Słownik co to znaczy.
Co to jest Sąd pisownia. Jak się piszę 1. ‘organ wymiaru sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa.

Czy przydatne?

Definicja Sąd

Co oznacza Sąd: 1. ‘organ wymiaru sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’, ros. sud ‘sąd’) < psłow. *sądъ ‘zdanie, pogląd, opinia; rozprawa sądowa; ci, którzy osądzają, sąd’ pochodzącego od pie. *som-dho- ‘zestawienie, złożenie razem, złączenie’ > ‘składanie myśli, wyciąganie wniosków, ustalanie zdania’ > ‘osądzanie kogoś, rozprawa sądowa’ > ‘ci, którzy osądzają kogoś, rozstrzygają spory’. Źródło Sędzia – wyraz polski, starożytny. Sędziowie zastępowali książąt i królów piastowskich w sądzeniu spraw. W statutach Kazimierza Wielkiego znajdujemy sędziego w dzisiejszem pojęciu, jako przewodniczącego sądowi. Wojewodowie i kasztelani mieli do sądzenia także swoich zastępców, czyli sędziów. Z czasem więc każda ziemia miała dla swojej potrzeby: sędziego, podsędka i pisarza ziemskiego. W mianowaniu ich władza królewska została ograniczona w ten sposób, jak pisze Kromer, „że szlachta tego województwa, gdzie jeden z tych trzech urzędów zawakuje, zjechawszy się, obiera pod przewodnictwem wojewody trzech ojców ze szlachty, z których król jednego, wedle swej woli, na osierocony urząd naznacza”. Krasicki pisze w XVIII w.: „Sędziego ziemskiego wybierał sejmik elekcyjny. Można było być pierwej sędzią grodzkim, potem ziemskim”. Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903.

Znaczenie Sąd w języku polskim. Jak się pisze SĄD pisownia.

Definicja Sądzić:
Co to jest 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sądъ; w stpol sąd co znaczy.
Definicja Sadowić:
Co to jest ‘osadzać w wyznaczonym miejscu, usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym miejscu’ sąd krzyżówka.
Definicja Sam:
Co to jest osobno, oddzielony, pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie, ulegający samoistnie jakiemuś procesowi, zmianie’ sąd co to jest.
Definicja Sadło:
Co to jest tłuszczowa wokół narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z tego tłuszczu smalec’, który został utworzony od czasownika sąd słownik.

Czym jest Sąd znaczenie w Pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: