Słownik nitrogliceryna co to znaczy.
Definicja nitrogliceryna. Co to jest nieorganicznym, grupa NO2 nie łączy się tu, jak to ma miejsce.

Czy przydatne?

Definicja Nitrogliceryna

Co to znaczy NITROGLICERYNA: azotan gliceryny, związek o charakterze estru z kwasem nieorganicznym, grupa NO2 nie łączy się tu, jak to ma miejsce w związkach nitrowych, bezpośrednio z atomem węgla lecz połączenie następuje przez atom tlenu. Silnie wybuchowy związek, łatwo detonuje pod wpływem zewnętrznych bodźców (np. uderzenia). W mieszaninie z odpowiednimi nośnikami (np. ziemia okrzemkową) daje dynamit (Nobel), znacznie bezpieczniejszy w stosowaniu.  Nitrogliceryna ma właściwości rozkurczania naczyń wieńcowych (naczyń krwionośnych zaopatrujących mięsień sercowy), stosowana w chorobach układu krążenia

Definicja Nadtlenki Organiczne:
Co to jest nadtlenki, w których z ugrupowaniem nadtlenkowym powiązane są rodniki organiczne nitrogliceryna.
Definicja Nernsta Wzór:
Co to jest potencjał elektrody w zależności od jej budowy, temperatury pracy i stężeń czynników redoksowych: gdzie:    E – potencjał elektrody; E0 – stała Faradaya, n – ilość elektronów ulegająca wymianie w nitrogliceryna.
Definicja Nukleoproteidy:
Co to jest złożone białka zawierające jako grupę niebiałkową kwasy nukleinowe nitrogliceryna.
Definicja Nafta:
Co to jest frakcja ropy naftowej o temperaturze wrzenia w granicach 150-320°C nitrogliceryna.

Czym jest nitrogliceryna znaczenie w Słownik chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: