Słownik euforia escharotomia co to znaczy.
EUGENIKA co znaczy ENZYMY krzyżówka ELEKTROFIL co to jest ENTEROGASTRONY słownik ENDARTEREKTOMIA.

Słownik i definicje chemiczne na E

 • Co znaczy Euforia Definicja dobrego nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w co znaczy.
 • Co znaczy Escharotomia Definicja martwiczych). Wskazane jest w okrężnych oparzeniach III0 kończyn i klatki piersiowej. Zapobiega niedokrwieniu kończyn na skutek zaciśnięcia krzyżówka.
 • Co znaczy Erytropoeza Definicja krwinek czerwonych w układzie krwiotwórczym. Powstają z komórek prekursorowych, które przez kilka stadiów pośrednich i po utracie jądra co to jest.
 • Co znaczy Ekmezja Definicja wydarzeń przy zachowaniu w pamięci wydarzeń dawnych i aktualne ich przeżywanie. Ekmezja występuje w nerwicy histerycznej i psychozie słownik.
 • Co znaczy Encefalopatia Definicja ośrodkowego układu nerwowego wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Specjalnym przypadkiem E., gdzie występują w pierwszej czym jest.
 • Co znaczy Elastozy Definicja skórne opierające na zwyrodnieniu włókien sprężystych. Rozwijają się w rezultacie nasłonecznienia związanego przeważnie z wykonywanym co oznacza.
 • Co znaczy Euploidy Definicja komórki albo organizmy zawierające pełen zbiór chromosomów albo ich wielokrotność (diploidy albo poliploidy tłumaczenie.
 • Co znaczy Eutenika Definicja wszelakie metody oddziaływania na środowisko w celu powstania ludziom najlepszych warunków bytowania, niezajmująca się poprawą genotypu przykłady.
 • Co znaczy Epifizjodeza Definicja mające na celu spowolnienie albo zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na definicja.
 • Co znaczy Enterowirusy Definicja gatunki z różnych grup (ECHO, Coxsackie, Polio). Bardzo rozpowszechnione jest ich nosicielstwo, mogą być powodem wielu ciężkich chorób na encyklopedia.
 • Co znaczy Endokrynologia Definicja hormonów i działaniu układu dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego, hormonalnego). Endokrynologia jest także specjalnością medyczną zajmującą jak działa.
 • Co znaczy Egzoftalmometr Definicja przyrząd wykorzystywany badaniu nasilenia wytrzeszczu gałek ocznych czy jest.
 • Co znaczy Elastaza Definicja hydrolizujący elastynę włókien sprężystych tkanki łącznej. E. występuje w dużej ilości w makrofagach, komórkach tucznych i granulocytach. W pojęcie.
 • Co znaczy Eurotransplant Definicja nazwa międzynarodowej organizacji prowadzącej komputerowy rejestr osób oczekujących na przeszczep narządu i dostępnych narządów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Elektrostymulacja Definicja przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia opis.
 • Co znaczy Elektroforeza Definicja ruchu jednoimiennie naładowanych cząsteczek etapy rozproszonej w polu elektrycznym względem etapy rozpraszającej, używane do rozdzielania informacje.
 • Co znaczy Elektromagnes Definicja przyrząd złożony z rdzenia i cewki wytwarzający pole magnetyczne, wówczas, gdy poprzez cewkę płynie prąd znaczenie.
 • Co znaczy Erytrodermia Definicja skór)', która jest zaczerwieniona i obficie się łuszczy. E. może pojawić się w białaczce i jest połączona z mocnym świądem, zmianami co znaczy.
 • Co znaczy Erytroblastoza Definicja obwodowej młodych postaci krwinek czerwonych, zawierających jądro. Erytroblastoza pojawia się w różnych stanach chorobowych (niedokrwistość krzyżówka.
 • Co znaczy Entropion Definicja wewnątrz gałki ocznej; może być powiązane z wiekiem albo bliznowaceniem (na przykład po oparzeniu). Skutkuje podrażnienie, gdy rzęsy co to jest.
 • Co znaczy Endocytoza Definicja cząsteczek do wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). W słownik.
 • Co znaczy Elektroliza Definicja elektrochemiczny, gdzie doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z czym jest.
 • Co znaczy Elektrokardiografia Definicja elektrycznej aktywności serca (elektrokar-diogram), po jej elektronicznym wzmocnieniu, dzięki umiejscowionych na powierzchni ciała elektrod co oznacza.
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Definicja użytkowana w psychiatrii (depresja, schizofrenia), polegająca na wywoływaniu prądem elektrycznym (poprzez elektrody umiejscowione na głowie tłumaczenie.
 • Co znaczy Ectropion Definicja zewnątrz; patologiczne ustawienie brzegu wolnego powieki powodujące, iż nie przylega on do spojówki oka, równocześnie skracając powiekę przykłady.
 • Co znaczy Elektrolity Definicja rozpuszczające się w wodzie z uwolnieniem jonów, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. W organizmie człowieka główną rolę definicja.
 • Co znaczy Ekologia Definicja wzajemnymi zależnościami między organizmami i współzależnościami między nimi i ich nieożywionym środowiskiem. Po raz pierwszy definicja encyklopedia.
 • Co znaczy Ehrlichia Definicja chorobotwórczych dla zwierząt domowych, czasem również dla ludzi. Może powodować ehrlichiozy o objawach podobnych do mononukleozy jak działa.
 • Co znaczy Erytroleukemia Definicja ostra białaczka z zajęciem układu erytropoetycznego, występuje przeważnie u osób dorosłych, mężczyzn. W Ch. tej dochodzi do patologicznego czy jest.
 • Co znaczy Empatia Definicja odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (na przykład Freud) utrzymywali, że każde pojęcie.
 • Co znaczy Elektroakupunktura Definicja prądami impulsowymi punktów chińskich poprzez igły umieszczone w tkance podskórnej, odpowiednio z zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny wyjaśnienie.
 • Co znaczy Elektroencefalografia Definicja częstotliwości czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu towarzyszących opis.
 • Co znaczy Entezopatie Definicja mięśniowych do kości; powodem jest przeciążenie albo uraz. Objawiają się mocną miejscową bolesnością z odczynem zapalnym i ograniczeniem informacje.
 • Co znaczy Erytromycyna Definicja antybiotyk makroliclowy produkowany w naturze poprzez promieniowce znaczenie.
 • Co znaczy Ego Definicja Zygmunta Freuda, jeden z 3 poziomów osobowości, zawierający świadome, akceptowane dążenia. Dzięki E. człowiek dostosowuje dążenia popędowe co znaczy.
 • Co znaczy Elektroretinografia Definicja czynnościowego siatkówki (elektroretinogram) powstającego po zadziałaniu krótkotrwałego bodźca świetlnego. Elektrody umieszcza się na krzyżówka.
 • Co znaczy Endometrioza Definicja nienowotworowa hormono zależna dolegliwość spowodowana obecnością błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Przeważnie dotyczy co to jest.
 • Co znaczy Epidemia Definicja zachorowań na daną chorobę pośród większej liczby ludzi na ustalonym terenie i w zbliżonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż do słownik.
 • Co znaczy Enterobakterie Definicja obejmująca, pomiędzy innymi, różne symbiotyczne bakterie zasiedlające jelita człowieka. Rozwijają się w uwarunkowaniach względnie czym jest.
 • Co znaczy Echogeniczność Definicja ultrasonografii, odnoszący się do cech budowy narządów i innych struktur wewnętrznych organizmu, określany opierając się na analizy co oznacza.
 • Co znaczy Egzoenzymy Definicja wytwarzającymi je komórkami. Przeważnie wytwarzane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji tłumaczenie.
 • Co znaczy Ekosfera Definicja obejmujący Ziemię wspólnie z jej mieszkańcami. Składają się na nią wszystkie interakcje między biosferą, atmosferą Ziemi, jej hydrosferą i przykłady.
 • Co znaczy Ekofenotyp Definicja niegenetyczna modyfikacja fenotypu uwarunkowana czynnikami środowiskowymi definicja.
 • Co znaczy Ergoreceptory Definicja odpowiednikiem są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność encyklopedia.
 • Co znaczy Eutanazja Definicja życia pacjenta, który się tego kategorycznie domaga, nie mogąc znieść obiektywnie dramatycznej sytuacji medycznej, gdzie się znalazł jak działa.
 • Co znaczy Elektrokortykografia Definicja badanie, realizowane w trakcie operacji neurochirurgicznych, kiedy to na odsłoniętą powierzchnię kor)' mózgowej przykłada się elektrody i czy jest.
 • Co znaczy Eksteroreceptory Definicja pozwalające na odbiór bodźców z otoczenia. Rozróżnia się różne ich typy w zależności od wrażliwości: mechanoreceptory, chemoreceptory pojęcie.
 • Co znaczy Elektrochirurgia Definicja elektrycznego w zabiegach chirurgicznych, raczej do koagulacji krwawiących naczyń (elektrokoagulacja), do cięcia tkanek (elektrotomia) i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Enterotoksyny Definicja poprzez nie wszystkie gatunki bakterii na przykład gronkowce, działające wybiórczo na przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Wywołują symptomy opis.
 • Co znaczy Ergotyzm Definicja zatruciem alkaloidami sporyszu, które wywołują skurcz mięśni gładkich w ścianach tętnic, utrudniając dopływ krwi. Dolegliwość rozpoczyna informacje.
 • Co znaczy Ergonomia Definicja na celu gromadzenie i zastosowanie informacji, w celu dostosowanie pracy, narzędzi, urządzeń technicznych i środowiska do właściwości znaczenie.
 • Co znaczy Egzopeptydazy Definicja biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe między ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą na co znaczy.
 • Co znaczy Elektrogastrografia Definicja użytkowana w uwarunkowaniach klinicznych badanie czynności elektrycznej żołądka. Rejestruje się potencjały w spoczynku (na czczo) i po krzyżówka.
 • Co znaczy Ependymocyty Definicja ściany komór mózgu i kanału środkowego rdzenia kręgowego. Tworzą barierę: płyn mózgowo-rdzeniowy mózg. Uczestniczą w zamianie pomiędzy co to jest.
 • Co znaczy Enkefaliny Definicja mózgu i przewodzie pokarmowym. Łagodzą ból przez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w słownik.
 • Co znaczy Erysipeloid Definicja przejściowe zaczerwienienie różnych odcinków skóry, podobne do róży, z towarzyszącą gorączką. Pojawia się w zespole nerczycowym u dzieci czym jest.
 • Co znaczy Enteroglukagon Definicja morfologicznie peptydowych hormonów. Produkowany poprzez szczególne komórki dokrewne jelita pod wpływem kontaktu z treścią pokarmową i co oznacza.
 • Co znaczy Emla Definicja wykorzystywanych do znieczuleń miejscowych (zawiera lidokainę i prylokainę), użytkowany w formie kremu na skórę jako przygotowanie do jej tłumaczenie.
 • Co znaczy Epitetyka Definicja zmniejszanie defektów kosmetycznych ciała dzięki epitez (maskowanie bez odtwarzania czynności narządu). Odpowiednikiem jest szczególna przykłady.
 • Co znaczy Egzocytoza Definicja substancji znajdujących się w cytoplazmie, w otoczonych błoną pęcherzykach. Pęcherzyki łącząc się z błoną komórkową otwierają się definicja.
 • Co znaczy Enterokinaza Definicja występujący w dwunastnicy, powodujący przemianę trypsynogenu (prekursor trypsyny) wydzielanego poprzez trzustkę w formę czynną enzymu encyklopedia.
 • Co znaczy Efebofilia Definicja skłonność seksualna (raczej homoseksualna) do młodych chłopców dojrzałych fizycznie jak działa.
 • Co znaczy Endopeptdydazy Definicja biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania pepydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego. Należy do nich na czy jest.
 • Co znaczy Wirusy Echo Definicja sporo chorób, m. in.: zapalenie opon mózgowych, letnie biegunki, schorzenia gorączkowe i wysypki skórne. Przeważnie objawowe zakażenia pojęcie.
 • Co znaczy Eliminacja Definicja żywych metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (przeważnie ubocznych). Drogi E. są wyjaśnienie.
 • Co znaczy Enukleacja Definicja ocznej; zabieg operacyjny użytkowany w ciężkich urazach oka i nowotworach. Bazuje na usunięciu gałki ocznej z pozostawieniem spojówki i opis.
 • Co znaczy Erytrocytoza Definicja czerwonych, czerwienica. E. względna wynika z straty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych przedmiotów morfotycznych, w tym erytrocytów informacje.
 • Co znaczy Eradykacja Definicja dolegliwości zakaźnej w danym środowisku (na przykład bakterii Helicobacter pylori z żołądka albo czarnej ospy globalnie) ze zniszczeniem znaczenie.
 • Co znaczy Erytrofobia Definicja rodzaj nerwicy fobii, charakteryzujący się lękiem przed zaczerwienieniem co znaczy.
 • Co znaczy Eozynopenia Definicja granulocytów kwasochłonnych w krwi. Pojawia się przy pobudzeniu kory nadnerczy czynnikami nerwowymi, po wysiłkach fizycznych, po urazach i krzyżówka.
 • Co znaczy Ecobronchofonia Definicja charakterystyczne (nosowe, podobne do beczenia kozy) zniekształcenie dźwięku mowy słyszanego przy osłuchiwaniu klatki piersiowej co to jest.
 • Co znaczy Enancjomery Definicja wzajemnie własne lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy słownik.
 • Co znaczy Ekosystem Definicja funkcjonalna w przyrodzie; jest układem złożonym z biocenozy i biotopu (jej nieożywionego środowiska), gdzie zachodzi przepływ energii i czym jest.
 • Co znaczy Epidemiologia Definicja się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób i stanów patologicznych o różnej etiologii co oznacza.
 • Co znaczy Elastyna Definicja sprężyste włókna, będące istotnym składnikiem rozciągliwych struktur anatomicznych (nadaje elastyczność skórze). Wytrzymuje rozciągnięcie tłumaczenie.
 • Co znaczy Ekspresja Definicja przeżyć, w szczególności emocji dzięki wypowiedzi, gestów i mimiki. Także wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o przykłady.
 • Co znaczy Echolalia Definicja jak echo) usłyszanych słów, zdań; występuje w schizofrenii, chorobach degeneracyjnych mózgu, niedorozwoju umysłowym definicja.
 • Co znaczy Egocentryzm Definicja postawy opierający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci encyklopedia.
 • Co znaczy Escyna Definicja kasztanowca; jest składnikiem leków zwiększających napięcie ścian naczyń krwionośnych, działa także przeciwobrzękowo. Z przewodu jak działa.
 • Co znaczy Elektroda Definicja poprzez którą dopływa albo odpływa prąd elektryczny do danego ośrodka. E. odniesienia to E. bierna o potencjale zbliżonym do zera, względem czy jest.
 • Co znaczy Ekson Definicja ulegające ekspresji). Ich istnienie jest rezultatem faktu, iż w genach sekwencje kodujące są nieciągłe, tzn. są poprzedzielane długimi pojęcie.
 • Co znaczy Ergometr Definicja wielkości i natężenia pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. na przykład cykloergomer jest wyjaśnienie.
 • Co znaczy Emulsje Definicja mieszających się cieczy wytworzony w obecności emulgatora. Sporo leków w formie płynnej, gdzie substancja lecznicza zawieszona jest w opis.
 • Co znaczy Ekspozycja Definicja promieniowania jonizującego organizmów żywych w celach badawczych albo leczniczych. E. poddaje się także błony i substancje rentgenowskie informacje.
 • Co znaczy Endorfiny Definicja poprzez mózg i przysadkę mózgową mające mocne działanie przeciwbólowe (silniejsze od narkotycznych środków przeciwbólowych). Peptydy te znaczenie.
 • Co znaczy Erytropoetyna Definicja będący faktorem pobudzającym erytropoezę w szpiku kostnym, jest produkowany w nerkach (90%) i wątrobie. Jej brak prowadzi do apoptozy co znaczy.
 • Co znaczy Eliptocytoza Definicja błony czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą krzyżówka.
 • Co znaczy Erytroblasty Definicja komórki macierzyste dla krwinek czerwonych. Powstając z komórki macierzystej, przez następne stadia przekształcają się w erytrocyty co to jest.
 • Co znaczy Energia Definicja wykonywania pracy (do powodowania zmian w stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność słownik.
 • Co znaczy Efektory Definicja organy reagujące (odpowiadające) na bodźce na przykład mięśnie, gruczoły (przez zmianę swej czynności czym jest.
 • Co znaczy Ekshumacja Definicja wydobycie uprzednio zakopanych zwłok, w celu przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, lub ich przeniesienia w inne miejsce co oznacza.
 • Co znaczy Encorton Definicja użytkowanych glikokortykosteroidów. Użytkowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach: w autoagresji, ciężkich alergiach, nie tłumaczenie.
 • Co znaczy Ekstaza Definicja i szczęścia i zachwytu z zamknięciem w sobie i ograniczeniem ekspresji słownej i ruchowej. Niekiedy towarzyszą jej zaburzenia świadomości przykłady.
 • Co znaczy Enantyna Definicja kropidła wodnego i rurkowatego, o działaniu wymiotnym. Skutkuje znieczulenie błon śluzowych, podniecenie i odurzenie podobne do definicja.
 • Co znaczy Enterologia Definicja dział medycyny zajmujący się czynnością i chorobami jelit encyklopedia.
 • Co znaczy Ejdetyzm Definicja żywych, wyraźnych i plastycznych wyobrażeń, mało ustępujących realnym spostrzeżeniom. Cecha spotykana u dzieci i osób o wrażliwości jak działa.
 • Co znaczy Endobioza Definicja organizmu; może mieć charakter symbiotyczny (na przykład nie wszystkie bakterie jelita człowieka) i pasożytniczy (na przykład tasiemce czy jest.
 • Co znaczy Elektrogimnastyka Definicja mięsni przez wykorzystanie stymulacji elektrycznej. Stosuje się do wzmacniania mięśni u chorych nie będących w stanie samodzielnie ćwiczyć pojęcie.
 • Co znaczy Elektroresekcja Definicja albo narządu dzięki noża elektrycznego (na przykład elektrokonizacja szyjki macicy). Elektroresekcja przezcewkowa - TUR (z angielskiego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Elektromiografia Definicja mechanizmów elektrycznych w mięśniu z możliwością ich oceny w programie komputerowym w trakcie wprowadzania elektrody igłowej do mięśnia opis.
 • Co znaczy Enterokoki Definicja bakterii występujących w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. W sprzyjających im uwarunkowaniach mogą być odpowiedzialne za trudne do informacje.
 • Co znaczy Episiotomia Definicja chirurgiczny regularnie realizowany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać znaczenie.
 • Co znaczy Endolimfa Definicja ciecz wypełniająca błędnik błoniasty ucha wewnętrznego (przewody półkoliste, woreczek, łagiewkę i przewód ślimakowy). Ruchy endolimfy co znaczy.
 • Co znaczy Erotomania Definicja seksualny; wzmożona intensywność życia płciowego wynikająca ze wzmożonego zapotrzebowania na bodźce seksualne. Erotomania u mężczyzn, to krzyżówka.
 • Co znaczy Eikozanoidy Definicja rezultacie rozpadu enzymatycznego nie wszystkich kwasów tłuszczowych. W rezultacie działania enzymów powstają z nich prostanoidy co to jest.
 • Co znaczy Eklipsa Definicja pomniejszenie albo zanik infekcyjnych cząstek wirusa towarzyszący przeniknięciu jego genomu do komórki gospodarza słownik.
 • Co znaczy Engram Definicja mechanizm zachodzący w nie wszystkich procesach uczenia się, w odniesieniu neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych czym jest.
 • Co znaczy Ekstrasystolia Definicja rodzaj niemiarowości pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego co oznacza.
 • Co znaczy Estrogeny Definicja z których fundamentalnymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują ukształtowanie tłumaczenie.
 • Co znaczy Elektrofizjologia Definicja prowadzi badania czynności bioelektrycznej komórek, tkanek i narządów dzięki różnego rodzaju aparatury elektronicznej przykłady.
 • Co znaczy Endogenny Definicja związków, które organizm sam wytwarza (na przykład przewarzająca część aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych ustalenie tożsame z definicja.
 • Co znaczy Emmetropia Definicja oko miarowe; poprawne funkcjonowanie gałki ocznej (równoległe promienie światła wpadające do oka są precyzyjnie zogniskowane na siatkówce encyklopedia.
 • Co znaczy Egoizm Definicja zarządzanie się w postępowaniu wyłącznie własnym dobrem, nawet jeśli takie postępowanie jest źródłem przykrości i szkody dla innych jak działa.
 • Co znaczy Elektrochemia Definicja dział chemii badający współzależności zjawisk elektrycznych i chemicznych czy jest.
 • Co znaczy Echookulografia Definicja badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu pojęcie.
 • Co znaczy Embolektomia Definicja czopu zatorowego z tętnic; regularnie w celu ratowania życia jest realizowany w trybie nagłym (na przykład zator tętnicy płucnej). Otwiera wyjaśnienie.
 • Co znaczy Echoencefalografia Definicja wykorzystaniu fal ultradźwiękowych z wytworzeniem graficznego obrazu wybranych jego części. Jest przydatna w wykrywaniu krwotoków albo opis.
 • Co znaczy Ektopia Definicja umiejscowienie narządu albo tkanki w niewłaściwym dla niego miejscu na przykład endometrioza, gruczolaki ektopowe informacje.
 • Co znaczy Emanatorium Definicja gdzie stosuje się wziewania powietrza zawierającego naturalny radon uzyskiwany z wód leczniczych albo otrzymywany sztucznie znaczenie.
 • Co znaczy Ekstubacja Definicja wentylacji. By doktor zadecydował o możliwości podjęcia poprzez chorego samodzielnego oddychania musi on spełnić standaryzowane kryteria: m co znaczy.
 • Co znaczy Efedryna Definicja sympatykomi-metycznych (pobudzających układ współczulny). Po kilkakrotnym podaniu obserwuje się zdarzenie tachyfilaksji. Działanie podobne krzyżówka.
 • Co znaczy Encefalografia Definicja komorowego i przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego albo gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego co to jest.
 • Co znaczy Ekstrakcja Definicja wyciąganie, usuwanie na przykład zęba, soczewki w zaćmie, a również wyodrębnienie substancji z roztworu dzięki odpowiedniego rozpuszczalnika słownik.
 • Co znaczy Epistaza Definicja charakteryzujące się tym, iż od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może czym jest.
 • Co znaczy Elucja Definicja wypłukiwanie jednej stałej substancji od drugiej przy zastosowaniu rozpuszczalnika, gdzie eluowana substancja jest nierozpuszczalna co oznacza.
 • Co znaczy Enzymopatie Definicja niedoborem aktywności określonego enzymu, wynikającego z jego bezwzględnego niedoboru albo nieprawidłowej budowy, a tym samym braku tłumaczenie.
 • Co znaczy Echomimia Definicja automatyczne naśladowanie ruchów i mimiki innej osoby przykłady.
 • Co znaczy Elisa Definicja immunoenzymatyczna użytkowana do ilościowego pomiaru antygenu albo przeciwciał. Stosowana przeważnie do ilościowego oznaczania leków definicja.
 • Co znaczy Elektrodiagnostyka Definicja lekarskiego polegająca na określaniu reakcji nie wszystkich narządów na działanie prądu elektrycznego. Wykorzystuje pomiary potencjałów encyklopedia.
 • Co znaczy Ektoplazma Definicja zewnętrzna warstwa cytoplazmy komórkowej, zawierająca przedmioty włókienkowe (filamenty jak działa.
 • Co znaczy Embolizacja Definicja interwencyjnej (zabiegowej), polegająca na wprowadzeniu poprzez cewnik materiału wywołującego zakrzep w miejscu podania. Cewnik wprowadza czy jest.
 • Co znaczy Ergometria Definicja sposób badawcza polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka. Użytkowana raczej w medycynie sportowej i medycynie pracy pojęcie.
 • Co znaczy Eksperyment Definicja sposób badawcza, której celem jest przeprowadzenie obserwacji zjawiska. Po powstaniu właściwych warunków dla osiągnięcia celu eksperymentu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Endemia Definicja dolegliwości pośród ludności na ustalonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się poprzez sporo lat na stałym poziomie opis.
 • Co znaczy Epizoonozy Definicja dolegliwości skóry spowodowane poprzez pasożyt)' bytujące na jej powierzchni: wszy, pchły, pluskwy informacje.
 • Co znaczy Eliksir Definicja postać leku zawierająca etanolowe wyciągi z surowców roślinnych z dodatkiem cukru znaczenie.
 • Co znaczy Egotyzm Definicja zajmowania się swoją osobą, zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom co znaczy.
 • Co znaczy Ekscystacja Definicja poprzez pasożyta cysty (torebki własnej albo wytworzonej poprzez żywiciela). Zazwyczaj wiąże się z nasileniem objawów chorobowych albo i krzyżówka.
 • Co znaczy Elektrocystografia Definicja aktualnie rzadko użytkowana sposób zapisu zmian potencjałów elektrycznych w pęcherzu moczowym co to jest.
 • Co znaczy Endokrynopatie Definicja zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, powodujące występowanie objawów ich nadczynności albo niedoczynności słownik.
 • Co znaczy Egzobiologia Definicja przejawami życia albo ich poszukiwaniem w przestrzeni kosmicznej, w naszym układzie słonecznym (Mars, Wenus, księżyce Saturna i Jowisza) i czym jest.
 • Co znaczy Emocje Definicja wyrażające relacja człowieka do otoczenia i siebie samego. Mechanizmy E. charakteryzują się różnym natężeniem (mocne, słabe, gwałtowne co oznacza.
 • Co znaczy Echokardiografia Definicja zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki tłumaczenie.
 • Co znaczy Elektrookulografia Definicja okulistycznego polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, w trakcie ruchów gałek ocznych i adaptacji przykłady.
 • Co znaczy Endarterektomia Definicja tętnicy poprzez usuwanie zgrubiałej, miażdżycowa zmienionej warstwy wewnętrznej, regularnie wraz ze zwężającym albo zamykającym światło definicja.
 • Co znaczy Enterogastrony Definicja całym przewodzie pokarmowym: w dwunastnicy, jelicie cienkim i częściowo grubym pod wpływem kontaktu komórek jelita z treścią pokarmową encyklopedia.
 • Co znaczy Elektrofil Definicja związek chemiczny albo jego fragment, który w reakcji chemicznej jest biorcą elektronów (ulega redukcji jak działa.
 • Co znaczy Enzymy Definicja regulatoy reakcji chemicznych w komórkach, są katalizatorami białkowymi, które wpływając na prędkość reakcji nie ulegają zużyciu. Wpływ na czy jest.
 • Co znaczy Eugenika Definicja albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym pojęcie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja EUGENIKA co znaczy ENZYMY krzyżówka ELEKTROFIL co to jest ENTEROGASTRONY słownik ENDARTEREKTOMIA czym jest ELEKTROOKULOGRAFIA co oznacza ECHOKARDIOGRAFIA. co to znaczy.

Słownik EUFORIA co znaczy ESCHAROTOMIA krzyżówka ERYTROPOEZA co to jest co to jest.