Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI co to znaczy.
Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW. Co znaczy parowanie i tym podobne) pierwiastki chem.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW

Co to znaczy prawo niezmienności pierwiastków: w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe nie podlegają żadnym zmianom. Innymi słowy atom, na przykład siarki, pozostanie atomem siarki, z wyjątkiem tego, czy siarkę stopimy, odparujemy, później skroplimy, ochłodzimy i poddamy reakcji spalania. Niezmienność pierwiastków nie jest zachowywana dopiero w reakcjach jądrowych (↑ bomba wodorowa, ↑ cykl gwiazdowy)

Definicja PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:
Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ promienie β prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja POLIETYLEN, PE:
Co to jest produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem termoplastycznym. Stosowany do pakowania (folie), wytwarzania narzędzi prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja POLI(ALKOHOL WINYLOWY):
Co to jest n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy od stopnia hydrolizy), palne, o dużej wytrzymałości prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PALNIK ACETYLENOWY:
Co to jest cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do 3500 °C). Palnik zbudowany jest z dwóch rurek skończonych prawo niezmienności pierwiastków.

Czym jest PRAWO NIEZMIENNOŚCI znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: