Słownik test fhera – yatesa co to znaczy.
Definicja Test Fishera – Yatesa. Co znaczy małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo.

Czy przydatne?

Definicja Test Fishera – Yatesa

Definicja z ang. Fisher - Yates, z niem. Fisher - Yates.

Co to znaczy TEST FISHERA – YATESA: Test ten użytkowany jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej precyzyjnie prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanych wyników. Prawdopodobieństwo poszczególnych wyników i wszystkich innych odbiegających od założeń, może być obliczone z prawd. każdego indywidualnego zdarzenia. Test dokładności Fishera jest również użytkowany do sprawdzenia, czy dane pasują do równowagi Hardy-Weinberga, kiedy w populacji nie wszystkie allele i genotypy są rzadkie. Istotnym zastosowaniem tego testu jest szacowanie stopnia wsobności i sprzężenia w populacjach ludzkich, dla sprawdzenia założeń o częstości genotypów w dochodzeniach sądowych., Tomasz Pater

Definicja Tularemia:
Co to jest Tularemia (z łaciny Tularaemia) - to jest ostra bakteryjna dolegliwość zakaźna. Właściwością charakterystyczną jest obrzęk zmienionych węzłów chłonnych. Występuje u zwierząt i człowieka test fishera – yatesa co znaczy.
Definicja Tubulina:
Co to jest globularne tworzące protofilament mikrotubul. Białka te w mikrotubulach występują w formie heterodimerów składających się z tubuliny alfa i tubuliny beta. Ta pierwsza ma masę cząsteczkową 55000-57000 test fishera – yatesa krzyżówka.
Definicja Typy Poliploidów:
Co to jest bazuje na zwielokrotnieniu normalnej liczby chromosomów. Mamy dwa rodzaje poliploidów o różnym znaczeniu ewolucyjnym: autopoliploidy i allopliploidy. Autopoliploidy powstają gdy liczba chromosomów test fishera – yatesa co to jest.
Definicja Trigroid (Ciałka Nissla):
Co to jest Nissla. Grudki substancji zasadochłonnej w komórkach nerwowych (neuronach). Trigroid jest miejscem intensywnej syntezy ciał białkowych. Obecność Trigroidu jest powodem szarej barwy ciał komórek test fishera – yatesa słownik.

Czym jest Test Fishera – Yatesa znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: