żywice zymaza zobojętnianie co to znaczy
Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie.

Definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy zasada Co to jest wodorotlenek, lub związek mogący przyłączyć jon wodorowy. Zasadą są aminy, amoniak, ale też anion
 • Co znaczy zasadowość kwasu Co to jest atomów wodoru (jonów wodorowych), mogących zostać wymienionymi na atomy metalu (HNO3 - jednozasadowy, H2 SO4 - dwuzasadowy, H3 PO4
 • Co znaczy zatrucie katalizatora Co to jest obniżenie lub całkowite zablokowanie aktywności katalizatora poprzez trwałe związanie z tzw. truciznami katalizatora
 • Co znaczy zawiesina Co to jest mieszanina dyspersyjna o niewielkiej trwałości, o wielkości cząstek zawieszonych większych od rozmiarów koloidalnych
 • Co znaczy ziemia okrzemkowa Co to jest krzemionkowych jednokomórkowych organizmów. Charakteryzują ją: duża porowatość i lekkość, stosowana jako nośnik (dynamit), adsorbent  i
 • Co znaczy zmydlanie Co to jest hydrolityczny rozkład tłuszczów (ogólniej estrów) katalizowany ługiem
 • Co znaczy zobojętnianie Co to jest reakcja kwasu i zasady prowadząca do uzyskania roztworu obojętnej soli i cząsteczek wody
 • Co znaczy zol Co to jest układ dwufazowy koloidalny, ciekły lub aerozol czyli zawiesina w gazie (mgła, dym) (więcej
 • Co znaczy zymaza Co to jest główny enzym drożdży, odpowiedzialny za fermentacje alkoholową
 • Co znaczy żel Co to jest zestalona forma zolu (więcej
 • Co znaczy żywice Co to jest półciekłe, bezpostaciowe, o różnym składzie i budowie cząsteczek, najczęściej usieciowione polimery

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia Okrzemkowa, Zawiesina, Zatrucie Katalizatora, Zasadowość Kwasu, Zasada co to znaczy.

Słownik Żywice, Żel, Zymaza, Zol, Zobojętnianie, Zmydlanie, Ziemia co to jest.