nafta nobel nitrowanie nuklid co to znaczy
Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony, Nukleofil, Nitroceluloza, Nieelektrolity.

Słownik chemiczny: przykłady na N

 • Co to znaczy NAWOZY SZTUCZNE Definicja związki chem. dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku nie wszystkich pierwiastków, niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin (uprawnych
 • Co to znaczy NEUROPRZEKAŹNIK Definicja substancja przenosząca czynniki nerwowe; n. są ↑ acetylocholina, ↑ adrenalina, ↑ histamina, ↑ serotonina, ↑ tlenek azotu(II
 • Co to znaczy NENCKI MARCELI Definicja 1847-1901) doktor, chemik, prof. uniwersytetu w Bernie, pracował w Petersburgu, przyczynił się (razem z L. Marchlewskim) do określenia
 • Co to znaczy NADNAPIĘCIE PROCESU ELEKTRODOWEGO Definicja różnica pomiędzy wartością napięcia niezbędnego do zapoczątkowania reakcji na elektrodzie (obliczoną opierając się na powinowactwa tej
 • Co to znaczy NADTLENEK Definicja ↑ związek chem. posiadający w swej budowie układ nadtlenkowy -O-O-. Może to być związek nieorganiczny, na przykład: H2O2 (↑ nadtlenek
 • Co to znaczy NADTLENEK WODORU Definicja związek chem., H2O2, zawiera wiązanie -O-O-. Bezb., syropowata ciecz, miesza się z wodą, etanolem i eterem dietylowym, t.t. -0,9°C, t.w
 • Co to znaczy NAFTALEN Definicja C10H8, węglowodór aromatyczny składający się z dwóch skondensowanych pierścieni benzenowych, wyodrębniany ze smoły węglowej. Tworzy białe
 • Co to znaczy NAFTOLE Definicja alkohole aromatyczne, α-naftol (1-hydroksynaftalen) i β-naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α) i 285 (β
 • Co to znaczy NAPOJE ALKOHOLOWE Definicja napoje zawierające więcej niż 0,5% alkoholu etylowego, niezależnie od fermentowanych przetworów mlecznych (↑ mleko) i kwasu chlebowego
 • Co to znaczy NARKOTYKI Definicja środki pochodzenia roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i
 • Co to znaczy NAWOZY FOSFOROWE Definicja ↑ nawozy sztuczne zawierające związki fosforu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: superfosfat (Ca(H2PO4)2 albo Ca
 • Co to znaczy NEODYM Definicja znak Nd, (z łaciny Neodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r
 • Co to znaczy NEON Definicja znak Ne, (z łaciny Neon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 10, m.at. 20,1797u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co to znaczy NEPTUN Definicja znak Np, (z łaciny Neptunium), pierwiastek chem., metal, Z = 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M
 • Co to znaczy NEUTRALIZACJA Definicja 1) ↑ reakcja zobojętniania; 2) usunięcie skażenia chemicznego spowodowanego poprzez rozlanie agresywnej albo szkodliwej dla środowiska
 • Co to znaczy NEUTRINO Definicja ↑ cząstka elementarna należąca do lekkich (leptonów), o zerowym ładunku elektrycznym, spinie połówkowym i niesłychanie ogromnej
 • Co to znaczy NEUTRON Definicja ↑ cząstka elektrycznie obojętna, o masie 1,0087u. Neutrony wchodzą w skład wszystkich jąder atomowych (↑ jądro atomowe) niezależnie od
 • Co to znaczy NICHOLSON WILLIAM Definicja 1753-1815) chemik z angielskiego:, około 1800 r. wspólnie z Anthonym Carlislem przeprowadził elektrolizę rozcieńczonego ↑ kwasu siarkowego
 • Co to znaczy NIKLOWCE Definicja ekipa 10 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ nikiel, ↑ pallad, ↑ platyna, ↑ ununnil. Wszystkie
 • Co to znaczy NIKOTYNA Definicja ↑ alkaloid, pochodna pirydyny; bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, rozp. w wodzie, alkoholu i eterze; t.t. -80°C, t.w. 247°C. Silna
 • Co to znaczy NIKOTYNIZM Definicja nałóg spowodowany paleniem tytoniu. Przejawia się zmniejszeniem odporności, zmianami w układzie naczyniowym i sercu (sposobność zawału
 • Co to znaczy NITROZYL Definicja 1) termin określający ↑ tlenek azotu(II), występujący w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych. Zobacz także ekipy funkcyjne; 2
 • Co to znaczy NNKT Definicja konieczne nienasycone kwasy tłuszczowe; mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy; ↑ kwasy
 • Co to znaczy NOBEL ALFRED BERNHARD Definicja 1833-1896)chemik szwedzki i przemysłowiec, zajmował się wielu zagadnieniami z zakresu elektrochemii, optyki, biologii, w 1867 r. wynalazł
 • Co to znaczy NUKLEOTYDY Definicja związki chem.; estry fosforanowe(V) ↑ nukleozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych
 • Co to znaczy No Definicja znak ↑ noblu
 • Co to znaczy Np Definicja znak ↑ neptunu
 • Co to znaczy NIKOTYNAMID Definicja ↑ wit. PP
 • Co to znaczy NITROFOSKA Definicja ↑ nawozy mieszane
 • Co to znaczy NANORURKI Definicja dokładniej n. węglowe albo nanotuby węglowe, struktury spokrewnione z ↑fullerenami, z którymi tworzą jedną z odmian alotropowych
 • Co to znaczy Nb Definicja znak ↑ niobu
 • Co to znaczy NITRONATRYT Definicja ↑ azotan(V) sodu
 • Co to znaczy NIOB Definicja znak Nb, (z łaciny Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch
 • Co to znaczy NARKOMANIA Definicja nałóg powstały w konsekwencji stałego przyjmowania ↑ narkotyków, którego formami może być uzależnienie psychiczne, fizyczne i tolerancja na
 • Co to znaczy NIKIELIN Definicja minerał, NiAs, barwy czerwonej, ruda niklu
 • Co to znaczy NIEMETALE Definicja pierwiastki nie mające właściwości metalicznych, bez połysku, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o małej gęstości. W stanie gazowym
 • Co to znaczy Na Definicja znak ↑ sodu
 • Co to znaczy N Definicja znak ↑ azotu
 • Co to znaczy Ne Definicja znak ↑ neonu
 • Co to znaczy Ni Definicja znak ↑ niklu
 • Co to znaczy NIKIEL Definicja znak Ni (z łaciny Niccolum), pierwiastek chem., metal, Z = 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z
 • Co to znaczy NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Definicja zobacz Aneks
 • Co to znaczy NIACYNA Definicja ↑ wit. PP
 • Co to znaczy NOMENKLATURA CHEMICZNA Definicja zobacz Aneks
 • Co to znaczy NITRYLE Definicja cyjanki org. - związki chem., org. pochodne cyjanowodoru, R-CN; ciecze (R = niższe rodniki alkilowe) albo ciała stałe (R = wyższe rodniki
 • Co to znaczy NAWOZY AZOTOWE Definicja ↑ nawozy sztuczne zawierające związki azotu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny; w zależności od postaci występowania azotu podzielone są
 • Co to znaczy NIEPCE DE SAINT- VICTOR ABEL Definicja 1805-1870) chemik franc., pierwszy zaobserwował fotograficzne działanie soli uranowych (wodnego roztworu azotanu uranu na papier
 • Co to znaczy NACZYNIA MIAROWE Definicja naczynia szklane wykorzystywane do odmierzania określonej objętości roztworu. Do odmierzania przybliżonych objętości cieczy służą ↑
 • Co to znaczy NADCIEKŁOŚĆ HELU Definicja ↑ hel II
 • Co to znaczy NADMANGANIAN POTASU Definicja ↑ manganian(VII) potasu
 • Co to znaczy NAPALM Definicja 1) mieszanina soli glinowych kwasów tłuszczowych (gł. kwasów oleinowego, laurynowego, palmitynowego i stearynowego; ↑ kwasy tłuszczowe) i
 • Co to znaczy NAWOZY MAGNEZOWE Definicja ↑ nawozy sztuczne zawierające związki magnezu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą zmielone minerały magnezu: ↑ magnezyt
 • Co to znaczy NYLON Definicja handlowa nazwa włókien poliamidowych, pozyskiwanych z kwasu adypinowego i polimetylenoamin. N. należy do pierwszych włókien sztucznych
 • Co to znaczy NAFTALINA Definicja substancja stosowana jako środek chroniący tkaniny przed molami, składająca się gł. z ↑ naftalenu
 • Co to znaczy NAPIĘCIE ROZKŁADOWE Definicja napięcie równe przynajmniej sile elektromotorycznej. SEM ogniwa galwanicznego, gdzie, w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia, temp. i
 • Co to znaczy NATANSON JAKUB Definicja 1832-1884) chemik pol., prof. Szkoły Głównej w Warszawie, dostał w 1855 r. jako pierwszy fuksynę
 • Co to znaczy NAWOZY MIESZANE Definicja ↑ nawozy sztuczne zawierające mieszaninę związków kilku pierwiastków. Do głownych należy nitrofoska (KNO3, NH4Cl, (NH4)2HPO4, zawartość
 • Co to znaczy NAWOZY POTASOWE Definicja ↑ nawozy sztuczne zawierające związki potasu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: chlorek i siarczan(VI) potasu
 • Co to znaczy Nd Definicja znak ↑ neodymu
 • Co to znaczy NEFELIN Definicja KNa3[AlSiO4]4, bezb., biały albo zielony minerał, użytkowany jako surowiec w przemyśle ceramicznym
 • Co to znaczy NEFRYT Definicja minerał, Ca4Mg10(OH)4(Si4O11)4, kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, zielony (barwa pochodzi od domieszek żelaza
 • Co to znaczy NERNST WALTHER HERMANN Definicja 1864-1941) niem. fizyk i chemik, prof. chemii fizycznej w Getyndze, a od 1905 r. w Berlinie. W 1920 r. Nagroda Nobla. Zajmował się
 • Co to znaczy NITROGLICERYNA Definicja kolokwialna, nieprawidłowa nazwa estru triazotanu(V) ↑ gliceryny. Związek ten, otrzymywany w rezultacie estryfikacji gliceryny kwasem
 • Co to znaczy NEWLANDS JOHN ALEXANDER Definicja 1837-1898) - chemik z angielskiego:, podjął jedną z pierwszych prób klasyfikacji pierwiastków chem. W 1865 r. sformułował tak zwany oktawy
 • Co to znaczy NIEELEKTROLITY Definicja substancje, które nie przewodzą prądu elektrycznego ani w stanie stopionym, ani w roztworze, co jest wywołane w pierwszej kolejności tym
 • Co to znaczy NITROCELULOZA Definicja wytwór estryfikacji celulozy kwasem azotowym(V) (↑ nitrowanie), zawierający do trzech grup -NO2 w każdej reszcie glukozowej. Związki te
 • Co to znaczy NUKLEOFIL Definicja ↑ czynnik nukleofilowy
 • Co to znaczy NUKLEONY Definicja składniki jąder atomowych: ↑ protony i ↑ neutrony
 • Co to znaczy NUKLEOZYDY Definicja związki chem. należące do ekipy ↑ glikozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑
 • Co to znaczy NUKLID Definicja izotop pierwiastka mający ustaloną liczba protonów i neutronów w jądrze; zestaw atomów o identycznych liczbach atomowych i masowych
 • Co to znaczy NITROWANIE Definicja reakcje różnych związków org. (węglowodorów nasyconych, aromatycznych, fenoli, aldehydów, ketonów i tak dalej) z kwasem azotowym(V
 • Co to znaczy NOBEL Definicja znak No, (z łaciny Nobelium), pierwiastek chem., metal, Z = 102, m.at. 259,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1957 r. poprzez P
 • Co to znaczy NAFTA Definicja mieszanina węglowodorów zawierających 9÷16 atomów węgla w cząsteczkach; bezb. albo żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony, Nukleofil, Nitroceluloza, Nieelektrolity, Newlands John Alexander, Nitrogliceryna, Nernst Walther co to znaczy.

Tłumaczenie Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony co to jest.