczy Fluorooctany Definicja używane w trutkach na gryzonie. Trujące również dla człowieka; powodują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie tłumaczenie.
 • Co znaczy Fluoroza Definicja spowodowanym nadmiarem fluoru w diecie (przeważnie wodzie pitnej). Najwcześniejszymi zmianami są kredowobiałe, nieregularne plamki na przykłady.
 • Co znaczy Flebektomia Definicja części żyły; stanowi fundamentalny obiekt operacji żylaków, jest także użytkowana do pobierania odcinka żyły, celem jej wstawienia w definicja.
 • Co znaczy Fop Definicja łączna etapowo przekształcająca się w kość) postępujące kostnienie mięśni, dolegliwość Munchmeyera; rzadka dolegliwość genetyczna encyklopedia.
 • Co znaczy Fistulotomia Definicja użytkowany w leczeniu tak zwany prostej przetoki odbytu. Po odnalezieniu obu jej ujść otwiera się przetokę prostym nacięciem. Jeśli jak działa.
 • Co znaczy Fosfokreatyna Definicja związek zmagazynowany w komórkach mięśniowych. Energia ta jest stosunkowo potrzeby wykorzystana do syntezy ATP. Jej zasoby ulegają czy jest.
 • Co znaczy Frustracja Definicja nastawione na cel działanie zostaje uniemożliwione. Niekorzystny stan emocjonalny (złość, gniew), spowodowany zablokowaniem aktywności pojęcie.
 • Co znaczy Fimbrie Definicja struktury na powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do nie wszystkich powierzchni, na przykład komórek, które wyjaśnienie.
 • Co znaczy Folikulotropina Definicja gonadotropowy (wpływający na gonady) przedniego płata przysadki mózgowej, którego synteza i uwalnianie jest pod wpływem 2 systemów. Jeden opis.
 • Co znaczy Fluktuacje Definicja rozrzut wartości pomiarowych wynikający z przypadkowego działania wielu czynników informacje.
 • Co znaczy Fałd Definicja uwypuklenia skóry, błon śluzowych, surowiczych albo narządów (na przykład fałd pachowy przedni: skórno-mięśniowy, utworzony poprzez dolną znaczenie.
 • Co znaczy Flebodynia Definicja uciskowa żyły kończyny dolnej, zazwyczaj pogrubiałej i zmienionej zapalnie. Jest symptomem zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych co znaczy.
 • Co znaczy Fruktoza Definicja będący kluczowym węglowodanem miodu i owoców. Fruktoza jest wchłaniana w dwunastnicy i górnym odcinku jelita cienkiego, metabolizowana krzyżówka.
 • Co znaczy Filaria Definicja pasożyty z gatunku nicieni, z których nie wszystkie są niebezpieczne dla ludzi. Dolegliwości spowodowane poprzez nie (filariozy) występują co to jest.
 • Co znaczy Foniatria Definicja tematyka medycyny zajmująca się fizjopatologią głosu, mowy i słuchu słownik.
 • Co znaczy Fluorocrafia Definicja sposób badania radiologicznego stosowana do szybkiego wykonywania zdjęć małego formatu (klatki piersiowej) używana do masowych badań czym jest.
 • Co znaczy Farmakognozja Definicja przyrodniczej, wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości co oznacza.
 • Co znaczy Farmakoradiografia Definicja radiologicznego polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu tłumaczenie.
 • Co znaczy Ferrytyna Definicja żelazo; znajduje się w tkankach (gł. w wątrobie, śledzionie, szpiku, enterocytach) i surowicy krwi. Jej stężenie w surowicy ściśle koreluje przykłady.
 • Co znaczy Fibrynoliza Definicja krwi opierające na przekształceniu fibryny w produkty rozpuszczalne. Mechanizm ten wywołany jest enzymatycznym działaniem plazminy. Podobne definicja.
 • Co znaczy Formalina Definicja formaldehydu; stosowana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu nie encyklopedia.
 • Co znaczy Fluorki Definicja fluoru używanych w przemyśle - na przykład fluorek sodu (NaF), fluorek glinu (ALF3) i fluorek krzemu (SiF4), do konserwacji drewna i jako jak działa.
 • Co znaczy Fosfor Definicja konieczny dla metabolizmu, pierwiastek niemetaliczny. Stanowi ok. 1% masy dorosłego człowieka, występując pod postacią związków czy jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja FOSFOR co znaczy FLUORKI krzyżówka FORMALINA co to jest FIBRYNOLIZA słownik FERRYTYNA czym jest FARMAKORADIOGRAFIA co oznacza FARMAKOGNOZJA tłumaczenie. co to znaczy.

Słownik FRUKTOZURIA co znaczy FENYLOKETONURIA krzyżówka FENOLE co to jest co to jest.