Słownik LANTAN co to znaczy.
Słownik LANTAN. Co znaczy 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G.

Czy przydatne?

Definicja LANTAN

Co to znaczy lantan: znak La, (z łaciny Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G. Mosandera; czysty metal otrzymali w 1878 r. Hillebrand i Norton. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: monacyt, ceryt i bastensyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 3·10-3% mas. L. występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały, błyszczący, kowalny, ciągliwy i miękki; t.t. 920°C, t.w. 3470°C, gęstość 6,16g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. 5d16s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (bezb. jon La3+). Pierwiastek bardzo reaktywny; na powietrzu utlenia się do tlenku La2O3; reaguje z fluorowcami, węglem, siarką, wodorem, azotem. Rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego i fosforowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI)) wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Używany do produkcji stopów użytkowanych w hutnictwie (do odtleniania i odsiarczania stopionych metali i do magazynowania wodoru (LaNi5)) i do produkcji kamieni do zapalniczek. Tlenek l. stosuje się w przemyśle optycznym. Otrzymywany poprzez elektrolizę LaCl3 albo jego redukcję magnezem lub wapniem

Definicja LICZBA ATOMOWA:
Co to jest Z - liczba protonów w jądrze atomu i równocześnie liczba elektronów w atomie danego pierwiastka. L.a. stanowi następny numer pierwiastka w układzie okresowym. Na przykład 6C - liczba atomowa lantan co to jest.
Definicja LEUCYNA:
Co to jest kwas 2-amino-4-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. W organizmie rozkłada się między innymi do acylokoenzymu A lantan definicja.
Definicja LANTANOWCE:
Co to jest o liczbach atomowych od 57 (lantan) do 71 (lutet); blok f. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. w stanie fundamentalnym 4f 0÷14 5d1 6s2, (następuje rozbudowa podpowłoki 4f). Promienie lantan co znaczy.
Definicja ŁADUNEK CZĄSTKOWY:
Co to jest powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych elektronów; jest miarą polarności wiązania i ustala procentowy udział lantan słownik.

Czym jest LANTAN znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: