Słownik LANTAN co to znaczy.
Słownik LANTAN. Co znaczy 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G.

Czy przydatne?

Definicja LANTAN

Co to znaczy lantan: znak La, (z łaciny Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G. Mosandera; czysty metal otrzymali w 1878 r. Hillebrand i Norton. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: monacyt, ceryt i bastensyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 3·10-3% mas. L. występuje w trzech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały, błyszczący, kowalny, ciągliwy i miękki; t.t. 920°C, t.w. 3470°C, gęstość 6,16g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. 5d16s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (bezb. jon La3+). Pierwiastek bardzo reaktywny; na powietrzu utlenia się do tlenku La2O3; reaguje z fluorowcami, węglem, siarką, wodorem, azotem. Rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego i fosforowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI)) wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Używany do produkcji stopów użytkowanych w hutnictwie (do odtleniania i odsiarczania stopionych metali i do magazynowania wodoru (LaNi5)) i do produkcji kamieni do zapalniczek. Tlenek l. stosuje się w przemyśle optycznym. Otrzymywany poprzez elektrolizę LaCl3 albo jego redukcję magnezem lub wapniem

Definicja LUTY:
Co to jest metale albo ich stopy stosowane do ↑ lutowania. L. podzielone są na dwie ekipy: l. miękkie i l. twarde. L. miękkimi, o małej twardości i wytrzymałości mechanicznej i t.t lantan.
Definicja LICZBA AVOGADRA:
Co to jest NA) - liczba cząstek znajdujących się w 1 molu substancji. NA = 6,022·1023 mol-1. Liczbę NA nazwano liczbą Avogadra na cześć fizyka włoskiego Amadeo ↑ Avogadro (1776-1856 lantan.
Definicja LICZBA OKTANOWA:
Co to jest odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną pracę silnika (tak zwany stukanie) i zbyt inicjalne jego zużycie. Liczbę lantan.
Definicja LICZBA KOORDYNACJI:
Co to jest jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie występujące l.k. to 4 i 6, a odpowiadające im rozmieszczenie ligandów (geometria lantan.

Czym jest LANTAN znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: