lustro srebrowe luminescencja co to znaczy
Lustro Srebrowe, Luminescencja, Lód Suchy, Lotność Rozpuszczalników, Lizol, Lignina, Liczby.

Definicje chemiczne na L

 • Co znaczy Lakmus Co to jest zasadowych, fioletowy w obojętnych i czerwony w kwaśnych. Stosowany głównie w postaci papierków (bibuły nasączonej roztworem lakmusu i
 • Co znaczy Laktamy Co to jest cyklizację (poprzez odciągnięcie cząsteczki wody) γ lub δ aminokwasów. W kwasach i zasadach łatwo hydrolizują odtwarzając wyjściowy
 • Co znaczy Laktony Co to jest hydroksykwasów. Powstają łatwo podczas ogrzewania odpowiedniego hydroksykwasu, równie łatwo hydrolizują w wodzie, bardzo łatwo w
 • Co znaczy Laktoza Co to jest galaktozy i D-glukozy, pod wpływem działania enzymów bakterii przechodzi w czasie kwaśnienia mleka w kwas mlekowy. Nie fermentuje pod
 • Co znaczy Lanolina Co to jest estrów wyższych alkoholi i wyższych kwasów tłuszczowych. Żółta, ciągliwa masa o charakterystycznym zapachu. Stosowana jako składnik podstaw
 • Co znaczy Lepkość Co to jest wewnętrznego cieczy (pomiędzy przesuwającymi się w czasie ruchu cieczy warstwami). Wartość lepkości określamy w puazach (P) dla lepkości
 • Co znaczy Atomowa Liczba Co to jest liczba ilości protonów w jądrze danego pierwiastka, wartość identyfikująca atomy danego pierwiastka
 • Co znaczy Masowa Liczba Co to jest liczba określająca ilość protonów i neutronów (nukleonów) w jądrze atomu danego izotopu
 • Co znaczy Oktanowa Liczba Co to jest przeciwstukowe benzyn do silników spalinowych. Liczbowo równa procentowej zawartości izooktanu (stąd nazwa, liczbę oktanową izooktanu
 • Co znaczy Elektronu Kwantowe Liczby Co to jest w atomie. Wyróżniamy cztery  liczby kwantowe: główną liczbą kwantową n (1...7), mówiącą o poziomie energetycznym, na którym znajduje się
 • Co znaczy Lignina Co to jest naturalny związek wielkocząsteczkowy (polimer o nieregularnej budowie) stanowiący około 30% masy drewna
 • Co znaczy Lizol Co to jest roztwór krezolu w mydle potasowym. Stosowany w postaci kilkuprocentowych roztworów wodnych do dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń
 • Co znaczy Rozpuszczalników Lotność Co to jest do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do stężenia tego składnika wyrażonego ułamkiem molowym
 • Co znaczy Suchy Lód Co to jest zestalony CO2 ; w warunkach normalnych sublimuje do gazowego CO2 z pominięciem stanu ciekłego - stąd nazwa
 • Co znaczy Luminescencja Co to jest elektromagnetycznego (światła) przez substancje pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (z wykluczeniem ciepła) - fotoluminescencja
 • Co znaczy Srebrowe Lustro Co to jest powierzchni w reakcji redukcji zasadowych soli srebra np. przez aldehydy. W czasie reakcji między zasadowym roztworem tlenku srebra i

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Lustro Srebrowe, Luminescencja, Lód Suchy, Lotność Rozpuszczalników, Lizol, Lignina, Liczby Kwantowe Elektronu, Liczba Oktanowa, Liczba Masowa, Liczba Atomowa co to znaczy.

Słownik Lustro Srebrowe, Luminescencja, Lód Suchy, Lotność co to jest.