Słownik sadza sadzić sadło samica co to znaczy.
NAJLEPSZY Sadza, Sadzić, Sadło, Sąd, Sam, Samica, Sądzić, Sad, Sadowić, Sadzawka, Sadzać, Samiec.

Co to znaczy: wyraz i słowo na S

 • Co znaczy Samiec Definicja męskiej’; 2. stpol. w szerszym znaczeniu ‘istota płci męskiej’; od XV w.; utworzone od sam; pierwotnie w znaczeniu ‘ten, który jest sam co to jest.
 • Co znaczy Sadzać Definicja 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna definicja.
 • Co znaczy Sadzawka Definicja ‘mały staw’; od XV w.; słowo utworzone z przyrostkiem -awka odc zasownika sadzać (sadzić co znaczy.
 • Co znaczy Sadowić Definicja miejscu, usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym słownik.
 • Co znaczy Sad Definicja ogsłow. (np. czes. sad ‘ts.; park’, ros. sad ‘ogród owocowy, kwiatowy; park’) < psłow. *sadь ‘sadzenie; osadzanie w określonym miejscu’ znaczenie.
 • Co znaczy Sądzić Definicja ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ czym jest.
 • Co znaczy Samica Definicja żeńskiej’ (od XV w.); 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec co oznacza.
 • Co znaczy Sam Definicja oddzielony, pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie krzyżówka.
 • Co znaczy Sąd Definicja sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd najlepszy.
 • Co znaczy Sadło Definicja tłuszczowa wokół narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z przykłady.
 • Co znaczy Sadzić Definicja ‘sadowić, usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow encyklopedia.
 • Co znaczy Sadza Definicja spalania, kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi jak działa.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo NAJLEPSZY Sadza, Sadzić, Sadło, Sąd, Sam, Samica, Sądzić, Sad, Sadowić, Sadzawka, Sadzać, Samiec co oznacza.

Wyraz Co oznacza Sadza, Sadzić, Sadło, Sąd, Sam, Samica, Sądzić, Sad co to jest.