Słownik METODA NAUKOWA co to znaczy.
Słownik METODA NAUKOWA. Co znaczy potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w.

Czy przydatne?

Definicja METODA NAUKOWA

Co to znaczy metoda naukowa: sposób badania świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w dalszym ciągu formułowanie z dowiedzionych hipotez ↑ teorii naukowych. O stosowaniu m.n. w naukach przyrodniczych możemy mówić dopiero w czasach nowożytnych, kiedy to do obserwacji dołączono przeprowadzanie adekwatnie zaplanowanych doświadczeń. Nawet w starożytnej Grecji i Rzymie, słynących z wysokiego poziomu filozofii (która obejmowała wówczas również edukacji przyrodnicze), rzadko uciekano się do eksperymentu, poprzestając na spekulacjach albo przeświadczeniach. W czasie gdy dzieje edukacji są w przeważającej większości historią upadania utartych przekonań, w szczególności przekonań o tym, iż czegoś nie da się dokonać - wystarczy wspomnieć choćby "teorię" witalistyczną (↑ witalizm) czy koncepcję zakładającą, że Ziemia jest płaska. Bezkrytyczne opieranie się na opiniach i koncepcjach autorytetów jest zawsze niebezpieczne (albowiem nie ma ludzi nieomylnych) i prowadzi nieodmiennie do zastoju w danej dziedzinie (bo autorytet powiedział już całą i samą prawdę, zatem nie ma czego sprawdzać czy dodawać). Drastycznym odpowiednikiem są dzieła Arystotelesa czy Ptolemeusza, w czasach stworzenia rzeczywiście ogromne i cenne. Jednak przyjęcie ich za niepodważalne autorytety zahamowało niemal na całe średniowiecze rozwój naukowy w fizyce, biologii, geografii czy astronomii, zamykając w ten sposób drogę do poznania prawdy i zweryfikowania zawartych w nich błędów. Z kolei sednem edukacji są sceptycyzm i zwątpienie, nie zaś bezkrytyczna wiara niepoparta dowodami. Istotna jest także swoboda w podejmowaniu badań i nienarzucanie ograniczeń. Przyjęcie w średniowieczu za standard prac medycznych greckiego lekarza Galena zahamowało postęp farmakologii i anatomii nie tylko na skutek bezkrytycznej akceptacji jego poglądów, ale także dlatego, iż własne błędne tezy, dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, Galen opierał na badaniach ciał zwierząt (sekcje ciał ludzkich były w większości zakazane z pobudek ideologicznych). Nie można zaś oczekiwać od edukacji, iż umożliwi ona uzyskanie pełnej i maksymalnie rzetelnej wiedzy, jeżeli będzie musiała opierać się na niekompletnym, wybiórczym i niewłaściwym materiale badawczym. Istotą m.n. jest więc nie to, iż daje ona jedyny i niezmienny prawdziwy obraz świata, lecz obraz maksymalnie w danych uwarunkowaniach zbliżony do prawdy. Stosunkowo nieustannego poszerzania się naszej wiedzy możemy weryfikować prawdziwość jej obrazu świata i poddawać go odpowiednim uzupełnieniom, co przy zarzuceniu eksperymentu i sceptycyzmu byłoby niemożliwe

Definicja MASA CZĄSTECZKOWA:
Co to jest masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (↑ unit) będąca sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki, na przykład metoda naukowa.
Definicja MOSIĄDZE:
Co to jest ↑ stopy miedzi z cynkiem i dodatkiem innych metali (ołowiu, glinu, żelaza), proste w obróbce i odporne na korozję, użytkowane do wyrobu blach, drutów, rur, śrub, części maszyn, przyrządów, okrętów itp metoda naukowa.
Definicja MONACYT:
Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru metoda naukowa.
Definicja MLEKO WAPIENNE:
Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie metoda naukowa.

Czym jest METODA NAUKOWA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: