Słownik najlepszy wszawica waryzacja co to znaczy.
NAJLEPSZY Wszawica, Wał, Waryzacja, Wzwód, Węglowodany, Walgizacja, Wyłuszczenie, Walina.

Słownik i definicje chemiczne na W

 • Co znaczy Węgorzyca Definicja pasożytnicza, endemiczna w tropikach (aczkolwiek zdarza się w klimacie umiarkowanym), spowodowana inwazją Węgorka jelitowgo (Strongfhides co to jest.
 • Co znaczy Wytrzymałość Definicja graniczna moc pracy, wykonywanej w ustalonym rytmie, jaką ustrój jest zdolny utrzymać w trakcie obciążania długotrwałym wysiłkiem definicja.
 • Co znaczy Wąglik Definicja zaraźliwa dolegliwość zwierząt, raczej przeżuwaczy, przenoszona na ludzi poprzez kontakt ze zwierzętami albo produktami pochodzenia co znaczy.
 • Co znaczy Włosów Wypadanie Definicja nowotworów złośliwych skóry zaliczamy raki skóry i czerniaka złośliwego. Szacuje się, iż co piąta osoba może zachorować na raka skóry słownik.
 • Co znaczy Wzmocnienie Definicja efektem dodatnim, pożądanym dla organizmu albo ujemnym. Wzmocnienie dodatnie skutkuje utrwalenie odruchu warunkowego, wzmocnienie ujemne znaczenie.
 • Co znaczy Wielowodzie Definicja owodniowego występuje, gdy płód ma trudności z połykaniem (na przykład w ciężkich zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, jak w czym jest.
 • Co znaczy Wstrząs Definicja w układzie naczyniowym nie może zaspokoić potrzeb organizmu, zarówno w dziedzinie zamiany gazowej (dostarczanie tlenu i usunięcie co oznacza.
 • Co znaczy Weganizm Definicja stylu życia osób, które nie spożywają i nie używają produktów pochodzenia zwierzęcego, chodzi tutaj zarówno o pożywienie pochodzące od krzyżówka.
 • Co znaczy Wakuolizacja Definicja zdarzenie powstawania licznych wakuoli (wodniczek) w cytoplazmie komórki w rezultacie procesu jej zwyrodnienia (zwyrodnienie wodniczkowe najlepszy.
 • Co znaczy Wykwity Definicja stanowią podstawę rozpoznania i są zasadniczym elementem obrazu klinicznego chorób dermatologicznych. Znajomość tych wykwitów pozwala przykłady.
 • Co znaczy Wodór Definicja będący w najwyższym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery Słońca). Wodór należy do 10 encyklopedia.
 • Co znaczy Wentrykulografia Definicja realizowane badanie radiologiczne, wymagające podania powietrza do komór mózgu (spora liczba powikłań), celem uwidocznienia ich zarysów jak działa.
 • Co znaczy Wodogłowie Definicja związanych z zachwianiem równowagi i proporcji pomiędzy ilością wytwarzanego płynu mózgowo-rdzeniowego, a jego wchłanianiem, co prowadzi do pojęcie.
 • Co znaczy Wady Definicja anatomicznej zazwyczaj wynikające z fizjologii narządu. W. są zazwyczaj powiązane z nieprawidłowym postępem danej części ciała w życiu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wytrzeszcz Definicja gałki ocznej ku przodowi, może być jedno- albo obustronny. Wywołany jest zapaleniem tkanek oczodołu, ich obrzękiem, guzem, zapaleniem opis.
 • Co znaczy Wolumetria Definicja całkowitej objętości kończyny dolnej. Przeważnie stosuje się metodę W. wodnej - but o wysokości 50 cm umożliwia pomiar do objętości 2500ml informacje.
 • Co znaczy Wznowa Definicja ponowne stwierdzenie dolegliwości, która wydawała się wyleczona; zazwyczaj dotyczy chorób nowotworowych, rzadziej zakażeń co to jest.
 • Co znaczy Wirus Definicja pasożytniczy twór biologiczny o wielkości 15-300 nim, widoczny pod mikroskopem elektronowym (z nielicznymi wyjątkami), charakteryzujący się definicja.
 • Co znaczy Wydech Definicja w okolicy wdechu) kierujący do opróżnienia dróg oddechowych i płuc z powietrza wzbogaconego w dwutlenek węgla, a ubogiego w tlen. Do co znaczy.
 • Co znaczy Wycisk Definicja zagłębienie na powierzchni narządu spowodowane poprzez nacisk innego, przylegającego narządu na przykład wycisk nerkowy wątroby słownik.
 • Co znaczy Wielomocz Definicja poliuria; wydalanie zwiększonej objętości moczu, może być symptomem dolegliwości nerek albo przysadki (moczówka prosta znaczenie.
 • Co znaczy Wysięk Definicja poza uszkodzone poprzez mechanizm zapalny ściany drobnych żyłek. Płyn ten jest mętny, zawiera granulocyty, limfocyty, złuszczone komórki czym jest.
 • Co znaczy Wyprysk Definicja określający grupę niezakaźnych zapaleń skóry, cechujących się charakterystycznym uszkodzeniem naskórka i pojawianiem się różnych wykwitów co oznacza.
 • Co znaczy Wyniszczenie Definicja ogólnoustrojowy zanik (wiąd) tkanek, do którego dochodzi w przewlekłych chorobach, albo w rezultacie głodzenia. Powodem kacheksji prócz krzyżówka.
 • Co znaczy Wektokardiografia Definicja elektrokardiograficznego, użytkowana w celu prześledzenia systemów rozprzestrzeniania się zjawisk elektrycznych w sercu. Bazuje na najlepszy.
 • Co znaczy Węzeł Definicja ogólne anatomiczne ustalenie małej cząstki tkanki albo narządu, gdzie skupione są swoiste struktury przykłady.
 • Co znaczy Wodniak Definicja patologicznie zmienionych. Wodniak jajowodu - mechanizm zapalny skutkuje niedrożność części brzusznej jajowodu, wskutek czego dochodzi do encyklopedia.
 • Co znaczy Wytrzewienie Definicja przemieszczenie narządów jamy brzusznej (raczej jelita) poza obręb brzucha, przeważnie w rezultacie urazu mechanicznego powodującego jak działa.
 • Co znaczy Wścieklizna Definicja zakaźna ssaków, w szczególności mięsożernych, charakteryzująca się zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, kierująca do porażeń i śmierci pojęcie.
 • Co znaczy Włoskowce Definicja Pałeczki włoskowca powodują różycę u świni. Człowiek ulega zakażeniu od świń albo w trakcie przygotowywania ryb do spożycia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wynicowanie Definicja narządu posiadającego światło, stroną wewnętrzną na zewnątrz wzdłuż długiej osi narządu (na przykład macicy, pęcherza moczowego, pochwy i opis.
 • Co znaczy Who Definicja Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ, do której zadań należy informacje.
 • Co znaczy Wagotomia Definicja opierający na przecięciu nerwów błędnych (zwykle w połączeniu z operacją ułatwiającą przejście zawartości żołądka do dalszych części co to jest.
 • Co znaczy Wymaz Definicja materiału do badań histopatologicznych polegająca na potarciu odpowiednią szpatułką powierzchni badanej. Na szpatułce osadzają się definicja.
 • Co znaczy Wapń Definicja srebrzystobiały metal; wapń jest pierwiastkiem nietrwałym (nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym), który łatwo reaguje z innymi co znaczy.
 • Co znaczy Witalizm Definicja pogląd, iż życie zależne jest od niematerialnego czynnika zwanego siłą życiową słownik.
 • Co znaczy Wirusy Definicja slow virus infections); wirusy konwencjonalne, wirusy powolne albo nieklasyczne: priony i wiroidy powodujące schorzenia OUN. Zakażenia te znaczenie.
 • Co znaczy Wirusologia Definicja edukacja o wirusach, tradycyjnie wchodzi w zakres mikrobiologii czym jest.
 • Co znaczy Wyciąg Definicja otrzymywany z surowców roślinnych poprzez wytrawianie rozdrobnionego surowca wodą, etanolem albo innym rozpuszczalnikiem, dokonane poprzez co oznacza.
 • Co znaczy Wenografia Definicja opierające na wypełnieniu ich środkiem cieniującym. Aktualnie wartość tego badania jest ograniczona z uwagi na rozwój badań krzyżówka.
 • Co znaczy Wcześniak Definicja przed 37 tyg. ciąży (poprawny czas trwania ciąży u kobiety wynosi 38-42 tyg.), z wyjątkiem ich wagi. Dzieci urodzone po 37 tyg. ciąży, z najlepszy.
 • Co znaczy Wydzielina Definicja odprowadzana z gruczołów na zasadzie wydzielania zewnętrznego. Patrz także, zioła WYDZIELINA:Pierwiosnek LekarskiPodbiał Pospolity przykłady.
 • Co znaczy Wazopresyna Definicja antidiuretic hormone - hormon antydiuretyczny; hormon produkowany jest poprzez podwzgórze w formie preprowazopresynoneurofizyny i encyklopedia.
 • Co znaczy Wenesekcja Definicja obwodowej (celem podania leku albo/i pobrania krwi do badania). Wykonuje się ją w wypadku, gdy nakłucie przezskórne jest niemożliwe (na jak działa.
 • Co znaczy Wenerolocia Definicja się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych. Aktualnie nazwa została zastąpiona poprzez —> dolegliwości przenoszone pojęcie.
 • Co znaczy Wzrok Definicja reagujący na promieniowanie świetlne, skuteczny mechanizm formowania obrazu dzięki przejściu odbitego od elementów światła poprzez wyjaśnienie.
 • Co znaczy Dystroficzne Wapnienie Definicja opierający na dokładaniu soli wapnia w uprzednio zmienionych komórkach albo tkankach. W uwarunkowaniach fizjologicznych dotyczy szyszynki i opis.
 • Co znaczy Węglowodory Definicja budowy ekipa związków organicznych, których cząsteczki zawierają wyłącznie atomy węgla i wodoru. Najprostszym węglowodorem jest metan (CH4 informacje.
 • Co znaczy Wielopalczastość Definicja wrodzona charakteryzująca się obecnością nadliczbowych palców, w pełni ukształtowanych albo szczątkowych (na przykład w zespole Pataua co to jest.
 • Co znaczy Wągier Definicja rodzajów tasiemców rozwijająca się z jaja w organizmie żywiciela pośredniego. Ma przeważnie postać pęcherzyka, wewnątrz którego powstaje definicja.
 • Co znaczy Wenflon Definicja igły umieszczanej tymczasowo w świetle żyły, zakończonej fragmentem plastikowej rurki uwalniającej antykoagulant. Dzięki kaniuli pacjent co znaczy.
 • Co znaczy Wagotonia Definicja zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego, charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego słownik.
 • Co znaczy Wnętrostwo Definicja zatrzymanie jądra w trakcie zstępowania na swej anatomicznej drodze. To jest wada wrodzona objawiająca się stałym albo okresowym brakiem znaczenie.
 • Co znaczy Wirusemia Definicja a właściwie jego wirionów) we krwi człowieka. Regularnie to jest drugi (po wylęganiu) faza rozwoju licznych chorób wirusowych w czym jest.
 • Co znaczy Walwuloplastyka Definicja kardiochirurgiczny, realizowany w celu przywrócenia prawidłowej funkcji uszkodzonej zastawki serca (—> wady serca). Zabiegiem W. można na co oznacza.
 • Co znaczy Włosy Definicja pokrywające całą powierzchnię ciała człowieka (poza podeszwą i dłonią i fragmentami narządów płciowych zewnętrznych). Są tworem krzyżówka.
 • Co znaczy Wegetarianizm Definicja wykluczający produkty zwierzęce. Wegetarianie wykluczają ze swojej diety wszelakie typy mięsa i ryb, a również produkty zawierające najlepszy.
 • Co znaczy Wdech Definicja oddechowego (w okolicy wydechu), jest zwiększeniem wszystkich wymiarów klatki piersiowej powodującym spadek ciśnienia w drogach oddechowych przykłady.
 • Co znaczy Wołowina Definicja w wieku ponad 0,5 roku. Jest jednym z głownych mięs kuchni europejskiej i amerykańskiej. Pięcioma największymi producentami W są: Stany encyklopedia.
 • Co znaczy Wyrostek Definicja wydatna wyniosłość kostna - stanowiąca niekiedy znaczącą część danej kości na przykład W. mieczykowaty mostka jak działa.
 • Co znaczy Wiśnia Definicja drzewo owocowe obejmujący około 60 gatunków. Rosną w umiarkowanej strefie klimatycznej na całym świecie, lecz najliczniej we wschodniej pojęcie.
 • Co znaczy Watroba Definicja narządów organizmu człowieka. Jej rola w układzie pokarmowym i wydzielniczym jest bardzo spora. Regularnie bagatelizuje się zdrowie wątroby wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wypoczynek Definicja potocznym jest okresem czasu wolnego od narzuconych czynności w tym pracy, jednak biologicznie i nomenklaturze medycyny sportowej to jest opis.
 • Co znaczy Wyczerpanie Definicja występujących w sytuacjach, gdy organizm jest narażony poprzez dłuższy chwilę na działanie czynników szkodliwych (na przykład wysoka temp informacje.
 • Co znaczy Włókno Definicja włóknistych tkanki łącznej leżących w jej substancji międzykomórkowej. To są raczej W. kolagenowe, sprężyste i siateczkowe. Stanowi co to jest.
 • Co znaczy Wapnica Definicja obrębie kanalików nerkowych, będących ich ciężkim uszkodzeniem. Pojawia się w razie nadczynności przytarczyc (dolegliwość Reclinghausena definicja.
 • Co znaczy Witaminy Definicja prawidłowego funkcjonowania organizmu związki organiczne, biorące udział w przemianach biochemicznych jako koenzymy, tj, substancje co znaczy.
 • Co znaczy Wazelina Definicja ciekłych węglowodorów, wytwór otrzymywany przy destylacji ropy naftowej (W. naturalna) albo poprzez zmieszanie parafiny stałej i ciekłej słownik.
 • Co znaczy Wampiryzm Definicja polegającą na odżywianiu się krwią wysysaną z cudzego organizmu. Nazwę wampiryzm bierze się od mitu wampira (wg wierzeń wampiry to istoty znaczenie.
 • Co znaczy Wyspiak Definicja najczęstszy guz wewnątrzwydzielniczy trzustki, najczęściej delikatny w powyżej 90% występujący pojedynczo (w około 1A przypadków jest czym jest.
 • Co znaczy Warzywa Definicja służą człowiekowi w formie naturalnej, stosowane są także w przetworach albo jako przypraw)'. Warzywa są bardzo istotnym składnikiem co oznacza.
 • Co znaczy Wesikulografia Definicja badania nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych i kanalików wytryskowych. Wodny środek cieniujący podaje się poprzez kaniulę wprowadzoną krzyżówka.
 • Co znaczy Wodorowęglany Definicja węglowego; wodorowęglany są jednym z głownych układów buforowych organizmu (utrzymuje stałe pH płynów ustrojowych). Układ ten złożona jest najlepszy.
 • Co znaczy Wydalanie Definicja niestrawionych pozostałości pokarmu i zbędnych produktów przemiany materii. W. leków to mechanizm, gdzie lek albo jego metabolit jest przykłady.
 • Co znaczy Wentylacja Definicja reguły między pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. W języku medycznym jest określeniem zamiany gazów między drogami oddechowymi i encyklopedia.
 • Co znaczy Wywar Definicja przyrządzony wodny wyciąg z surowców roślinnych trudno dających się ekstrahować na przykład kora, korzenie, łodygi i drewno. Patrz także jak działa.
 • Co znaczy Wymioty Definicja kojarzymy nieprzyjemne uczucie sygnalizujące sposobność wystąpienia wymiotów. Osoby które czują nudności używają ustaleń zbiera mi się na pojęcie.
 • Co znaczy Wzrost Definicja wahań fizjologicznie prawidłowego wzrostu dla wszystkich ras ludzkich wynosi od około 121 do około 200cm. Różnica płciowa wynosi około 12 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wymioty Definicja ciśnieniem zawartości żołądka (wymiociny) w kierunku j. ustnej spowodowane poprzez mimowolne skurcze mięśni brzucha i dna żołądka, przy opis.
 • Co znaczy Wyobrażenie Definicja elementów albo zjawisk. Powstaje opierając się na wcześniejszego spostrzegania albo ma charakter wytwórczy (opiera się na zjawiskach nigdy informacje.
 • Co znaczy Włosogłówczyca Definicja dolegliwość spowodowana inwazją pasożytniczą Włosogłówki ludzkiej (Trichocephalus trichlurus). To jest pasożyt jelita ślepego, rzadziej co to jest.
 • Co znaczy Wrzód Definicja patologicznie zmienionych, sięgający poza warstwę nabłonkową. Wrzód Curlinga (wrzód stresowy) - owrzodzenie żołądka powstające u ciężko definicja.
 • Co znaczy Włośnica Definicja dolegliwość inwazyjna. Powodem jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella spiralis), o długości 1,5-3 mm. Problemem co znaczy.
 • Co znaczy Wielkogłowie Definicja występująca niejednokrotnie rodzinnie, cechująca się tak zwany przerostem mózgu, któremu towarzyszy szybkie powiększanie się głowy dziecka słownik.
 • Co znaczy Wodonercze Definicja kielicho-womiedniczkowego nerki będące następstwem utrudnionego odpływu moczu. Powodem wrodzonego W. jest obecność przeszkody (zwężenie znaczenie.
 • Co znaczy Wyściółczak Definicja wywodzący się z wyściółki glejowej (glejak) przestrzeni płynowych mózgu i rdzenia. Pojawia się u dzieci i młodych dorosłych czym jest.
 • Co znaczy Wątroba Definicja największych narządów organizmu człowieka. Jej rola w układzie pokarmowym i wydzielniczym jest bardzo spora. Regularnie bagatelizuje się co oznacza.
 • Co znaczy Węch Definicja wykorzystywany człowiekowi do kontaktowania się ze środowiskiem zewnętrznym. U zdrowych osób jest trzecim pod względem ważności (po wzroku krzyżówka.
 • Co znaczy Żołądka Wrzody Definicja lata. Piję  alveo od marca 2006 roku. Oto jak działa na moje zdrowie:  1. Mam wrzody na dwunastnicy. Odzywają   mi  się  często  na wiosnę najlepszy.
 • Co znaczy Wypróżnienie Definicja defekacja; jest rezultatem odruchu defekacyjnego, powstającego w rezultacie podrażnienia mechanoreceptorów okrężnicy (uczucie parcia na przykłady.
 • Co znaczy Wzgórze Definicja ograniczająca z obu stron komorę III mózgu. Zawiera skupiska istoty szarej (jądra W.) stanowiące stacje pośrednie dla większości dróg encyklopedia.
 • Co znaczy Wychudzenie Definicja ustroju wywołany obniżeniem umiejętności do odkładania tłuszczów. Powody to niedostateczne odżywianie, zaburzenia w czynności gruczołów jak działa.
 • Co znaczy Wodorotlenki Definicja chemicznych cechująca się obecnością ekipy wodorotlenowej (OH). Wywierają one działanie drażniące, a w większych stężeniach żrące. Wnikają pojęcie.
 • Co znaczy Wydzielanie Definicja poprzez żywe komórki substancji istotnych dla funkcjonowania organizmu. Wydzielanie wewnętrzne komórki gruczołowe gruczołów dokrewynych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wychowanie Definicja systematycznych oddziaływań ze strony osób (rodzice, nauczyciele) i instytucji (przedszkole, szkoła, organizacje młodzieżowe) zmierzających opis.
 • Co znaczy Wybroczyna Definicja krwawienie z uszkodzonego naczynia włosowatego pozostawiające drobny zbiornik krwi na powierzchni albo tuż pod powierzchnią narządu albo informacje.
 • Co znaczy Wysypka Definicja formie plamek, grudek, pęcherzyków rożnej wielkości kształtu, występujące w przebiegu wielu chorób zakaźnych, zatruć lekowych i jako co to jest.
 • Co znaczy Włókniakomięsak Definicja niakomięsak kości rzadki pierwotny guz kości rozwijający się z przedmiotów łącznotkankowych, kanałów Haversa albo powierzchownych warstw definicja.
 • Co znaczy Wnęka Definicja zazwyczaj nieco wklęsłe, który m wnikają do niego i wydostają się naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, przewody doprowadzające albo co znaczy.
 • Co znaczy Włókniakonerwiak Definicja nowotworowy, zazwyczaj delikatny (złośliwieje do 8%) obejmujący nerwy obwodowe. Rozwija się przeważnie w dzieciństwie albo w momencie słownik.
 • Co znaczy Wesołkowatość Definicja nastroju pochodzenia psychoorganicznego, pojawiającym się u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych mózgu (guzy nowotworowe, uraz) zespół znaczenie.
 • Co znaczy Walina Definicja dostarczany z zewnątrz, w pokarmie), wchodzący w skład wielu białek (na przykład mioglobiny) i uczestniczącym w biosyntezie cukrów, a czym jest.
 • Co znaczy Wyłuszczenie Definicja polegająca na odjęciu kończyny albo jej części w stawie. Zazwyczaj stosuje się ten zabieg w sytuacjach nierokujących możliwości co oznacza.
 • Co znaczy Walgizacja Definicja nasilenie deformacji kończyny w ustawieniu koślawym, w szczególności zabiegami operacyjnymi na przykład dzięki osteotomii walgizującej krzyżówka.
 • Co znaczy Węglowodany Definicja organiczne będące wielowodorotlenowymi alkoholami, składające się z węgla, wodoru i tlenu, gdzie relacja wodoru do tlenu jest taki sam, jak najlepszy.
 • Co znaczy Wzwód Definicja usztywnienie i zwiększenie prącia poprzez napływ krwi do ciał jamistych prącia i cewki moczowej. Penis w konsekwencji podniecenia przykłady.
 • Co znaczy Waryzacja Definicja nadanie albo powiększenie ustawienia kończyny w położeniu szpotawym, przeważnie metodami operacyjnymi encyklopedia.
 • Co znaczy Wał Definicja występujący w linii środkowej podniebienia albo obustronnie po językowej stronie żuchwy. Rośnie wolno i jest nieszkodliwy, stanowi chociaż jak działa.
 • Co znaczy Wszawica Definicja poprzez wszy (Anoplura); niewielkich rozmiarów owady (0,35--6mm długości), silnie spłaszczone, pozbawione skrzydeł, okryte skórzastym pojęcie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja NAJLEPSZY Wszawica, Wał, Waryzacja, Wzwód, Węglowodany, Walgizacja, Wyłuszczenie, Walina, Wesołkowatość, Włókniakonerwiak, Wnęka, Włókniakomięsak, Wysypka, Wybroczyna co to znaczy.

Słownik Najlepszy Wszawica, Wał, Waryzacja, Wzwód, Węglowodany, Walgizacja co to jest.