Słownik substancje homopoliatomowe co to znaczy.
STAHL GEORG ERNEST co znaczy SMOG FOTOCHEMICZNY krzyżówka SOLE co to jest STERNITY słownik.

Słownik chemiczny: przykłady na S

 • Co to znaczy Homopoliatomowe Substancje Informacje składające się z wielu atomów tego samego rodzaju. Przykładami s.h. mogą być odmiany alotropowe pierwiastków (ozon O3, diament, grafit co znaczy.
 • Co to znaczy Wzbudzone Stany Informacje układu kwantowego, charakteryzujące się energią większą niż energia ↑ stanu podstawowego układu. Układ przechodzi ze stanu podstawowego w s krzyżówka.
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Szybkość Informacje substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia co to jest.
 • Co to znaczy Jędrzej Śniadecki Informacje pol., doktor, biolog i filozof. Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, artysta pol. słownictwa chem., autor pierwszego pol. podręcznika chemii słownik.
 • Co to znaczy Maria Curie Skłodowska Informacje znakomita fizyczka i chemiczka pol., żyła i pracowała we Francji, pierwsza kobieta będąca prof. Sorbony, żona P. Curie. Wspólnie z nim w czym jest.
 • Co to znaczy Złożona Substancja Informacje składająca się z wielu różnych składników, w przeciwieństwie od ↑ substancji prostej. Do s.z. należą zarówno mieszaniny (konglomeraty wielu co oznacza.
 • Co to znaczy Alkaliczne Stapianie Informacje aromatycznych ↑ kwasów sulfonowych z alkaliami (NaOH, KOH) w celu otrzymania fenoli, na przykład C6H5-SO3H + 2NaOH C6H5-OH + Na2SO3 + H2O tłumaczenie.
 • Co to znaczy Siarka Informacje Sulphur), pierwiastek chem., niemetal, Z = 16, m.at. 32,066u, ekipa ↑ tlenowców. Znana od starożytności. W przyrodzie występuje w stanie przykłady.
 • Co to znaczy Sm Informacje znak ↑ samaru definicja.
 • Co to znaczy Otto Stern Informacje fizykochemik i fizyk, pierwszy Górnoślązak (ur. w Żorach), który dostał Nagrodę Nobla. Studia chem. ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim encyklopedia.
 • Co to znaczy Wapniowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; odpowiednikiem jest ↑ szkło crown; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego jak działa.
 • Co to znaczy Kwantowy Stan Informacje opis elektronu w atomie, dokonany dzięki czterech ↑ liczb kwantowych czy jest.
 • Co to znaczy Spiż Informacje brązów, zawierający prócz ↑ miedzi i ↑ cyny, również ↑ cynk i ↑ ołów, a wykazujący znaczącą odporność na ścieranie. Użytkowany do pojęcie.
 • Co to znaczy Cząsteczki Symetria Informacje cząsteczki, sprawiająca, iż po ustalonych przekształceniach względem przedmiotów symetrii (obrotach, odbiciach i inwersji; ↑ przedmioty wyjaśnienie.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach nowotworowych; ich działanie bazuje na przykład na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych opis.
 • Co to znaczy Strychnina Informacje alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w wodzie; pozyskiwana z nasion kulczyby rosnącej w Azji i Australii. Silna trucizna. Użytkowana informacje.
 • Co to znaczy Frederick Soddy Informacje z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę przesunięć znaczenie.
 • Co to znaczy Stopy Informacje albo więcej metali, mogą zawierać w swym składzie także pierwiastki niemetaliczne, na przykład C, Si, P, N. Pozyskiwane poprzez stopienie i co znaczy.
 • Co to znaczy Faradaya Stała Informacje poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego poprzez te jony krzyżówka.
 • Co to znaczy Oczyszczona Soda Informacje wodorowęglanu sodu NaHCO3, stosowanego w przemyśle spożywczym i życiu codziennym jako bonus do ciast (spulchniacz, ↑ proszek do pieczenia co to jest.
 • Co to znaczy Żrąca Soda Informacje ↑ wodorotlenek sodu słownik.
 • Co to znaczy Szminki Informacje ↑ kredki do warg czym jest.
 • Co to znaczy Frederick Sanger Informacje biochemik z angielskiego:, dwukrotny laureat Nagrody Nobla z chemii: w 1958 r. za badania ↑ insuliny i w 1981 r. za badania ↑ kwasów co oznacza.
 • Co to znaczy Masowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny tłumaczenie.
 • Co to znaczy Skupienia Stan Informacje materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki przykłady.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI Informacje jest z metalicznego jądra, którego gł. składnikami są żelazo i nikiel. Jądro ma średni promień 3470 km. Nad jądrem znajduje się warstwa definicja.
 • Co to znaczy Jenajskie Szkło Informacje glinowe; skład: SiO2 - 74,5%, Al2O3 - 8,5%, B2O3 - 4,6%, Na2O - 7,7%, BaO - 3,9%, CaO - 0,8% i Mg - 0,1%; typ ↑ szkła laboratoryjnego encyklopedia.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Średni Informacje ↑ stopień utlenienia jak działa.
 • Co to znaczy Ziemska Skorupa Informacje zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw czy jest.
 • Co to znaczy Objętościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny pojęcie.
 • Co to znaczy Układu Składnik Informacje chem., na przykład CO2 - gazowy, stały; H2O - gazowa, ciekła, stała. Układ może zawierać jeden składnik, lecz może tez być dwu- albo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Plancka Stała Informacje jedna z fundamentalnych stałych fizycznych, odkryta około 1900 r. poprzez M. Plancka w trakcie badań promieniowania ciała idealnie opis.
 • Co to znaczy Sylwin Informacje minerał, KCl, bezb informacje.
 • Co to znaczy SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych spektroskopowych (rozmiar atomów i ładunek jądra). Obejmuje wszystkie znaczenie.
 • Co to znaczy Serotonina Informacje ↑ neuroprzekaźnik; powiększa ciśnienie krwi, skutkuje skurcz mięśni gładkich; w stanie depresji występuje niedobór s co znaczy.
 • Co to znaczy Róg Sztuczny Informacje ↑ galalit krzyżówka.
 • Co to znaczy Stymulanty Informacje substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii co to jest.
 • Co to znaczy Sód Informacje Natrium), pierwiastek chem., metal, Z = 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje słownik.
 • Co to znaczy Pianotwórcza Substancja Informacje ↑ substancja powierzchniowo aktywna utrwalająca pianę czym jest.
 • Co to znaczy Styren Informacje CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie co oznacza.
 • Co to znaczy Selen Informacje Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sedymentacja Informacje przykłady.
 • Co to znaczy Sieciowanie Informacje się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2 definicja.
 • Co to znaczy Neptunowy Szereg Informacje promieniotwórczy 237Np ... 209Bi, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 1, gdzie k należy do zbioru encyklopedia.
 • Co to znaczy Stroncjanit Informacje minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu jak działa.
 • Co to znaczy SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM) Informacje elektrycznych elektrod ↑ ogniwa otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie płynie prąd elektryczny). SEM ogniwa zależy od natężenia prądu czy jest.
 • Co to znaczy Sacharyna Informacje substancja stosowana do słodzenia (↑ syntetyczne substancje słodzące), 300-500 razy słodsza od ↑ sacharozy, dobrze rozp. w wodzie, ciało pojęcie.
 • Co to znaczy Optyczne Szkło Informacje szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Symetrii Środek Informacje ↑ przedmioty symetrii opis.
 • Co to znaczy Chemiczny Skład Informacje pierwiastki i związki chem. tworzą daną mieszaninę albo związek (skład jakościowy) i w jakich ilościach występują w tej mieszaninie albo informacje.
 • Co to znaczy Metali Napięciowy Szereg Informacje ↑ szereg napięciowy elektrod metalicznych znaczenie.
 • Co to znaczy Peter Sörensen Informacje 1868-1939) biochemik duński, w 1909. wprowadził definicja pH na ustalenie ↑ odczynu roztworu co znaczy.
 • Co to znaczy Cząsteczek Struktura Informacje dotyczące rozmieszczenia atomów względem siebie w cząsteczce: długości wiązań, kąty pomiędzy wiązaniami, kąty torsyjne (skręceń krzyżówka.
 • Co to znaczy Supertomasyna Informacje ↑ nawozy fosforowe co to jest.
 • Co to znaczy Skalenie Informacje najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą między innymi: ↑ słownik.
 • Co to znaczy Podwójne Wiązania Sprzężone Informacje wiązania podwójne występują naprzemiennie z pojedynczymi, na przykład w butadienie W cząsteczce takiej zdelokalizowane orbitale π obejmują czym jest.
 • Co to znaczy Si Informacje znak ↑ krzemu co oznacza.
 • Co to znaczy Butelkowe Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 55÷63%, Na2O - 4÷10%, K2O - 0,6÷2%, CaO - 13÷21% i Fe2O3 - 1,2÷4,4% i Mn2O3 - 0÷7,5%; temp. mięknięcia 500÷600°C tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sadza Informacje bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków przykłady.
 • Co to znaczy Szmaragd Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy zielonej (pochodzącej od domieszek związków chromu definicja.
 • Co to znaczy Sodu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze Na2SO4 (bezb. kryształy, t.t. 884°C), występuje zazwyczaj w formie uwodnionej Na2SO4·10H2O, dobrze rozp. w wodzie encyklopedia.
 • Co to znaczy Prosta Substancja Informacje stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑ diament, ↑ grafit jak działa.
 • Co to znaczy Ważona Średnia Informacje wybranej wielkości mieszaniny złożonej ze zbioru n wartości x1, x2,... , xn, których wagi wynoszą adekwatnie z1, z2,..., zn obliczana czy jest.
 • Co to znaczy Skandowce Informacje okresowego, blok d, do której należą, odpowiednio z najnowszymi ustaleniami, ↑ skand, ↑ itr, ↑ lutet i ↑ lorens; ↑ lantan i ↑ aktyn należą pojęcie.
 • Co to znaczy Silan Informacje wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym. Znane są również wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Procentowe Stężenie Informacje substancji rozpuszczonej w relacji do masy roztworu: gdzie ms - masa substancji rozpuszczonej, mr - masa roztworu, ma - masa opis.
 • Co to znaczy Soman Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca informacje.
 • Co to znaczy Steran Informacje związek chem.; cykloalkan; stanowi szkielet istotnych biologicznie ↑ steroidów znaczenie.
 • Co to znaczy Smar Informacje substancja użytkowana w celu pomniejszenia tarcia (na przykład wazelina, olej co znaczy.
 • Co to znaczy Słodziki Informacje ↑ syntetyczne substancje słodzące krzyżówka.
 • Co to znaczy Słodzące Substancje Syntetyczne Informacje substancje o słodkim smaku użytkowane jako bonusy do żywności, zastępują naturalne substancje słodzące (węglowodany, na przykład sacharozę co to jest.
 • Co to znaczy Michał Sędziwój Informacje 1566-1636) pol. alchemik, działał na dworze króla Zygmunta III Wazy i cesarza Rudolfa II w Pradze. W Europie znany jako Sendivogus Polonus słownik.
 • Co to znaczy Widmowe Serie Informacje widmowych w widmach atomowych (↑ widmo emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w trakcie przejść elektronu z czym jest.
 • Co to znaczy Roztworu Stężenie Informacje danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny sposób, najłatwiej jako co oznacza.
 • Co to znaczy Seaborg Informacje Seaborgium), pierwiastek chem., metal, Z = 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r. poprzez A. Ghiorso i tłumaczenie.
 • Co to znaczy Wapniowe Sodowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O i CaO; przykłady: ↑ szkło butelkowe, ↑ szkło okienne przykłady.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW Informacje użytkowane do trwałego (farby) albo nietrwałego (szampony) barwienia włosów na dowolny kolor; odznacza się: farby roślinne (henna i basma definicja.
 • Co to znaczy Jądrowe Siły Informacje wiążące ↑ nukleony (↑ protony i ↑ neutrony) w jądrze atomowym. W porównaniu z siłami elektromagnetycznymi i grawitacyjnymi mają bardzo mały encyklopedia.
 • Co to znaczy Sorpcja Informacje fizykochem. zjawiska pochłaniania, obejmujące ↑ absorpcję i ↑ adsorpcję jak działa.
 • Co to znaczy Solanki Informacje ↑ wody mineralne czy jest.
 • Co to znaczy Sulfochlorek Informacje chlorek kwasowy Ar-SO2Cl albo R-SO2Cl kwasu sulfonowego, otrzymywany w reakcji: R-SO3H + PCl5 R-SO2Cl + POCl3 + HCl pojęcie.
 • Co to znaczy Okienne Szkło Informacje wapniowe; skład: SiO2 - 72÷75%, Na2O - 13÷15%, CaO - 8÷11,5%, Al2O3 - 0÷2%; temp. mięknięcia 500°C. Użytkowane do wyrobu szyb okiennych wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Podstawników Wpływ Skierowujący Informacje poprzez ↑ podstawniki pierścienia aromatycznego, opierający na tym, iż reakcje przyłączania następnych podstawników drogą substytucji opis.
 • Co to znaczy Promieniotwórczych Rozpadów Szeregi Informacje ze sobą nuklidów promieniotwórczych; każdy człon szeregu powstaje w rezultacie przemiany promieniotwórczej poprzedniego. Odznacza się trzy informacje.
 • Co to znaczy Elektronowy Sekstet Informacje znaczenie.
 • Co to znaczy Pierwiastka Chemiczny Symbol Informacje skrót, pochodzi od łacińskiej nazwy pierwiastka chem. Symbolem jest pierwsza litera z nazwy albo (w razie wieloliterowych symboli) pierwsza co znaczy.
 • Co to znaczy Spinele Informacje MIIMIII2O4, MII = Fe, Mg, MIII = Al, Fe, Cr. Do s. należą między innymi: ↑ magnetyt, ↑ chromit i spinel właściwy (MgAl2O4), którego krzyżówka.
 • Co to znaczy Węglowy Szkielet Informacje względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup funkcyjnych. S.w co to jest.
 • Co to znaczy Skrobiowy Syrop Informacje wytwór hydrolizy ↑ skrobi, mieszanina ↑ glukozy, ↑ maltozy i ↑ dekstryn słownik.
 • Co to znaczy Rezonansowe Struktury Informacje ↑ struktury graniczne czym jest.
 • Co to znaczy Kryształu Symetria Informacje przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na co oznacza.
 • Co to znaczy Salicylowy Spirytus Informacje salicylowego w 70% etanolu, użytkowany zewnętrznie w medycynie (środek dezynfekujący), dawniej również jako bonus do ciast, czego aktualnie tłumaczenie.
 • Co to znaczy Optyczna Skręcalność Informacje ↑ czynność optyczna przykłady.
 • Co to znaczy Słońca Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) gwiazdy Układu Słonecznego (Słońca); pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,60% masy i to są: wodór (70%mas.), hel definicja.
 • Co to znaczy Aktynowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 231Pa ... 207Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 3, gdzie k należy do zbioru encyklopedia.
 • Co to znaczy Substytucja Informacje ↑ reakcja substytucji jak działa.
 • Co to znaczy Koordynacji Sfera Informacje jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku czy jest.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Informacje współczynnik liczbowy informujący, ile elektronów przyjął albo oddał atom pierwiastka. Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień pojęcie.
 • Co to znaczy Se Informacje znak ↑ selenu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Stale Informacje węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ opis.
 • Co to znaczy Hartowane Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałki, nie kaleczące; użytkowane do wyrobu szyb pojazdów mechanicznych. Pozyskiwane poprzez powtórne ogrzanie informacje.
 • Co to znaczy Glauberska Sól Informacje ↑ siarczan(VI) sodu znaczenie.
 • Co to znaczy Rektyfikowany Spirytus Informacje azeotropowa ↑ etanolu i wody; zawiera 95,5% etanolu i 4,5% wody. Otrzymywany poprzez destylację frakcjonowaną (rektyfikację) spirytusu co znaczy.
 • Co to znaczy Szkło Informacje ↑ szkło krzemianowe krzyżówka.
 • Co to znaczy Volty Stos Informacje składające się z wielu ułożonych na przemian cynkowych i miedzianych krążków, przedzielonych kawałkami sukna nasyconego kwasem siarkowym co to jest.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Spinowa Informacje spin cząstki. Dla danej cząstki przyjmuje jedną wartość, dla elektronu: s = 1/2 (dla innych cząstek przyjmuje inne wartości, na przykład 1 słownik.
 • Co to znaczy Superfosfat Informacje ↑ nawozy fosforowe czym jest.
 • Co to znaczy Śniedź Informacje ↑ patyna co oznacza.
 • Co to znaczy Szafir Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy niebieskiej (pochodzącej od domieszek związków tytanu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sarin Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno drgawkowym; bezb. ciecz, t.t. 57°C, t.w przykłady.
 • Co to znaczy Wodne Szkło Informacje wodne metakrzemianów sodu (szkło sodowe) albo potasu (szkło potasowe), zawiera nadmiar tlenku krzemu(IV) i dodatkowo wodorotlenek sodu definicja.
 • Co to znaczy Siarkowodór Informacje H2S. Bezb. gaz o odrażającym zapachu, wytwór rozkładu materii org. (na przykład jaj). Dobrze rozp. w wodzie, tworzy słaby kwas encyklopedia.
 • Co to znaczy Spilśnianie Informacje jednolitej, zbitej powierzchni. Mechanizm użytkowany w trakcie produkcji filcu (s. tkaniny wełnianej), płyt pilśniowych, papieru jak działa.
 • Co to znaczy Związków Słownictwo Informacje zobacz Aneks czy jest.
 • Co to znaczy Skała Informacje jednego albo wielu minerałów powstały w rezultacie ustalonych mechanizmów geologicznych. Skały podzielone są na trzy gł. ekipy: s. magmowe pojęcie.
 • Co to znaczy Strass Informacje typ ↑ szkła optycznego o wyjątkowo sporym współczynniku załamania i rozpraszania światła, użytkowany do wyrobu sztucznej biżuterii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Mohsa Skala Informacje skala ↑ twardości substancji stałych, przygotowana w 1812 r. poprzez niem. mineraloga F. Mohsa jako skala komparatywna (jeżeli substancja opis.
 • Co to znaczy Świeżenie Informacje otrzymywania ↑ stali z roztopionej ↑ surówki poprzez obniżenie zawartości węgla i usuwanie (możliwie całkowite) siarki i fosforu. Ś. można informacje.
 • Co to znaczy S Informacje znak ↑ siarki znaczenie.
 • Co to znaczy Sb Informacje znak ↑ antymonu co znaczy.
 • Co to znaczy Sfaleryt Informacje krystalizuje w układzie regularnym), gł. ruda cynku. Użytkowana do otrzymywania cynku i produkcji białej farby (↑ biel cynkowa krzyżówka.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) AMONU ŻELAZA(II) Informacje związek chem. o wzorze (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, jasnozielone kryształy rozp. w wodzie, spółka akcyjnaż. należy do najtrwalszych soli żelaza(II co to jest.
 • Co to znaczy Tyndalla Smuga Informacje stożek Tyndalla - skutek optyczny powstający w rezultacie rozpraszania światła przechodzącego poprzez koloid. Krótsze fale świetlne słownik.
 • Co to znaczy Smitsonit Informacje minerał, ZnCO3, przezroczysty, bezb., żółty, szary albo brunatny; użytkowany do otrzymywania cynku czym jest.
 • Co to znaczy Układu Stan Informacje charakteryzujących układ, takich jak: ciśnienie, temp., objętość, liczba moli składników, liczba faz, stężenia składników w każdej z faz co oznacza.
 • Co to znaczy Sączenie Informacje mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez materiał porowaty tłumaczenie.
 • Co to znaczy Piorące Środki Informacje powierzchniowo aktywne: ↑ mydła, ↑ detergenty, substancje znajdujące się w korzeniu mydlinicy; 2) środki do prania zawierające: zgodne ś.p przykłady.
 • Co to znaczy Światła Spójność Informacje drgań wektorów natężenia pola elektromagnetycznego w wiązce świetlnej; przypadek, kiedy maksimum drgania jednego promienia nakłada się z definicja.
 • Co to znaczy Jakościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektroujemności Skala Informacje liczbowe ustalenie elektroujemności, na przykład ↑ skala elektroujemności Paulinga, ↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa jak działa.
 • Co to znaczy Stygmasterol Informacje związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów. Występuje w ziarnach soi. Użytkowany w przemyśle farmaceutycznym do syntezy ↑ hormonów czy jest.
 • Co to znaczy Kuchenna Sól Informacje ↑ chlorek sodu pojęcie.
 • Co to znaczy Wodorowa Elektroda Standardowa Informacje z płytki platynowej pokrytej rozdrobnioną platyną (czernią platynową), zanurzona w 1-molowym roztworze mocnego jednoprotonowego kwasu i wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Samozapłon Informacje opierające na samorzutnym rozpoczęciu się reakcji spalania, na przykład wskutek podgrzania substancji do adekwatnie wysokiej temp., zwanej opis.
 • Co to znaczy Fritz Strassmann Informacje ur. 1902) fizykochemik niem., w 1938 r. przeprowadził (razem z O. Hahnem) pierwszą reakcję rozszczepienia ↑ jądra atomowego informacje.
 • Co to znaczy Spektroskopia Informacje przyrodniczych leżący na pograniczu fizyki i chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑ widmo promieniowania) w celu znaczenie.
 • Co to znaczy Ołowiowe Potasowo Szkła Informacje szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego co znaczy.
 • Co to znaczy Wojciech Świętosławski Informacje fizykochemik pol., prof. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich. Skonstruował krzyżówka.
 • Co to znaczy Smog Informacje mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły co to jest.
 • Co to znaczy Kamienna Sól Informacje skała osadowa składająca się z ↑ halitu słownik.
 • Co to znaczy Podstawowy Stan Informacje minimalnej energii wewnętrznej układu kwantowego (na przykład atomu albo cząsteczki); w kwantowomechanicznym opisie atomu - stan 1s (↑ czym jest.
 • Co to znaczy Solanina Informacje glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach (zielone części, owoce co oznacza.
 • Co to znaczy Krzemianowe Szkło Informacje termoplastyczna mieszanina chem. stopionych tlenków, gł. krzemu, sodu, wapnia, potasu i innych pierwiastków; w zależności od składu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sklerometr Informacje ↑ twardość przykłady.
 • Co to znaczy Surówka Informacje węglem (o zawartości węgla 2,5÷4,5%), zawiera zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: manganu, krzemu, fosforu i siarki. Gł definicja.
 • Co to znaczy Reakcji Entalpia Standardowa Informacje zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych encyklopedia.
 • Co to znaczy Sylvanit Informacje minerał, AuAgTe4, barwy stalowoszarej, rzadki minerał złota jak działa.
 • Co to znaczy Warzona Sól Informacje sól kuchenna (↑ chlorek sodu) pozyskiwana poprzez zatężanie i odparowanie solanek i roztworów NaCl czy jest.
 • Co to znaczy Czynna Powierzchniowo Substancja Informacje zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej pojęcie.
 • Co to znaczy Spin Informacje momentu pędu cząstki, na przykład elektronu. Dla elektronu ma tylko jedną wartość, ustaloną ↑ spinową liczbą kwantową równą 1/2 i dwie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy SIARCZAN(VI) MIEDZI(II) Informacje wzorze CuSO4 (bezb. kryształy, t.t. 200°C), występuje zazwyczaj (na przykład w przyrodzie jako minerał ↑ chalkantyt) w formie uwodnionej opis.
 • Co to znaczy Smalec Informacje otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu; stosowany do smażenia informacje.
 • Co to znaczy Widzialne Światło Informacje angielskiego visible), część promieniowania elektromagnetycznego o długościach fali w dziedzinie 7,6 · 10-7÷3,8 · 10-7 m, odbierana poprzez znaczenie.
 • Co to znaczy Skand Informacje Scandium), pierwiastek chem., metal, Z = 21, m.at. 44,955591u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1879 r. poprzez L. Nilsena. Istnienie skandu co znaczy.
 • Co to znaczy Saturacja Informacje mechanizm nasycania cieczy gazem używany na przykład w trakcie produkcji napojów gazowanych i cukru (nasycanie CO2 krzyżówka.
 • Co to znaczy Williamsona Synteza Informacje eterów alifatycznych w rezultacie działania alkoholanami sodu na halogenki alkilowe, na przykład CH3CH2-Br + CH3CH2ONa CH3CH2-O-CH2CH3 co to jest.
 • Co to znaczy Rydberga Stała Informacje fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy jądra równa słownik.
 • Co to znaczy Stereoizomeria Informacje polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów czym jest.
 • Co to znaczy Sulfonamidy Informacje środki lecznicze, pochodne amidu kwasu sulfanilowego, posiadają działanie bakteriobójcze, np co oznacza.
 • Co to znaczy Lód Suchy Informacje węgla o temp. -78°C, powszechnie użytkowany w przemyśle chłodniczym, a również niekiedy do wytwarzania sztucznej mgły. Jego nazwa bierze tłumaczenie.
 • Co to znaczy Stratosfera Informacje znajdująca się nad ↑ troposferą; sięga do 80 km nad powierzchnię Ziemi. Na wysokości około 25 km występuje największe stężenie ↑ ozonu przykłady.
 • Co to znaczy SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH Informacje metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ definicja.
 • Co to znaczy Sodowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stała Informacje stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami jak działa.
 • Co to znaczy Molowe Stężenie Informacje molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji rozpuszczonej w czy jest.
 • Co to znaczy Światłoczułość Informacje substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym, na przykład pojęcie.
 • Co to znaczy Magnezu Vi Siarczan Informacje związek chem. o wzorze MgSO4 (bezb. kryształy, t.t. 1124°C), dobrze rozp. w wodzie i glicerolu (↑ gliceryna), nierozp. w etanolu, występuje wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ernest Solvay Informacje 1838-1922) chemik belg., wynalazł amoniakalną metodę produkcji sody (↑ węglan sodu) znacząco tańszą niż sposób Leblanca opis.
 • Co to znaczy Sulfonowanie Informacje kwasem siarkowym, prowadzi do zastąpienia jednego z atomów wodoru, połączonych z pierścieniem, ekipą sulfonową -SO3H. Powstałe pochodne informacje.
 • Co to znaczy Mineralne Surowce Informacje przyrodzie substancje, otrzymywane w celu zastosowania ich potencjału energetycznego (surowce energetyczne) albo przetworzenia w inne znaczenie.
 • Co to znaczy Sacharydy Informacje ↑ węglowodany co znaczy.
 • Co to znaczy Erwin Schrödinger Informacje austriacki, prof. uniwersytetów w Berlinie, Oxfordzie, Gandawie, jeden z artystów falowej teorii materii, podał fundamentalne równanie krzyżówka.
 • Co to znaczy Rozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność co to jest.
 • Co to znaczy Grignarda Synteza Informacje otrzymywanie ↑ związków Grignarda i ich reakcje z innymi związkami chem słownik.
 • Co to znaczy Molalne Stężenie Informacje ca - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika (ma czym jest.
 • Co to znaczy Wilhelm Friedrich Scheele Informacje szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem co oznacza.
 • Co to znaczy Solwoliza Informacje chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy rozpuszczalnikiem tłumaczenie.
 • Co to znaczy Ilościowy Skład Informacje ↑ skład chemiczny przykłady.
 • Co to znaczy Srebro Informacje Argentum), pierwiastek chem., metal, Z = 47, m.at. 107,8682u, ekipa ↑ miedziowców. Znane od starożytności (3000 lat przed naszą erą). W definicja.
 • Co to znaczy Szczawian Informacje szczawiowego. Może to być sól (na przykład szczawian sodu NaOOC-COONa), ester (na przykład szczawian metylu CH3OOC-COOCH3) albo sól i ester encyklopedia.
 • Co to znaczy Kwarcowe Szkło Informacje poprzez stopienie kwarcu albo piasku kwarcowego; skład: SiO2 - 100%; mięknie w bardzo wysokiej temp. - około 1300°C, cechuje się sporą jak działa.
 • Co to znaczy Graniczne Struktury Informacje wykorzystywane do zobrazowania położenia elektronów w cząsteczce związku chem. W wielu sytuacjach nie da się przedstawić położenia czy jest.
 • Co to znaczy Gorzka Sól Informacje ↑ siarczan(VI) magnezu pojęcie.
 • Co to znaczy SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE Informacje jako gł. składniki: SiO2, Na2O, K2O i CaO; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego cechuje się mniejszą odpornością chem. od ↑ szkieł wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Żarówkowe Szkło Informacje potasowo-wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 72,2%, Al2O3 - 1,2%, Na2O - 15,4%, K2O - 2,0%, CaO - 5,3%, MgO - 3,7%. Użytkowane do wyrobu opis.
 • Co to znaczy Skrobia Informacje masie cząsteczkowej sięgającej nawet 100 mln, homopolisacharyd (a więc związek składający się z monomerów jednego rodzaju), którego informacje.
 • Co to znaczy Sima Informacje ↑ skorupa ziemska znaczenie.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA Informacje ↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa co znaczy.
 • Co to znaczy Strącanie Informacje ↑ wytrącanie krzyżówka.
 • Co to znaczy Dopingujące Środki Informacje należące do dwóch grup: ↑ związków steroidowych i niesteroidowych. Pierwsze - anaboliki, środki anaboliczne - są zbliżone do androgenów co to jest.
 • Co to znaczy Szlachetne Stale Informacje węglem ze specjalnie wprowadzonymi dodatkami stopowymi: chromem, niklem, wanadem, molibdenem, manganem albo cyrkonem. Bonusy stopowe w słownik.
 • Co to znaczy Sublimacja Informacje przemiana fazowa; przejście etapy stałej substancji w gaz z pominięciem etapy ciekłej. Zdarzenie używane do oczyszczania substancji czym jest.
 • Co to znaczy Salol Informacje ↑ kwas salicylowy co oznacza.
 • Co to znaczy Radowy Uranowo Szereg Informacje promieniotwórczy 238U ... 206Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k + 2, gdzie k należy do zbioru tłumaczenie.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Stosunek Informacje pierwiastków w związku chemicznym (masowy bądź liczb atomów) albo relacja ilościowy reagentów w reakcji chem. (molowy, masowy, objętościowy przykłady.
 • Co to znaczy Synteza Informacje 1) mechanizm otrzymywania określonego związku chem.; 2) ↑ reakcja syntezy definicja.
 • Co to znaczy Białka Pierwszorzędowa Struktura Informacje występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w encyklopedia.
 • Co to znaczy Soda Informacje nazwa zwyczajowa ↑ węglanu sodu jak działa.
 • Co to znaczy Destylacja Sucha Informacje substancji bez dostępu powietrza, skutkuje wydzielenie z niej substancji lotnych (gazowych i ciekłych). S.d. węgla kopalnego nazywa się czy jest.
 • Co to znaczy Silikony Informacje wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i pojęcie.
 • Co to znaczy Białka Trzeciorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Smaltyn Informacje minerał, (Ni,Co)As3, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu opis.
 • Co to znaczy Szelit Informacje minerał, CaWO4, bezb., przezroczysty, fluoryzuje pod wpływem promieniowania UV informacje.
 • Co to znaczy Stechiometryczny Skład Informacje który można wyrazić ustalonym wzorem chem., na przykład CO2, H2O, a więc taki, gdzie ilości poszczególnych pierwiastków w związku znaczenie.
 • Co to znaczy Sulfon Informacje posiadający budowę Ar-SO2-Ar albo Ar-SO2-R lub R-SO2-R. To są bezb. substancje pozyskiwane zazwyczaj w rezultacie utleniania odpowiednich co znaczy.
 • Co to znaczy Sr Informacje znak ↑ strontu krzyżówka.
 • Co to znaczy Skraplanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap gazowa przechodzi w fazę ciekłą; przemiana odwrotna do ↑ parowania co to jest.
 • Co to znaczy Si Informacje Systéme International d´Unités), międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich wielokrotności określanych słownik.
 • Co to znaczy Światło Informacje elektromagnetyczne, dzieli się na trzy zakresy: ↑ podczerwień (długość fali 760÷10000 nm), ↑ światło widzialne (długość fali 380÷760 nm) i czym jest.
 • Co to znaczy Organiczne Szkło Informacje metylu), PMMA, pleksiglas- tworzywo sztuczne z gatunku ↑ polimerów termoplastycznych. Odznacza się wysokim stopniem przezroczystości co oznacza.
 • Co to znaczy STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY Informacje swobodnej zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych tłumaczenie.
 • Co to znaczy Białka Drugorzędowa Struktura Informacje łańcucha peptydowego, powstająca na skutek geometrycznej budowy wiązania peptydowego i tworzenia się mostków (przeważnie wodorowych przykłady.
 • Co to znaczy Iv Węgla Siarczek Informacje CS2, żółta albo bezb. ciecz, t.w. 46,3°C, ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera zanieczyszczenia powodujące przykrą woń definicja.
 • Co to znaczy Sensybilizator Informacje substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem. innej encyklopedia.
 • Co to znaczy Sial Informacje ↑ skorupa ziemska jak działa.
 • Co to znaczy Zegarkowe Szkiełko Informacje laboratoryjne w kształcie wycinka powierzchni sferycznej (przypominające szkiełka chroniące tarcze szablonowych zegarów), o średnicy od czy jest.
 • Co to znaczy SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM Informacje związków chem. użytkowanych jako leki w chorobach wywołanych poprzez wirusy. Do ekipy tej należą między innymi pochodne adamantanu (na pojęcie.
 • Co to znaczy STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA Informacje iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Stopowe Stale Informacje ↑ stale szlachetne opis.
 • Co to znaczy Węglowe Stale Informacje zawartością węgla do 1,7%, których właściwości zależą od ilości węgla. Stale o mniejszej zawartości węgla (mniejsze od 1,2%) są miękkie informacje.
 • Co to znaczy Klejone Szkło Informacje krawędziach, pęka na drobne kawałeczki, bezpieczne w zastosowaniu - nie można się nim skaleczyć; użytkowane do wyrobu szyb w pojazdach znaczenie.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA Informacje jakościowy i ilościowy) organizmu człowieka; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,31% masy i to są: tlen (65%mas.), węgiel (18%mas co znaczy.
 • Co to znaczy Wszechświata Chemiczny Skład Informacje jakościowy i ilościowy) wszystkich poznanych obiektów przestrzeni kosmicznej; pierwsze 15 pierwiastków stanowi 99,655% masy i to są krzyżówka.
 • Co to znaczy Nierozpuszczalna Substancja Informacje ↑ rozpuszczalność co to jest.
 • Co to znaczy Dozymetryczne Szkło Informacje które wymienia zabarwienie pod wpływem promieniowania jonizującego (zawiera halogenki srebra). Użytkowane do pomiaru czasu i intensywności słownik.
 • Co to znaczy Skażony Spirytus Informacje ↑ denaturat czym jest.
 • Co to znaczy Sn Informacje znak ↑ cyny co oznacza.
 • Co to znaczy Homologiczny Szereg Informacje podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w tłumaczenie.
 • Co to znaczy Jodowana Sól Informacje ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI przykłady.
 • Co to znaczy Chilijska Saletra Informacje ↑ azotan(V) sodu definicja.
 • Co to znaczy Arrheniusa Według Sole Informacje kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6 encyklopedia.
 • Co to znaczy Petriego Szalka Informacje laboratoryjne w kształcie płaskiego, otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów i wysokości do centymetra jak działa.
 • Co to znaczy Wewnętrzna Sól Informacje dwufunkcyjnego, zawierającego grupę o charakterze kwasowym (na przykład -COOH, -SO3H) i grupę o charakterze zasadowym (na przykład -NH2 czy jest.
 • Co to znaczy ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI Informacje użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu pojęcie.
 • Co to znaczy Samar Informacje Samariumium), pierwiastek chem., metal, Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana. W wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Mohra Sól Informacje ↑ siarczan(VI) amonu żelaza(II opis.
 • Co to znaczy Reakcji Szybkości Stała Informacje równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów informacje.
 • Co to znaczy Niestechiometryczny Skład Informacje którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą znaczenie.
 • Co to znaczy Potasowa Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu co znaczy.
 • Co to znaczy Szczawy Informacje ↑ wody mineralne krzyżówka.
 • Co to znaczy Fizjologiczna Sól Informacje chlorku sodu o stężeniu 0,9%, odpowiadającym stężeniu tego związku w osoczu krwi albo innych płynach ustrojowych (s.f. jest izotoniczna z co to jest.
 • Co to znaczy Seryna Informacje hydroksypropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Wchodzi w skład fosfoglicerydów, przemysłowo pozyskiwana z włókien jedwabiu naturalnego. Tworzy słownik.
 • Co to znaczy Indyjska Saletra Informacje ↑ azotan(V) potasu czym jest.
 • Co to znaczy Glinowe Borowo Szkła Informacje jako gł. składniki: SiO2, B2O3, Al2O3, Na2O i K2O; przykłady: ↑ szkło jenajskie, ↑ Pyrex, ↑ Duran; użytkowane do wyrobu ↑ szkła co oznacza.
 • Co to znaczy SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI Informacje jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo (12,1÷16,4%mas tłumaczenie.
 • Co to znaczy Islandzki Szpat Informacje kalcytu występująca jako bezb., przezroczyste kryształy charakteryzujące się cechą podwójnego załamania światła i dające podwójny obraz przykłady.
 • Co to znaczy Arytmetyczna Średnia Informacje A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i definicja.
 • Co to znaczy Sperrylit Informacje minerał, PtAs2, barwy szarobiałej, ruda platyny encyklopedia.
 • Co to znaczy Węglowa Smoła Informacje pogazowa albo wysokotemperaturowa, pozostałość w procesie produkcji koksu drogą ogrzewania węgla w temp. ~1000°C bez dostępu powietrza (↑ jak działa.
 • Co to znaczy Laboratoryjne Szkło Informacje stosowanego do wyrobu naczyń laboratoryjnych i aparatury chem.; cechuje się sporą odpornością chem., cieplną i małą rozpuszczalnością: ↑ czy jest.
 • Co to znaczy Krystaliczna Sieć Informacje sieć przestrzenna - symetryczny układ punktów w przestrzeni trójwymiarowej obrazujący strukturę kryształu pojęcie.
 • Co to znaczy Stylon Informacje tworzywo silne jak stal, z z angielskiego: steel) najpopularniejsza nazwa handlowa polikaprolaktamu, tworzywa sztucznego stanowiącego białą wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Uranowa Smółka Informacje ↑ uraninit opis.
 • Co to znaczy Mleczne Szkło Informacje potasowo wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 68%, Al2O3 - 4,5%, Na2O - 13,9%, K2O - 3,5%, CaO - 0,1%, ZnO - 2,0%, Fe2O3 - 5,4% i SnO2 informacje.
 • Co to znaczy SIŁY VAN DER WAALSA Informacje ↑ oddziaływania van der Waalsa znaczenie.
 • Co to znaczy Chemicznej Równowagi Stan Informacje gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do produktów i drugiej co znaczy.
 • Co to znaczy Solwent Informacje ↑rozpuszczalnik krzyżówka.
 • Co to znaczy Zbrojone Szkło Informacje szkło z wtopioną siatką metalową; użytkowane do szklenia, na przykład dachów co to jest.
 • Co to znaczy Geometryczna Średnia Informacje G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i słownik.
 • Co to znaczy Fazowy Stan Informacje ↑ stan skupienia czym jest.
 • Co to znaczy Sacharoza Informacje cukier buraczany, cukier - związek chem., C12H22O11; disacharyd (↑ dwucukry), ↑ glikozyd, zbudowany z pierścienia α-D-glukozy i β-D co oznacza.
 • Co to znaczy Stront Informacje Stronium), pierwiastek chem., metal, Z = 38, m.at. 87,62u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez A. Crawforda w 1790 r., czysty metal dostał tłumaczenie.
 • Co to znaczy Torowy Szereg Informacje promieniotwórczy 232Th ... 208Pb, dla którego liczby masowe poszczególnych członów dane są wzorem A = 4k, gdzie k należy do zbioru przykłady.
 • Co to znaczy Białka Czwartorzędowa Struktura Informacje powiązania pojedynczych łańcuchów (podjednostek) wchodzących w skład białka, o cząsteczce składającej się z wielu łańcuchów. Na przykład ↑ definicja.
 • Co to znaczy ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE Informacje zapobiegające procesowi zapłodnienia komórki jajowej (ś.a.) albo działające poronnie (ś.p.). Substancje o działaniu antykoncepcyjnym to encyklopedia.
 • Co to znaczy Paulinga Elektroujemności Skala Informacje elektroujemności pierwiastków, obliczanych opierając się na danych termodynamicznych (energia wiązań pierwiastków). Przyjmując umowną jak działa.
 • Co to znaczy Izotopowy Skład Informacje procentowa poszczególnych ↑ izotopów w próbce danego pierwiastka chem., na przykład: ↑ wodór H (99,9844%), ↑ deuter D (0,0155%), ↑ tryt T czy jest.
 • Co to znaczy Siarczany Informacje powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan dietylu, użytkowane pojęcie.
 • Co to znaczy Elektrolitycznej Dysocjacji Stopień Informacje relacja liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji do początkowej liczby cząsteczek elektrolitu: Stopień dysocjacji może przyjmować wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kolbego Synteza Informacje alkanów o parzystej długości łańcucha w rezultacie reakcji elektrolizy rozpuszczalnych soli kwasów karboksylowych, na przykład 2CH3CH2COO opis.
 • Co to znaczy Hermann Staudinger Informacje niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956). Prowadził badania ↑ informacje.
 • Co to znaczy Substancja Informacje rodzaj materii o ściśle ustalonych właściwościach fiz. i chem. i określonej masie znaczenie.
 • Co to znaczy Syderyt Informacje minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie co znaczy.
 • Co to znaczy Sc Informacje znak ↑ skandu krzyżówka.
 • Co to znaczy Szlam Informacje po przebiegu procesu chem., opadające na dno naczynia reakcyjnego (na przykład elektrolizera) w formie bezpostaciowego osadu (błota). Szlam co to jest.
 • Co to znaczy Fotochromowe Szkło Informacje szkło borowo-glinowe (↑ szkła borowo glinowe); przykładowy skład: SiO2 - 60,1%, Al2O3 - 9,5%, Na2O - 10,0%, B2O3 - 20,0%, AgX (X = F, Cl słownik.
 • Co to znaczy Salmiak Informacje ↑ chlorek amonu czym jest.
 • Co to znaczy Solwatacja Informacje się cząsteczek (albo jonów) substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika (wody (↑ hydratacja), acetonu (CH3COCH3), acetonitrylu co oznacza.
 • Co to znaczy Kwaśny Smog Informacje zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł. składniki s.k. to tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tyndalla Stożek Informacje ↑ smuga Tyndalla przykłady.
 • Co to znaczy Reakcji Substraty Informacje pierwiastki albo związki chem.), które wchodzą w reakcję chem. Zapisując przebieg reakcji chemicznej, z lewej strony piszemy substraty a z definicja.
 • Co to znaczy Stereochemia Informacje zajmujący się budową przestrzenną cząsteczek chemicznych, jej wpływem na właściwości chem. związków. Obejmuje zagadnienia powiązane z encyklopedia.
 • Co to znaczy Sternity Informacje pochodnych arsenu, użytkowanych jako ↑ bojowe środki trujące wywołujące kichanie, kaszel, a w większych stężeniach wymioty. Do sternitów jak działa.
 • Co to znaczy Sole Informacje pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków (gdzie aniony czy jest.
 • Co to znaczy Fotochemiczny Smog Informacje Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO pojęcie.
 • Co to znaczy Ernest Georg Stahl Informacje chemik i doktor, prof. medycyny w Halle. Od 1715 r. doktor osobisty króla pruskiego w Berlinie. Opierając się na obserwacji otrzymywania wyjaśnienie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja STAHL GEORG ERNEST co znaczy SMOG FOTOCHEMICZNY krzyżówka SOLE co to jest STERNITY słownik STEREOCHEMIA czym jest SUBSTRATY REAKCJI co oznacza STOŻEK TYNDALLA. co to znaczy.

Tłumaczenie SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE co znaczy STANY WZBUDZONE krzyżówka co to jest.