Słownik test fhera – yatesa co to znaczy.
Definicja Test Fishera – Yatesa. Co znaczy małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo.

Czy przydatne?

Definicja Test Fishera – Yatesa

Definicja z ang. Fisher - Yates, z niem. Fisher - Yates.

Co to znaczy TEST FISHERA – YATESA: Test ten użytkowany jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej precyzyjnie prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanych wyników. Prawdopodobieństwo poszczególnych wyników i wszystkich innych odbiegających od założeń, może być obliczone z prawd. każdego indywidualnego zdarzenia. Test dokładności Fishera jest również użytkowany do sprawdzenia, czy dane pasują do równowagi Hardy-Weinberga, kiedy w populacji nie wszystkie allele i genotypy są rzadkie. Istotnym zastosowaniem tego testu jest szacowanie stopnia wsobności i sprzężenia w populacjach ludzkich, dla sprawdzenia założeń o częstości genotypów w dochodzeniach sądowych., Tomasz Pater

Definicja Teoria Mutacji Neutralnych Kimury:
Co to jest neutralna (hipoteza mutacji neutralnych) mówi, iż znaczna przewarzająca część zmian ewolucyjnych, na poziomie molekularnym jest spowodowanych poprzez przypadkowe utrwalenie selektywnie neutralnych test fishera – yatesa.
Definicja Tężec:
Co to jest Tetanus) - ciężka dolegliwość przyranna zwierząt i człowieka. Tężec jest chorobą zakaźną (spowodowana poprzez czynnik zakaźny), lecz niezaraźliwa, gdyż jej powodem są egzotoksyny (o charakterze test fishera – yatesa.
Definicja Teoria Samorództwa:
Co to jest samorództwo (z łaciny generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie - nazwa nadana poprzez Arystotelesa) - hipoteza zakładająca powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. Współcześnie test fishera – yatesa.
Definicja Trawa Morska:
Co to jest Trawa morska - mieszanina wodnych roślin okrytozalążkowych o małej zawartości krzemionki, nie mająca nic wspólnego z trawą sensu stricte.Treść hasła pochodzi z Wikipedi test fishera – yatesa.

Czym jest Test Fishera – Yatesa znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: