nylon nuklidy nukleozydy co to znaczy
Nylon, Nuklidy, Nukleozydy, Nukleotydy, Nukleoproteidy, Nukleony, Nitrowanie, Nitrogliceryna.

Definicje chemiczne na N

 • Co znaczy nadtlenki Co to jest nadtlenkowe, tzn.  –O–O–, charakteryzujące się nietrwałością i właściwościami utleniającymi. Można przyjąć, że są to pochodne nadtlenku
 • Co znaczy nadtlenki organiczne Co to jest nadtlenki, w których z ugrupowaniem nadtlenkowym powiązane są rodniki organiczne
 • Co znaczy nafta Co to jest frakcja ropy naftowej o temperaturze wrzenia w granicach 150-320°C
 • Co znaczy naftalen Co to jest skondensowanych pierścieniach benzenowych, białe płatki o charakterystycznym zapachu (naftalina), łatwo sublimuje
 • Co znaczy naftol Co to jest fenolowa pochodna naftalenu, występuje w dwóch odmianach izomerycznych: α-naftol i β-naftol
 • Co znaczy napięcie powierzchniowe Co to jest powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił działających na cząsteczki będące na granicy faz
 • Co znaczy Nernsta wzór Co to jest zależności od jej budowy, temperatury pracy i stężeń czynników redoksowych: gdzie:    E – potencjał elektrody; E0 – stała Faradaya
 • Co znaczy nikotyna Co to jest poraża ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje kurcze naczyń krwionośnych, dawka śmiertelna dla człowieka około 50 mg. Znajduje zastosowanie
 • Co znaczy nikotynowy kwas Co to jest kwas pirydynokarboksylowy-3
 • Co znaczy nitroceluloza Co to jest celulozę mieszaniną nitrującą, nie jest to jednak, jak się spodziewano (stąd mylna nazwa), związek nitrowy lecz azotan celulozy (patrz też
 • Co znaczy nitrogliceryna Co to jest estru z kwasem nieorganicznym, grupa NO2 nie łączy się tu, jak to ma miejsce w związkach nitrowych, bezpośrednio z atomem węgla lecz
 • Co znaczy nitrowanie Co to jest lub mieszaniną nitrującą (mieszanina stężonych kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI)) na związki organiczne w celu otrzymania związków
 • Co znaczy nukleony Co to jest ogólna nazwa obejmująca główne składniki jądra - neutrony i protony
 • Co znaczy nukleoproteidy Co to jest złożone białka zawierające jako grupę niebiałkową kwasy nukleinowe
 • Co znaczy nukleotydy Co to jest estry fosforowe nukleozydów, np
 • Co znaczy nukleozydy Co to jest glikozydy rybozy lub deoksyrybozy i zasad pirymidynowych lub purynowych, np. adenozyna (rybozyd adeniny
 • Co znaczy nuklidy Co to jest atomy jednoznacznie określone co do składu jądra (ilości neutronów i protonów), zamiennie nazywane też izotopami
 • Co znaczy nylon Co to jest poliamidów, tworzyw termoplastycznych, produktów polikondensacji aminokwasów, dwuamin z kwasami dwukarboksylowymi lub laktamów

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Nylon, Nuklidy, Nukleozydy, Nukleotydy, Nukleoproteidy, Nukleony, Nitrowanie, Nitrogliceryna, Nitroceluloza, Nikotynowy Kwas, Nikotyna, Nernsta Wzór, Napięcie co to znaczy.

Słownik Nylon, Nuklidy, Nukleozydy, Nukleotydy, Nukleoproteidy co to jest.