Słownik sądzić sadzić sadowić samica co to znaczy.
Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka, Sadzać, Samiec, Sadło, Sadza.

Co to znaczy: wyraz i słowo na S

 • Co znaczy Sadza Definicja spalania, kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi co to jest.
 • Co znaczy Sadło Definicja tłuszczowa wokół narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z definicja.
 • Co znaczy Samiec Definicja męskiej’; 2. stpol. w szerszym znaczeniu ‘istota płci męskiej’; od XV w.; utworzone od sam; pierwotnie w znaczeniu ‘ten, który jest sam co znaczy.
 • Co znaczy Sadzać Definicja 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna słownik.
 • Co znaczy Sadzawka Definicja ‘mały staw’; od XV w.; słowo utworzone z przyrostkiem -awka odc zasownika sadzać (sadzić znaczenie.
 • Co znaczy Sam Definicja oddzielony, pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie czym jest.
 • Co znaczy Samica Definicja żeńskiej’ (od XV w.); 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec co to jest.
 • Co znaczy Sad Definicja ogsłow. (np. czes. sad ‘ts.; park’, ros. sad ‘ogród owocowy, kwiatowy; park’) < psłow. *sadь ‘sadzenie; osadzanie w określonym miejscu’ definicja.
 • Co znaczy Sąd Definicja sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd co znaczy.
 • Co znaczy Sadowić Definicja miejscu, usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym słownik.
 • Co znaczy Sadzić Definicja ‘sadowić, usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow znaczenie.
 • Co znaczy Sądzić Definicja ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ czym jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka, Sadzać, Samiec, Sadło, Sadza co oznacza.

Wyraz Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka co to jest.