Słownik gadolinit glukoza krzyżówka co to znaczy.
GRUPA AZOWA co znaczy GIPS krzyżówka GAZ RZECZYWISTY co to jest GOETHYT słownik GRUPA ALKILOWA czym.

Słownik chemiczny: przykłady na G

 • Co to znaczy Gadolinit Informacje minerał, M2(Be,FeII)(Si2O10), M = lantanowce o Z = 57-63, użytkowany do otrzymywania ↑ itru i ↑ lantanowców co znaczy.
 • Co to znaczy Glukoza Informacje aldoheksoza. Biała, krystaliczna substancja stała o t.t. 146°C, dobrze rozp. w wodzie, z kolei prawie nierozp. w alkoholu etylowym i w krzyżówka.
 • Co to znaczy Glukozydy Informacje ↑ acetale powstałe z glukozy, jeden z rodzajów ↑ glikozydów co to jest.
 • Co to znaczy Galwanotechnika Informacje elektrochemii, zajmuje się osadzaniem metali na różnorodnych podłożach przewodzących z wykorzystaniem reakcji, które zachodzą w trakcie ↑ słownik.
 • Co to znaczy Gibbsyt Informacje ↑ hydrargilit czym jest.
 • Co to znaczy Glutamina Informacje amidobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy bezb. igły dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje między innymi co oznacza.
 • Co to znaczy Doskonały Gaz Informacje gdzie nie uwzględnia się objętości własnej cząsteczek (traktuje się je jako punkty materialne) ani oddziaływań pomiędzy nimi. Por. gaz tłumaczenie.
 • Co to znaczy Szlachetne Gazy Informacje ↑ helowce przykłady.
 • Co to znaczy Aldehydowa Grupa Informacje ekipa -CHO, ekipa funkcyjna aldehydów (↑ aldehydy, ↑ ekipy funkcyjne definicja.
 • Co to znaczy Gutaperka Informacje naturalnych polimerów, pozyskiwana z soków pewnych drzew podzwrotnikowych, zawierająca raczej trans-poliizopren (por. izopren). G. nie jest encyklopedia.
 • Co to znaczy Glikozydy Informacje gdzie zamiast półacetalowych (↑ hemiacetale) grup -OH przy pierwszym atomie węgla znajdują się ekipy OR, gdzie R jest dowolną ekipą jak działa.
 • Co to znaczy Garnieryt Informacje minerał, (Ni,Mg)4(OH)4(Si4O10)·4H2O, użytkowany do otrzymywania ↑ niklu czy jest.
 • Co to znaczy Lipofilowa Grupa Informacje hydrofobowa, fragment cząsteczki wykazujący powinowactwo do tłuszczów, nie lubiący wody . Obecność g.l. w cząsteczce może sprawić, iż dany pojęcie.
 • Co to znaczy Grafit Informacje węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał grafit; drobnokrystaliczny grafit buduje ↑ sadzę i ↑ węgiel czynny; grafit to ciemnoszary wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Palony Gips Informacje ↑ gips opis.
 • Co to znaczy Nitrowa Grupa Informacje ekipa -NO2, ekipa funkcyjna w związkach nitrowych (↑ ekipy funkcyjne informacje.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Główna Informacje kwantująca energię ↑ elektronu w ↑ atomie, przyjmująca nieskończenie sporo wartości, które są liczba naturalnymi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 znaczenie.
 • Co to znaczy Acetylowa Grupa Informacje wzorze -C(O)CH3, którą można traktować jak cząsteczkę ↑kwasu octowego CH3COOH, od której oderwano ↑grupę hydroksylową. G.a. wchodzi w skład co znaczy.
 • Co to znaczy Błotny Gaz Informacje powstaje w przyrodzie w rezultacie rozkładu szczątków org., który zachodzi w uwarunkowaniach beztlenowych (na przykład: bagnach krzyżówka.
 • Co to znaczy Gęstość Informacje do zajmowanej poprzez nie objętości w danej temp., charakteryzuje upakowanie materii w danym rodzaju substancji. G. podaje się zazwyczaj w co to jest.
 • Co to znaczy Koksowniczy Gaz Informacje węgla, składający się raczej z wodoru, metanu i azotu i domieszek związków org. (↑ benzenu, ↑ toluenu, ↑ ksylenów, ↑ pirydyny i in.), ↑ słownik.
 • Co to znaczy Gliny Informacje skały, iły zawierające domieszki piasku i żwiru, nie przepuszczające wody czym jest.
 • Co to znaczy Gadolin Informacje Gadolinum), pierwiastek chem., metal, Z = 64, m.at. 157,25u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1880 r. poprzez J.Ch. Marignaca; czysty metal co oznacza.
 • Co to znaczy Elektronowego Ładunku Gęstość Informacje ↑ funkcji falowej jako iloczyn kwadratu jej modułu i ładunku elektronu. Obrazowo można elektron traktować jak chmurę elektronową o tłumaczenie.
 • Co to znaczy Getter Informacje umiejętności pochłaniania gazów, co wykorzystuje się w urządzeniach o wysokiej próżni, na przykład lampach elektronowych, w celu usunięcia przykłady.
 • Co to znaczy Maria Mayer Göppert Informacje znakomity matematyk i fizyk niem.-am. Ur. się w Katowicach, w dalszym ciągu wyemigrowała do Niemiec a później do Stanów Zjednoczonych definicja.
 • Co to znaczy Glikokol Informacje ↑ glicyna encyklopedia.
 • Co to znaczy Ge Informacje znak ↑ germanu jak działa.
 • Co to znaczy Karboksylowa Grupa Informacje ekipa -COOH, ↑ ekipa funkcyjna kwasów karboksylowych, nadająca im charakter kwaśny czy jest.
 • Co to znaczy Gfp Informacje ↑zielone białko fluoryzujące pojęcie.
 • Co to znaczy Gd Informacje znak ↑ gadolinu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Gudron Informacje destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. >380°C. Użytkowany w procesach ↑ krakingu, hydrogenacji opis.
 • Co to znaczy Galenit Informacje ołowiu - minerał, PbS, zawiera domieszki srebra, miedzi, cynku, główna ruda ołowiu, użytkowana do otrzymywania ołowiu i farb informacje.
 • Co to znaczy Guanina Informacje hydroksypuryna, jedna z zasad purynowych (↑ puryna), które w formie pochodnej nukleozydowej wchodzą w skład kwasów nukleinowych (w RNA znaczenie.
 • Co to znaczy Okresowego Układu Grupy Informacje układu okresowego pierwiastków. Nazwa każdej ekipy pochodzi od nazwy pierwszego pierwiastka w ekipie albo podgrupie. Aktualnie g.u.o co znaczy.
 • Co to znaczy Ganja Informacje ↑ narkotyk otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica) zawierający od 4 do 8% ↑ THC krzyżówka.
 • Co to znaczy Luigi Galvani Informacje i fizyk włoski, prof. uniwersytetu w Bolonii; udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych. Swoim odkryciem zwrócił co to jest.
 • Co to znaczy Galaktoza Informacje C6H12O6, monosacharyd, aldoheksoza, krystaliczne, słodkie ciało stałe; t.t. 165÷166°C, = +144°. Pozyskiwana z laktozy słownik.
 • Co to znaczy Glikogen Informacje polisacharyd złożony z około 100000 reszt D-glukozy, pełniący rolę cukru zapasowego w organizmie, magazynowany w wątrobie i w mięśniach czym jest.
 • Co to znaczy Arabska Guma Informacje gatunku heteropolisacharydów pochodzenia roślinnego. Zawiera L-arabinozę, L-ramnozę, D-galaktozę i kwas D-glukuronowy. Użytkowana co oznacza.
 • Co to znaczy Wodny Gaz Informacje węgla i wodoru, powstaje w rezultacie rozkładu wody poprzez przepuszczanie pary wodnej nad rozżarzonym węglem (koksem): C + H2O CO + H2. By tłumaczenie.
 • Co to znaczy Elektronowy Gaz Informacje definicja oznaczające elektrony w metalu, które obsadzają pasmo przewodnictwa (↑ kryształy metaliczne). Mają w miarę sporą swobodę ruchów przykłady.
 • Co to znaczy Guma Informacje w procesie ↑ wulkanizacji kauczuku naturalnego albo syntetycznego; zawiera około 3% siarki i odpowiednie bonusy (zmiękczacze, utwardzacze definicja.
 • Co to znaczy Ketonowa Grupa Informacje ekipa >C=O, ekipa funkcyjna ketonów (↑ keton; ↑ ekipy funkcyjne encyklopedia.
 • Co to znaczy Granaty Informacje MII3MIII2[SiO4]3, MII = Ca, Fe, Mn, Mg, MIII = Al, Fe, Cr; użytkowane raczej w jubilerstwie i w technice jako materiał ścierny jak działa.
 • Co to znaczy Wapna Gaszenie Informacje lasowanie wapna - otrzymywanie wapna gaszonego Ca(OH)2 przez dodawanie wody do wapna palonego CaO: CaO + H2O Ca(OH)2 czy jest.
 • Co to znaczy Sulfonowa Grupa Informacje ekipa -SO3H, ↑ ekipa funkcyjna w org. ↑ kwasach sulfonowych, nadająca im charakter silnie kwaśny pojęcie.
 • Co to znaczy Gabro Informacje skała magmowa głębinowa, czarna wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Gnicie Informacje org. następujący po zgonu organizmu, w skład którego wchodziły. Zachodzi w pierwszej kolejności pod wpływem bakterii, w szczególności opis.
 • Co to znaczy Glicerol Informacje ↑ gliceryna informacje.
 • Co to znaczy Garbniki Informacje użytkowane do garbowania (wyprawiania; ↑ garbowanie) skór. G. wiążą się nieodwracalnie z kolagenem - białkiem skóry, poprzez co surowa znaczenie.
 • Co to znaczy Ga Informacje znak ↑ galu co znaczy.
 • Co to znaczy Hydrofilowa Grupa Informacje wykazujący powinowactwo do wody, lubiący wodę . Obecność g.h. może powodować, iż dany związek jest w wodzie rozpuszczalny. Ekipa ta krzyżówka.
 • Co to znaczy Hydrofobowa Grupa Informacje ↑ ekipa lipofilowa co to jest.
 • Co to znaczy Prostetyczna Grupa Informacje ↑enzymu (p. także holoenzym) albo innego białka; niebiałkowy składnik konieczny do właściwego funkcjonowania całości, w odróżnieniu do słownik.
 • Co to znaczy Glutation Informacje glutamylocysteinyloglicyna, tripeptyd (↑ peptydy) zawierający w cząsteczce rdzenie ↑ kwasu glutaminowego, ↑ cysteiny i ↑ glicyny. Biała czym jest.
 • Co to znaczy Gal Informacje Gallium), pierwiastek chem., metal, Z = 31, m.at. 69.723u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1875 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana co oznacza.
 • Co to znaczy Główne Grupy Informacje ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków tłumaczenie.
 • Co to znaczy Garbowanie Informacje uzyskiwania skór wyprawionych ze skór surowych, obejmujący usunięcie zanieczyszczeń i naskórka z włosiem, działanie ↑ garbnikami i przykłady.
 • Co to znaczy Granit Informacje głębinowa, użytkowana w budownictwie jako materiał budowlany, drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski. G. ma przeważnie barwę jasnoszarą, a jego definicja.
 • Co to znaczy Poboczne Grupy Informacje ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków encyklopedia.
 • Co to znaczy Auguste Victor Grignard Informacje 1871-1935) chemik franc., opracował sposoby syntezy związków metaloorg. i reakcje, gdzie biorą one udział. W 1912 r. Nagroda Nobla jak działa.
 • Co to znaczy Galena Informacje ↑ galenit czy jest.
 • Co to znaczy Geochemia Informacje dział chemii, zajmuje się badaniem składu skorupy ziemskiej i reakcji chem. w niej zachodzących pojęcie.
 • Co to znaczy Gliceryna Informacje CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH), t.w. 290°C; alkohol triwodorotlenowy, bezb., gęsta ciecz o słodkim smaku. W wodzie i w alkoholu etylowym (↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Generatorowy Gaz Informacje rezultacie zgazowania węgla wg schematu: C + O2 CO2 i CO2 + C 2CO. Zawiera średnio 27÷28% CO, 13÷15% H2, 5÷8% CO2, 0,5÷15% CH4, 45÷53% N2 opis.
 • Co to znaczy Ziemny Gaz Informacje etanu, propanu, butanu i niewielkich ilości wyższych alkanów. Jego kluczowym składnikiem jest ↑ metan CH4 (50÷98%). Nie wszystkie gatunki g informacje.
 • Co to znaczy Rudolf Johann Glauber Informacje aptekarz niem. W poł. XVII wieku ulepszył dotychczasowe metody otrzymywania kwasów i soli, odkrył, iż sole powstają także w reakcjach znaczenie.
 • Co to znaczy Gnejs Informacje skała metamorficzna, składem zbliżona do ↑ granitu, barwy jasnoszarej, różowej; użytkowany jako materiał budowlany co znaczy.
 • Co to znaczy Etylenowy Glikol Informacje 12,3°C, t.w. 197,5°C; bezb., gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku. Z wodą i z alkoholem etylowym miesza się w każdym relacji. Otrzymywany krzyżówka.
 • Co to znaczy Ginogeny Informacje należące do ↑ steroidów; produkowane w jajnikach poprzez ciałka żółte (progestageny) i pęcherzyki Graafa (estrogeny). ↑ Estrogeny, estron i co to jest.
 • Co to znaczy German Informacje Germanium), pierwiastek chemiczny, półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r. poprzez C.A. Winklera; istnienie słownik.
 • Co to znaczy Hydroksylowa Grupa Informacje ekipa -OH, ↑ ekipa funkcyjna ↑ alkoholi i ↑ fenoli czym jest.
 • Co to znaczy Funkcyjne Grupy Informacje atomów w cząsteczce związku org., decydujące o jego właściwościach chem., na przykład ekipa hydroksylowa w alkoholach, ekipa karboksylowa w co oznacza.
 • Co to znaczy Grynszpan Informacje ↑ patyna tłumaczenie.
 • Co to znaczy Cieplarniane Gazy Informacje średnią temp. na Ziemi poprzez zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od powierzchni Ziemi. Do g.c należą między innymi ↑ przykłady.
 • Co to znaczy Maximilian Cato Guldberg Informacje 1836-1902) fizykochemik norweski. Razem z P. Waagem sformułował w 1867 r. tak zwany ↑ prawo działania mas definicja.
 • Co to znaczy Musztardowy Gaz Informacje ↑ iperyt encyklopedia.
 • Co to znaczy Aminowa Grupa Informacje ekipa -NH2; ekipa funkcyjna ↑ amin pierwszorzędowych, nadająca tym związkom charakter zasadowy (↑ ekipy funkcyjne jak działa.
 • Co to znaczy Galalit Informacje jedno z najstarszych tworzyw sztucznych; twarda, przezroczysta masa; palny, nieodporny na działanie wody, kwasów i zasad, odporny na czy jest.
 • Co to znaczy Gramorównoważnik Informacje przestarzałe, ustala liczba gramów substancji równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka równoważnik chem. jest pojęcie.
 • Co to znaczy Glin Informacje Aluminium), pierwiastek chem., metal, Z=13, m.at. 26,9815u, ekipa ↑ borowców. Znany w starożytności w formie związków (↑ ałuny). Odkryty w wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Rozweselający Gaz Informacje ↑ tlenki azotu opis.
 • Co to znaczy Joseph Lussac Gay Informacje franc. fizyk i chemik, dokonując syntezy ↑ wody stwierdził, iż wodór z tlenem reagują w relacji objętościowym 2:1. Wyznaczył zależność informacje.
 • Co to znaczy Glicyna Informacje najprostszy ↑ aminokwas, jedyny, który nie jest aktywny optycznie. Bezb., słodka substancja, rozp. w wodzie, pozyskiwana sztucznie z znaczenie.
 • Co to znaczy Alkilowa Grupa Informacje ekipa utworzona oficjalnie poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ alkanu. Nazwy grup alkilowych - zobacz Aneks co znaczy.
 • Co to znaczy Goethyt Informacje odmiennie getyt, minerał, FeO(OH), barwy brunatnej krzyżówka.
 • Co to znaczy Rzeczywisty Gaz Informacje z cząstek, które mają pewną objętość swoją i oddziałują ze sobą. Oddziaływania między cząstkami gazu są tym większe im większa jest jego co to jest.
 • Co to znaczy Gips Informacje woda(1/2)- CaSO4·2H2O, minerał tworzący skały gipsowe utworzone poprzez osady chem. po częściowym wyparowaniu basenów morskich. W trakcie słownik.
 • Co to znaczy Azowa Grupa Informacje N-, występująca np. w azozwiązkach o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl czym jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja GRUPA AZOWA co znaczy GIPS krzyżówka GAZ RZECZYWISTY co to jest GOETHYT słownik GRUPA ALKILOWA czym jest GLICYNA co oznacza GAY-LUSSAC JOSEPH tłumaczenie GAZ. co to znaczy.

Tłumaczenie GADOLINIT co znaczy GLUKOZA krzyżówka GLUKOZYDY co to jest co to jest.