środki powierzchniowo czynne co to znaczy
Środki Powierzchniowo Czynne, Szkło Wodne, Szkła, Szereg Homologiczny, Szczawiowy Kwas, Sublimacja.

Definicje chemiczne na S

 • Co znaczy Sacharoza Co to jest ulega fermentacji alkoholowej: C12 H24 O12 → 4C2 H5 OH + 4CO2 prawoskrętny, ogrzewany z kwasami mineralnymi przechodzi w specyficzną
 • Co znaczy Saletra Co to jest saletra indyjska – KNO3   (saletra potasowa )    saletra norweska – Ca(NO3 )2 (saletra wapniowa )    saletra amonowa – NH4 NO3    saletra
 • Co znaczy Kwas Salicylowy Co to jest hydroksybenzoesowy, wyjściowy związek dużej grupy związków o zastosowaniu praktycznym (głównie leki - tzw. salicylany). Nazwa pochodzi od
 • Co znaczy Salmiak Co to jest zwyczajowa nazwa chlorku amonu NH4 Cl
 • Co znaczy Saturacja Co to jest sodowa, tabletki musujące, gdzie CO2 wysycający roztwór leku powstaje poprzez reakcję kwasu, najczęściej cytrynowego, z kwaśnym węglanem
 • Co znaczy Sączenie Co to jest zawiesiny w cieczy (np. osad wytrącony z roztworu), polegający na przepuszczeniu zawiesiny przez porowaty materiał (bibułę, spiek szklany
 • Co znaczy Sedymentacja Co to jest stałych z zawiesiny pod wpływem sił grawitacji ziemskiej. Po zakończonym procesie sedymentacji można ciecz znad osadu ostrożnie oddzielić
 • Co znaczy Sem Co to jest różnica potencjałów elektrod ogniwa otwartego, tzn. takiego, z którego nie jest pobierany prąd. SEM zależy od budowy ogniwa i temperatury
 • Co znaczy Barowy Siarczan Co to jest substancja, ze względu na duże jądra atomów baru używana jako kontrastowe wypełnienie przewodu pokarmowego w czasie prześwietlenia
 • Co znaczy Miedziowy Siarczan Co to jest proszkiem, po uwodnieniu (CuSO4 . 5H2 O) przyjmuje zabarwienie niebieskie. Popularny odczynnik (reakcje wykrywające glikole, substancje
 • Co znaczy Wapniowy Siarczan Co to jest patrz gips
 • Co znaczy Siarczki Co to jest sole kwasu siarkowodorowego. Z metalami (poza I i II grupą) dają nierozpuszczalne sole, o barwie od żółtej poprzez brunatną do czarnej
 • Co znaczy Silany Co to jest związki krzemu i wodoru, analogi alkanów
 • Co znaczy Silikony Co to jest łańcuch -Si-O-Si-O-Si- z dołączonymi do atomów krzemu rodnikami organicznymi wiązaniem Si-C. Ze względu na stopień polimeryzacji i stopień
 • Co znaczy Siloksany Co to jest związki krzemowe zawierające ugrupowanie Si-O-Si
 • Co znaczy Elektromotoryczna Siła Co to jest patrz SEM
 • Co znaczy Międzycząsteczkowe Siły Co to jest położonymi cząsteczkami, są to siły przyciągania i odpychania o charakterze elektrostatycznym (dipole cząsteczek), magnetycznym
 • Co znaczy Skrobia Co to jest Występuje w wielu roślinach jako materiał zapasowy. W zależności od pochodzenia występuje w postaci ziaren o charakterystycznym dla
 • Co znaczy Soda Co to jest związków sodu: soda, soda amoniakalna, soda kalcynowana - Na2 CO3 ; soda krystaliczna Na2 CO3 ·10H2 O soda oczyszczana, soda do pieczenia
 • Co znaczy Sole Co to jest metalu i reszty kwasowej, produkt reakcji zobojętniania. Sole słabych kwasów z silnymi zasadami w wodzie hydrolizują i mają odczyn zasadowy
 • Co znaczy Solwatacja Co to jest bądź cząstek przez dipole rozpuszczalnika, wynikające z polarności cząsteczek rozpuszczalnika i substancji solwatowanej. Solwatacja w
 • Co znaczy Sorbitol Sorbit Co to jest alkohol sześciowodorotlenowy C6 H8 (OH)6
 • Co znaczy Spalanie Co to jest proces gwałtownego utleniania
 • Co znaczy Spin Co to jest względu na posiadany ładunek powoduje powstanie momentu magnetycznego. W polu magnetycznym może przyjąć pozycję zgodną (+1/2) albo
 • Co znaczy Spirytus Co to jest vini - duch wina, określenie alkoholu etylowego otrzymanego przez destylację produktów fermentacji alkoholowej. W znaczeniu potocznym
 • Co znaczy Nascendi Status Co to jest in statu nascendi - w chwili powstawania, nietrwały stan atomów lub cząsteczek (najczęściej chodzi o jednoatomowe postacie dwuatomowych
 • Co znaczy Stearyna Co to jest gliceryd, ester gliceryny i kwasu stearynowego (C17 H35 COOH). Substancja stała o t.top. 72°C
 • Co znaczy Stężenie Co to jest rozpuszczonej do ilości roztworu. W zależności od tego w jakich jednostkach wyrażamy te dwie wielkości rozróżniamy kilka definicji
 • Co znaczy Osadu Strącanie Co to jest roztworu substancji A innej substancji B (też najczęściej w postaci roztworu), która  reagując z tą pierwszą da nierozpuszczalną, a więc
 • Co znaczy Suszenie Co to jest wilgoci, tzn. niewielkich (rzędu paru procent) ilości wody. Suszenie ciał stałych może odbywać się przez utrzymywanie w podwyższonej
 • Co znaczy Sublimacja Co to jest przejście ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem fazy ciekłej
 • Co znaczy Kwas Szczawiowy Co to jest najprostszy kwas dwukarboksylowy (COOH)2 . Z wapniem daje nierozpuszczalny szczawian wapnia
 • Co znaczy Homologiczny Szereg Co to jest patrz homologi
 • Co znaczy Szkła Co to jest przez powolne ochłodzenie stopionej mieszaniny. Zwiększająca się w trakcie chłodzenia lepkość takiej mieszaniny prowadzi do otrzymania
 • Co znaczy Wodne Szkło Co to jest roztwór wodny stopu krzemianu sodowego lub potasowego z krzemionką
 • Co znaczy Czynne Powierzchniowo Środki Co to jest emulgatory, tenzydy, substancje obniżające emulsji (maści, kremy, majonez) i zabiegów usuwania brudu, szczególnie "tłustego"

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Środki Powierzchniowo Czynne, Szkło Wodne, Szkła, Szereg Homologiczny, Szczawiowy Kwas, Sublimacja, Suszenie, Strącanie Osadu, Stężenie, Stearyna, Status co to znaczy.

Słownik Środki Powierzchniowo Czynne, Szkło Wodne, Szkła, Szereg co to jest.