Słownik najlepszy produkty reakcji co to znaczy.
DEFINICJA Produkty Reakcji, Poli(Alkohol Winylowy), Poliizopren, Prawo Zachowania Materii.

Słownik chemiczny: przykłady na P

 • Co to znaczy Potrójny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy co to jest.
 • Co to znaczy Paliwa Informacje naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny użytkowane do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo w rezultacie definicja.
 • Co to znaczy Pa Informacje znak ↑ protaktynu co znaczy.
 • Co to znaczy Proteoliza Informacje wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza działa na końcówki słownik.
 • Co to znaczy Pirymidyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa substancja znaczenie.
 • Co to znaczy Przenikliwe Promieniowanie Informacje łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego czym jest.
 • Co to znaczy Elektronowa Podpowłoka Informacje atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w co oznacza.
 • Co to znaczy Wolne Elektronowe Pary Informacje pary elektronów walencyjnych o przeciwnie ukierunkowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na przykład dwie pary krzyżówka.
 • Co to znaczy Energetyczny Podpoziom Informacje ↑ podpowłoka elektronowa najlepszy.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Poboczna Informacje ↑ orbitalna liczba kwantowa przykłady.
 • Co to znaczy Papaweryna Informacje ↑ opium encyklopedia.
 • Co to znaczy Pasywacja Informacje albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie czynników chem. Metal jak działa.
 • Co to znaczy Prazeodym Informacje Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r. poprzez K. von czy, jest.
 • Co to znaczy Pm Informacje znak ↑ prometu pojęcie.
 • Co to znaczy Kopalne Paliwa Informacje ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Potencjał Informacje charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych opis.
 • Co to znaczy Płomień Informacje gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo mieszają się w informacje.
 • Co to znaczy Progesteron Informacje ↑ ginogen; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, t.t. 129°C. Użytkowany jako lek u kobiet (dla podtrzymania co to jest.
 • Co to znaczy Prolina Informacje pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności definicja.
 • Co to znaczy Ochronne Powłoki Informacje metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑ korozją, następującą co znaczy.
 • Co to znaczy Pc Pw Poliwęglany Informacje węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych. Cechują się idealnymi słownik.
 • Co to znaczy Tollensa Próba Informacje obecności ekipy aldehydowej w cząsteczce związku; za jej pomocą można wykrywać aldehydy i ↑ aldozy (nie wszystkie cukry). To jest reakcja z znaczenie.
 • Co to znaczy Perła Informacje skład: 90% CaCO3 w formie ↑ aragonitu, 10% substancji org. (konchiolina); produkowany poprzez perłopławy, barwy białej albo szarawej czym jest.
 • Co to znaczy Pu Informacje znak plutonu co oznacza.
 • Co to znaczy Pe Polietylen Informacje produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem krzyżówka.
 • Co to znaczy Normalny Potencjał Informacje ↑ potencjał standardowy elektrody najlepszy.
 • Co to znaczy Metaliczny Połysk Informacje polegająca na odbijaniu światła poprzez powierzchnie metali i nie wszystkich innych substancji (↑ grafit, ↑ fosfor czarny). P.m. związany przykłady.
 • Co to znaczy PLANCK MAX KARL ERNST Informacje znakomity fizyk niem., prof. uniwersytetów w Kolonii (1880-1889) i Berlinie (od 1889 r.), członek berlińskiej Akademii Nauk (od 1894 r encyklopedia.
 • Co to znaczy Prozac Informacje związek chem., bezb. kryształy; użytkowany powszechnie jako środek przeciwdepresyjny jak działa.
 • Co to znaczy Per Informacje halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami halogenu, na czy, jest.
 • Co to znaczy Polimorfizm Informacje samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do których należą na pojęcie.
 • Co to znaczy Joseph Priestley Informacje angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Scheelego (↑ Scheele Friedrich wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Polarność Informacje położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów tworzących opis.
 • Co to znaczy Elektronowa Powłoka Informacje atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2. Powłoka zawiera n2 informacje.
 • Co to znaczy Izotermiczny Proces Informacje ↑ przemiana izotermiczna co to jest.
 • Co to znaczy Faradaya Elektrolizy Prawa Informacje poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji definicja.
 • Co to znaczy Pipeta Informacje miarowych. Wąska, szklana rurka, wyposażona w zwężenie na jednym końcu i podziałkę, wykorzystywana do odmierzania niewielkich objętości co znaczy.
 • Co to znaczy Podstawniki Informacje w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl i tym podobne (por słownik.
 • Co to znaczy Jądrowe Paliwo Informacje zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego znaczenie.
 • Co to znaczy Platyna Informacje Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w 1740 r. poprzez A czym jest.
 • Co to znaczy Paramagnetyk Informacje przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden co oznacza.
 • Co to znaczy Pozyton Informacje elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym. Zderzenie elektronu i krzyżówka.
 • Co to znaczy Piran Informacje heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi wiązaniami najlepszy.
 • Co to znaczy Parowanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania przykłady.
 • Co to znaczy Adiabatyczny Proces Informacje ↑ przemiana adiabatyczna encyklopedia.
 • Co to znaczy Piasek Informacje zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim jak działa.
 • Co to znaczy Pcr Informacje ↑reakcja łańcuchowa polimerazy czy, jest.
 • Co to znaczy Pleksiglas Informacje ↑ szkło organiczne pojęcie.
 • Co to znaczy Elektrody Polaryzacja Informacje powierzchni czynnej elektrody poprzez wydzielający się na niej gaz (na przykład wodór na miedzi w ogniwie Volty), poprzez co powiększa się wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Promet Informacje Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D opis.
 • Co to znaczy Piramida Informacje jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych informacje.
 • Co to znaczy Parownica Informacje miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, stosowana w co to jest.
 • Co to znaczy Ptfe Informacje ↑ teflon definicja.
 • Co to znaczy Układu Stanu Parametry Informacje impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu co znaczy.
 • Co to znaczy Endoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu odpowiedniej reakcji słownik.
 • Co to znaczy Etylenu Tereftalan Poli Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o idealnych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej znaczenie.
 • Co to znaczy Pirydoksyna Informacje ↑ wit. B6 czym jest.
 • Co to znaczy 116 Pierwiastek Informacje ↑ ununheks co oznacza.
 • Co to znaczy 111 Pierwiastek Informacje ↑ ununun krzyżówka.
 • Co to znaczy Piaskowiec Informacje skała osadowa, ↑ piasek zlepiony spoiwem ilastym albo kalcytowym; użytkowany jako materiał budowlany, drogowy, rzeźbiarski najlepszy.
 • Co to znaczy Proton Informacje dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P przykłady.
 • Co to znaczy Praca Informacje przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z jednego encyklopedia.
 • Co to znaczy PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A Informacje związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 jak działa.
 • Co to znaczy Pp Polipropylen Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3) i szerokim czy, jest.
 • Co to znaczy Perowskit Informacje minerał, CaTiO3, przezroczysty, barwy brunatnej pojęcie.
 • Co to znaczy Poliaddukcja Informacje ↑ reakcja poliaddukcji wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Symetrii Płaszczyzna Informacje ↑ przedmioty symetrii opis.
 • Co to znaczy Precypitat Informacje ↑ nawozy fosforowe informacje.
 • Co to znaczy Martenowski Piec Informacje hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany z cegły co to jest.
 • Co to znaczy Priony Informacje na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które w rezultacie zmiany ↑konformacji mogą stać się faktorem patogennym, wywołującym takie definicja.
 • Co to znaczy Polopiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego co znaczy.
 • Co to znaczy Polon Informacje Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M słownik.
 • Co to znaczy Światła Polaryzacja Informacje zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala elektromagnetyczna znaczenie.
 • Co to znaczy Wolfgang Pauli Informacje szwajcarski fizyk teoretyk, autor prac z zakresu mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, teorii cząstek elementarnych. Sformułował tak czym jest.
 • Co to znaczy Piryt Informacje minerał, FeS2, barwy złotej, o metalicznym połysku; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI). Popularnie nazywany złotem głupców co oznacza.
 • Co to znaczy 114 Pierwiastek Informacje ↑ ununkwad krzyżówka.
 • Co to znaczy Naturalna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość najlepszy.
 • Co to znaczy Poliamidy Informacje termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja) aminokwasów (a więc przykłady.
 • Co to znaczy Stałych Stosunków Prawo Informacje ↑ prawo stałości składu encyklopedia.
 • Co to znaczy Termodynamiki Zasada Pierwsza Informacje wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu pod jakąkolwiek jak działa.
 • Co to znaczy Butów Do Pasty Informacje mieszaniny różnych wosków, terpentyny, parafiny, benzyny, wody i dodatków (barwnik, emulgator, kwasy tłuszczowe). P.d.b. to bezb. albo czy, jest.
 • Co to znaczy Polisacharydy Informacje wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji wielu pojęcie.
 • Co to znaczy Para Informacje określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż podstawniki znajdują wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Psylocyna Informacje alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez Indian meksykańskich opis.
 • Co to znaczy Promieniotwórczość Informacje przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β, ↑ promienie γ informacje.
 • Co to znaczy Prot Informacje 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w co to jest.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Poli Informacje PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania definicja.
 • Co to znaczy Izobaryczna Przemiana Informacje izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa wskaźniki: temp. i obj co znaczy.
 • Co to znaczy Pierwiastków Niezmienności Prawo Informacje chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe słownik.
 • Co to znaczy Walencyjna Powłoka Informacje powłoka elektronowa zawierająca ↑ elektrony walencyjne znaczenie.
 • Co to znaczy Porcelana Informacje przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie czym jest.
 • Co to znaczy Wskaźnikowy Papierek Informacje zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże co oznacza.
 • Co to znaczy Poliakrylonitryl Informacje n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i termiczną i krzyżówka.
 • Co to znaczy Α Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień cząstek α (↑ heliony najlepszy.
 • Co to znaczy Peptydy Informacje aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora przykłady.
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Przegrupowanie Informacje ↑ izomeryzacja encyklopedia.
 • Co to znaczy Sterujące Pręty Informacje materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości opuszczenia do rdzenia jak działa.
 • Co to znaczy Paracetamol Informacje kryształy, t.t. 168°C; użytkowany jako aktywny składnik leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym czy, jest.
 • Co to znaczy Piana Informacje rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając pojęcie.
 • Co to znaczy Louis Joseph Proust Informacje franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek francuskiej Akademii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Chemiczny Pierwiastek Informacje identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą. Pierwiastek jest opis.
 • Co to znaczy Β Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β informacje.
 • Co to znaczy Ponadtlenki Informacje zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Pallad Informacje Palladium), pierwiastek chem., metal, Z = 46, m.at. 106,42u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w definicja.
 • Co to znaczy Pioruniany Informacje piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - użytkowane w spłonkach jako detonatory (ciała stałe, uderzone co znaczy.
 • Co to znaczy 118 Pierwiastek Informacje ↑ ununokt słownik.
 • Co to znaczy Acetylenowy Palnik Informacje cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do znaczenie.
 • Co to znaczy Protaktyn Informacje Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K. Fajansa i O.H. Göhringa czym jest.
 • Co to znaczy POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH Informacje obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ co oznacza.
 • Co to znaczy Półogniwo Informacje zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella złożona krzyżówka.
 • Co to znaczy Pr Informacje znak ↑ prazeodymu najlepszy.
 • Co to znaczy Objętościowych Stosunków Prawo Informacje relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp przykłady.
 • Co to znaczy Kirchhoffa Prawo Informacje zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 encyklopedia.
 • Co to znaczy Jonizujące Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ jak działa.
 • Co to znaczy Termoplastyczny Polimer Informacje polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne czy, jest.
 • Co to znaczy Azotu Podtlenek Informacje ↑ tlenki azotu pojęcie.
 • Co to znaczy Pirofor Informacje substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Światła Polaryzacji Płaszczyzna Informacje ↑ polaryzacja światła opis.
 • Co to znaczy PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda informacje.
 • Co to znaczy Patronit Informacje minerał, VS4, barwy ciemnoszarej o metalicznym połysku; ruda wanadu co to jest.
 • Co to znaczy Ostwalda Rozcieńczeń Prawo Informacje stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r definicja.
 • Co to znaczy Chemiczna Przemiana Informacje ↑ reakcja chemiczna co znaczy.
 • Co to znaczy Prowitaminy Informacje org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe zapotrzebowanie wynosi słownik.
 • Co to znaczy Objętościowa Praca Informacje poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym znaczenie.
 • Co to znaczy P Informacje znak ↑ fosforu czym jest.
 • Co to znaczy Fosforu Pięciotlenek Informacje niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V co oznacza.
 • Co to znaczy Powietrze Informacje stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około -192°C, gęstość 1 krzyżówka.
 • Co to znaczy Perhydrol Informacje ↑ nadtlenek wodoru najlepszy.
 • Co to znaczy Charlesa Prawo Informacje do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych przykłady.
 • Co to znaczy Poh Informacje jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze encyklopedia.
 • Co to znaczy Pastele Informacje ↑ farby jak działa.
 • Co to znaczy Przesunięć Prawo Informacje Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i czy, jest.
 • Co to znaczy Po Informacje znak ↑ polonu pojęcie.
 • Co to znaczy PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW Informacje pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez chemika rosyjskiego D wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Pkb Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb opis.
 • Co to znaczy Potas Informacje Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w informacje.
 • Co to znaczy Lamberta Bougera Prawo Informacje monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest co to jest.
 • Co to znaczy Paracelsus Informacje Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł definicja.
 • Co to znaczy Prostaglandyny Informacje pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup co znaczy.
 • Co to znaczy Izochoryczna Przemiana Informacje izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp słownik.
 • Co to znaczy Tła Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na znaczenie.
 • Co to znaczy Doskonałego Gazu Prawa Informacje opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i czym jest.
 • Co to znaczy Buforowa Pojemność Informacje ↑ mieszanina buforowa co oznacza.
 • Co to znaczy Mas Działania Prawo Informacje poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń krzyżówka.
 • Co to znaczy Metylu Metakrylan Poli Informacje ↑ szkło organiczne najlepszy.
 • Co to znaczy Fazowa Przemiana Informacje etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja przykłady.
 • Co to znaczy Protektory Informacje wykonane z metali czynnych (na przykład Mg, Zn, Al.) dolutowywane do podziemnych zbiorników, stalowych rurociągów, kadłubów statków encyklopedia.
 • Co to znaczy Porcelit Informacje przeświecający materiał ceramiczny. P. ma właściwości pośrednie pomiędzy ↑ porcelaną i ↑ fajansem. Użytkowany do wyrobu urządzeń jak działa.
 • Co to znaczy Pirokatechina Informacje związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę czy, jest.
 • Co to znaczy Poliestry Informacje sztucznych, pozyskiwanych zazwyczaj poprzez ↑ polikondensację alkoholi albo fenoli wielowodorotlenowych z kwasami polikarboksylowymi albo pojęcie.
 • Co to znaczy Śladowe Pierwiastki Informacje ↑ pierwiastki biogenne wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Reliktowe Promieniowanie Informacje szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo opis.
 • Co to znaczy Politetrafluoroetylen Informacje ↑ teflon informacje.
 • Co to znaczy Galwaniczna Powłoka Informacje na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany metal stanowi co to jest.
 • Co to znaczy Katodowe Promienie Informacje elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi. P.k definicja.
 • Co to znaczy Polikondensacja Informacje ↑ reakcja polikondensacji co znaczy.
 • Co to znaczy 110 Pierwiastek Informacje ↑ ununuil słownik.
 • Co to znaczy Tropscha Fischera Proces Informacje otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki znaczenie.
 • Co to znaczy Orbitalny Poziom Informacje opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest czym jest.
 • Co to znaczy Polimer Informacje polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli(tereftalan etylenu) i co oznacza.
 • Co to znaczy Ph Informacje jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony poprzez Sörensena krzyżówka.
 • Co to znaczy Pirydyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w najlepszy.
 • Co to znaczy Poliizobutylen Informacje tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem przykłady.
 • Co to znaczy Peptyzacja Informacje prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na encyklopedia.
 • Co to znaczy Puryna Informacje związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C) łatwo rozp. w jak działa.
 • Co to znaczy Srebrnego Lustra Próba Informacje ↑ próba Tollensa czy, jest.
 • Co to znaczy Pas Informacje ↑ kwas salicylowy pojęcie.
 • Co to znaczy Plazma Informacje skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych pozbawionych otoczek wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Izochoryczny Proces Informacje ↑ przemiana izochoryczna opis.
 • Co to znaczy Pehametr Informacje przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną informacje.
 • Co to znaczy Pur Poliuretany Informacje NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez poliaddycję dioli co to jest.
 • Co to znaczy Plagioklazy Informacje ekipa minerałów, ↑ skalenie definicja.
 • Co to znaczy Dyfuzyjny Potencjał Informacje na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji jonów obu co znaczy.
 • Co to znaczy Pluton Informacje Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M. McMillana, G. Seaborga słownik.
 • Co to znaczy Gazowy Palnik Informacje wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu znaczenie.
 • Co to znaczy Srebra Złota Próba Informacje ↑ właściwość probiercza czym jest.
 • Co to znaczy Piroluzyt Informacje minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu co oznacza.
 • Co to znaczy Piranoza Informacje tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona krzyżówka.
 • Co to znaczy Trommera Próba Informacje charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego monosacharydu najlepszy.
 • Co to znaczy Elektrody Standardowy Potencjał Informacje εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem przykłady.
 • Co to znaczy Masy Zachowania Prawo Informacje zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku encyklopedia.
 • Co to znaczy Sztuczna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość jak działa.
 • Co to znaczy Pektyny Informacje polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych czy, jest.
 • Co to znaczy Rodzaju Ii Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników pojęcie.
 • Co to znaczy Kosmiczne Promieniowanie Informacje o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W konsekwencji wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Podczerwień Informacje angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach opis.
 • Co to znaczy Izobaryczny Proces Informacje ↑ przemiana izobaryczna informacje.
 • Co to znaczy Obrączkowa Próba Informacje na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z badanym roztworem co to jest.
 • Co to znaczy Louis Pasteur Informacje chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z asymetrią naturalnych definicja.
 • Co to znaczy Korpuskularne Promieniowanie Informacje którego strumień złożona jest z różnego rodzaju cząstek, na przykład elektronów (↑ promienie β), protonów (↑ wiatr słoneczny), jąder atomów co znaczy.
 • Co to znaczy Winylu Octan Poli Informacje OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p. jest palny i słownik.
 • Co to znaczy Rodzaju I Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników znaczenie.
 • Co to znaczy Pd Informacje znak ↑ palladu czym jest.
 • Co to znaczy Fotograficzny Proces Informacje przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1) naświetlanie, w czasie co oznacza.
 • Co to znaczy Pirotyn Informacje minerał, FeS, barwy złocistej albo żółtobrązowej, ma właściwości magnetyczne; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI krzyżówka.
 • Co to znaczy Wielokierunkowy Proces Informacje rezultacie którego dany substrat org. może być przekształcony, pod działaniem danego odczynnika, w dwa albo więcej różnych produktów. Na najlepszy.
 • Co to znaczy Krytyczny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy przykłady.
 • Co to znaczy Lussaca Gay Prawo Informacje stałego ciśnienia p relacja objętości V do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów encyklopedia.
 • Co to znaczy Egzoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład wskutek przebiegu odpowiedniej reakcji chem. (na przykład jak działa.
 • Co to znaczy Papier Informacje w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego czy, jest.
 • Co to znaczy Jodoformowa Próba Informacje na wykrywanie nie wszystkich związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu CHI3: R-CO-CH3 + 3I2 pojęcie.
 • Co to znaczy Pigment Informacje intensywnej barwie, praktycznie nierozp. w wodzie i innych rozpuszczalnikach, użytkowana w produkcji farb i lakierów. Pośród pigmentów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Plastyfikator Informacje substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i opis.
 • Co to znaczy Półmetale Informacje wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak wzrasta informacje.
 • Co to znaczy Pka Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa co to jest.
 • Co to znaczy Półogniwa Potencjał Informacje elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem lewym jest definicja.
 • Co to znaczy Przyłączenie Informacje ↑ reakcja addycji co znaczy.
 • Co to znaczy Paraformaldehyd Informacje formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym słownik.
 • Co to znaczy Podstawienie Informacje ↑ reakcja substytucji znaczenie.
 • Co to znaczy Γ Promienie Informacje elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które czym jest.
 • Co to znaczy Pirokseny Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu co oznacza.
 • Co to znaczy Polimerazy Informacje nić komplementarną (↑komplementarność) ↑kwasów nukleinowych opierając się na nici wzorcowej kwasu. Rozróżnia się dwie ekipy p.: p. DNA i p krzyżówka.
 • Co to znaczy Laserowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i monochromatycznością najlepszy.
 • Co to znaczy Ps Polistyren Informacje termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp przykłady.
 • Co to znaczy Pb Informacje znak ↑ ołowiu encyklopedia.
 • Co to znaczy Plastelina Informacje użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną proszków i jak działa.
 • Co to znaczy Patyna Informacje pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II czy, jest.
 • Co to znaczy Ziemska Powłoka Informacje ↑ skorupa ziemska pojęcie.
 • Co to znaczy Wodna Para Informacje gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą, popularnie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Pirop Informacje minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej opis.
 • Co to znaczy Henry Wiliam Perkin Informacje z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy doświadczeniach z aniliną informacje.
 • Co to znaczy Adiabatyczna Przemiana Informacje adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła z co to jest.
 • Co to znaczy 112 Pierwiastek Informacje ↑ ununbi definicja.
 • Co to znaczy Izotermiczna Przemiana Informacje izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i co znaczy.
 • Co to znaczy Pcb Informacje polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji, bardzo trwałe chem. i słownik.
 • Co to znaczy Parafina Informacje węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości poszczególnych znaczenie.
 • Co to znaczy Avogadra Prawo Informacje jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości różnych gazów w takich czym jest.
 • Co to znaczy Składu Stałości Prawo Informacje stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z fundamentalnych co oznacza.
 • Co to znaczy Zębów Do Pasty Informacje zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV krzyżówka.
 • Co to znaczy Akroleinowa Próba Informacje na odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej w rezultacie spalania tłuszczów ↑ akroleinie o charakterystycznym najlepszy.
 • Co to znaczy Energetyczny Poziom Informacje ↑ powłoka elektronowa przykłady.
 • Co to znaczy Piroliza Informacje rozpad molekuł związku chem. pod wpływem wysokiej temp. Używana do degradacji wyższych węglowodorów z gatunku parafin encyklopedia.
 • Co to znaczy Pieczenia Do Proszek Informacje którego gł. składnikami są wodorowęglan sodu (NaHCO3), węglan albo wodorowęglan amonu ((NH4)2HCO3, NH4HCO3). Użytkowany w celu uzyskania jak działa.
 • Co to znaczy Elektronowe Powinowactwo Informacje umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym czy, jest.
 • Co to znaczy Pirol Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C pojęcie.
 • Co to znaczy Sieciowania Proces Informacje ↑ sieciowanie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Galwaniczne Pokrycia Informacje nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element opis.
 • Co to znaczy Termoutwardzalny Polimer Informacje ↑ duroplasty informacje.
 • Co to znaczy Hessa Prawo Informacje wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po procesie. Wartości co to jest.
 • Co to znaczy Penicyliny Informacje antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z rodzaju definicja.
 • Co to znaczy Roentgena Promienie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10-9÷6·10-12m, powstają w trakcie bombardowania metali elektronami przyspieszonymi co znaczy.
 • Co to znaczy Jonowy Promień Informacje promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych słownik.
 • Co to znaczy Pk Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK znaczenie.
 • Co to znaczy PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A Informacje iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izotermicznych czym jest.
 • Co to znaczy Pom Polioksymetylen Informacje polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Użytkowany do wyrobu kształtek technicznych (koła zębate co oznacza.
 • Co to znaczy Pt Informacje znak ↑ platyny krzyżówka.
 • Co to znaczy Propenal Informacje systematyczna nazwa ↑ akroleiny najlepszy.
 • Co to znaczy Nasycona Para Informacje w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek powracających w tym samym przykłady.
 • Co to znaczy Wiążące Elektronowe Pary Informacje biorące udział w wiązaniu chemicznym, wg mechaniki kwantowej w metodzie orbitali molekularnych pary elektronów obsadzające ↑ orbitale encyklopedia.
 • Co to znaczy Bezdymny Proch Informacje o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b. wytwarza się jak działa.
 • Co to znaczy Carl Linus Pauling Informacje i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii czy, jest.
 • Co to znaczy Polimeryzacja Informacje ↑ reakcja polimeryzacji pojęcie.
 • Co to znaczy Materii Przemiana Informacje reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w pokarmach i produktów wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Czarny Proch Informacje materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i opis.
 • Co to znaczy Pcp Informacje ↑ anielski pył informacje.
 • Co to znaczy Curie Punkt Informacje ↑ temp. Curie co to jest.
 • Co to znaczy Biogenne Pierwiastki Informacje konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń, żelazo definicja.
 • Co to znaczy Moseleya Prawo Informacje prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego promieniowania co znaczy.
 • Co to znaczy Redoksowe Procesy Informacje ↑ utlenianie, ↑ zredukowanie słownik.
 • Co to znaczy Elektromagnetyczne Promieniowanie Informacje dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma). Zobacz podczerwień znaczenie.
 • Co to znaczy Oktaw Prawo Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości chem czym jest.
 • Co to znaczy Pyrex Informacje glinowe; przykładowy skład: SiO2 - 80,8%, Al2O3 - 2,7%, B2O3 - 11,5%, Na2O - 3,8%, K2O - 0,8%, As2O3 - 0,4%; typ ↑ szkła laboratoryjnego o co oznacza.
 • Co to znaczy PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW Informacje praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek.sr - średnia energia krzyżówka.
 • Co to znaczy Materii Zachowania Prawo Informacje energii (E) w układzie zamkniętym jest stała i nie zależy od zmian zachodzących w układzie. Wykazanie poprzez Einsteina równoważności masy najlepszy.
 • Co to znaczy Poliizopren Informacje ↑ kauczuk przykłady.
 • Co to znaczy Winylowy Alkohol Poli Informacje n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy encyklopedia.
 • Co to znaczy Reakcji Produkty Informacje substancje pozyskiwane z substratów w rezultacie reakcji jak działa.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja DEFINICJA Produkty Reakcji, Poli(Alkohol Winylowy), Poliizopren, Prawo Zachowania Materii, Podstawowy Wzór Teorii Kinetycznej Gazów, Pyrex, Prawo Oktaw, Promieniowanie co to znaczy.

Tłumaczenie Najlepszy Produkty Reakcji, Poli(Alkohol Winylowy), Poliizopren co to jest.