Słownik PIANA co to znaczy.
Słownik PIANA. Co znaczy ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę.

Czy przydatne?

Definicja PIANA

Co to znaczy piana: układ, gdzie fazą rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając ciecz z nierozp. w niej gazem, która w tej postaci nie jest trwała. By pianę utrwalić dodaje się substancji powierzchniowo aktywnych (na przykład: mydło, białka i tym podobne) - tak zwany ↑ substancji pianotwórczych. Części hydrofilowe substancji pianotwórczej kierują się do wodnej warstwy ścianki pęcherzyka, a części hydrofobowe są wypychane na zewnątrz. Por. bańka mydlana

Definicja PROCES FISCHERA TROPSCHA:
Co to jest otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki żelaza i kobaltu) uwodornienia tlenu węgla(II), w temp. 200°C i piana co to jest.
Definicja PRÓBA AKROLEINOWA:
Co to jest reakcja pozwalająca na odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej w rezultacie spalania tłuszczów ↑ akroleinie o charakterystycznym, gryzącym zapachu piana definicja.
Definicja PRAWO ZACHOWANIA MASY:
Co to jest zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku dzięki pracom J.B. van Helmonta, M. Łomonosowa i (w piana co znaczy.
Definicja PRAWO HESSA:
Co to jest wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po procesie. Wartości ciepła reakcji (wyrażane poprzez zmianę energii wewnętrznej piana słownik.

Czym jest PIANA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: