jogurt hydroniowy jonosfera co to znaczy
Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jonosfera, Jodyna, Jodoform, Jodany(V), Jądro Atomowe, Joliot-Curie.

Słownik chemiczny: przykłady na J

 • Co to znaczy JASPIS Definicja skała osadowa, zbudowana z ↑ chalcedonu i ↑ kwarcu; kamień ozdobny, odmiany: czerwona, zielona, brunatna
 • Co to znaczy JEDWAB NATURALNY Definicja naturalne włókno, pozyskiwane z oprzędu poczwarki jedwabnika, składające się gł. z fibroiny (białko) otoczonej serycyną (białko rozp. w
 • Co to znaczy JEŁCZENIE Definicja negatywne przemiany chem. tłuszczów zachodzące pod wpływem światła, powietrza i podwyższonej temp., polegają na hydrolizie estrów z
 • Co to znaczy JODOMETRIA Definicja jedna z metod redoksometrycznych (↑ badanie miareczkowa), bazuje na miareczkowaniu próbki ↑ roztworem mianowanym jodu albo tiosiarczanu
 • Co to znaczy JODOWODÓR Definicja HI, t.w. -50°C; bezb. gaz o duszącym zapachu, łatwo rozp. w wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po rozpuszczeniu
 • Co to znaczy JON WODOROPODOBNY Definicja jon utworzony z atomu o liczbie atomowej Z poprzez usuwanie z niego Z-1 elektronów. Jony wodoropodobne to zaznaczony typ jonów w ↑ chemii
 • Co to znaczy JONITY Definicja substancje stałe, zdolne do zamiany osadzonych na nich jonów, na jony obecne w roztworze. Podzielone są na kationity - mające ekipy kwasowe
 • Co to znaczy JONIZACJA Definicja mechanizm oderwania od atomu albo cząsteczki jednego albo kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana oddziaływaniem
 • Co to znaczy JANTAR Definicja ↑ bursztyn
 • Co to znaczy JOD Definicja znak I, (z łaciny Jodum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 53, m.at. 126,90447u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1812 r. poprzez B. Courtois
 • Co to znaczy JEDWAB SZTUCZNY Definicja włókno pozyskiwane z acetylocelulozy - tak zwany jedwab octanowy i włókno pozyskiwane z celulozy przez ksantogenian celulozy (wiskoza
 • Co to znaczy JARGON Definicja minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu
 • Co to znaczy JODKI Definicja 1) związki nieorg., gdzie jod ma -I stopień utlenienia, sole kwasu jodowodorowego HI (na przykład jodek potasu KI); 2) związki org
 • Co to znaczy JON OKSONIOWY Definicja H3O+ - kation wodoru, który w roztworze wodnym istnieje jedynie w formie uwodnionej (H+aq). Powstaje w rezultacie dysocjacji
 • Co to znaczy JOLIOT-CURIE IRENE Definicja 1897-1956) franc. fizyk i chemik, wspólnie z mężem (Joliot-Curie Frèdèric) odkryła sztuczną promieniotwórczość za co w 1935 r. dostała
 • Co to znaczy JĄDRO ATOMOWE Definicja centralna część atomu, składająca się z ↑ nukleonów oddziałujących na siebie silnie przyciągającymi siłami jądrowymi. Jest w nim skupiona
 • Co to znaczy JODANY(V) Definicja sole kwasu jodowego HIO3, występują w formie bezb. kryształów (na przykład jodan(V) sodu NaIO3). Przewarzająca część z nich, niezależnie od
 • Co to znaczy JODOFORM Definicja trijodometan CHI3, t.t. 119°C; żółte kryształy rozkładające się pod wpływem światła. J. otrzymuje się między innymi z acetonu pod
 • Co to znaczy JODYNA Definicja roztwór jodu (7%; ↑ jod) i jodku potasu (3%) w 90% alkoholu etylowym, służy do dezynfekcji ran i skaleczeń. Ma charakterystyczne, ciemno
 • Co to znaczy JONOSFERA Definicja warstwa atmosfery znajdująca się nad ↑ stratosferą; sięga do 1000 km nad powierzchnię Ziemi. Powietrze w jonosferze jest silnie rozrzedzone
 • Co to znaczy JON Definicja ↑ atom albo ekipa atomów obdarzona ładunkiem elektrycznym (elementarnym albo jego wielokrotnością). Jon naładowany dodatnio nazywa się ↑
 • Co to znaczy JON HYDRONIOWY Definicja ↑ jon oksoniowy
 • Co to znaczy JOGURT Definicja napój otrzymany z ↑ mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Thermobacterium jogurt, Thermobacterium bulgaricum, Streptococcus

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jonosfera, Jodyna, Jodoform, Jodany(V), Jądro Atomowe, Joliot-Curie Irene, Jon Oksoniowy, Jodki, Jargon, Jedwab Sztuczny, Jod co to znaczy.

Tłumaczenie Jogurt, Jon Hydroniowy, Jon, Jonosfera, Jodyna, Jodoform co to jest.