Słownik GRAMORÓWNOWAŻNIK co to znaczy.
Słownik GRAMORÓWNOWAŻNIK. Co znaczy równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka.

Czy przydatne?

Definicja GRAMORÓWNOWAŻNIK

Co to znaczy gramorównoważnik: definicja przestarzałe, ustala liczba gramów substancji równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka równoważnik chem. jest definiowany jako relacja masy atomowej do danego stopnia utlenienia; dla związku chemicznego jako relacja masy cząsteczkowej do iloczynu liczby moli jonów jednego znaku (anionów albo kationów) stworzonych w trakcie dysocjacji 1 mola substancji i ładunku tego jonu)

Definicja GĘSTOŚĆ:
Co to jest do zajmowanej poprzez nie objętości w danej temp., charakteryzuje upakowanie materii w danym rodzaju substancji. G. podaje się zazwyczaj w g·cm-3 (g/cm3) dla cieczy i ciał stałych i w g·dm-3 (g/dm3 gramorównoważnik.
Definicja GAZ BŁOTNY:
Co to jest dawna nazwa metanu, powstaje w przyrodzie w rezultacie rozkładu szczątków org., który zachodzi w uwarunkowaniach beztlenowych (na przykład: bagnach, mokradłach gramorównoważnik.
Definicja GALAKTOZA:
Co to jest C6H12O6, monosacharyd, aldoheksoza, krystaliczne, słodkie ciało stałe; t.t. 165÷166°C, = +144°. Pozyskiwana z laktozy gramorównoważnik.
Definicja GIBBSYT:
Co to jest ↑ hydrargilit gramorównoważnik.

Czym jest GRAMORÓWNOWAŻNIK znaczenie w Definicje chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: