Słownik wydzielina wychowanie wyck co to znaczy.
Wydzielina, Wychowanie, Wycisk, Wirusologia, Waryzacja, Walgizacja, Witaminy, Wydech, Wychudzenie.

Słownik i definicje chemiczne na W

 • Co znaczy Wentrykulografia Definicja realizowane badanie radiologiczne, wymagające podania powietrza do komór mózgu (spora liczba powikłań), celem uwidocznienia ich zarysów co to jest.
 • Co znaczy Wady Definicja anatomicznej zazwyczaj wynikające z fizjologii narządu. W. są zazwyczaj powiązane z nieprawidłowym postępem danej części ciała w życiu definicja.
 • Co znaczy Walina Definicja dostarczany z zewnątrz, w pokarmie), wchodzący w skład wielu białek (na przykład mioglobiny) i uczestniczącym w biosyntezie cukrów, a co znaczy.
 • Co znaczy Wał Definicja występujący w linii środkowej podniebienia albo obustronnie po językowej stronie żuchwy. Rośnie wolno i jest nieszkodliwy, stanowi chociaż słownik.
 • Co znaczy Wapnica Definicja obrębie kanalików nerkowych, będących ich ciężkim uszkodzeniem. Pojawia się w razie nadczynności przytarczyc (dolegliwość Reclinghausena znaczenie.
 • Co znaczy Weganizm Definicja stylu życia osób, które nie spożywają i nie używają produktów pochodzenia zwierzęcego, chodzi tutaj zarówno o pożywienie pochodzące od czym jest.
 • Co znaczy Wenflon Definicja igły umieszczanej tymczasowo w świetle żyły, zakończonej fragmentem plastikowej rurki uwalniającej antykoagulant. Dzięki kaniuli pacjent co to jest.
 • Co znaczy Węglowodany Definicja organiczne będące wielowodorotlenowymi alkoholami, składające się z węgla, wodoru i tlenu, gdzie relacja wodoru do tlenu jest taki sam, jak definicja.
 • Co znaczy Węgorzyca Definicja pasożytnicza, endemiczna w tropikach (aczkolwiek zdarza się w klimacie umiarkowanym), spowodowana inwazją Węgorka jelitowgo (Strongfhides co znaczy.
 • Co znaczy Wiśnia Definicja drzewo owocowe obejmujący około 60 gatunków. Rosną w umiarkowanej strefie klimatycznej na całym świecie, lecz najliczniej we wschodniej słownik.
 • Co znaczy Włókniakonerwiak Definicja nowotworowy, zazwyczaj delikatny (złośliwieje do 8%) obejmujący nerwy obwodowe. Rozwija się przeważnie w dzieciństwie albo w momencie znaczenie.
 • Co znaczy Wodniak Definicja patologicznie zmienionych. Wodniak jajowodu - mechanizm zapalny skutkuje niedrożność części brzusznej jajowodu, wskutek czego dochodzi do czym jest.
 • Co znaczy Wyniszczenie Definicja ogólnoustrojowy zanik (wiąd) tkanek, do którego dochodzi w przewlekłych chorobach, albo w rezultacie głodzenia. Powodem kacheksji prócz co to jest.
 • Co znaczy Wypoczynek Definicja potocznym jest okresem czasu wolnego od narzuconych czynności w tym pracy, jednak biologicznie i nomenklaturze medycyny sportowej to jest definicja.
 • Co znaczy Wytrzeszcz Definicja gałki ocznej ku przodowi, może być jedno- albo obustronny. Wywołany jest zapaleniem tkanek oczodołu, ich obrzękiem, guzem, zapaleniem co znaczy.
 • Co znaczy Wzgórze Definicja ograniczająca z obu stron komorę III mózgu. Zawiera skupiska istoty szarej (jądra W.) stanowiące stacje pośrednie dla większości dróg słownik.
 • Co znaczy Wybroczyna Definicja krwawienie z uszkodzonego naczynia włosowatego pozostawiające drobny zbiornik krwi na powierzchni albo tuż pod powierzchnią narządu albo znaczenie.
 • Co znaczy Wolumetria Definicja całkowitej objętości kończyny dolnej. Przeważnie stosuje się metodę W. wodnej - but o wysokości 50 cm umożliwia pomiar do objętości 2500ml czym jest.
 • Co znaczy Wydalanie Definicja niestrawionych pozostałości pokarmu i zbędnych produktów przemiany materii. W. leków to mechanizm, gdzie lek albo jego metabolit jest co to jest.
 • Co znaczy Wymioty Definicja kojarzymy nieprzyjemne uczucie sygnalizujące sposobność wystąpienia wymiotów. Osoby które czują nudności używają ustaleń zbiera mi się na definicja.
 • Co znaczy Wnęka Definicja zazwyczaj nieco wklęsłe, który m wnikają do niego i wydostają się naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, przewody doprowadzające albo co znaczy.
 • Co znaczy Wcześniak Definicja przed 37 tyg. ciąży (poprawny czas trwania ciąży u kobiety wynosi 38-42 tyg.), z wyjątkiem ich wagi. Dzieci urodzone po 37 tyg. ciąży, z słownik.
 • Co znaczy Wzwód Definicja usztywnienie i zwiększenie prącia poprzez napływ krwi do ciał jamistych prącia i cewki moczowej. Penis w konsekwencji podniecenia znaczenie.
 • Co znaczy Dystroficzne Wapnienie Definicja opierający na dokładaniu soli wapnia w uprzednio zmienionych komórkach albo tkankach. W uwarunkowaniach fizjologicznych dotyczy szyszynki i czym jest.
 • Co znaczy Wągier Definicja rodzajów tasiemców rozwijająca się z jaja w organizmie żywiciela pośredniego. Ma przeważnie postać pęcherzyka, wewnątrz którego powstaje co to jest.
 • Co znaczy Wąglik Definicja zaraźliwa dolegliwość zwierząt, raczej przeżuwaczy, przenoszona na ludzi poprzez kontakt ze zwierzętami albo produktami pochodzenia definicja.
 • Co znaczy Wdech Definicja oddechowego (w okolicy wydechu), jest zwiększeniem wszystkich wymiarów klatki piersiowej powodującym spadek ciśnienia w drogach oddechowych co znaczy.
 • Co znaczy Węglowodory Definicja budowy ekipa związków organicznych, których cząsteczki zawierają wyłącznie atomy węgla i wodoru. Najprostszym węglowodorem jest metan (CH4 słownik.
 • Co znaczy Wytrzymałość Definicja graniczna moc pracy, wykonywanej w ustalonym rytmie, jaką ustrój jest zdolny utrzymać w trakcie obciążania długotrwałym wysiłkiem znaczenie.
 • Co znaczy Witalizm Definicja pogląd, iż życie zależne jest od niematerialnego czynnika zwanego siłą życiową czym jest.
 • Co znaczy Wszawica Definicja poprzez wszy (Anoplura); niewielkich rozmiarów owady (0,35--6mm długości), silnie spłaszczone, pozbawione skrzydeł, okryte skórzastym co to jest.
 • Co znaczy Włosogłówczyca Definicja dolegliwość spowodowana inwazją pasożytniczą Włosogłówki ludzkiej (Trichocephalus trichlurus). To jest pasożyt jelita ślepego, rzadziej definicja.
 • Co znaczy Wnętrostwo Definicja zatrzymanie jądra w trakcie zstępowania na swej anatomicznej drodze. To jest wada wrodzona objawiająca się stałym albo okresowym brakiem co znaczy.
 • Co znaczy Wodorotlenki Definicja chemicznych cechująca się obecnością ekipy wodorotlenowej (OH). Wywierają one działanie drażniące, a w większych stężeniach żrące. Wnikają słownik.
 • Co znaczy Wypróżnienie Definicja defekacja; jest rezultatem odruchu defekacyjnego, powstającego w rezultacie podrażnienia mechanoreceptorów okrężnicy (uczucie parcia na znaczenie.
 • Co znaczy Wytrzewienie Definicja przemieszczenie narządów jamy brzusznej (raczej jelita) poza obręb brzucha, przeważnie w rezultacie urazu mechanicznego powodującego czym jest.
 • Co znaczy Wywar Definicja przyrządzony wodny wyciąg z surowców roślinnych trudno dających się ekstrahować na przykład kora, korzenie, łodygi i drewno. Patrz także co to jest.
 • Co znaczy Wzrost Definicja wahań fizjologicznie prawidłowego wzrostu dla wszystkich ras ludzkich wynosi od około 121 do około 200cm. Różnica płciowa wynosi około 12 definicja.
 • Co znaczy Wścieklizna Definicja zakaźna ssaków, w szczególności mięsożernych, charakteryzująca się zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, kierująca do porażeń i śmierci co znaczy.
 • Co znaczy Wrzód Definicja patologicznie zmienionych, sięgający poza warstwę nabłonkową. Wrzód Curlinga (wrzód stresowy) - owrzodzenie żołądka powstające u ciężko słownik.
 • Co znaczy Wydzielanie Definicja poprzez żywe komórki substancji istotnych dla funkcjonowania organizmu. Wydzielanie wewnętrzne komórki gruczołowe gruczołów dokrewynych znaczenie.
 • Co znaczy Wynicowanie Definicja narządu posiadającego światło, stroną wewnętrzną na zewnątrz wzdłuż długiej osi narządu (na przykład macicy, pęcherza moczowego, pochwy i czym jest.
 • Co znaczy Wektokardiografia Definicja elektrokardiograficznego, użytkowana w celu prześledzenia systemów rozprzestrzeniania się zjawisk elektrycznych w sercu. Bazuje na co to jest.
 • Co znaczy Wysypka Definicja formie plamek, grudek, pęcherzyków rożnej wielkości kształtu, występujące w przebiegu wielu chorób zakaźnych, zatruć lekowych i jako definicja.
 • Co znaczy Wegetarianizm Definicja wykluczający produkty zwierzęce. Wegetarianie wykluczają ze swojej diety wszelakie typy mięsa i ryb, a również produkty zawierające co znaczy.
 • Co znaczy Wampiryzm Definicja polegającą na odżywianiu się krwią wysysaną z cudzego organizmu. Nazwę wampiryzm bierze się od mitu wampira (wg wierzeń wampiry to istoty słownik.
 • Co znaczy Wstrząs Definicja w układzie naczyniowym nie może zaspokoić potrzeb organizmu, zarówno w dziedzinie zamiany gazowej (dostarczanie tlenu i usunięcie znaczenie.
 • Co znaczy Wyprysk Definicja określający grupę niezakaźnych zapaleń skóry, cechujących się charakterystycznym uszkodzeniem naskórka i pojawianiem się różnych wykwitów czym jest.
 • Co znaczy Wazelina Definicja ciekłych węglowodorów, wytwór otrzymywany przy destylacji ropy naftowej (W. naturalna) albo poprzez zmieszanie parafiny stałej i ciekłej co to jest.
 • Co znaczy Wenografia Definicja opierające na wypełnieniu ich środkiem cieniującym. Aktualnie wartość tego badania jest ograniczona z uwagi na rozwój badań definicja.
 • Co znaczy Wyrostek Definicja wydatna wyniosłość kostna - stanowiąca niekiedy znaczącą część danej kości na przykład W. mieczykowaty mostka co znaczy.
 • Co znaczy Wagotomia Definicja opierający na przecięciu nerwów błędnych (zwykle w połączeniu z operacją ułatwiającą przejście zawartości żołądka do dalszych części słownik.
 • Co znaczy Wagotonia Definicja zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego, charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego znaczenie.
 • Co znaczy Wakuolizacja Definicja zdarzenie powstawania licznych wakuoli (wodniczek) w cytoplazmie komórki w rezultacie procesu jej zwyrodnienia (zwyrodnienie wodniczkowe czym jest.
 • Co znaczy Warzywa Definicja służą człowiekowi w formie naturalnej, stosowane są także w przetworach albo jako przypraw)'. Warzywa są bardzo istotnym składnikiem co to jest.
 • Co znaczy Watroba Definicja narządów organizmu człowieka. Jej rola w układzie pokarmowym i wydzielniczym jest bardzo spora. Regularnie bagatelizuje się zdrowie wątroby definicja.
 • Co znaczy Wesikulografia Definicja badania nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych i kanalików wytryskowych. Wodny środek cieniujący podaje się poprzez kaniulę wprowadzoną co znaczy.
 • Co znaczy Wesołkowatość Definicja nastroju pochodzenia psychoorganicznego, pojawiającym się u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych mózgu (guzy nowotworowe, uraz) zespół słownik.
 • Co znaczy Wyłuszczenie Definicja polegająca na odjęciu kończyny albo jej części w stawie. Zazwyczaj stosuje się ten zabieg w sytuacjach nierokujących możliwości znaczenie.
 • Co znaczy Wielowodzie Definicja owodniowego występuje, gdy płód ma trudności z połykaniem (na przykład w ciężkich zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, jak w czym jest.
 • Co znaczy Wirusy Definicja slow virus infections); wirusy konwencjonalne, wirusy powolne albo nieklasyczne: priony i wiroidy powodujące schorzenia OUN. Zakażenia te co to jest.
 • Co znaczy Wodonercze Definicja kielicho-womiedniczkowego nerki będące następstwem utrudnionego odpływu moczu. Powodem wrodzonego W. jest obecność przeszkody (zwężenie definicja.
 • Co znaczy Wykwity Definicja stanowią podstawę rozpoznania i są zasadniczym elementem obrazu klinicznego chorób dermatologicznych. Znajomość tych wykwitów pozwala co znaczy.
 • Co znaczy Wymaz Definicja materiału do badań histopatologicznych polegająca na potarciu odpowiednią szpatułką powierzchni badanej. Na szpatułce osadzają się słownik.
 • Co znaczy Wysięk Definicja poza uszkodzone poprzez mechanizm zapalny ściany drobnych żyłek. Płyn ten jest mętny, zawiera granulocyty, limfocyty, złuszczone komórki znaczenie.
 • Co znaczy Wznowa Definicja ponowne stwierdzenie dolegliwości, która wydawała się wyleczona; zazwyczaj dotyczy chorób nowotworowych, rzadziej zakażeń czym jest.
 • Co znaczy Wyspiak Definicja najczęstszy guz wewnątrzwydzielniczy trzustki, najczęściej delikatny w powyżej 90% występujący pojedynczo (w około 1A przypadków jest co to jest.
 • Co znaczy Wapń Definicja srebrzystobiały metal; wapń jest pierwiastkiem nietrwałym (nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym), który łatwo reaguje z innymi definicja.
 • Co znaczy Węch Definicja wykorzystywany człowiekowi do kontaktowania się ze środowiskiem zewnętrznym. U zdrowych osób jest trzecim pod względem ważności (po wzroku co znaczy.
 • Co znaczy Wirus Definicja pasożytniczy twór biologiczny o wielkości 15-300 nim, widoczny pod mikroskopem elektronowym (z nielicznymi wyjątkami), charakteryzujący się słownik.
 • Co znaczy Żołądka Wrzody Definicja lata. Piję  alveo od marca 2006 roku. Oto jak działa na moje zdrowie:  1. Mam wrzody na dwunastnicy. Odzywają   mi  się  często  na wiosnę znaczenie.
 • Co znaczy Wyciąg Definicja otrzymywany z surowców roślinnych poprzez wytrawianie rozdrobnionego surowca wodą, etanolem albo innym rozpuszczalnikiem, dokonane poprzez czym jest.
 • Co znaczy Wymioty Definicja ciśnieniem zawartości żołądka (wymiociny) w kierunku j. ustnej spowodowane poprzez mimowolne skurcze mięśni brzucha i dna żołądka, przy co to jest.
 • Co znaczy Włosów Wypadanie Definicja nowotworów złośliwych skóry zaliczamy raki skóry i czerniaka złośliwego. Szacuje się, iż co piąta osoba może zachorować na raka skóry definicja.
 • Co znaczy Wodogłowie Definicja związanych z zachwianiem równowagi i proporcji pomiędzy ilością wytwarzanego płynu mózgowo-rdzeniowego, a jego wchłanianiem, co prowadzi do co znaczy.
 • Co znaczy Wazopresyna Definicja antidiuretic hormone - hormon antydiuretyczny; hormon produkowany jest poprzez podwzgórze w formie preprowazopresynoneurofizyny i słownik.
 • Co znaczy Włośnica Definicja dolegliwość inwazyjna. Powodem jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella spiralis), o długości 1,5-3 mm. Problemem znaczenie.
 • Co znaczy Wyobrażenie Definicja elementów albo zjawisk. Powstaje opierając się na wcześniejszego spostrzegania albo ma charakter wytwórczy (opiera się na zjawiskach nigdy czym jest.
 • Co znaczy Węzeł Definicja ogólne anatomiczne ustalenie małej cząstki tkanki albo narządu, gdzie skupione są swoiste struktury co to jest.
 • Co znaczy Włókniakomięsak Definicja niakomięsak kości rzadki pierwotny guz kości rozwijający się z przedmiotów łącznotkankowych, kanałów Haversa albo powierzchownych warstw definicja.
 • Co znaczy Wentylacja Definicja reguły między pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. W języku medycznym jest określeniem zamiany gazów między drogami oddechowymi i co znaczy.
 • Co znaczy Wielomocz Definicja poliuria; wydalanie zwiększonej objętości moczu, może być symptomem dolegliwości nerek albo przysadki (moczówka prosta słownik.
 • Co znaczy Wyczerpanie Definicja występujących w sytuacjach, gdy organizm jest narażony poprzez dłuższy chwilę na działanie czynników szkodliwych (na przykład wysoka temp znaczenie.
 • Co znaczy Wodór Definicja będący w najwyższym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery Słońca). Wodór należy do 10 czym jest.
 • Co znaczy Wzmocnienie Definicja efektem dodatnim, pożądanym dla organizmu albo ujemnym. Wzmocnienie dodatnie skutkuje utrwalenie odruchu warunkowego, wzmocnienie ujemne co to jest.
 • Co znaczy Wołowina Definicja w wieku ponad 0,5 roku. Jest jednym z głownych mięs kuchni europejskiej i amerykańskiej. Pięcioma największymi producentami W są: Stany definicja.
 • Co znaczy Wenesekcja Definicja obwodowej (celem podania leku albo/i pobrania krwi do badania). Wykonuje się ją w wypadku, gdy nakłucie przezskórne jest niemożliwe (na co znaczy.
 • Co znaczy Wyściółczak Definicja wywodzący się z wyściółki glejowej (glejak) przestrzeni płynowych mózgu i rdzenia. Pojawia się u dzieci i młodych dorosłych słownik.
 • Co znaczy Who Definicja Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ, do której zadań należy znaczenie.
 • Co znaczy Wodorowęglany Definicja węglowego; wodorowęglany są jednym z głownych układów buforowych organizmu (utrzymuje stałe pH płynów ustrojowych). Układ ten złożona jest czym jest.
 • Co znaczy Wielopalczastość Definicja wrodzona charakteryzująca się obecnością nadliczbowych palców, w pełni ukształtowanych albo szczątkowych (na przykład w zespole Pataua co to jest.
 • Co znaczy Włosy Definicja pokrywające całą powierzchnię ciała człowieka (poza podeszwą i dłonią i fragmentami narządów płciowych zewnętrznych). Są tworem definicja.
 • Co znaczy Włoskowce Definicja Pałeczki włoskowca powodują różycę u świni. Człowiek ulega zakażeniu od świń albo w trakcie przygotowywania ryb do spożycia co znaczy.
 • Co znaczy Wzrok Definicja reagujący na promieniowanie świetlne, skuteczny mechanizm formowania obrazu dzięki przejściu odbitego od elementów światła poprzez słownik.
 • Co znaczy Wątroba Definicja największych narządów organizmu człowieka. Jej rola w układzie pokarmowym i wydzielniczym jest bardzo spora. Regularnie bagatelizuje się znaczenie.
 • Co znaczy Walwuloplastyka Definicja kardiochirurgiczny, realizowany w celu przywrócenia prawidłowej funkcji uszkodzonej zastawki serca (—> wady serca). Zabiegiem W. można na czym jest.
 • Co znaczy Wenerolocia Definicja się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych. Aktualnie nazwa została zastąpiona poprzez —> dolegliwości przenoszone co to jest.
 • Co znaczy Wirusemia Definicja a właściwie jego wirionów) we krwi człowieka. Regularnie to jest drugi (po wylęganiu) faza rozwoju licznych chorób wirusowych w definicja.
 • Co znaczy Wielkogłowie Definicja występująca niejednokrotnie rodzinnie, cechująca się tak zwany przerostem mózgu, któremu towarzyszy szybkie powiększanie się głowy dziecka co znaczy.
 • Co znaczy Włókno Definicja włóknistych tkanki łącznej leżących w jej substancji międzykomórkowej. To są raczej W. kolagenowe, sprężyste i siateczkowe. Stanowi słownik.
 • Co znaczy Wychudzenie Definicja ustroju wywołany obniżeniem umiejętności do odkładania tłuszczów. Powody to niedostateczne odżywianie, zaburzenia w czynności gruczołów znaczenie.
 • Co znaczy Wydech Definicja w okolicy wdechu) kierujący do opróżnienia dróg oddechowych i płuc z powietrza wzbogaconego w dwutlenek węgla, a ubogiego w tlen. Do czym jest.
 • Co znaczy Witaminy Definicja prawidłowego funkcjonowania organizmu związki organiczne, biorące udział w przemianach biochemicznych jako koenzymy, tj, substancje co to jest.
 • Co znaczy Walgizacja Definicja nasilenie deformacji kończyny w ustawieniu koślawym, w szczególności zabiegami operacyjnymi na przykład dzięki osteotomii walgizującej definicja.
 • Co znaczy Waryzacja Definicja nadanie albo powiększenie ustawienia kończyny w położeniu szpotawym, przeważnie metodami operacyjnymi co znaczy.
 • Co znaczy Wirusologia Definicja edukacja o wirusach, tradycyjnie wchodzi w zakres mikrobiologii słownik.
 • Co znaczy Wycisk Definicja zagłębienie na powierzchni narządu spowodowane poprzez nacisk innego, przylegającego narządu na przykład wycisk nerkowy wątroby znaczenie.
 • Co znaczy Wychowanie Definicja systematycznych oddziaływań ze strony osób (rodzice, nauczyciele) i instytucji (przedszkole, szkoła, organizacje młodzieżowe) zmierzających czym jest.
 • Co znaczy Wydzielina Definicja odprowadzana z gruczołów na zasadzie wydzielania zewnętrznego. Patrz także, zioła WYDZIELINA:Pierwiosnek LekarskiPodbiał Pospolity co to jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Wydzielina, Wychowanie, Wycisk, Wirusologia, Waryzacja, Walgizacja, Witaminy, Wydech, Wychudzenie, Włókno, Wielkogłowie, Wirusemia, Wenerolocia co to znaczy.

Słownik Wydzielina, Wychowanie, Wycisk, Wirusologia, Waryzacja co to jest.