Słownik soda co to znaczy.
Definicja soda. Co to jest soda amoniakalna, soda kalcynowana - Na2 CO3 ; soda krystaliczna Na2 CO3.

Czy przydatne?

Definicja Soda

Co to znaczy SODA: zwyczajowa nazwa, lub człon nazwy kilku związków sodu: soda, soda amoniakalna, soda kalcynowana - Na2CO3; soda krystaliczna Na2CO3·10H2O soda oczyszczana, soda do pieczenia - NaHCO3 soda kaustyczna, soda żrąca - NaOH

Definicja Szkła:
Co to jest stałe otrzymane przez powolne ochłodzenie stopionej mieszaniny. Zwiększająca się w trakcie chłodzenia lepkość takiej mieszaniny prowadzi do otrzymania ciała stałego o strukturze cieczy (bezładnego soda.
Definicja Szereg Homologiczny:
Co to jest patrz homologi soda.
Definicja Solwatacja:
Co to jest zjawisko otaczania jonów, cząsteczek bądź cząstek przez dipole rozpuszczalnika, wynikające z polarności cząsteczek rozpuszczalnika i substancji solwatowanej. Solwatacja w wodzie nosi nazwę hydratacji soda.
Definicja Sublimacja:
Co to jest przejście ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem fazy ciekłej soda.

Czym jest soda znaczenie w Słownik chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: