szorstka siateczka co to znaczy
Szorstka Siateczka Środplazmatyczna, Strobil, Soliter (Solitaire), Sporofil, Składniki Zmienności.

Definicje i słownik biologiczny na S

 • Definicja Roślinna Szata Co to jest polskiej terminologii fitogeograficznej oznaczające pospołu roślinność (a więc ogół zbiorowisk roślinnych) i florę (a więc ogół gatunków
 • Definicja Salmonelloza Co to jest pokarmowego. Dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem bakterią (pałeczką) chorobotwórczą z gatunku o nazwie Salmonella (od nazwiska odkrywcy
 • Definicja Skaryfikacja Co to jest drapać; z angielskiego: scar - blizna) - odmiana sztuki zdobienia ciała przez nacinanie, zadrapywanie albo wypalanie skóry tak, iż w danym
 • Definicja Sympatryczna Specjacja Co to jest geograficznej: wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu. SYMPATRYCZNOŚĆ- występowanie dwu albo więcej populacji na tym samym
 • Definicja Biała Substancja Co to jest alba), jeden z dwóch (w okolicy substancji szarej fundamentalnych składników ośrodkowego układu nerwowego. Ustala się w ten sposób skupiska
 • Definicja Sucha wierzchołkowa zgnilizna owoców pomidora Co to jest pomidora - nieinfekcyjna dolegliwość roślinna występująca raczej w uprawie szklarniowej w konsekwencji niedoboru wapnia w glebie czego
 • Definicja Supergeny i ich rola w ewolucji Co to jest narażony na crossing over, działa z punktu widzenia rekombinacji jako pojedynczy gen i dlatego został nazwany SUPERGENEM. Istnienie
 • Definicja Szuwary Co to jest Rosną tu zakorzenione w dnie rośliny, między innymi trzcina pospolita, pałka wodna, a również sitowie jeziorne, zwane oczeretem jeziornym
 • Definicja Allopatryczna Specjacja Co to jest które zamieszkują oddzielne (jakkolwiek zazwyczaj przyległe) strefy geograficzne. HYBRYDYZACJA ALLOPATRYCZNA- krzyżowanie się na styku
 • Definicja Szara Substancja Co to jest grisea), jeden z dwóch składników ośrodkowego układu nerwowego (w okolicy substancji białej). Złożona jest z ciał komórek nerwowych
 • Definicja Suchorośla Co to jest przystosowanych się do życia w uwarunkowaniach bardzo gorących dzięki możliwości ograniczania transpiracji, na przykład przez pomniejszenie
 • Definicja Selvas Co to jest równikowego rosnącego w dorzeczu Amazonki (Nizina Amazońska) w Ameryce Południowej. Gatunki drzew: kauczukowiec, orzech amerykańskiTreść
 • Definicja Sukulenty Co to jest roślin, które przystosowały się do życia w uwarunkowaniach bardzo gorących (kserofity) dzięki możliwości magazynowania wody w różnych
 • Definicja Gładka Śródplazmatyczna Siateczka Co to jest retikulum endoplazmatyczne gładkie - kompleks błon cytoplazmatycznych, stanowiąca w nie wszystkich komórkach znaczącą część cytoplazmy. Nie
 • Definicja Szorstka Śródplazmatyczna Siateczka Co to jest retikulum endoplazmatyczne granularne - jego powierzchnia jest pokryta rybosomami. Jest szczegolnie dobrze rozwinięta w komórkach
 • Definicja Botanika Słupek Co to jest kwiecie. Powstaje w rezultacie całkowitego zrośnięcia owocolistków (okrytonasienne) albo częściowego zrośnięcia owocolistków (nagonasienne
 • Definicja Specjacja Co to jest gatunek rozdziela się na dwa albo więcej. Edukacja zajmująca się tym zjawiskiem to kladystyka, a drzewo rodowe spokrewnionych gatunków to
 • Definicja Sofijówka Co to jest Szczęsnego Potockiego w XVIII wieku niedaleko Humania (aktualnie w regionie Ukrainy), zbudowany za niebagatelną wówczas sumę 15 mln złotych
 • Definicja Szyszka Co to jest nagonasiennych skupienie sporofili, a więc liści zarodnionośnych. Szyszka może być prosta (sporofile osadzone na osi) albo złożona
 • Definicja Sporofit Co to jest przemianie pokoleń rośliny. U roślin naczyniowych sporofit jest znacząco większy niż gametofit, jest także stadium zdolnym do samodzielnego
 • Definicja Stolon Co to jest przykład ziemniaka, a również powietrzne korzenie nie wszystkich epifitów wychwytujące wodę z atmosfery.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Zmienności Składniki Co to jest równa sumie wariancji wszystkich przypadków (składników), mianowicie środowiska (E), interakcji gen – środowisko (GE), addywnego efektu
 • Definicja Sporofil Co to jest tworzą się zarodnie z zarodnikami. U roślin nagonasiennych sporofile męskie uległy przekształceniu w mikrosporofile (pełniące funkcję
 • Definicja Solitaire Soliter Co to jest w dendrologii pojedyncze drzewo albo krzew na otwartym terenie. W ogrodnictwie znaczy roślinę posadzoną samotnie na pewnym ustalonym
 • Definicja Strobil Co to jest u roślin nagozalążkowych wielkolistnych. S. zbudowany jest ze sporofili. Wyróżniamy makrostrobile (kobiece) i mikrostrobile (męskie).Treść
 • Definicja Środplazmatyczna Siateczka Szorstka Co to jest szorstkie reticulum endoplazmatyczne- rozgałęziony mechanizm błon plazmatycznych w komórce, złączający zewnętrzną błonę jądrową z błoną

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Szorstka Siateczka Środplazmatyczna, Strobil, Soliter (Solitaire), Sporofil, Składniki Zmienności, Stolon, Sporofit, Szyszka, Sofijówka, Specjacja, Słupek co to jest.

Słownik Szorstka Siateczka Środplazmatyczna, Strobil, Soliter co to znaczy.