Słownik dezoksy... (lub poprawnie co to znaczy.
Definicja dezoksy... (lub poprawnie deoksy...). Co to jest jest identyczny z wyjściowym, z.

Czy przydatne?

Definicja Dezoksy... (Lub Poprawnie Deoksy...)

Co to znaczy DEZOKSY... (LUB POPRAWNIE DEOKSY...): pozbawiony atomu tlenu; przedrostek, mówiący, że związek jest identyczny z wyjściowym, z wyjątkiem jednego atomu tlenu, którego pochodny związek jest pozbawiony (np. ryboza - deoksyryboza)

Definicja Dipol:
Co to jest obojętny, posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości bezwzględnej ładunkowi dodatniemu. Dipol opisujemy dezoksy... (lub poprawnie deoksy...).
Definicja Dynamit:
Co to jest zmieszana z innymi substancjami, powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania i transportu i wybucha dopiero po zainicjowaniu reakcji. Najczęściej miesza się nitroglicerynę z ziemią dezoksy... (lub poprawnie deoksy...).
Definicja Diole:
Co to jest alkohole dwuwodorotlenowe, od zwyczajowej nazwy najprostszego etylenodiolu - glikolu, zwane także ogólnie glikolami (glikol etylowy, propylowy dezoksy... (lub poprawnie deoksy...).
Definicja Desorpcja:
Co to jest proces odwrotny do procesu sorpcji (adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie dezoksy... (lub poprawnie deoksy...).

Czym jest dezoksy... (lub poprawnie znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: