Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI co to znaczy.
Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW. Co znaczy parowanie i tym podobne) pierwiastki chem.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW

Co to znaczy prawo niezmienności pierwiastków: w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe nie podlegają żadnym zmianom. Innymi słowy atom, na przykład siarki, pozostanie atomem siarki, z wyjątkiem tego, czy siarkę stopimy, odparujemy, później skroplimy, ochłodzimy i poddamy reakcji spalania. Niezmienność pierwiastków nie jest zachowywana dopiero w reakcjach jądrowych (↑ bomba wodorowa, ↑ cykl gwiazdowy)

Definicja PROCES ENDOENERGETYCZNY:
Co to jest przemiana, w rezultacie której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu odpowiedniej reakcji, rozpuszczenia kryształu jonowego w H2O prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE:
Co to jest łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PIERWIASTKI BIOGENNE:
Co to jest konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń, żelazo, mangan, miedź, cynk, bor, krzem, molibden, chlor. P.b. dla prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja Pb:
Co to jest znak ↑ ołowiu prawo niezmienności pierwiastków.

Czym jest PRAWO NIEZMIENNOŚCI znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: