Słownik błona komórkowa co to znaczy.
Definicja Błona komórkowa. Co znaczy komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch.

Czy przydatne?

Definicja Błona komórkowa

Definicja z ang. cell membrane, z niem. Zellmembran.

Co to znaczy BŁONA KOMÓRKOWA: Błona komórkowa to błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów i białek, z których nie wszystkie są umiejscowione po jednej ze stron, a inne przenikają poprzez cała błonę. Zwykle inne białka występują po wewnętrznej a inne po zewnętrznej stronie błony.Cząsteczki należace do błony mogą z łatwością poruszać się wewnątrz swojej warstwy, jednak napotykają spore trudności z przejściem do warstwy przeciwnej. Błona komórkowa jest strukturą półprzepuszczalną Nie wszystkie z białek znajdujących się w błonie komórkowej uczestniczą w czynnym transporcie. Błony muszą dla swojego właściwego funkcjonowania zachować półpłynną konsystencje. Zarówno znaczące obniżenie jak i znaczące podwyższenie temp. wymienia właściwości błony w stopniu który może być dla komórki śmiertelny. Dlatego organizmy żyjące w różnych temperaturach mają różny skład błon komórkowych. Różnice pomiędzy błonami komórek Archaea a błonami komórek innych organizmów U wszystkich organizmów poza Archaea, fosfolipidy wchodzące w skład błony komórkowej składają się raczej z D-glicerolu połączonego wiązaniem estrowym z nierozgałęzionymi kwasami tłuszczowymi, które nie reagują pomiędzy sobą. Organizmy żyjące w wysokich temperaturach mają także wiele cholesteroli w błonach komórkowych. Fosfolipidy błon komórkowych Archaea składają się z L-glicerolu połączonego wiązaniem eterowym z łańcuchami stworzonymi z izoprenu. Łańcuchy te mogą być rozgałęzione, mogą łączyć się ze sobą, mogą nawet łączyć się z fosfolipidami z przeciwnej warstwy błony. Te połączenia stabilizują błonę i umożliwiają nie wszystkim Archaea życie w ekstremalnie wysokich temperaturach.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Biwalent:
Co to jest Biwalent - para homologicznych chromosomów w momencie ich koniugacji w trakcie I podziału mejotycznego.Liczba biwalentów odpowiada połowie liczby chromosomów normalnej diploidalnej komórki somatycznej błona komórkowa.
Definicja Biomatematyka:
Co to jest dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się postępem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedii błona komórkowa.
Definicja Bioetyka:
Co to jest Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie błona komórkowa.
Definicja Bental:
Co to jest Bental - region dna zbiornika wodnego, charakteryzujący się specyficznym składem gatunkowym (bentos)Treść hasła pochodzi z Wikipedi błona komórkowa.

Czym jest Błona komórkowa znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: