Słownik PEPTYZACJA co to znaczy.
Słownik PEPTYZACJA. Co znaczy cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego.

Czy przydatne?

Definicja PEPTYZACJA

Co to znaczy peptyzacja: zespół zjawisk prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na przykład nierozp. w wodzie osad Fe(OH)3 wytrząsany z 30% roztworem FeCl3 ulega rozdrobnieniu i powstaje brunatny roztwór - zol wodorotlenku żelaza(III)

Definicja PIANA:
Co to jest rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając ciecz z nierozp. w niej gazem, która w tej postaci nie jest peptyzacja.
Definicja PROCES SIECIOWANIA:
Co to jest ↑ sieciowanie peptyzacja.
Definicja PROMIENIOWANIE KOSMICZNE:
Co to jest o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W konsekwencji oddziaływania p.k. z materią tworzą się wysokoenergetyczne cząstki peptyzacja.
Definicja Pm:
Co to jest znak ↑ prometu peptyzacja.

Czym jest PEPTYZACJA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: