Słownik NEPTUN co to znaczy.
Słownik NEPTUN. Co znaczy 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M.

Czy przydatne?

Definicja NEPTUN

Co to znaczy neptun: znak Np, (z łaciny Neptunium), pierwiastek chem., metal, Z = 93, m.at. 237,048u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1940 r. poprzez E.M. McMillana i P.Abelsona (izotop 239Np, jako wytwór rozpadu izotopu uranu 239U powstałego poprzez bombardowanie izotopu ↑ uranu 238U neutronami). W przyrodzie występuje w śladowych ilościach w minerałach uranu (izotop 237Np); zawartość w skorupie ziemskiej: 4·10-17% mas. Tworzy się w reaktorach uranowych (w średnim reaktorze powstaje około 10g neptunu na dzień). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 237Np (τ1/2 = 2,14·106 lat) zaczyna promieniotwórczy ↑ szereg neptunowy (sztuczny). Występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały, ciągliwy; t.t. 640°C, t.w. 3900°C, gęstość 20,45g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 5f46d17s2; w związkach występuje na II, III, IV, V, VI i VII stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy jony: Np3+ - purpurowofioletowy, Np4+ - zielony, NpO2+ - zielony i NpO22+ - czerwony, NpO53- - ciemnozielony). N. jest pierwiastkiem czynnym chemicznie; reaguje z tlenem, fluorowcami, siarką, węglem, azotem i wodorem. Reaguje z wodą i kwasami ; znane są tlenki NpO, NpO2 (żółty), Np2O5 i Np3O8 (oktatlenek dineptunu(V) neptunu(VI)). Tlenki NpO2, Np2O5 i wodorotlenki NpO2(OH), NpO2(OH)3 mają właściwości amfoteryczne. N. otrzymuje się poprzez redukcję NpF3 barem. N. nie znalazł praktycznego wykorzystania

Definicja NIKOTYNIZM:
Co to jest paleniem tytoniu. Przejawia się zmniejszeniem odporności, zmianami w układzie naczyniowym i sercu (sposobność zawału), układzie oddechowym (spore prawdopodobieństwo raka płuc) i układzie nerwowym neptun.
Definicja NAFTALEN:
Co to jest aromatyczny składający się z dwóch skondensowanych pierścieni benzenowych, wyodrębniany ze smoły węglowej. Tworzy białe, blaszkowate kryształy o charakterystycznym zapachu. Nierozp. w wodzie. Rozp neptun.
Definicja NITROWANIE:
Co to jest związków org. (węglowodorów nasyconych, aromatycznych, fenoli, aldehydów, ketonów i tak dalej) z kwasem azotowym(V), prowadzone zazwyczaj z użyciem ↑ mieszaniny nitrującej w odpowiednich neptun.
Definicja NADMANGANIAN POTASU:
Co to jest ↑ manganian(VII) potasu neptun.

Czym jest NEPTUN znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: