Słownik LITOWCE co to znaczy.
Słownik LITOWCE. Co znaczy następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans.

Czy przydatne?

Definicja LITOWCE

Co to znaczy litowce: ekipa 1 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest niemetalem, pozostałe zaś metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach litowców: ns1; występują na -I i I stopniu utlenienia; tworzą zasadowe tlenki E2O i zasadowe wodorki EH. L. metaliczne to pierwiastki lekkie i bardzo czynne chemicznie, ich aktywność rośnie ze wzrostem liczby atomowej. Mają małe wartości energii jonizacji i spory promień atomowy, zatem małe wartości elektroujemności. Tworzą bezb., łatwe, jednododatnie jony M+. Prawie każde sole l. są dobrze rozp. w wodzie. Związki l. są niemal wyłącznie jonowe. Wodorotlenki l. są silnymi zasadami

Definicja ŁUKASIEWICZ IGNACY:
Co to jest 1822-1882) aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wydestylował z ropy naftowej naftę, skonstruował lampę naftową, założył (w okolicach Gorlic i Jasła) destylarnie ↑ ropy naftowej litowce.
Definicja LAKTAM:
Co to jest cykliczny ↑ amid powstający w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej kondensacji aminokwasu o odpowiedniej budowie (o odpowiednim położeniu grup -NH2 i -COOH względem siebie), np litowce.
Definicja LSD:
Co to jest lizergowego, półsyntetyczny ↑ narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu halucynogennym. Przeciętna dawka 25÷100 ľg wywołuje trudności w mowie, niezborność ruchów, drgawki litowce.
Definicja LIEBIG JUSTUS VON:
Co to jest niem., pionier chemii rolnej, udowodnił, iż rośliny odżywiają się związkami mineralnymi czerpanymi z gleby, opracował metodę analizy elementarnej związków org. W wieku 21 lat został prof. chemii na litowce.

Czym jest LITOWCE znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: