Słownik nafta nobel nitrowanie nuklid co to znaczy.
Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony, Nukleofil, Nitroceluloza, Nieelektrolity.

Słownik chemiczny: przykłady na N

 • Co to znaczy Sztuczne Nawozy Informacje dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku nie wszystkich pierwiastków, niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin (uprawnych). W co to jest.
 • Co to znaczy Neuroprzekaźnik Informacje substancja przenosząca czynniki nerwowe; n. są ↑ acetylocholina, ↑ adrenalina, ↑ histamina, ↑ serotonina, ↑ tlenek azotu(II definicja.
 • Co to znaczy Marceli Nencki Informacje chemik, prof. uniwersytetu w Bernie, pracował w Petersburgu, przyczynił się (razem z L. Marchlewskim) do określenia chem. budowy ↑ hemu co znaczy.
 • Co to znaczy Elektrodowego Procesu Nadnapięcie Informacje wartością napięcia niezbędnego do zapoczątkowania reakcji na elektrodzie (obliczoną opierając się na powinowactwa tej reakcji), a słownik.
 • Co to znaczy Nadtlenek Informacje posiadający w swej budowie układ nadtlenkowy -O-O-. Może to być związek nieorganiczny, na przykład: H2O2 (↑ nadtlenek wodoru), Na2O2 znaczenie.
 • Co to znaczy Wodoru Nadtlenek Informacje zawiera wiązanie -O-O-. Bezb., syropowata ciecz, miesza się z wodą, etanolem i eterem dietylowym, t.t. -0,9°C, t.w. 150°C (wartość czym jest.
 • Co to znaczy Naftalen Informacje aromatyczny składający się z dwóch skondensowanych pierścieni benzenowych, wyodrębniany ze smoły węglowej. Tworzy białe, blaszkowate co to jest.
 • Co to znaczy Naftole Informacje aromatyczne, α-naftol (1-hydroksynaftalen) i β-naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α) i 285 (β) °C, t.w definicja.
 • Co to znaczy Alkoholowe Napoje Informacje więcej niż 0,5% alkoholu etylowego, niezależnie od fermentowanych przetworów mlecznych (↑ mleko) i kwasu chlebowego. Należą do nich: ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Narkotyki Informacje roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą działać słownik.
 • Co to znaczy Fosforowe Nawozy Informacje zawierające związki fosforu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: superfosfat (Ca(H2PO4)2 albo Ca(H2PO4)2 + CaSO4 znaczenie.
 • Co to znaczy Neodym Informacje Neodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r. poprzez K. von czym jest.
 • Co to znaczy Neon Informacje Neon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 10, m.at. 20,1797u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W co to jest.
 • Co to znaczy Neptun Informacje Neptunium), pierwiastek chem., metal, Z = 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M. McMillana i P.Abelsona definicja.
 • Co to znaczy Neutralizacja Informacje zobojętniania; 2) usunięcie skażenia chemicznego spowodowanego poprzez rozlanie agresywnej albo szkodliwej dla środowiska substancji co znaczy.
 • Co to znaczy Neutrino Informacje elementarna należąca do lekkich (leptonów), o zerowym ładunku elektrycznym, spinie połówkowym i niesłychanie ogromnej przenikliwości (na słownik.
 • Co to znaczy Neutron Informacje elektrycznie obojętna, o masie 1,0087u. Neutrony wchodzą w skład wszystkich jąder atomowych (↑ jądro atomowe) niezależnie od jądra izotopu znaczenie.
 • Co to znaczy William Nicholson Informacje z angielskiego:, około 1800 r. wspólnie z Anthonym Carlislem przeprowadził elektrolizę rozcieńczonego ↑ kwasu siarkowego(VI) uzyskując na czym jest.
 • Co to znaczy Niklowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ nikiel, ↑ pallad, ↑ platyna, ↑ ununnil. Wszystkie pierwiastki to metale co to jest.
 • Co to znaczy Nikotyna Informacje pochodna pirydyny; bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, rozp. w wodzie, alkoholu i eterze; t.t. -80°C, t.w. 247°C. Silna trucizna (dawka definicja.
 • Co to znaczy Nikotynizm Informacje paleniem tytoniu. Przejawia się zmniejszeniem odporności, zmianami w układzie naczyniowym i sercu (sposobność zawału), układzie oddechowym co znaczy.
 • Co to znaczy Nitrozyl Informacje określający ↑ tlenek azotu(II), występujący w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych. Zobacz także ekipy funkcyjne; 2) związek słownik.
 • Co to znaczy Nnkt Informacje nienasycone kwasy tłuszczowe; mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy; ↑ kwasy znaczenie.
 • Co to znaczy Bernhard Alfred Nobel Informacje szwedzki i przemysłowiec, zajmował się wielu zagadnieniami z zakresu elektrochemii, optyki, biologii, w 1867 r. wynalazł ↑ dynamit (z ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Nukleotydy Informacje estry fosforanowe(V) ↑ nukleozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych), połączonych wiązaniem co to jest.
 • Co to znaczy No Informacje znak ↑ noblu definicja.
 • Co to znaczy Np Informacje znak ↑ neptunu co znaczy.
 • Co to znaczy Nikotynamid Informacje ↑ wit. PP słownik.
 • Co to znaczy Nitrofoska Informacje ↑ nawozy mieszane znaczenie.
 • Co to znaczy Nanorurki Informacje węglowe albo nanotuby węglowe, struktury spokrewnione z ↑fullerenami, z którymi tworzą jedną z odmian alotropowych (↑alotropia pierwiastków czym jest.
 • Co to znaczy Nb Informacje znak ↑ niobu co to jest.
 • Co to znaczy Nitronatryt Informacje ↑ azotan(V) sodu definicja.
 • Co to znaczy Niob Informacje Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r co znaczy.
 • Co to znaczy Narkomania Informacje konsekwencji stałego przyjmowania ↑ narkotyków, którego formami może być uzależnienie psychiczne, fizyczne i tolerancja na narkotyk słownik.
 • Co to znaczy Nikielin Informacje minerał, NiAs, barwy czerwonej, ruda niklu znaczenie.
 • Co to znaczy Niemetale Informacje mające właściwości metalicznych, bez połysku, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o małej gęstości. W stanie gazowym, niezależnie od czym jest.
 • Co to znaczy Na Informacje znak ↑ sodu co to jest.
 • Co to znaczy N Informacje znak ↑ azotu definicja.
 • Co to znaczy Ne Informacje znak ↑ neonu co znaczy.
 • Co to znaczy Ni Informacje znak ↑ niklu słownik.
 • Co to znaczy Nikiel Informacje Niccolum), pierwiastek chem., metal, Z = 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w znaczenie.
 • Co to znaczy Chemicznych Związków Nazewnictwo Informacje zobacz Aneks czym jest.
 • Co to znaczy Niacyna Informacje ↑ wit. PP co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Nomenklatura Informacje zobacz Aneks definicja.
 • Co to znaczy Nitryle Informacje związki chem., org. pochodne cyjanowodoru, R-CN; ciecze (R = niższe rodniki alkilowe) albo ciała stałe (R = wyższe rodniki alkilowe i co znaczy.
 • Co to znaczy Azotowe Nawozy Informacje zawierające związki azotu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny; w zależności od postaci występowania azotu podzielone są na: amonowe słownik.
 • Co to znaczy NIEPCE DE SAINT- VICTOR ABEL Informacje franc., pierwszy zaobserwował fotograficzne działanie soli uranowych (wodnego roztworu azotanu uranu na papier światłoczuły). Odkrycie to znaczenie.
 • Co to znaczy Miarowe Naczynia Informacje wykorzystywane do odmierzania określonej objętości roztworu. Do odmierzania przybliżonych objętości cieczy służą ↑ cylindry miarowe czym jest.
 • Co to znaczy Helu Nadciekłość Informacje ↑ hel II co to jest.
 • Co to znaczy Potasu Nadmanganian Informacje ↑ manganian(VII) potasu definicja.
 • Co to znaczy Napalm Informacje glinowych kwasów tłuszczowych (gł. kwasów oleinowego, laurynowego, palmitynowego i stearynowego; ↑ kwasy tłuszczowe) i cykloalifatycznych co znaczy.
 • Co to znaczy Magnezowe Nawozy Informacje zawierające związki magnezu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą zmielone minerały magnezu: ↑ magnezyt i ↑ dolomit słownik.
 • Co to znaczy Nylon Informacje włókien poliamidowych, pozyskiwanych z kwasu adypinowego i polimetylenoamin. N. należy do pierwszych włókien sztucznych wprowadzonych na znaczenie.
 • Co to znaczy Naftalina Informacje substancja stosowana jako środek chroniący tkaniny przed molami, składająca się gł. z ↑ naftalenu czym jest.
 • Co to znaczy Rozkładowe Napięcie Informacje przynajmniej sile elektromotorycznej. SEM ogniwa galwanicznego, gdzie, w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia, temp. i stężenia co to jest.
 • Co to znaczy Jakub Natanson Informacje 1832-1884) chemik pol., prof. Szkoły Głównej w Warszawie, dostał w 1855 r. jako pierwszy fuksynę definicja.
 • Co to znaczy Mieszane Nawozy Informacje zawierające mieszaninę związków kilku pierwiastków. Do głownych należy nitrofoska (KNO3, NH4Cl, (NH4)2HPO4, zawartość azotu 17%, P2O5 13% i co znaczy.
 • Co to znaczy Potasowe Nawozy Informacje zawierające związki potasu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: chlorek i siarczan(VI) potasu, zmielone minerały potasu słownik.
 • Co to znaczy Nd Informacje znak ↑ neodymu znaczenie.
 • Co to znaczy Nefelin Informacje KNa3[AlSiO4]4, bezb., biały albo zielony minerał, użytkowany jako surowiec w przemyśle ceramicznym czym jest.
 • Co to znaczy Nefryt Informacje minerał, Ca4Mg10(OH)4(Si4O11)4, kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, zielony (barwa pochodzi od domieszek żelaza co to jest.
 • Co to znaczy Hermann Walther Nernst Informacje fizyk i chemik, prof. chemii fizycznej w Getyndze, a od 1905 r. w Berlinie. W 1920 r. Nagroda Nobla. Zajmował się termodynamiką definicja.
 • Co to znaczy Nitrogliceryna Informacje nieprawidłowa nazwa estru triazotanu(V) ↑ gliceryny. Związek ten, otrzymywany w rezultacie estryfikacji gliceryny kwasem azotowym(V), jest co znaczy.
 • Co to znaczy Alexander John Newlands Informacje chemik z angielskiego:, podjął jedną z pierwszych prób klasyfikacji pierwiastków chem. W 1865 r. sformułował tak zwany oktawy Newlandsa słownik.
 • Co to znaczy Nieelektrolity Informacje nie przewodzą prądu elektrycznego ani w stanie stopionym, ani w roztworze, co jest wywołane w pierwszej kolejności tym, iż nie dysocjują na znaczenie.
 • Co to znaczy Nitroceluloza Informacje celulozy kwasem azotowym(V) (↑ nitrowanie), zawierający do trzech grup -NO2 w każdej reszcie glukozowej. Związki te, zazwyczaj łatwopalne czym jest.
 • Co to znaczy Nukleofil Informacje ↑ czynnik nukleofilowy co to jest.
 • Co to znaczy Nukleony Informacje składniki jąder atomowych: ↑ protony i ↑ neutrony definicja.
 • Co to znaczy Nukleozydy Informacje należące do ekipy ↑ glikozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy i ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Nuklid Informacje izotop pierwiastka mający ustaloną liczba protonów i neutronów w jądrze; zestaw atomów o identycznych liczbach atomowych i masowych słownik.
 • Co to znaczy Nitrowanie Informacje związków org. (węglowodorów nasyconych, aromatycznych, fenoli, aldehydów, ketonów i tak dalej) z kwasem azotowym(V), prowadzone zazwyczaj z znaczenie.
 • Co to znaczy Nobel Informacje Nobelium), pierwiastek chem., metal, Z = 102, m.at. 259,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1957 r. poprzez P.R. Fieldsa i czym jest.
 • Co to znaczy Nafta Informacje węglowodorów zawierających 9÷16 atomów węgla w cząsteczkach; bezb. albo żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 180÷280°C, gęstość co to jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony, Nukleofil, Nitroceluloza, Nieelektrolity, Newlands John Alexander, Nitrogliceryna, Nernst Walther co to znaczy.

Tłumaczenie Nafta, Nobel, Nitrowanie, Nuklid, Nukleozydy, Nukleony co to jest.