Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI co to znaczy.
Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW. Co znaczy parowanie i tym podobne) pierwiastki chem.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW

Co to znaczy prawo niezmienności pierwiastków: w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe nie podlegają żadnym zmianom. Innymi słowy atom, na przykład siarki, pozostanie atomem siarki, z wyjątkiem tego, czy siarkę stopimy, odparujemy, później skroplimy, ochłodzimy i poddamy reakcji spalania. Niezmienność pierwiastków nie jest zachowywana dopiero w reakcjach jądrowych (↑ bomba wodorowa, ↑ cykl gwiazdowy)

Definicja PORCELANA:
Co to jest przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie, termicznie i odporna chem. Pozyskiwana poprzez dwukrotne wypalanie prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PATYNA:
Co to jest pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2 prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PIERWIASTEK 116:
Co to jest ↑ ununheks prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:
Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ promienie β prawo niezmienności pierwiastków.

Czym jest PRAWO NIEZMIENNOŚCI znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: