Słownik liczba falowa lizyna co to znaczy.
Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks, Liofobowy Układ, Luty, Len, Łyszczyki.

Słownik chemiczny: przykłady na L

 • Co to znaczy Jodowa Liczba Informacje związków nienasyconych; wyznacznik charakteryzujący stopień nienasycenia ↑ tłuszczów. Odnosząc się do tłuszczu: liczba gramów jodu, która co to jest.
 • Co to znaczy Lakiery Informacje wykorzystywane do pokrywania powierzchni (na przykład metalicznej, drewnianej) w celach ochronnych albo dekoracyjnych. Zawarte w lakierze definicja.
 • Co to znaczy Laktoza Informacje zbudowany z galaktozy i glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α-glikozydowym. L. jest krystalicznym, słodkim ciałem stałym; ma właściwości co znaczy.
 • Co to znaczy Laminaty Informacje z łaciny lamina - warstwa), uzyskiwane w drodze zespolenia (sprasowania w wysokiej temp.) wielu warstw nośnika (na przykład papieru czy słownik.
 • Co to znaczy Lanolina Informacje otrzymywany z tłuszczopotu - wydzieliny gruczołów potowych i łojowych owiec; maziste, jasnożółte, o swoistym zapachu ciało stałe, t.t znaczenie.
 • Co to znaczy Lutowanie Informacje metalowych stopionym metalem (lutem; ↑ luty); po skrzepnięciu (i ostygnięciu) lutu tworzy się trwałe połączenie. W trakcie lutowania czym jest.
 • Co to znaczy Lantan Informacje Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G. Mosandera; czysty metal co to jest.
 • Co to znaczy Lantanowce Informacje o liczbach atomowych od 57 (lantan) do 71 (lutet); blok f. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. w stanie fundamentalnym 4f 0÷14 definicja.
 • Co to znaczy Laurent Antoine Lavoisier Informacje franc., z wykształcenia prawnik, kierujący w Paryżu prywatne laboratorium. Zapoczątkował postęp nowożytnej chemii wprowadzając pomiary co znaczy.
 • Co to znaczy LE BEL JOSEPH ACHILLE Informacje franc. W 1874 r. Le Bel i Van´t Hoff z wyjątkiem siebie dokonali następującego odkrycia - związki optycznie aktywne zawierają w swojej słownik.
 • Co to znaczy Lejek Informacje wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub ze szkła z znaczenie.
 • Co to znaczy Atomowa Liczba Informacje Z - liczba protonów w jądrze atomu i równocześnie liczba elektronów w atomie danego pierwiastka. L.a. stanowi następny numer pierwiastka w czym jest.
 • Co to znaczy Koordynacji Liczba Informacje jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie występujące l.k. to 4 i 6 co to jest.
 • Co to znaczy Von Justus Liebig Informacje niem., pionier chemii rolnej, udowodnił, iż rośliny odżywiają się związkami mineralnymi czerpanymi z gleby, opracował metodę analizy definicja.
 • Co to znaczy Ligandy Informacje albo cząsteczek skoordynowanych poprzez jon centralny w związkach kompleksowych. W związku K4[Fe(CN)6] ligandami są aniony cyjankowe, w [Cu co znaczy.
 • Co to znaczy Lipidy Informacje gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, stearynowego, oleinowego, laurynowego, linolowego, mirystynowego, arachidynowego słownik.
 • Co to znaczy Lsd Informacje lizergowego, półsyntetyczny ↑ narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu halucynogennym. Przeciętna dawka 25÷100 znaczenie.
 • Co to znaczy Lutet Informacje Lutetium), pierwiastek chem., metal, Z = 71, m.at. 174,967u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1905 r. poprzez G. Urbaina i niezależnie w 1907 czym jest.
 • Co to znaczy Elementarny Ładunek Informacje przyjmuje się, iż to jest najmniejszy ładunek elektryczny wynoszący w SI e = 1,602·10-19C, może mieć symbol nieujemny albo niekorzystny co to jest.
 • Co to znaczy Michaił Łomonosow Informacje przyrodnik, filozof, filolog i pisarz ros., prof. chemii uniwersytetu w Petersburgu, współzałożyciel uniwersytetu w Moskwie. Odkrył (w 1748 definicja.
 • Co to znaczy Łój Informacje związków chem., ↑ tłuszcz zwierzęcy uzyskiwany ze zwierząt lądowych (poza drobiem i świniami), t.t. 40÷55 °C, t.k. 30÷48 °C. 2) Wydzielina co znaczy.
 • Co to znaczy Ługi Informacje wodnych stężonych roztworów wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu wywierających mocne działanie żrące na celulozę (papier, bibuła słownik.
 • Co to znaczy Łzy Informacje gruczołów łzowych, stanowiąca roztwór wodny ↑ chlorku sodu, ↑ glukozy, ↑ mocznika, ↑ aminokwasów, ↑ tłuszczów i ↑ białek, o odczynie lekko znaczenie.
 • Co to znaczy Lit Informacje Lithium), pierwiastek chem., metal, Z = 3, m.at. 6,941u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez J.A. Arfvedsona w 1817 r.; w 1818 r. H. Davy czym jest.
 • Co to znaczy Luteina Informacje ↑ karoteny co to jest.
 • Co to znaczy Lizol Informacje 50% roztwór ↑ krezolu w mydle potasowym, użytkowany w formie rozcieńczonych roztworów wodnych jako środek dezynfekcyjny definicja.
 • Co to znaczy Lu Informacje znak ↑ lutetu co znaczy.
 • Co to znaczy Lecytyny Informacje gatunku fosfolipidów (↑ lipidy) o budowie: CH2(OR)-CH(OR)-CH2-O-PO2-O-CH2-N(CH3)3 (ładunek (-) na jednym z atomów tlenu połączonych tylko z słownik.
 • Co to znaczy Lazuryt Informacje lapis lazuli - minerał, (Na2,Ca)4[(SO4,S,Cl2)(AlSiO4)6], kamień półszlachetny, nieprzezroczysty, niebieski ze złotymi ziarenkami ↑ pirytu znaczenie.
 • Co to znaczy Cząstkowy Ładunek Informacje powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych elektronów; jest czym jest.
 • Co to znaczy Lorens Informacje Lawrencium), pierwiastek chem., metal, Z = 103, m.at. 260,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1962 r. poprzez A. Ghiorso, T co to jest.
 • Co to znaczy Oktanowa Liczba Informacje odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną pracę definicja.
 • Co to znaczy Litowce Informacje okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest niemetalem, pozostałe co znaczy.
 • Co to znaczy Łaźnia Informacje laboratoryjne wykorzystywane do pośredniego ogrzewania części aparatury chem. Stosuje się różne typy ł. W razie ł. wodnej albo parowej słownik.
 • Co to znaczy Lazuli Lapis Informacje ↑ lazuryt znaczenie.
 • Co to znaczy Georges Leclanche Informacje 1839-1882) chemik franc., w 1865 r. wynalazł węglowo cynkowe ogniwo galwaniczne (sucha bateria czym jest.
 • Co to znaczy Lepkość Informacje trakcie przesuwania jednej warstwy cieczy względem drugiej. Jednostką lepkości w układzie ↑ SI jest niutonosekunda na metr kwadratowy, zaś co to jest.
 • Co to znaczy Lr Informacje znak ↑ lorensu definicja.
 • Co to znaczy Laktoflawina Informacje ↑ wit. B2 co znaczy.
 • Co to znaczy Lapis Informacje ↑ azotan(V) srebra słownik.
 • Co to znaczy La Informacje znak ↑ lantanu znaczenie.
 • Co to znaczy Ligroina Informacje benzyna, t.w. w granicach 120÷150°C czym jest.
 • Co to znaczy Wapna Lasowanie Informacje ↑ gaszenie wapna co to jest.
 • Co to znaczy Lawa Informacje ↑ magma definicja.
 • Co to znaczy Masowa Liczba Informacje A - liczba nukleonów (sumaryczna liczba protonów i neutronów; ↑ nukleon) występujących w jądrze izotopu atomu danego pierwiastka co znaczy.
 • Co to znaczy LE CHATELIER HENRI LOUIS Informacje fizykochemik franc., prof. chemii Szkoły Górniczej i uniwersytetu w Paryżu, prowadził prace badawcze nad równowagami w reakcjach chem słownik.
 • Co to znaczy Nicolas Leblanc Informacje franc., artysta pierwszej przemysłowej sposoby produkcji sody. Pożyteczny wynalazek nie przyniósł Leblancowi żadnej korzyści. Wywłaszczony znaczenie.
 • Co to znaczy Limonit Informacje tlenek żelaza (III), używany w hutnictwie żelaza. Zazwyczaj barwy czarnobrunatnej do żółtobrunatnej. Por. syderyt, magnetyt czym jest.
 • Co to znaczy Ługowanie Informacje ekstrahowanie substancji z mieszaniny stałej dzięki rozpuszczalnika co to jest.
 • Co to znaczy Laktam Informacje powstający w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej kondensacji aminokwasu o odpowiedniej budowie (o odpowiednim położeniu grup -NH2 i -COOH definicja.
 • Co to znaczy Lakmus Informacje żyjących na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Atlantyku; mieszanina barwników rozp. w wodzie. Użytkowany jako ↑ parametr kwasowo zasadowy co znaczy.
 • Co to znaczy Lakton Informacje powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2 słownik.
 • Co to znaczy Lepidokrokit Informacje minerał, FeO(OH), barwy ciemnoczerwonej znaczenie.
 • Co to znaczy Leucyna Informacje kwas 2-amino-4-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. W organizmie rozkłada się między innymi do acylokoenzymu A czym jest.
 • Co to znaczy Newton Gilbert Lewis Informacje fizykochemik am., prof. chemii fizycznej uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii. Prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i nad izotopami co to jest.
 • Co to znaczy Loschmidta Liczba Informacje zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w uwarunkowaniach normalnych (temp. 0°C, ciśnienie 760 mm Hg), równa 2,687·1019 cząstek·cm-3 definicja.
 • Co to znaczy Porządkowa Liczba Informacje ↑ liczba atomowa co znaczy.
 • Co to znaczy Kwantowe Liczby Informacje kwantowej liczby określające wartości jakie mogą przyjmować dane wielkości fizyczne, na przykład energia i ↑ orbitalny okres pędu elektronu słownik.
 • Co to znaczy Układ Liofilowy Informacje gdzie etap rozproszona oddziałuje pozytywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozpraszającą. Spowodowana koagulacja zolu liofilowego może znaczenie.
 • Co to znaczy Li Informacje znak ↑ litu czym jest.
 • Co to znaczy Avogadra Liczba Informacje cząstek znajdujących się w 1 molu substancji. NA = 6,022·1023 mol-1. Liczbę NA nazwano liczbą Avogadra na cześć fizyka włoskiego Amadeo ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Lipazy Informacje ekipa enzymów hydrolizujących ↑ tłuszcze do ↑ kwasów tłuszczowych i ↑ gliceryny definicja.
 • Co to znaczy Octowy Kwas Lodowaty Informacje nie zawierający wody). Otrzymywany na przykład w reakcji bezwodnika octowego (↑ bezwodnik kwasu organicznego) ze stechiometryczną ilością co znaczy.
 • Co to znaczy Wolfgang Fritz London Informacje fizyk teoretyk, od 1939 r. w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie w 1945 r. dostał obywatelstwo, prof. uniwersytetu w Durham. W 1927 r słownik.
 • Co to znaczy Luizyt Informacje związek chem., org. pochodna arsenu; użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu parzącym; bezb. albo jasnożółta ciecz znaczenie.
 • Co to znaczy Luminescencja Informacje uwolnienie energii pod postacią światła (emisja fotonu) poprzez elektron przeskakujący z wyższego poziomu energetycznego na niższy. W czym jest.
 • Co to znaczy Ignacy Łukasiewicz Informacje aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wydestylował z ropy naftowej naftę, skonstruował lampę naftową, założył (w okolicach co to jest.
 • Co to znaczy Łyszczyki Informacje minerałów. Rozszczepiają się na bardzo cienkie, sprężyste połyskujące blaszki. Łyszczyki nie zawierające w swoim składzie żelaza są definicja.
 • Co to znaczy Len Informacje uzyskiwane z roślin należących do rodzaju len. Użytkowane do wyrobu różnych tkanin, jak na przykład frotté czy flanela i podobnych co znaczy.
 • Co to znaczy Luty Informacje stopy stosowane do ↑ lutowania. L. podzielone są na dwie ekipy: l. miękkie i l. twarde. L. miękkimi, o małej twardości i wytrzymałości słownik.
 • Co to znaczy Układ Liofobowy Informacje gdzie etap rozproszona oddziałuje negatywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozproszoną. Koagulacja zolu liofobowego jest w zasadzie znaczenie.
 • Co to znaczy Lateks Informacje mleczko kauczukowe, sok z drzew kauczukowych, roztwór 34÷37% kauczuku (↑ kauczuk naturalny) w wodzie. Na potrzeby przemysłu zatężany czym jest.
 • Co to znaczy Lignina Informacje spolimeryzowana (masa cząsteczkowa rzędu 104), stała, bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Jej składnikami są pochodne fenolowe: alkohol co to jest.
 • Co to znaczy Litosfera Informacje powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2,8·105hPa (280 definicja.
 • Co to znaczy Lizyna Informacje diaminoheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych, o charakterze zasadowym (dwie ekipy aminowe). Związek dobrze rozp. w wodzie co znaczy.
 • Co to znaczy Falowa Liczba Informacje fali (λ), = 1/λ; liczba fal promieniowania elektromagnetycznego przypadająca na odcinek o długości 1 m; jednostką l.f. jest m-1 słownik.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks, Liofobowy Układ, Luty, Len, Łyszczyki, Łukasiewicz Ignacy, Luminescencja, Luizyt, London Fritz Wolfgang co to znaczy.

Tłumaczenie Liczba Falowa,, Lizyna, Litosfera, Lignina, Lateks co to jest.