Słownik POLIAMIDY co to znaczy.
Słownik POLIAMIDY. Co znaczy fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja.

Czy przydatne?

Definicja POLIAMIDY

Co to znaczy poliamidy: PA - ekipa termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja) aminokwasów (a więc aminokwasów zawierających grupę karboksylową i grupę aminową na przeciwległych końcach łańcucha), polikondensację diamin z kwasami dikarboksylowymi albo polimeryzację laktamów. P. stosuje się w przemyśle tekstylnym, a również do produkcji przedmiotów konstrukcyjnych silników elektrycznych, armatur wodociągowych i tym podobne Do w najwyższym stopniu znanych poliamidów należą ↑ nylon i ↑ stylon

Definicja PRAWO OKTAW:
Co to jest systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości chem. pierwiastków, ułożonych w następnym porządku rosnących mas atomowych poliamidy.
Definicja POLIETYLEN, PE:
Co to jest produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem termoplastycznym. Stosowany do pakowania (folie), wytwarzania narzędzi poliamidy.
Definicja PROMIENIOWANIE RELIKTOWE:
Co to jest szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo poprzez Penziasa i Wilsona (1965). P.r. odpowiada temp. 2,7K poliamidy.
Definicja PIANA:
Co to jest rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając ciecz z nierozp. w niej gazem, która w tej postaci nie jest poliamidy.

Czym jest POLIAMIDY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: