test fhera – yatesa co to znaczy
Definicja Test Fishera – Yatesa. Co znaczy małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo.

Czy przydatne?

Definicja Test Fishera – Yatesa

Definicja z ang. Fisher - Yates, z niem. Fisher - Yates.

Co to znaczy TEST FISHERA – YATESA: Test ten użytkowany jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej precyzyjnie prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanych wyników. Prawdopodobieństwo poszczególnych wyników i wszystkich innych odbiegających od założeń, może być obliczone z prawd. każdego indywidualnego zdarzenia. Test dokładności Fishera jest również użytkowany do sprawdzenia, czy dane pasują do równowagi Hardy-Weinberga, kiedy w populacji nie wszystkie allele i genotypy są rzadkie. Istotnym zastosowaniem tego testu jest szacowanie stopnia wsobności i sprzężenia w populacjach ludzkich, dla sprawdzenia założeń o częstości genotypów w dochodzeniach sądowych., Tomasz Pater

Czym jest Test Fishera – Yatesa znaczenie w Słownik biologia T .