transpiracja przetchlinkowa co to znaczy
Transpiracja Przetchlinkowa, Trąd, Translokacje, Teoria Pangenezy, Typy Poliploidów, Teoria Mutacji.

Definicje i słownik biologiczny na T

 • Definicja Tylakoid Co to jest fundamentalny obiekt budowy wewnętrznej chloroplastu komórki roślinnej albo podobna struktura wchodząca w skład samożywnej komórki
 • Definicja Morska Trawa Co to jest roślin okrytozalążkowych o małej zawartości krzemionki, nie mająca nic wspólnego z trawą sensu stricte.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Nissla Ciałka Trigroid Co to jest substancji zasadochłonnej w komórkach nerwowych (neuronach). Trigroid jest miejscem intensywnej syntezy ciał białkowych. Obecność Trigroidu
 • Definicja Plamisty Tyfus Co to jest łaciny Typhus exanthematicus) - jedna z głównych chorób zakaźnych, powód ciężkich epidemii i zgonu mln ludzi
 • Definicja Samorództwa Teoria Co to jest generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie - nazwa nadana poprzez Arystotelesa) - hipoteza zakładająca powstawanie żywych organizmów
 • Definicja Yatesa Fishera Test Co to jest mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych
 • Definicja Tężec Co to jest dolegliwość przyranna zwierząt i człowieka. Tężec jest chorobą zakaźną (spowodowana poprzez czynnik zakaźny), lecz niezaraźliwa, gdyż jej
 • Definicja Transpiracja Co to jest nadziemnych części roślin (wydzielenie wody, która z powietrzem wymienia się w parę wodną). Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe
 • Definicja Szparkowa Transpiracja Co to jest parowania wody u roślin, który zachodzi przez aparaty szparkowe. Para wodna początkowo znajdująca się w przestrzeniach międzykomórkowych
 • Definicja Gatunku Koncepcja Typologiczna Co to jest korzeniami filozofii platona i Arystotelesa, Wg tego poglądu obserwowana we wszechświecie rozmaitość świadczy o istnieniu ograniczonej
 • Definicja Lipidy Tłuszczowce Co to jest organiczne występujące w komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w wodzie, będące przeważnie estrami gliceryny
 • Definicja Tonoplast Co to jest Tonoplast to selektywnie przepuszczalna błona tworząca zewnętrzną powłokę wodniczki. Wewnątrz niej znajduje się sok komórkowy
 • Definicja Kutykularna Transpiracja Co to jest parowania wody u roślin, który zachodzi przez zewnętrzna powierzchnię liścia - kutykulę. Tylko nieznaczna część wody wyparowuje tą drogą
 • Definicja Tubulina Co to jest protofilament mikrotubul. Białka te w mikrotubulach występują w formie heterodimerów składających się z tubuliny alfa i tubuliny beta. Ta
 • Definicja Tularemia Co to jest jest ostra bakteryjna dolegliwość zakaźna. Właściwością charakterystyczną jest obrzęk zmienionych węzłów chłonnych. Występuje u zwierząt i
 • Definicja Turgor Co to jest Zależy od napięcia błon komórek roślinnych spowodowanego wewnętrznym ciśnieniem soku komórkowego na ściany komórki.Treść hasła pochodzi z
 • Definicja Zwierzęce Tkanki Co to jest występujących u zwierząt tkankowych. Tkanki różnicują się z listków zarodkowych: ektodermy, endodermy i mezodermy, nie mniej jednak ta
 • Definicja Transcytoza Co to jest transportowania danej substancji z jednego bieguna komórki na drugi przez cytoplazmę. Z reguły substancja jest pobierana za pośrednictwem
 • Definicja Tropizm Co to jest niższych zwierząt na bodźce zewnętrzne. Ruch (zwrot albo wygięcie) w kierunku bodźca to tropizm nieujemny, plagiotropizm, w kierunku
 • Definicja Teoria mutacji neutralnych Kimury Co to jest mutacji neutralnych) mówi, iż znaczna przewarzająca część zmian ewolucyjnych, na poziomie molekularnym jest spowodowanych poprzez
 • Definicja Poliploidów Typy Co to jest zwielokrotnieniu normalnej liczby chromosomów. Mamy dwa rodzaje poliploidów o różnym znaczeniu ewolucyjnym: autopoliploidy i allopliploidy
 • Definicja Pangenezy Teoria Co to jest powstają w rezultacie połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki sposób te znikome cząstki żywej materii przekazują potomstwu
 • Definicja Translokacje Co to jest dystalnych odcinków pomiędzy chromosomami niehomologicznymi (genetycznie wieloma). Do wytworzenia prawidłowej, genetycznie zbalansowanej
 • Definicja Trąd Co to jest człowiekowi zakaźnych chorób skóry i nerwów. Spowodowana jest poprzez prątki Mycobacterium leprae, bakterii odkrytej w 1873 roku poprzez
 • Definicja Przetchlinkowa Transpiracja Co to jest parowania wody u roślin pokrytych korkiem zachodzący przez stale otwarte przetchlinki.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Transpiracja Przetchlinkowa, Trąd, Translokacje, Teoria Pangenezy, Typy Poliploidów, Teoria Mutacji Neutralnych Kimury, Tropizm, Transcytoza, Tkanki Zwierzęce co to jest.

Słownik Transpiracja Przetchlinkowa, Trąd, Translokacje, Teoria co to znaczy.