Słownik dezoksy... (lub poprawnie co to znaczy.
Definicja dezoksy... (lub poprawnie deoksy...). Co to jest jest identyczny z wyjściowym, z.

Czy przydatne?

Definicja Dezoksy... (Lub Poprawnie Deoksy...)

Co to znaczy DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...): pozbawiony atomu tlenu; przedrostek, mówiący, że związek jest identyczny z wyjściowym, z wyjątkiem jednego atomu tlenu, którego pochodny związek jest pozbawiony (np. ryboza - deoksyryboza)

Definicja dekstran:
Co to jest wielkocząsteczkowy polimer glukozy, rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako płyn krwiozastępczy DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...).
Definicja destylacja drewna:
Co to jest drewna, przeprowadzany bez dostępu powietrza. Jako produkty otrzymujemy węgiel drzewny, gaz drzewny oraz destylat ciekły zawierający oprócz wody ok. 10% kwasu octowego, metanol i aceton DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...).
Definicja dipol:
Co to jest obojętny, posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości bezwzględnej ładunkowi dodatniemu. Dipol opisujemy DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...).
Definicja dimorfizm:
Co to jest odmiana polimorfizmu) występowanie tej samej chemicznie substancji w dwóch odmianach krystalicznych o najczęściej różnych właściwościach fizycznych DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...).

Czym jest dezoksy... (lub poprawnie znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: