Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI co to znaczy.
Słownik PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW. Co znaczy parowanie i tym podobne) pierwiastki chem.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW

Co to znaczy prawo niezmienności pierwiastków: w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe nie podlegają żadnym zmianom. Innymi słowy atom, na przykład siarki, pozostanie atomem siarki, z wyjątkiem tego, czy siarkę stopimy, odparujemy, później skroplimy, ochłodzimy i poddamy reakcji spalania. Niezmienność pierwiastków nie jest zachowywana dopiero w reakcjach jądrowych (↑ bomba wodorowa, ↑ cykl gwiazdowy)

Definicja PEPTYDY:
Co to jest aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora, nazywa się je polipeptydami). P. otrzymuje się prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PASYWACJA:
Co to jest albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie czynników chem. Metal pokrywa się cienką, szczelną warstwą tlenku albo soli prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PROLINA:
Co to jest pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności włókienkowych tkanki łącznej i prolamin (białka roślinne). Pochodne p prawo niezmienności pierwiastków.
Definicja PÓŁOGNIWO:
Co to jest zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella złożona jest z półogniwa cynkowego i miedziowego. Elektroda redukcji w prawo niezmienności pierwiastków.

Czym jest PRAWO NIEZMIENNOŚCI znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: