Słownik szkło fotochromowe co to znaczy.
CO ZNACZY Szkło Fotochromowe, Stygmasterol, Stopień Utlenienia, Skład Jakościowy, Szkła Potasowo.

Słownik chemiczny: przykłady na S

 • Co to znaczy Syderyt Informacje minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie co to jest.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI Informacje jest z metalicznego jądra, którego gł. składnikami są żelazo i nikiel. Jądro ma średni promień 3470 km. Nad jądrem znajduje się warstwa definicja.
 • Co to znaczy Masowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny co znaczy.
 • Co to znaczy Zbrojone Szkło Informacje szkło z wtopioną siatką metalową; użytkowane do szklenia, na przykład dachów słownik.
 • Co to znaczy Wewnętrzna Sól Informacje dwufunkcyjnego, zawierającego grupę o charakterze kwasowym (na przykład -COOH, -SO3H) i grupę o charakterze zasadowym (na przykład -NH2 znaczenie.
 • Co to znaczy ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE Informacje zapobiegające procesowi zapłodnienia komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie (ś.p.). Substancje o działaniu antykoncepcyjnym to czym jest.
 • Co to znaczy Homologiczny Szereg Informacje podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w co oznacza.
 • Co to znaczy Sr Informacje znak ↑ strontu krzyżówka.
 • Co to znaczy SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM) Informacje elektrycznych elektrod ↑ ogniwa otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie płynie prąd elektryczny). SEM ogniwa zależy od natężenia prądu najlepszy.
 • Co to znaczy Układu Składnik Informacje chem., na przykład CO2 - gazowy, stały; H2O - gazowa, ciekła, stała. Układ może zawierać jeden składnik, lecz może tez być dwu- albo przykłady.
 • Co to znaczy Szelit Informacje minerał, CaWO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV encyklopedia.
 • Co to znaczy Wilhelm Friedrich Scheele Informacje szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem jak działa.
 • Co to znaczy Radowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 238U ... 206Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 2, gdzie k należy do zbioru czy jest.
 • Co to znaczy Tyndalla Smuga Informacje stożek Tyndalla - skutek optyczny powstający w rezultacie rozpraszania światła przechodzącego poprzez koloid. Krótsze fale świetlne pojęcie.
 • Co to znaczy Fazowy Stan Informacje ↑ stan skupienia wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Maria Curie Skłodowska Informacje znakomita fizyczka i chemiczka pol., żyła i pracowała we Francji, pierwsza kobieta będąca prof. Sorbony, żona P. Curie. Wspólnie z nim w opis.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA Informacje ↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa informacje.
 • Co to znaczy Srebro Informacje Argentum), pierwiastek chem., metal, Z = 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000 lat przed naszą erą). W co to jest.
 • Co to znaczy Wojciech Świętosławski Informacje fizykochemik pol., prof. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich. Skonstruował definicja.
 • Co to znaczy Seaborg Informacje Seaborgium), pierwiastek chem., metal, Z = 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r. poprzez A. Ghiorso i co znaczy.
 • Co to znaczy Sodu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze Na2SO4 (bezb. kryształy, t.t. 884°C), występuje zazwyczaj w formie uwodnionej Na2SO4·10H2O, dobrze rozp. w wodzie słownik.
 • Co to znaczy Frederick Soddy Informacje z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę przesunięć znaczenie.
 • Co to znaczy Śniedź Informacje ↑ patyna czym jest.
 • Co to znaczy Laboratoryjne Szkło Informacje stosowanego do wyrobu naczyń laboratoryjnych i aparatury chem.; cechuje się sporą odpornością chem., cieplną i małą rozpuszczalnością: ↑ co oznacza.
 • Co to znaczy Strychnina Informacje alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w wodzie; pozyskiwana z nasion kulczyby rosnącej w Azji i Australii. Silna trucizna. Użytkowana krzyżówka.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) AMONU ŻELAZA(II) Informacje związek chem. o wzorze (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, jasnozielone kryształy rozp. w wodzie, spółka akcyjnaż. należy do najtrwalszych soli żelaza(II najlepszy.
 • Co to znaczy Podstawowy Stan Informacje minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ przykłady.
 • Co to znaczy Prosta Substancja Informacje stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑ diament, ↑ grafit encyklopedia.
 • Co to znaczy Sublimacja Informacje przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji jak działa.
 • Co to znaczy Wodne Szkło Informacje wodne metakrzemianów sodu (szkło sodowe) albo potasu (szkło potasowe), zawiera nadmiar tlenku krzemu(IV) i dodatkowo wodorotlenek sodu czy jest.
 • Co to znaczy Soda Informacje nazwa zwyczajowa ↑ węglanu sodu pojęcie.
 • Co to znaczy Symetrii Środek Informacje ↑ przedmioty symetrii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szczawian Informacje szczawiowego. Może to być sól (na przykład szczawian sodu NaOOC-COONa), ester (na przykład szczawian metylu CH3OOC-COOCH3) albo sól i ester opis.
 • Co to znaczy Spektroskopia Informacje przyrodniczych leżący na pograniczu fizyki i chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑ widmo promieniowania) w celu informacje.
 • Co to znaczy Sternity Informacje pochodnych arsenu, użytkowanych jako ↑ bojowe środki trujące wywołujące kichanie, kaszel, a w większych stężeniach wymioty. Do sternitów co to jest.
 • Co to znaczy Piorące Środki Informacje powierzchniowo aktywne: ↑ mydła, ↑ detergenty, substancje znajdujące się w korzeniu mydlinicy; 2) środki do prania zawierające: zgodne ś.p definicja.
 • Co to znaczy Krystaliczna Sieć Informacje sieć przestrzenna - symetryczny układ punktów w przestrzeni trójwymiarowej obrazujący strukturę kryształu co znaczy.
 • Co to znaczy Sial Informacje ↑ skorupa ziemska słownik.
 • Co to znaczy Sole Informacje pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków (gdzie aniony znaczenie.
 • Co to znaczy Sulfonowanie Informacje kwasem siarkowym, prowadzi do zastąpienia jednego z atomów wodoru, połączonych z pierścieniem, ekipą sulfonową -SO3H. Powstałe pochodne czym jest.
 • Co to znaczy Sensybilizator Informacje substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem. innej co oznacza.
 • Co to znaczy Spinele Informacje MIIMIII2O4, MII = Fe, Mg, MIII = Al, Fe, Cr. Do s. należą między innymi: ↑ magnetyt, ↑ chromit i spinel właściwy (MgAl2O4), którego krzyżówka.
 • Co to znaczy Sedymentacja Informacje najlepszy.
 • Co to znaczy Stopowe Stale Informacje ↑ stale szlachetne przykłady.
 • Co to znaczy Solwatacja Informacje się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu (CH3COCH3), acetonitrylu encyklopedia.
 • Co to znaczy Aktynowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k należy do zbioru jak działa.
 • Co to znaczy Substancja Informacje rodzaj materii o ściśle ustalonych właściwościach fiz. i chem. i określonej masie czy jest.
 • Co to znaczy Sylwin Informacje minerał, KCl, bezb pojęcie.
 • Co to znaczy Widzialne Światło Informacje angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m, odbierana poprzez wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wszechświata Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) wszystkich poznanych obiektów przestrzeni kosmicznej; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,655% masy i to są opis.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach wywołanych poprzez wirusy. Do ekipy tej należą między innymi pochodne adamantanu (na informacje.
 • Co to znaczy Skażony Spirytus Informacje ↑ denaturat co to jest.
 • Co to znaczy Butelkowe Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 55÷63%, Na2O - 4÷10%, K2O - 0,6÷2%, CaO - 13÷21% i Fe2O3 - 1,2÷4,4% i Mn2O3 - 0÷7,5%; temp. mięknięcia 500÷600°C definicja.
 • Co to znaczy Stymulanty Informacje substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii co znaczy.
 • Co to znaczy Skrobia Informacje masie cząsteczkowej sięgającej nawet 100 mln, homopolisacharyd (a więc związek składający się z monomerów jednego rodzaju), którego słownik.
 • Co to znaczy Stylon Informacje tworzywo silne jak stal, z z angielskiego: steel) najpopularniejsza nazwa handlowa polikaprolaktamu, tworzywa sztucznego stanowiącego białą znaczenie.
 • Co to znaczy Sn Informacje znak ↑ cyny czym jest.
 • Co to znaczy Silikony Informacje wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i co oznacza.
 • Co to znaczy Fotochemiczny Smog Informacje Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO krzyżówka.
 • Co to znaczy Siarka Informacje Sulphur), pierwiastek chem., niemetal, Z = 16, m.at. 32,066u, ekipa ↑ tlenowców. Znana od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie najlepszy.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) MIEDZI(II) Informacje wzorze CuSO4 (bezb. kryształy, t.t. 200°C), występuje zazwyczaj (na przykład w przyrodzie jako minerał ↑ chalkantyt) w formie uwodnionej przykłady.
 • Co to znaczy Solwoliza Informacje chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy rozpuszczalnikiem encyklopedia.
 • Co to znaczy Czynna Powierzchniowo Substancja Informacje zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej jak działa.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Skład Informacje który można wyrazić ustalonym wzorem chem., na przykład CO2, H2O, a więc taki, gdzie ilości poszczególnych pierwiastków w związku czy jest.
 • Co to znaczy SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH Informacje metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ pojęcie.
 • Co to znaczy Surówka Informacje węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%), zawiera zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu, fosforu i siarki. Gł wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szczawy Informacje ↑ wody mineralne opis.
 • Co to znaczy Stereochemia Informacje zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia powiązane z informacje.
 • Co to znaczy Reakcji Substraty Informacje pierwiastki albo związki chem.), które wchodzą w reakcję chem. Zapisując przebieg reakcji chemicznej, z lewej strony piszemy substraty a z co to jest.
 • Co to znaczy Sima Informacje ↑ skorupa ziemska definicja.
 • Co to znaczy Światła Spójność Informacje drgań wektorów natężenia pola elektromagnetycznego w wiązce świetlnej; przypadek, kiedy maksimum drgania jednego promienia nakłada się z co znaczy.
 • Co to znaczy Otto Stern Informacje fizykochemik i fizyk, pierwszy Górnoślązak (ur. w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim słownik.
 • Co to znaczy Wodorowa Elektroda Standardowa Informacje z płytki platynowej pokrytej rozdrobnioną platyną (czernią platynową), zanurzona w 1-molowym roztworze mocnego jednoprotonowego kwasu i znaczenie.
 • Co to znaczy Erwin Schrödinger Informacje austriacki, prof. uniwersytetów w Berlinie, Oxfordzie, Gandawie, jeden z artystów falowej teorii materii, podał fundamentalne równanie czym jest.
 • Co to znaczy Skand Informacje Scandium), pierwiastek chem., metal, Z = 21, m.at. 44,955591u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1879 r. poprzez L. Nilsena. Istnienie skandu co oznacza.
 • Co to znaczy Żrąca Soda Informacje ↑ wodorotlenek sodu krzyżówka.
 • Co to znaczy Sacharoza Informacje cukier buraczany, cukier - związek chem., C12H22O11; disacharyd (↑ dwucukry), ↑ glikozyd, zbudowany z pierścienia α-D-glukozy i β-D najlepszy.
 • Co to znaczy Glauberska Sól Informacje ↑ siarczan(VI) sodu przykłady.
 • Co to znaczy Substytucja Informacje ↑ reakcja substytucji encyklopedia.
 • Co to znaczy Światło Informacje elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali 380÷760 nm) i jak działa.
 • Co to znaczy Związków Słownictwo Informacje zobacz Aneks czy jest.
 • Co to znaczy Fizjologiczna Sól Informacje chlorku sodu o stężeniu 0,9%, odpowiadającym stężeniu tego związku w osoczu krwi albo innych płynach ustrojowych (s.f. jest izotoniczna z pojęcie.
 • Co to znaczy Indyjska Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szmaragd Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy zielonej (pochodzącej od domieszek związków chromu opis.
 • Co to znaczy Faradaya Stała Informacje poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego poprzez te jony informacje.
 • Co to znaczy Kwarcowe Szkło Informacje poprzez stopienie kwarcu albo piasku kwarcowego; skład: SiO2 - 100%; mięknie w bardzo wysokiej temp. - około 1300°C, cechuje się sporą co to jest.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI Informacje użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu definicja.
 • Co to znaczy Mineralne Surowce Informacje przyrodzie substancje, otrzymywane w celu zastosowania ich potencjału energetycznego (surowce energetyczne) albo przetworzenia w inne co znaczy.
 • Co to znaczy Żarówkowe Szkło Informacje potasowo-wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 72,2%, Al2O3 - 1,2%, Na2O - 15,4%, K2O - 2,0%, CaO - 5,3%, MgO - 3,7%. Użytkowane do wyrobu słownik.
 • Co to znaczy Szafir Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy niebieskiej (pochodzącej od domieszek związków tytanu znaczenie.
 • Co to znaczy Molowe Stężenie Informacje molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji rozpuszczonej w czym jest.
 • Co to znaczy Krzemianowe Szkło Informacje termoplastyczna mieszanina chem. stopionych tlenków, gł. krzemu, sodu, wapnia, potasu i innych pierwiastków; w zależności od składu co oznacza.
 • Co to znaczy Rozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność krzyżówka.
 • Co to znaczy Jodowana Sól Informacje ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI najlepszy.
 • Co to znaczy Sulfochlorek Informacje chlorek kwasowy Ar-SO2Cl albo R-SO2Cl kwasu sulfonowego, otrzymywany w reakcji: R-SO3H + PCl5 R-SO2Cl + POCl3 + HCl przykłady.
 • Co to znaczy Cząsteczek Struktura Informacje dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń encyklopedia.
 • Co to znaczy Spiż Informacje brązów, zawierający prócz ↑ miedzi i ↑ cyny, również ↑ cynk i ↑ ołów, a wykazujący znaczącą odporność na ścieranie. Użytkowany do jak działa.
 • Co to znaczy Salmiak Informacje ↑ chlorek amonu czy jest.
 • Co to znaczy Koordynacji Sfera Informacje jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku pojęcie.
 • Co to znaczy Węglowe Stale Informacje zawartością węgla do 1,7%, których właściwości zależą od ilości węgla. Stale o mniejszej zawartości węgla (mniejsze od 1,2%) są miękkie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Fritz Strassmann Informacje ur. 1902) fizykochemik niem., w 1938 r. przeprowadził (razem z O. Hahnem) pierwszą reakcję rozszczepienia ↑ jądra atomowego opis.
 • Co to znaczy Potasowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu informacje.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Średni Informacje ↑ stopień utlenienia co to jest.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Spinowa Informacje spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną wartość, dla elektronu: s = 1/2 (dla innych cząstek przyjmuje inne wartości, na przykład 1 definicja.
 • Co to znaczy Peter Sörensen Informacje 1868-1939) biochemik duński, w 1909. wprowadził definicja pH na ustalenie ↑ odczynu roztworu co znaczy.
 • Co to znaczy Sperrylit Informacje minerał, PtAs2, barwy szarobiałej, ruda platyny słownik.
 • Co to znaczy Sód Informacje Natrium), pierwiastek chem., metal, Z = 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje znaczenie.
 • Co to znaczy Solwent Informacje ↑rozpuszczalnik czym jest.
 • Co to znaczy Optyczna Skręcalność Informacje ↑ czynność optyczna co oznacza.
 • Co to znaczy Wzbudzone Stany Informacje układu kwantowego, charakteryzujące się energią większą niż energia ↑ stanu podstawowego układu. Układ przechodzi ze stanu podstawowego w s krzyżówka.
 • Co to znaczy Podstawników Wpływ Skierowujący Informacje poprzez ↑ podstawniki pierścienia aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje przyłączania następnych podstawników drogą substytucji najlepszy.
 • Co to znaczy Mohsa Skala Informacje skala ↑ twardości substancji stałych, przygotowana w 1812 r. poprzez niem. mineraloga F. Mohsa jako skala komparatywna (jeżeli substancja przykłady.
 • Co to znaczy Kamienna Sól Informacje skała osadowa składająca się z ↑ halitu encyklopedia.
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Szybkość Informacje substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia jak działa.
 • Co to znaczy Sklerometr Informacje ↑ twardość czy jest.
 • Co to znaczy Warzona Sól Informacje sól kuchenna (↑ chlorek sodu) pozyskiwana poprzez zatężanie i odparowanie solanek i roztworów NaCl pojęcie.
 • Co to znaczy Kwaśny Smog Informacje zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł. składniki s.k. to wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Serotonina Informacje ↑ neuroprzekaźnik; powiększa ciśnienie krwi, skutkuje skurcz mięśni gładkich; w stanie depresji występuje niedobór s opis.
 • Co to znaczy Islandzki Szpat Informacje kalcytu występująca jako bezb., przezroczyste kryształy charakteryzujące się cechą podwójnego załamania światła i dające podwójny obraz informacje.
 • Co to znaczy Sacharyna Informacje substancja stosowana do słodzenia (↑ syntetyczne substancje słodzące), 300-500 razy słodsza od ↑ sacharozy, dobrze rozp. w wodzie, ciało co to jest.
 • Co to znaczy Frederick Sanger Informacje biochemik z angielskiego:, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii: w 1958 r. za badania ↑ insuliny i w 1981 r. za badania ↑ kwasów definicja.
 • Co to znaczy Stopy Informacje albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane poprzez stopienie i co znaczy.
 • Co to znaczy Elektronowy Sekstet Informacje słownik.
 • Co to znaczy Złożona Substancja Informacje składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny (konglomeraty wielu znaczenie.
 • Co to znaczy Sarin Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz, t.t. 57°C, t.w czym jest.
 • Co to znaczy Cząsteczki Symetria Informacje cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty co oznacza.
 • Co to znaczy Pianotwórcza Substancja Informacje ↑ substancja powierzchniowo aktywna utrwalająca pianę krzyżówka.
 • Co to znaczy Lód Suchy Informacje węgla o temp. -78°C, powszechnie użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania sztucznej mgły. Jego nazwa bierze najlepszy.
 • Co to znaczy Sączenie Informacje mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez materiał porowaty przykłady.
 • Co to znaczy Grignarda Synteza Informacje otrzymywanie ↑ związków Grignarda i ich reakcje z innymi związkami chem encyklopedia.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI Informacje jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo (12,1÷16,4%mas jak działa.
 • Co to znaczy Synteza Informacje 1) mechanizm otrzymywania określonego związku chem.; 2) ↑ reakcja syntezy czy jest.
 • Co to znaczy Gorzka Sól Informacje ↑ siarczan(VI) magnezu pojęcie.
 • Co to znaczy Neptunowy Szereg Informacje promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k należy do zbioru wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Saturacja Informacje mechanizm nasycania cieczy gazem używany na przykład w trakcie produkcji napojów gazowanych i cukru (nasycanie CO2 opis.
 • Co to znaczy Skrobiowy Syrop Informacje wytwór hydrolizy ↑ skrobi, mieszanina ↑ glukozy, ↑ maltozy i ↑ dekstryn informacje.
 • Co to znaczy Williamsona Synteza Informacje eterów alifatycznych w rezultacie działania alkoholanami sodu na halogenki alkilowe, na przykład CH3CH2-Br + CH3CH2ONa CH3CH2-O-CH2CH3 co to jest.
 • Co to znaczy Ziemska Skorupa Informacje zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw definicja.
 • Co to znaczy Se Informacje znak ↑ selenu co znaczy.
 • Co to znaczy Ernest Georg Stahl Informacje chemik i doktor, prof. medycyny w Halle. Od 1715 r. doktor osobisty króla pruskiego w Berlinie. Opierając się na obserwacji otrzymywania słownik.
 • Co to znaczy Niestechiometryczny Skład Informacje którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą znaczenie.
 • Co to znaczy Dozymetryczne Szkło Informacje które wymienia zabarwienie pod wpływem promieniowania jonizującego (zawiera halogenki srebra). Użytkowane do pomiaru czasu i intensywności czym jest.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW Informacje użytkowane do trwałego (farby) albo nietrwałego (szampony) barwienia włosów na dowolny kolor; odznacza się: farby roślinne (henna i basma co oznacza.
 • Co to znaczy Hermann Staudinger Informacje niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956). Prowadził badania ↑ krzyżówka.
 • Co to znaczy Samozapłon Informacje opierające na samorzutnym rozpoczęciu się reakcji spalania, na przykład wskutek podgrzania substancji do adekwatnie wysokiej temp., zwanej najlepszy.
 • Co to znaczy Stroncjanit Informacje minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu przykłady.
 • Co to znaczy Róg Sztuczny Informacje ↑ galalit encyklopedia.
 • Co to znaczy Michał Sędziwój Informacje 1566-1636) pol. alchemik, działał na dworze króla Zygmunta III Wazy i cesarza Rudolfa II w Pradze. W Europie znany jako Sendivogus Polonus jak działa.
 • Co to znaczy Organiczne Szkło Informacje metylu), PMMA, pleksiglas- tworzywo sztuczne z gatunku ↑ polimerów termoplastycznych. Odznacza się wysokim stopniem przezroczystości czy jest.
 • Co to znaczy Sieciowanie Informacje się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2 pojęcie.
 • Co to znaczy Jędrzej Śniadecki Informacje pol., doktor, biolog i filozof. Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, artysta pol. słownictwa chem., autor pierwszego pol. podręcznika chemii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Strącanie Informacje ↑ wytrącanie opis.
 • Co to znaczy Promieniotwórczych Rozpadów Szeregi Informacje ze sobą nuklidów promieniotwórczych; każdy człon szeregu powstaje w rezultacie przemiany promieniotwórczej poprzedniego. Odznacza się trzy informacje.
 • Co to znaczy Destylacja Sucha Informacje substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego nazywa się co to jest.
 • Co to znaczy Chemicznej Równowagi Stan Informacje gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do produktów i drugiej definicja.
 • Co to znaczy Solanina Informacje glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach (zielone części, owoce co znaczy.
 • Co to znaczy Widmowe Serie Informacje widmowych w widmach atomowych (↑ widmo emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w trakcie przejść elektronu z słownik.
 • Co to znaczy Sodowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu znaczenie.
 • Co to znaczy Skupienia Stan Informacje materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki czym jest.
 • Co to znaczy Tyndalla Stożek Informacje ↑ smuga Tyndalla co oznacza.
 • Co to znaczy SIŁY VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa krzyżówka.
 • Co to znaczy Supertomasyna Informacje ↑ nawozy fosforowe najlepszy.
 • Co to znaczy Spin Informacje momentu pędu cząstki, na przykład elektronu. Dla elektronu ma tylko jedną wartość, ustaloną ↑ spinową liczbą kwantową równą 1/2 i dwie przykłady.
 • Co to znaczy Światłoczułość Informacje substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym, na przykład encyklopedia.
 • Co to znaczy Reakcji Szybkości Stała Informacje równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów jak działa.
 • Co to znaczy Sulfon Informacje posiadający budowę Ar-SO2-Ar albo Ar-SO2-R lub R-SO2-R. To są bezb. substancje pozyskiwane zazwyczaj w rezultacie utleniania odpowiednich czy jest.
 • Co to znaczy Białka Czwartorzędowa Struktura Informacje powiązania pojedynczych łańcuchów (podjednostek) wchodzących w skład białka, o cząsteczce składającej się z wielu łańcuchów. Na przykład ↑ pojęcie.
 • Co to znaczy Stereoizomeria Informacje polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Rydberga Stała Informacje fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy jądra równa opis.
 • Co to znaczy Chilijska Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu informacje.
 • Co to znaczy Jenajskie Szkło Informacje glinowe; skład: SiO2 - 74,5%, Al2O3 - 8,5%, B2O3 - 4,6%, Na2O - 7,7%, BaO - 3,9%, CaO - 0,8% i Mg - 0,1%; typ ↑ szkła laboratoryjnego co to jest.
 • Co to znaczy Smitsonit Informacje minerał, ZnCO3, przezroczysty, bezb., żółty, szary albo brunatny; użytkowany do otrzymywania cynku definicja.
 • Co to znaczy Procentowe Stężenie Informacje substancji rozpuszczonej w relacji do masy roztworu: gdzie ms - masa substancji rozpuszczonej, mr - masa roztworu, ma - masa co znaczy.
 • Co to znaczy Si Informacje znak ↑ krzemu słownik.
 • Co to znaczy Sacharydy Informacje ↑ węglowodany znaczenie.
 • Co to znaczy Słodziki Informacje ↑ syntetyczne substancje słodzące czym jest.
 • Co to znaczy Iv Węgla Siarczek Informacje CS2, żółta albo bezb. ciecz, t.w. 46,3°C, ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera zanieczyszczenia powodujące przykrą woń co oznacza.
 • Co to znaczy Elektroujemności Skala Informacje liczbowe ustalenie elektroujemności, na przykład ↑ skala elektroujemności Paulinga, ↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa krzyżówka.
 • Co to znaczy Stratosfera Informacje znajdująca się nad ↑ troposferą; sięga do 80 km nad powierzchnię Ziemi. Na wysokości około 25 km występuje największe stężenie ↑ ozonu najlepszy.
 • Co to znaczy Chemiczny Skład Informacje pierwiastki i związki chem. tworzą daną mieszaninę albo związek (skład jakościowy) i w jakich ilościach występują w tej mieszaninie albo przykłady.
 • Co to znaczy Arytmetyczna Średnia Informacje A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i encyklopedia.
 • Co to znaczy Sadza Informacje bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków jak działa.
 • Co to znaczy Stront Informacje Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790 r., czysty metal dostał czy jest.
 • Co to znaczy Dopingujące Środki Informacje należące do dwóch grup: ↑ związków steroidowych i niesteroidowych. Pierwsze - anaboliki, środki anaboliczne - są zbliżone do androgenów pojęcie.
 • Co to znaczy Hartowane Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałki, nie kaleczące; użytkowane do wyrobu szyb pojazdów mechanicznych. Pozyskiwane poprzez powtórne ogrzanie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Sorpcja Informacje fizykochem. zjawiska pochłaniania, obejmujące ↑ absorpcję i ↑ adsorpcję opis.
 • Co to znaczy STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY Informacje swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych informacje.
 • Co to znaczy Sm Informacje znak ↑ samaru co to jest.
 • Co to znaczy Magnezu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze MgSO4 (bezb. kryształy, t.t. 1124°C), dobrze rozp. w wodzie i glicerolu (↑ gliceryna), nierozp. w etanolu, występuje definicja.
 • Co to znaczy Sylvanit Informacje minerał, AuAgTe4, barwy stalowoszarej, rzadki minerał złota co znaczy.
 • Co to znaczy Selen Informacje Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie słownik.
 • Co to znaczy Zegarkowe Szkiełko Informacje laboratoryjne w kształcie wycinka powierzchni sferycznej (przypominające szkiełka chroniące tarcze szablonowych zegarów), o średnicy od znaczenie.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązania Sprzężone Informacje wiązania podwójne występują naprzemiennie z pojedynczymi, na przykład w butadienie W cząsteczce takiej zdelokalizowane orbitale π obejmują czym jest.
 • Co to znaczy Siarczany Informacje powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan dietylu, użytkowane co oznacza.
 • Co to znaczy Uranowa Smółka Informacje ↑ uraninit krzyżówka.
 • Co to znaczy Smog Informacje mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły najlepszy.
 • Co to znaczy Solanki Informacje ↑ wody mineralne przykłady.
 • Co to znaczy Ernest Solvay Informacje 1838-1922) chemik belg., wynalazł amoniakalną metodę produkcji sody (↑ węglan sodu) znacząco tańszą niż sposób Leblanca encyklopedia.
 • Co to znaczy Kryształu Symetria Informacje przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na jak działa.
 • Co to znaczy Jądrowe Siły Informacje wiążące ↑ nukleony (↑ protony i ↑ neutrony) w jądrze atomowym. W porównaniu z siłami elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi mają bardzo mały czy jest.
 • Co to znaczy Spilśnianie Informacje jednolitej, zbitej powierzchni. Mechanizm użytkowany w trakcie produkcji filcu (s. tkaniny wełnianej), płyt pilśniowych, papieru pojęcie.
 • Co to znaczy Salol Informacje ↑ kwas salicylowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Silan Informacje wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym. Znane są również opis.
 • Co to znaczy Białka Trzeciorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy informacje.
 • Co to znaczy Plancka Stała Informacje jedna z fundamentalnych stałych fizycznych, odkryta około 1900 r. poprzez M. Plancka w trakcie badań promieniowania ciała idealnie co to jest.
 • Co to znaczy Kuchenna Sól Informacje ↑ chlorek sodu definicja.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Stosunek Informacje pierwiastków w związku chemicznym (masowy bądź liczb atomów) albo relacja ilościowy reagentów w reakcji chem. (molowy, masowy, objętościowy co znaczy.
 • Co to znaczy Homopoliatomowe Substancje Informacje składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3, diament, grafit słownik.
 • Co to znaczy Metali Napięciowy Szereg Informacje ↑ szereg napięciowy elektrod metalicznych znaczenie.
 • Co to znaczy Optyczne Szkło Informacje szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp czym jest.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA Informacje iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w co oznacza.
 • Co to znaczy Styren Informacje CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie krzyżówka.
 • Co to znaczy Układu Stan Informacje charakteryzujących układ, takich jak: ciśnienie, temp., objętość, liczba moli składników, liczba faz, stężenia składników w każdej z faz najlepszy.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA Informacje jakościowy i ilościowy) organizmu człowieka; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,31% masy i to są: tlen (65%mas.), węgiel (18%mas przykłady.
 • Co to znaczy Węglowy Szkielet Informacje względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup funkcyjnych. S.w encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stała Informacje stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami jak działa.
 • Co to znaczy Graniczne Struktury Informacje wykorzystywane do zobrazowania położenia elektronów w cząsteczce związku chem. W wielu sytuacjach nie da się przedstawić położenia czy jest.
 • Co to znaczy Soman Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca pojęcie.
 • Co to znaczy Węglowa Smoła Informacje pogazowa albo wysokotemperaturowa, pozostałość w procesie produkcji koksu drogą ogrzewania węgla w temp. ~1000°C bez dostępu powietrza (↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Szkło Informacje ↑ szkło krzemianowe opis.
 • Co to znaczy Skraplanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap gazowa przechodzi w fazę ciekłą; przemiana odwrotna do ↑ parowania informacje.
 • Co to znaczy SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych spektroskopowych (rozmiar atomów i ładunek jądra). Obejmuje wszystkie co to jest.
 • Co to znaczy Okienne Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 72÷75%, Na2O - 13÷15%, CaO - 8÷11,5%, Al2O3 - 0÷2%; temp. mięknięcia 500°C. Użytkowane do wyrobu szyb okiennych definicja.
 • Co to znaczy Volty Stos Informacje składające się z wielu ułożonych na przemian cynkowych i miedzianych krążków, przedzielonych kawałkami sukna nasyconego kwasem siarkowym co znaczy.
 • Co to znaczy Sfaleryt Informacje krystalizuje w układzie regularnym), gł. ruda cynku. Użytkowana do otrzymywania cynku i produkcji białej farby (↑ biel cynkowa słownik.
 • Co to znaczy Ważona Średnia Informacje wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2,..., zn obliczana znaczenie.
 • Co to znaczy Słodzące Substancje Syntetyczne Informacje substancje o słodkim smaku użytkowane jako bonusy do żywności, zastępują naturalne substancje słodzące (węglowodany, na przykład sacharozę czym jest.
 • Co to znaczy Pierwiastka Chemiczny Symbol Informacje skrót, pochodzi od łacińskiej nazwy pierwiastka chem. Symbolem jest pierwsza litera z nazwy albo (w razie wieloliterowych symboli) pierwsza co oznacza.
 • Co to znaczy Białka Pierwszorzędowa Struktura Informacje występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w krzyżówka.
 • Co to znaczy Izotopowy Skład Informacje procentowa poszczególnych ↑ izotopów w próbce danego pierwiastka chem., na przykład: ↑ wodór H (99,9844%), ↑ deuter D (0,0155%), ↑ tryt T najlepszy.
 • Co to znaczy S Informacje znak ↑ siarki przykłady.
 • Co to znaczy Salicylowy Spirytus Informacje salicylowego w 70% etanolu, użytkowany zewnętrznie w medycynie (środek dezynfekujący), dawniej również jako bonus do ciast, czego aktualnie encyklopedia.
 • Co to znaczy Strass Informacje typ ↑ szkła optycznego o wyjątkowo sporym współczynniku załamania i rozpraszania światła, użytkowany do wyrobu sztucznej biżuterii jak działa.
 • Co to znaczy Alkaliczne Stapianie Informacje aromatycznych ↑ kwasów sulfonowych z alkaliami (NaOH, KOH) w celu otrzymania fenoli, na przykład C6H5-SO3H + 2NaOH C6H5-OH + Na2SO3 + H2O czy jest.
 • Co to znaczy Szlachetne Stale Informacje węglem ze specjalnie wprowadzonymi dodatkami stopowymi: chromem, niklem, wanadem, molibdenem, manganem albo cyrkonem. Bonusy stopowe w pojęcie.
 • Co to znaczy Smaltyn Informacje minerał, (Ni,Co)As3, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kolbego Synteza Informacje alkanów o parzystej długości łańcucha w rezultacie reakcji elektrolizy rozpuszczalnych soli kwasów karboksylowych, na przykład 2CH3CH2COO opis.
 • Co to znaczy Smar Informacje substancja użytkowana w celu pomniejszenia tarcia (na przykład wazelina, olej informacje.
 • Co to znaczy Rektyfikowany Spirytus Informacje azeotropowa ↑ etanolu i wody; zawiera 95,5% etanolu i 4,5% wody. Otrzymywany poprzez destylację frakcjonowaną (rektyfikację) spirytusu co to jest.
 • Co to znaczy Sb Informacje znak ↑ antymonu definicja.
 • Co to znaczy Skalenie Informacje najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą między innymi: ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Skała Informacje jednego albo wielu minerałów powstały w rezultacie ustalonych mechanizmów geologicznych. Skały podzielone są na trzy gł. ekipy: s. magmowe słownik.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych znaczenie.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stopień Informacje relacja liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji do początkowej liczby cząsteczek elektrolitu: Stopień dysocjacji może przyjmować czym jest.
 • Co to znaczy Białka Drugorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego, powstająca na skutek geometrycznej budowy wiązania peptydowego i tworzenia się mostków (przeważnie wodorowych co oznacza.
 • Co to znaczy Paulinga Elektroujemności Skala Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych termodynamicznych (energia wiązań pierwiastków). Przyjmując umowną krzyżówka.
 • Co to znaczy Mohra Sól Informacje ↑ siarczan(VI) amonu żelaza(II najlepszy.
 • Co to znaczy Glinowe Borowo Szkła Informacje jako gł. składniki: SiO2, B2O3, Al2O3, Na2O i K2O; przykłady: ↑ szkło jenajskie, ↑ Pyrex, ↑ Duran; użytkowane do wyrobu ↑ szkła przykłady.
 • Co to znaczy Si Informacje Systéme International d´Unités), międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich wielokrotności określanych encyklopedia.
 • Co to znaczy Superfosfat Informacje ↑ nawozy fosforowe jak działa.
 • Co to znaczy Smalec Informacje otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu; stosowany do smażenia czy jest.
 • Co to znaczy Sc Informacje znak ↑ skandu pojęcie.
 • Co to znaczy Sulfonamidy Informacje środki lecznicze, pochodne amidu kwasu sulfanilowego, posiadają działanie bakteriobójcze, np wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Samar Informacje Samariumium), pierwiastek chem., metal, Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana. W opis.
 • Co to znaczy Roztworu Stężenie Informacje danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny sposób, najłatwiej jako informacje.
 • Co to znaczy Słońca Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) gwiazdy Układu Słonecznego (Słońca); pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,60% masy i to są: wodór (70%mas.), hel co to jest.
 • Co to znaczy SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE Informacje jako gł. składniki: SiO2, Na2O, K2O i CaO; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego cechuje się mniejszą odpornością chem. od ↑ szkieł definicja.
 • Co to znaczy Świeżenie Informacje otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu. Ś. można co znaczy.
 • Co to znaczy Nierozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność słownik.
 • Co to znaczy Arrheniusa Według Sole Informacje kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6 znaczenie.
 • Co to znaczy Geometryczna Średnia Informacje G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i czym jest.
 • Co to znaczy Rezonansowe Struktury Informacje ↑ struktury graniczne co oznacza.
 • Co to znaczy Szlam Informacje po przebiegu procesu chem., opadające na dno naczynia reakcyjnego (na przykład elektrolizera) w formie bezpostaciowego osadu (błota). Szlam krzyżówka.
 • Co to znaczy Oczyszczona Soda Informacje wodorowęglanu sodu NaHCO3, stosowanego w przemyśle spożywczym i życiu codziennym jako bonus do ciast (spulchniacz, ↑ proszek do pieczenia najlepszy.
 • Co to znaczy Mleczne Szkło Informacje potasowo wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 68%, Al2O3 - 4,5%, Na2O - 13,9%, K2O - 3,5%, CaO - 0,1%, ZnO - 2,0%, Fe2O3 - 5,4% i SnO2 przykłady.
 • Co to znaczy Szminki Informacje ↑ kredki do warg encyklopedia.
 • Co to znaczy Petriego Szalka Informacje laboratoryjne w kształcie płaskiego, otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów i wysokości do centymetra jak działa.
 • Co to znaczy Torowy Szereg Informacje promieniotwórczy 232Th ... 208Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k, gdzie k należy do zbioru czy jest.
 • Co to znaczy Skandowce Informacje okresowego, blok d, do której należą, odpowiednio z najnowszymi ustaleniami, ↑ skand, ↑ itr, ↑ lutet i ↑ lorens; ↑ lantan i ↑ aktyn należą pojęcie.
 • Co to znaczy Steran Informacje związek chem.; cykloalkan; stanowi szkielet istotnych biologicznie ↑ steroidów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Molalne Stężenie Informacje ca - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika (ma opis.
 • Co to znaczy Seryna Informacje hydroksypropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Wchodzi w skład fosfoglicerydów, przemysłowo pozyskiwana z włókien jedwabiu naturalnego. Tworzy informacje.
 • Co to znaczy Klejone Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałeczki, bezpieczne w zastosowaniu - nie można się nim skaleczyć; użytkowane do wyrobu szyb w pojazdach co to jest.
 • Co to znaczy Ilościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny definicja.
 • Co to znaczy Ołowiowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego co znaczy.
 • Co to znaczy Wapniowe Sodowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O i CaO; przykłady: ↑ szkło butelkowe, ↑ szkło okienne słownik.
 • Co to znaczy Kwantowy Stan Informacje opis elektronu w atomie, dokonany dzięki czterech ↑ liczb kwantowych znaczenie.
 • Co to znaczy Siarkowodór Informacje H2S. Bezb. gaz o odrażającym zapachu, wytwór rozkładu materii org. (na przykład jaj). Dobrze rozp. w wodzie, tworzy słaby kwas czym jest.
 • Co to znaczy Reakcji Entalpia Standardowa Informacje zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych co oznacza.
 • Co to znaczy Stale Informacje węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ krzyżówka.
 • Co to znaczy Objętościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny najlepszy.
 • Co to znaczy Wapniowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; odpowiednikiem jest ↑ szkło crown; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego przykłady.
 • Co to znaczy Jakościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny encyklopedia.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Informacje współczynnik liczbowy informujący, ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka. Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień jak działa.
 • Co to znaczy Stygmasterol Informacje związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów. Występuje w ziarnach soi. Użytkowany w przemyśle farmaceutycznym do syntezy ↑ hormonów czy jest.
 • Co to znaczy Fotochromowe Szkło Informacje szkło borowo-glinowe (↑ szkła borowo glinowe); przykładowy skład: SiO2 - 60,1%, Al2O3 - 9,5%, Na2O - 10,0%, B2O3 - 20,0%, AgX (X = F, Cl pojęcie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja CO ZNACZY Szkło Fotochromowe, Stygmasterol, Stopień Utlenienia, Skład Jakościowy, Szkła Potasowo-Wapniowe, Skład Objętościowy, Stale, Standardowa Entalpia Reakcji co to znaczy.

Tłumaczenie Co znaczy Szkło Fotochromowe, Stygmasterol, Stopień Utlenienia, Skład co to jest.