Słownik epifizjodeza co to znaczy.
Definicja EPIFIZJODEZA. Co to jest zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie.

Czy przydatne?

Definicja EPIFIZJODEZA

Co to znaczy Epifizjodeza: leczenie chirurgiczne mające na celu spowolnienie albo zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na długość). W takiej sytuacji kończyna krótsza może dogonić dłuższą. Nasilenie E. klasyfikuje się przez przeprowadzenie zabiegu w odpowiednim wieku (im przedtem tym większe zahamowanie wzrostu kończyny). Wykonuje się ją poprzez połączenie odcinków kości po obu stronach chrząstki wzrostowej śrubami. Można je utrzymać aż od zakończenia okresu wzrostu kości (E. ostateczna) albo usunąć w odpowiednim momencie (E. odwracalna). Sposób ta umożliwiając osiągnięcie zbliżonej długości kończyn ma jednak sporo wad. Główną jest pomniejszenie wzrostu chorego ze skróceniem długości kończyn, co jest regularnie poważnym uszczerbkiem dla ogólnego wyglądu. Lepsza z tych względów jest sposób wydłużania krótszej kończyny, nie może być ona zastosowana u dzieci z opóźnionym postępem umysłowym, spastycznością, niedowładem kończyn. Najczęstszą powodem skrócenia kończyn są wady wrodzone, w dalszej kolejności wady rozwojowe, uszkodzenia chrząstek nasadowych po urazach, zapaleniach i naświetlaniu promieniowaniem jonizującym. Wydłużenie kończyny może być powiązane z anomaliami wrodzonymi, przeważnie układu naczyniowego (zespół KlippelTrenaunay, naczyniak), czasem z urazem albo procesem zapalnym. Skrócenie kończyny dolnej mniejsze niż 2-3 cm nie wymaga korekcji
Definicja ELEKTROSTYMULACJA:
Co to jest bólu przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia ruchowego i bólowego. Elektrody umieszcza się na skórze epifizjodeza.
Definicja EPISIOTOMIA:
Co to jest zabieg chirurgiczny regularnie realizowany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać II moment porodu, a również doprowadzić do pęknięć i epifizjodeza.
Definicja ENTEROLOGIA:
Co to jest dział medycyny zajmujący się czynnością i chorobami jelit epifizjodeza.
Definicja EUFORIA:
Co to jest dobrego nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w zespołach psychoorganicznych i w manii. Może być symptomem epifizjodeza.

Czym jest EPIFIZJODEZA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: