introgresja inwersje iccosom co to znaczy
Introgresja, Inwersje, Iccosom.

Definicje i słownik biologiczny na I

  • Definicja Iccosom Co to jest complex coated bodies) to charakterstyczne struktury, występujące na powierzchni komórek dendrytycznych grudki, stanowiące kompleksy
  • Definicja Inwersje Co to jest chromosomu ulega odwróceniu o 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje perycentryczne obejmują swoim zasięgiem centromer
  • Definicja Introgresja Co to jest z puli genomowej jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący w rezultacie krzyżowania się gatunków. Może ona zachodzić

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Introgresja, Inwersje, Iccosom co to jest.

Słownik Introgresja, Inwersje, Iccosom co to znaczy.