sądzić sadzić sadowić samica co to znaczy
Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka, Sadzać, Samiec, Sadło, Sadza.

Co to znaczy: wyraz i słowo na S

 • Co znaczy sadza Definicja kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi, z czasem
 • Co znaczy sadło Definicja narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z tego tłuszczu
 • Co znaczy samiec Definicja szerszym znaczeniu ‘istota płci męskiej’; od XV w.; utworzone od sam; pierwotnie w znaczeniu ‘ten, który jest sam, samotny’ > wtórnie
 • Co znaczy sadzać Definicja 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna
 • Co znaczy sadzawka Definicja ‘mały staw’; od XV w.; słowo utworzone z przyrostkiem -awka odc zasownika sadzać (sadzić
 • Co znaczy Sam Definicja pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie, ulegający samoistnie
 • Co znaczy samica Definicja 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec jako jego żeński
 • Co znaczy sad Definicja czes. sad ‘ts.; park’, ros. sad ‘ogród owocowy, kwiatowy; park’) < psłow. *sadь ‘sadzenie; osadzanie w określonym miejscu’ – rzeczownik
 • Co znaczy Sąd Definicja ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’
 • Co znaczy sadowić Definicja usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym miejscu’
 • Co znaczy Sadzić Definicja usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes
 • Co znaczy sądzić Definicja osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ –

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka, Sadzać, Samiec, Sadło, Sadza co oznacza.

Wyraz Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Samica, Sam, Sadzawka co to jest.