Słownik test fhera – yatesa co to znaczy.
Definicja Test Fishera – Yatesa. Co znaczy małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo.

Czy przydatne?

Definicja Test Fishera – Yatesa

Definicja z ang. Fisher - Yates, z niem. Fisher - Yates.

Co to znaczy TEST FISHERA – YATESA: Test ten użytkowany jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej precyzyjnie prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanych wyników. Prawdopodobieństwo poszczególnych wyników i wszystkich innych odbiegających od założeń, może być obliczone z prawd. każdego indywidualnego zdarzenia. Test dokładności Fishera jest również użytkowany do sprawdzenia, czy dane pasują do równowagi Hardy-Weinberga, kiedy w populacji nie wszystkie allele i genotypy są rzadkie. Istotnym zastosowaniem tego testu jest szacowanie stopnia wsobności i sprzężenia w populacjach ludzkich, dla sprawdzenia założeń o częstości genotypów w dochodzeniach sądowych., Tomasz Pater

Definicja Transpiracja Szparkowa:
Co to jest szparkowa - mechanizm parowania wody u roślin, który zachodzi przez aparaty szparkowe. Para wodna początkowo znajdująca się w przestrzeniach międzykomórkowych przedostaje się do komory powietrznej i test fishera – yatesa.
Definicja Tylakoid:
Co to jest pęcherzykowata struktura, fundamentalny obiekt budowy wewnętrznej chloroplastu komórki roślinnej albo podobna struktura wchodząca w skład samożywnej komórki prokariotycznej. Podobieństwo tylakoidów test fishera – yatesa.
Definicja Tropizm:
Co to jest ruchowa roślin i niższych zwierząt na bodźce zewnętrzne. Ruch (zwrot albo wygięcie) w kierunku bodźca to tropizm nieujemny, plagiotropizm, w kierunku przeciwnym - tropizm niekorzystny. Przykłady test fishera – yatesa.
Definicja Turgor:
Co to jest Turgor to stan uwodnienia komórki. Zależy od napięcia błon komórek roślinnych spowodowanego wewnętrznym ciśnieniem soku komórkowego na ściany komórki.Treść hasła pochodzi z Wikipedi test fishera – yatesa.

Czym jest Test Fishera – Yatesa znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: