Słownik GRAMORÓWNOWAŻNIK co to znaczy.
Słownik GRAMORÓWNOWAŻNIK. Co znaczy równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka.

Czy przydatne?

Definicja GRAMORÓWNOWAŻNIK

Co to znaczy gramorównoważnik: definicja przestarzałe, ustala liczba gramów substancji równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka równoważnik chem. jest definiowany jako relacja masy atomowej do danego stopnia utlenienia; dla związku chemicznego jako relacja masy cząsteczkowej do iloczynu liczby moli jonów jednego znaku (anionów albo kationów) stworzonych w trakcie dysocjacji 1 mola substancji i ładunku tego jonu)

Definicja GRUPA HYDROFILOWA:
Co to jest wykazujący powinowactwo do wody, lubiący wodę . Obecność g.h. może powodować, iż dany związek jest w wodzie rozpuszczalny. Ekipa ta zawiera zazwyczaj wiązania wysoce polarne i atomy pierwiastków o gramorównoważnik co to jest.
Definicja GAZ ROZWESELAJĄCY:
Co to jest ↑ tlenki azotu gramorównoważnik definicja.
Definicja GARNIERYT:
Co to jest minerał, (Ni,Mg)4(OH)4(Si4O10)·4H2O, użytkowany do otrzymywania ↑ niklu gramorównoważnik co znaczy.
Definicja GLIKOGEN:
Co to jest polisacharyd złożony z około 100000 reszt D-glukozy, pełniący rolę cukru zapasowego w organizmie, magazynowany w wątrobie i w mięśniach. Masa molowa glikogenu wynosi między 106 (mięśnie) a 1,6·107 gramorównoważnik słownik.

Czym jest GRAMORÓWNOWAŻNIK znaczenie w Definicje chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: