Słownik introgresja inwersje iccosom co to znaczy.
Introgresja, Inwersje, Iccosom.

Definicje i słownik biologiczny na I

  • Definicja Iccosom Biologia angielskiego: immune complex coated bodies) to charakterstyczne struktury, występujące na powierzchni komórek dendrytycznych grudki co to jest.
  • Definicja Inwersje Biologia inwersji część chromosomu ulega odwróceniu o 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje perycentryczne obejmują swoim definicja.
  • Definicja Introgresja Biologia mechanizm włączenia gnomów z puli genomowej jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący w rezultacie krzyżowania się co znaczy.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Introgresja, Inwersje, Iccosom co to jest.

Słownik Introgresja, Inwersje, Iccosom co to znaczy.