imbecylizm inwolucja inwazja co to znaczy
Imbecylizm, Inwolucja, Inwazja, Interoceptory, Infuzja, Immunoelektroforeza, Indolencja, Immunocyty.

Słownik i definicje chemiczne na I

 • Co znaczy IMMUNOSTYMULACJA Definicja immunologicznego. Szereg leków, w tym sporo pochodzenia roślinnego (na przykład aloes, preparaty torfowe) stosuje się w różnego rodzaju
 • Co znaczy IMMUNOLOGIA Definicja edukacja o odporności organizmów na impulsy chorobotwórcze, immunologia ściśle powiązana jest z biologią molekularną, biochemią, genetyką
 • Co znaczy ICHTIOL Definicja i przeciwbakteryjnie, składająca się z soli amonowych kwasów tiofenosulfonowych, pozyskiwana ze smoły bitumicznej. Użytkowana w formie
 • Co znaczy IMMUNOGLOBULINY Definicja syntetyzowane poprzez limfocyty B i komórki plazmatyczne odpowiadając na wprowadzony antygen - fundamentalny obiekt odporności swoistej
 • Co znaczy INHALATOR Definicja aerozoloterapii, umożliwiający transportowanie leków sposobem wziewną do dolnych dróg oddechowych. Przeważnie użytkowane są sposoby
 • Co znaczy INHIBINY Definicja Wydzielane poprzez jajnik i łożysko i poprzez komórki podporowe (Sertoliego) jąder. Hamują wydzielanie FSH u obu płci. Działają
 • Co znaczy INKUBATOR Definicja pozwalający na regulację temp., wilgotności powietrza i dopływu tlenu, gdzie umieszcza się niedojrzałe noworodki - wcześniaki, umożliwiając
 • Co znaczy INSULINOOPORNOŚĆ Definicja działania insuliny w mechanizmie wychwytu glukozy poprzez mięśnie szkieletowe i pomniejszenie gromadzenia glukozy w wątrobie
 • Co znaczy INTELIGENCJA Definicja pojmowania, bystrość). W najwyższym stopniu ogólna pojęcie to ustalenie inteligencji jako czynne przetwarzanie informacji w celu lepszego
 • Co znaczy IRYDOIDY Definicja monoterpenów cyklopentanowych, bardzo nietrwałe, występują na przykład w dziewannie, goryczce żółtej. Mają działanie przeciwzapalne
 • Co znaczy IZOTOPY Definicja pierwiastka chemicznego, którego jądro jest różna liczbą neutronów a zawiera te samą liczbę protonów i elektronów. Przewarzająca część
 • Co znaczy INR Definicja normalised ratio); międzynarodowy, znormalizowany parametr, który służy do monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego. INR w profilaktyce
 • Co znaczy IMMUNOTERAPIA Definicja na pobudzaniu albo korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego, które mogą być odpowiedzialne za złagodzenie objawów
 • Co znaczy ICHNOGRAM Definicja ich odcisków w trakcie chodzenia, przedstawiona w formie graficznej. Na tej podstawie można na przykład ocenić stopień płaskostopia
 • Co znaczy IMPULS Definicja receptora lub depolaryzacji błony postsynaptycznej w komórce nerwowej albo mięśniowej. Elektrofizjologicznym przykładem impulsu jest
 • Co znaczy IZOMERAZY Definicja jednego związku chemicznego w drugi, o innej budowie cząsteczkowej. Izomer ma ten sam skład atomowy i masę cząsteczkową
 • Co znaczy IDIOSYNKRAZJA Definicja reakcja na przykład na leki, pokarmy, z którymi organizm nigdy przedtem nie zetknął się. Obserwowana w miarę rzadko. To jest niespodziewana
 • Co znaczy IMMUNOFLUORESCENCJA Definicja reakcji znakowane fluorochromami (na przykład fluoresceiną) przeciwciała, które wiążą się ze swoistymi antygenami. W miejscu reakcji
 • Co znaczy IMMUNOGENETYKA Definicja podłożem układu odpornościowego. Niedobory odporności o podłożu genetycznym odgrywają ważną rolę w tolerancji przeszczepów narządów i
 • Co znaczy IMMUNOSUPRESJA Definicja reakcji immunologicznych przez wykorzystanie leków immunosupresyjnych, co pozwala na polepszenie rokowania w chorobach autoagresyjnych i
 • Co znaczy INIEKCJA Definicja wykorzystywany wprowadzeniu do ustroju określonej substancji, w celu terapeutycznym, profilaktycznym (szczepionka) albo diagnostycznym, z
 • Co znaczy INSTYNKT Definicja wzorzec zachowań, niezależny od poprzednich doświadczeń osobniczych. Do fundamentalnych instynktów zalicza się instynkt samozachowawczy
 • Co znaczy INTERFERONY Definicja odgrywające istotną rolę w odporności przeciwwirusowej, gdyż hamują replikację wirusów w komórkach. Odznacza się trzy klasy interferonu
 • Co znaczy INTERLEUKINY Definicja podgrup cytokin, produkowanych poprzez limfocyty T, monocyty, makrofagi, komórki tuczne. Odgrywają ważną rolę w wywoływaniu odpowiedzi
 • Co znaczy IZOLACJA Definicja przymusem, chorych zakaźnie albo nawet podejrzanych o zakażenie. Celem umieszczenia w Oddziale Szpitalnym albo w innych specjalnie
 • Co znaczy IRYGACJA Definicja przestrzykiwaniu albo wypłukaniu odpowiednim roztworem narządów posiadających naturalne światło wewnętrzne jak: pęcherz moczowy, pochwa
 • Co znaczy INWALIDZTWO Definicja częściowego upośledzenia fizycznego, regularnie określany w procentach stopnia niezdolności do pracy. Powodem może być wypadek w pracy albo
 • Co znaczy INSULINA Definicja trzustkowe; wyizolowana w 1921 r. poprzez Bantinga i Besta jako czynnik wykazujący mocne działanie hipoglikemiczne. To jest pierwsze białko
 • Co znaczy IZOLATKA Definicja do pracy w pełni jałowych uwarunkowaniach, w uwarunkowaniach szpitala małe, z zasady jednoosobowe sale chorych
 • Co znaczy INSUFLACJA Definicja polegająca na wdmuchiwaniu odpowiednich substancji - gazowych, w kropelkach albo w formie sproszkowanej, do jam ciała albo narządów
 • Co znaczy IDIOTYZM Definicja aktualnie nie rekomendowane ustalenie upośledzenia intelektualnego o różnym stopniu zaburzenia funkcji psychicznych i na różnym tle
 • Co znaczy IZOENZYMY Definicja fizycznie odmienne formy enzymów katalizujących te same reakcje. Mogą one występować w różnych tkankach tego samego organizmu
 • Co znaczy INOTROPOWY Definicja sercowego; wpływ inotropowy niekorzystny jest to upośledzający kurczliwość, wywierają: leki B-adrenolityczne, barbiturany, morfina
 • Co znaczy INTERAKCJA Definicja zmieniony skutek działania leków w razie ich łącznego podawania albo dawkowania po pewnym odstępie czasu
 • Co znaczy IMPLANTY Definicja ustalenie różnego rodzaju wszczepów szeroko użytkowanych w różnych dziedzinach medycyny. W zaburzeniach słuchu zakłada się tak zwany
 • Co znaczy IMMUNOGENNOŚĆ Definicja na impulsy uczulające a częstością występowania uczulenia. Dotyczy to szczególnie czynników uczulających w miejscu pracy. Najczęstszymi
 • Co znaczy IZOSTENURIA Definicja o stałej gęstości względnej (1,010--1,012), świadczący o utracie poprzez nerki umiejętności do zagęszczania i rozcieńczania moczu
 • Co znaczy INHALACJA Definicja oddechowych w formie rozproszonej przy użyciu inhalatorów indywidualnych albo urządzeń wytwarzających aerozole. W medycynie używane są
 • Co znaczy INICJACJA Definicja rozpoczęcie czynności, procesu albo etapu życia. Regularnie znaczy to zakończenie istnienia na jednym poziomie i przejście na kolejny
 • Co znaczy INKUBACJA Definicja zarazka do ustroju, a ujawnieniem się objawów dolegliwości. Długość okresu W. zależy od rodzaju dolegliwości (gatunku zarazka) i stanu
 • Co znaczy INOKULACJA Definicja albo przeniesieniu czynnika etiologicznego albo materiału zawierającego go (inokulum) do żywego organizmu, hodowli komórkowej albo podłoża
 • Co znaczy IZOGRAFT Definicja przeszczep syngeniczny; definicja to znaczy przeszczepienie tkanki pomiędzy bliźniętami jednojajowymi
 • Co znaczy IMPLANTACJA Definicja wszczepienie; wprowadzenie do ustroju wszczepu (implantu) w celu terapeutycznym albo doświadczalnym
 • Co znaczy INSEKTYCYDY Definicja substancje użytkowane w tępieniu szkodliwych owadów - środki owadobójcze należące do ekipy związków organicznych
 • Co znaczy IMPOTENCJA Definicja znaczy niezdolność mężczyzny do odbycia relacji seksualnego wskutek całkowitego braku albo niewystarczającego wzwodu członka. U kobiet
 • Co znaczy INFANTYLIZM Definicja dorosła pozostaje nadal przy dziecięcym sposobie myślenia i zachowania się. Może pojawiać się chwilowo albo stanowić trwałą cechę
 • Co znaczy INHIBITORY Definicja mechanizmów metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej fizjologii
 • Co znaczy IMMUNOCYTY Definicja reakcjach immunologicznych. Mogą przechodzić z naczyń krwionośnych do tkanek. Do immunocytów należą: granulocyty monocyty, makrofagi
 • Co znaczy INDOLENCJA Definicja definicja to obejmuje szereg zachowań takich jak: obojętność, ospałość, nieudolność, niewrażliwość na bodźce bólowe
 • Co znaczy IMMUNOELEKTROFOREZA Definicja wykorzystująca odczyny immunologiczne w kombinacji elektroforezy białek i immunodyfuzji. Rozdział elektroforetyczny białek dzieje się na
 • Co znaczy INFUZJA Definicja rzadziej doodbytniczo albo śródkostnie, którego celem jest szybkie uzupełnienie objętości łożyska naczyniowego i niedoborów ustalonych
 • Co znaczy INTEROCEPTORY Definicja środowisku wewnętrznym ustroju. Obecne w skórze, mięśniach, ścięgnach, stawach, mechanoreceptory reagują na ucisk, rozciąganie w ścianach
 • Co znaczy INWAZJA Definicja wywołane obecnością pasożytów w organizmie żywiciela. Może przebiegać bez-objawowo. Jej przebieg warunkowany jest cyklem rozwojowym
 • Co znaczy INWOLUCJA Definicja fizjologicznych wstecznych, związanych z wiekiem albo uwarunkowany czynnościowo na przykład na skutek niedoboru substancji niezbędnych do
 • Co znaczy IMBECYLIZM Definicja ustalenie znacznego stopnia upośledzenia umysłowego (IQ poniżej 20), aktualnie nie stosowane

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Imbecylizm, Inwolucja, Inwazja, Interoceptory, Infuzja, Immunoelektroforeza, Indolencja, Immunocyty, Inhibitory, Infantylizm, Impotencja, Insektycydy co to znaczy.

Słownik Imbecylizm, Inwolucja, Inwazja, Interoceptory, Infuzja co to jest.