Słownik NEPTUN co to znaczy.
Słownik NEPTUN. Co znaczy 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M.

Czy przydatne?

Definicja NEPTUN

Co to znaczy neptun: znak Np, (z łaciny Neptunium), pierwiastek chem., metal, Z = 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M. McMillana i P.Abelsona (izotop 239Np, jako wytwór rozpadu izotopu uranu 239U powstałego poprzez bombardowanie izotopu ↑ uranu 238U neutronami). W przyrodzie występuje w śladowych ilościach w minerałach uranu (izotop 237Np); zawartość w skorupie ziemskiej: 4·10-17% mas. Tworzy się w reaktorach uranowych (w średnim reaktorze powstaje około 10g neptunu na dzień). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 237Np (τ1/2 = 2,14·106 lat) zaczyna promieniotwórczy ↑ szereg neptunowy (sztuczny). Występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały, ciągliwy; t.t. 640°C, t.w. 3900°C, gęstość 20,45g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 5f46d17s2; w związkach występuje na II, III, IV, V, VI i VII stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy jony: Np3+ - purpurowofioletowy, Np4+ - zielony, NpO2+ - zielony i NpO22+ - czerwony, NpO53- - ciemnozielony). N. jest pierwiastkiem czynnym chemicznie; reaguje z tlenem, fluorowcami, siarką, węglem, azotem i wodorem. Reaguje z wodą i kwasami ; znane są tlenki NpO, NpO2 (żółty), Np2O5 i Np3O8 (oktatlenek dineptunu(V) neptunu(VI)). Tlenki NpO2, Np2O5 i wodorotlenki NpO2(OH), NpO2(OH)3 mają właściwości amfoteryczne. N. otrzymuje się poprzez redukcję NpF3 barem. N. nie znalazł praktycznego wykorzystania

Definicja NUKLEOTYDY:
Co to jest estry fosforanowe(V) ↑ nukleozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych), połączonych wiązaniem N-glikozydowym (↑ wiązanie glikozydowe) z cząsteczką cukru neptun.
Definicja NIKIEL:
Co to jest Niccolum), pierwiastek chem., metal, Z = 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w 1751 r. poprzez A.F. Cronstedta. Występuje w przyrodzie w neptun.
Definicja NARKOTYKI:
Co to jest roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą działać uspokajająco albo nasennie (↑ depresanty), wywoływać stany neptun.
Definicja NUKLEOFIL:
Co to jest ↑ czynnik nukleofilowy neptun.

Czym jest NEPTUN znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: