furanozy furan ftalowy kwas co to znaczy
Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza, Fosforescencja, Fosfolipidy, Formalina.

Definicje chemiczne na F

 • Co znaczy Faza Co to jest układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór
 • Co znaczy Roztwór Fehlinga Co to jest substancji redukujących (cukrów redukujących, aldehydów). Jest to zasadowy roztwór siarczanu miedzi(II), z którego pod wpływem związków
 • Co znaczy Fenoloftaleina Co to jest charakterze fenolu, bezbarwna w roztworach o pH<9; w roztworach zasadowych następuje dysocjacja grupy fenolowej i powstanie ugrupowania
 • Co znaczy Fenyl Co to jest najprostszy rodnik aromatyczny, jednowartościowy rodnik benzenowy C6 H5 – (np. kwas fenylooctowy C6 H5 –CH2 –COOH
 • Co znaczy Fenylen Co to jest dwuwartościowy rodnik benzenowy –C6 H4 – (np. fenylenodiamina H2 N–C6 H4 – NH2
 • Co znaczy Fermentacja Co to jest wpływem enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa, octowa, ...), przetwarzane są w ten sposób głównie cukry
 • Co znaczy Flotacja Co to jest od skały płonnej, wykorzystująca różną zdolność zwilżania różnych materiałów przez ciecz flotacyjną. Materiał ulegający zwilżeniu opada na
 • Co znaczy Fluorescencja Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja
 • Co znaczy Formaldehyd Co to jest aldehyd mrówkowy, metanal, HCHO, gaz o charakterystycznym drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie
 • Co znaczy Formalina Co to jest 40% wodny roztwór formaldehydu, służy do konserwacji preparatów białkowych
 • Co znaczy Fosfolipidy Co to jest w których dwie grupy –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem fosforowym dodatkowo zestryfikowanym jedną cząsteczką
 • Co znaczy Fosforescencja Co to jest ciało oddaje pochłoniętą energię w postaci promieniowania dopiero po pewnym czasie i powoli, najczęściej występuje w ciałach stałych
 • Co znaczy Fotoliza Co to jest promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej z zakresu promieniowania ultrafioletowego i widzialnego). Fotoliza cząsteczek chloru
 • Co znaczy Freony Co to jest prostych węglowodorów, zawierająw cząsteczce fluor i chlor, ze względu na swe właściwości fizyczne stosowane były do napełniania
 • Co znaczy Fruktoza Co to jest owocach i miodzie lewoskrętna D(-)fruktoza, wykazuje skręcalność właściwą -133,5°. Wchodzi w skład sacharozy (glukoza-fruktoza
 • Co znaczy Kwas Ftalowy Co to jest kwas o-benzenodikarboksylowy, produkt wyjściowy do wielu syntez, także w przemyśle farmaceutycznym
 • Co znaczy Furan Co to jest przedstawiciel pięcioczłonowych,  heterocyklicznych związków aromatycznych. Zawiera tlen jako heteroatom pierścienia (C4 H4 O
 • Co znaczy Furanozy Co to jest można je traktować jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz - sześcioczłonowych pierścieni z tlenem heteroatomowym (w

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza, Fosforescencja, Fosfolipidy, Formalina, Formaldehyd, Fluorescencja, Flotacja, Fermentacja, Fenylen co to znaczy.

Słownik Furanozy, Furan, Ftalowy Kwas, Fruktoza, Freony, Fotoliza co to jest.