dziegiedź dyspergowanie co to znaczy
Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja, Dwuazowanie, Dwójłomność, Dipol, Diole.

Definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Dalton Co to jest jednostka masy atomowej (1/12 masy atomu izotopu 12 C); około 1,7. 10-24  g
 • Co znaczy Dalton Co to jest wprowadził teorię atomowej struktury materii (1803) i na jej podstawie wyjaśnił prawo stałości składu i prawo stosunków wielokrotnych
 • Co znaczy Prawo Daltona Co to jest dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka różnych związków, to ilości wagowe jednego z nich przypadające na tę samą ilość drugiego pierwiastka w
 • Co znaczy Defekacja Co to jest buraczanego w procesie otrzymywania sacharozy. Polega na działaniu na sok z buraków cukrowych wodorotlenkiem wapnia (mlekiem wapiennym) w
 • Co znaczy Masy Defekt Co to jest atomowego a jego liczbą masową. Dla pierwiastków o liczbie masowej mniejszej od 20 oraz większej od 180 masy jąder są większe niż ich
 • Co znaczy Deflegmator Co to jest zwrotna, w której skrapla się mniej lotna frakcja i zostaje zawrócona do kolby destylacyjnej w czasie destylacji mieszaniny blisko wrzących
 • Co znaczy Dehydratacja Co to jest usunięcia wody z kryształu związku uwodnionego (wody związanej fizycznie) jak i usunięcie cząsteczki wody ze związku chemicznego np
 • Co znaczy Dehydrogenazy Co to jest enzymy (biokatalizatory) powodujące przeniesienie wodoru 
 • Co znaczy Dekantacja Co to jest procesie sedymentacji (osadzenia się osadu na dnie naczynia). Ma na celu oddzielenie klarownego roztworu od nierozpuszczalnych
 • Co znaczy Dekstran Co to jest wielkocząsteczkowy polimer glukozy, rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako płyn krwiozastępczy
 • Co znaczy Dekstryna Co to jest gotowanie, działanie kwasami), ma właściwości redukujące, składa się z łańcuchów o różnej długości. Klajster
 • Co znaczy Denaturacja Co to jest proces powodujący zmiany właściwości białek (rozpuszczalności, skręcalności optycznej, zdolności do krystalizacji), polega głównie na
 • Co znaczy Desorpcja Co to jest adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie
 • Co znaczy Destylacja Co to jest mieszaniny cieczy (roztworu cieczy w cieczy) lub uzyskania czystego rozpuszczalnika z roztworu. Polega na przeprowadzeniu w temperaturze
 • Co znaczy Drewna Destylacja Co to jest przeprowadzany bez dostępu powietrza. Jako produkty otrzymujemy węgiel drzewny, gaz drzewny oraz destylat ciekły zawierający oprócz wody ok
 • Co znaczy Destylat Co to jest produkt destylacji, skroplona para znad cieczy poddawanej destylacji
 • Co znaczy Detergenty Co to jest organiczne związki o właściwości obniżania napięcia powierzchniowego wody, ułatwiają tworzenie emulsji
 • Co znaczy Deuter Co to jest jądro składa się z protonu i neutronu), 2 1 H (lub D). Praktycznie jedyny izotop, który zmienia właściwości związku chemicznego, w
 • Co znaczy dezoksy... (lub poprawnie deoksy...) Co to jest mówiący, że związek jest identyczny z wyjściowym, z wyjątkiem jednego atomu tlenu, którego pochodny związek jest pozbawiony (np. ryboza
 • Co znaczy Dializa Co to jest niewielkich rozmiarach przez błonę półprzepuszczalną (błonę dializującą) z roztworu koloidalnego do rozpuszczalnika lub roztworu o niższym
 • Co znaczy Diament Co to jest odmiana alotropowa węgla, naturalny kryształ, minerał o dużej twardości związanej z bardzo regularną budową tetraedryczną
 • Co znaczy Diastereoizomeria Co to jest odmianach izomerycznych o różnej skręcalności optycznej, nie będących jednak swymi odbiciami lustrzanymi (enancjomerami). Występuje wśród
 • Co znaczy Dieny Co to jest cząsteczce, mogą być one izolowane (rozdzielone co najmniej dwoma wiązaniami nasyconymi), skumulowane (dotyczące tego samego atomu węgla
 • Co znaczy Dimorfizm Co to jest samej chemicznie substancji w dwóch odmianach krystalicznych o najczęściej różnych właściwościach fizycznych
 • Co znaczy Dioksan Co to jest związek pierścieniowy, sześcioczłonowy z dwoma tlenami w strukturze pierścienia. Rozpuszczalnik mieszający się z wodą
 • Co znaczy Diole Co to jest zwyczajowej nazwy najprostszego etylenodiolu - glikolu, zwane także ogólnie glikolami (glikol etylowy, propylowy
 • Co znaczy Dipol Co to jest posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości
 • Co znaczy Dwójłomność Co to jest niektórych, nieregularnych kryształach (kalcyt, szpat islandzki). Promień światła w takich kryształach zostaje rozszczepiony na dwa
 • Co znaczy Dwuazowanie Co to jest chlorowodorkiem) aminy aromatycznej a kwasem azotowym (III), w efekcie której powstają związki dwuazoniowe, które przez reakcję sprzęgania
 • Co znaczy Dyfuzja Co to jest translacyjnymi mieszanie się gazów, cieczy lub cząsteczek substancji rozpuszczonej, prowadzące do całkowitego wyrównania stężeń w całej
 • Co znaczy Dym Co to jest zawiesina cząstek stałych o wymiarach koloidalnych w gazie
 • Co znaczy Dynamit Co to jest substancjami, powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania i transportu i wybucha dopiero po zainicjowaniu reakcji
 • Co znaczy Dysocjacja Co to jest łączenia). Mówiąc o dysocjacji mamy najczęściej na myśli dysocjację elektrolityczną, czyli rozpad na jony cząsteczki elektrolitu
 • Co znaczy Dyspergowanie Co to jest proces rozdrabniania
 • Co znaczy Dziegiedź Co to jest produkt suchej destylacji drewna sosnowego; ciemnobrunatna, smolista ciecz o przenikliwym, charakterystycznym zapachu

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja, Dwuazowanie, Dwójłomność, Dipol, Diole, Dioksan, Dimorfizm, Dieny, Diastereoizomeria, Diament co to znaczy.

Słownik Dziegiedź, Dyspergowanie, Dysocjacja, Dynamit, Dym, Dyfuzja co to jest.