Słownik PEPTYZACJA co to znaczy.
Słownik PEPTYZACJA. Co znaczy cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego.

Czy przydatne?

Definicja PEPTYZACJA

Co to znaczy peptyzacja: zespół zjawisk prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na przykład nierozp. w wodzie osad Fe(OH)3 wytrząsany z 30% roztworem FeCl3 ulega rozdrobnieniu i powstaje brunatny roztwór - zol wodorotlenku żelaza(III)

Definicja PIERWIASTEK 114:
Co to jest ↑ ununkwad peptyzacja.
Definicja POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY:
Co to jest charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych składników: G = nAμ A + nBμ B +... + nNμN Podobnie, jak p.t. G peptyzacja.
Definicja PUNKT KRYTYCZNY:
Co to jest ↑ diagram fazowy peptyzacja.
Definicja PARACELSUS:
Co to jest Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł. zadaniem chemii jest preparowanie leków i wyjaśnianie peptyzacja.

Czym jest PEPTYZACJA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: