żywice zymaza zobojętnianie co to znaczy
Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie.

Definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy Zasada Co to jest wodorotlenek, lub związek mogący przyłączyć jon wodorowy. Zasadą są aminy, amoniak, ale też anion
 • Co znaczy Kwasu Zasadowość Co to jest atomów wodoru (jonów wodorowych), mogących zostać wymienionymi na atomy metalu (HNO3 - jednozasadowy, H2 SO4 - dwuzasadowy, H3 PO4
 • Co znaczy Katalizatora Zatrucie Co to jest obniżenie lub całkowite zablokowanie aktywności katalizatora poprzez trwałe związanie z tzw. truciznami katalizatora
 • Co znaczy Zawiesina Co to jest mieszanina dyspersyjna o niewielkiej trwałości, o wielkości cząstek zawieszonych większych od rozmiarów koloidalnych
 • Co znaczy Okrzemkowa Ziemia Co to jest krzemionkowych jednokomórkowych organizmów. Charakteryzują ją: duża porowatość i lekkość, stosowana jako nośnik (dynamit), adsorbent  i
 • Co znaczy Zmydlanie Co to jest hydrolityczny rozkład tłuszczów (ogólniej estrów) katalizowany ługiem
 • Co znaczy Zobojętnianie Co to jest reakcja kwasu i zasady prowadząca do uzyskania roztworu obojętnej soli i cząsteczek wody
 • Co znaczy Zol Co to jest układ dwufazowy koloidalny, ciekły lub aerozol czyli zawiesina w gazie (mgła, dym) (więcej
 • Co znaczy Zymaza Co to jest główny enzym drożdży, odpowiedzialny za fermentacje alkoholową
 • Co znaczy Żel Co to jest zestalona forma zolu (więcej
 • Co znaczy Żywice Co to jest półciekłe, bezpostaciowe, o różnym składzie i budowie cząsteczek, najczęściej usieciowione polimery

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie Katalizatora, Zasadowość Kwasu, Zasada co to znaczy.

Słownik Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia co to jest.