LITOWCE co to znaczy
Słownik LITOWCE. Co znaczy następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans.

Czy przydatne?

Definicja LITOWCE

Co to znaczy litowce: ekipa 1 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest niemetalem, pozostałe zaś metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach litowców: ns1; występują na -I i I stopniu utlenienia; tworzą zasadowe tlenki E2O i zasadowe wodorki EH. L. metaliczne to pierwiastki lekkie i bardzo czynne chemicznie, ich aktywność rośnie ze wzrostem liczby atomowej. Mają małe wartości energii jonizacji i spory promień atomowy, zatem małe wartości elektroujemności. Tworzą bezb., łatwe, jednododatnie jony M+. Prawie każde sole l. są dobrze rozp. w wodzie. Związki l. są niemal wyłącznie jonowe. Wodorotlenki l. są silnymi zasadami

Czym jest LITOWCE znaczenie w Definicje chemia L .