Słownik co to znaczy.
Co to jest Sąd pisownia. Jak się piszę 1. ‘organ wymiaru sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa.

Czy przydatne?

Definicja Sąd

Co oznacza Sąd: 1. ‘organ wymiaru sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’, ros. sud ‘sąd’) < psłow. *sądъ ‘zdanie, pogląd, opinia; rozprawa sądowa; ci, którzy osądzają, sąd’ pochodzącego od pie. *som-dho- ‘zestawienie, złożenie razem, złączenie’ > ‘składanie myśli, wyciąganie wniosków, ustalanie zdania’ > ‘osądzanie kogoś, rozprawa sądowa’ > ‘ci, którzy osądzają kogoś, rozstrzygają spory’. Źródło Sędzia – wyraz polski, starożytny. Sędziowie zastępowali książąt i królów piastowskich w sądzeniu spraw. W statutach Kazimierza Wielkiego znajdujemy sędziego w dzisiejszem pojęciu, jako przewodniczącego sądowi. Wojewodowie i kasztelani mieli do sądzenia także swoich zastępców, czyli sędziów. Z czasem więc każda ziemia miała dla swojej potrzeby: sędziego, podsędka i pisarza ziemskiego. W mianowaniu ich władza królewska została ograniczona w ten sposób, jak pisze Kromer, „że szlachta tego województwa, gdzie jeden z tych trzech urzędów zawakuje, zjechawszy się, obiera pod przewodnictwem wojewody trzech ojców ze szlachty, z których król jednego, wedle swej woli, na osierocony urząd naznacza”. Krasicki pisze w XVIII w.: „Sędziego ziemskiego wybierał sejmik elekcyjny. Można było być pierwej sędzią grodzkim, potem ziemskim”. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903.

Znaczenie Sąd w języku polskim. Jak się pisze SĄD pisownia.

Definicja Sadzawka:
Co to jest ‘mały staw’; od XV w.; słowo utworzone z przyrostkiem -awka odc zasownika sadzać (sadzić sąd.
Definicja Sadzić:
Co to jest rośliny’; 2. ‘sadowić, usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. sadit ‘sadzić rośliny’, stczes sąd.
Definicja Samica:
Co to jest 1. ‘zwierzę płci żeńskiej’ (od XV w.); 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec jako jego żeński odpowiednik sąd.
Definicja Sadza:
Co to jest produkt spalania, kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi, z czasem nastąpiło skonkretyzowanie znaczenia: ‘to sąd.

Czym jest Sąd znaczenie w Pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: