azozwiązki azotowce azotki co to znaczy
Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra, Azbest, Avogadro Di Quaregna Amadeo.

Słownik chemiczny: przykłady na A

 • Co to znaczy AŁUNY Definicja
 • Co to znaczy ANDEZYT Definicja skała magmowa wylewna, szara, użytkowana jako materiał budowlany i ogniotrwały
 • Co to znaczy ALKANY Definicja węglowodory nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑
 • Co to znaczy ARAGONIT Definicja minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli
 • Co to znaczy ANIHILACJA Definicja przemiana ↑ cząstek elementarnych - w parach: cząstka + antycząstka - w ↑ kwanty promieniowania elektromagnetycznego, w rezultacie czego
 • Co to znaczy AKSEROFTOL Definicja ↑ wit. A
 • Co to znaczy ALKALIA Definicja wodne roztwory silnych zasad - wodorotlenków litowców, wapnia i amoniaku (NH3ˇH2O). Mają odczyn silnie zasadowy (alkaliczny
 • Co to znaczy ANABOLIKI Definicja ↑ środki dopingujące
 • Co to znaczy ANALIZA WAGOWA Definicja ↑ badanie strąceniowa
 • Co to znaczy ANTYMON Definicja znak Sb, (z łaciny Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od
 • Co to znaczy AKCEPTOR PROTONU Definicja atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co to znaczy ALUMINOTERMIA Definicja
 • Co to znaczy AROMATY Definicja ↑ węglowodory aromatyczne
 • Co to znaczy ARSEN Definicja znak As, (z łaciny Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od
 • Co to znaczy AZOL Definicja systematyczna nazwa ↑ pirolu
 • Co to znaczy AZOT Definicja znak N, (z łaciny Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D
 • Co to znaczy AUTODYSOCJACJA WODY Definicja ↑ autojonizacja, a więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały
 • Co to znaczy ANALIZA Definicja ↑ reakcja analizy
 • Co to znaczy ANDALUZYT Definicja minerał, Al2O[SiO4], użytkowany do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych
 • Co to znaczy ANATAZ Definicja minerał barwy żółtobrunatnej, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, powstaje z innych minerałów tytanu (na przykład ilmenitu
 • Co to znaczy ANTICOL Definicja ↑ disulfiram
 • Co to znaczy ACETOFENON Definicja keton fenylowo-metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych
 • Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan) Definicja połączenie kwasu octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie
 • Co to znaczy AMINOBENZEN Definicja ↑ anilina
 • Co to znaczy ALKOHOLOMETR Definicja
 • Co to znaczy ABSORPCJA Definicja mechanizm fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji, opierający na pochłanianiu substancji, zazwyczaj ciekłej albo gazowej (absorbatu
 • Co to znaczy ABSORPCJA PROMIENIOWANIA Definicja pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola
 • Co to znaczy ACETANILID Definicja C6H5NHCOCH3 (t.t. 115°C), wytwór ↑ acetylowania ↑ aniliny
 • Co to znaczy ARENY Definicja ↑ węglowodory aromatyczne
 • Co to znaczy ANIONORODNIK Definicja ↑ rodnik mający ładunek niekorzystny, na przykład a. ponadtlenkowy (↑ ponadtlenki
 • Co to znaczy AZYNA Definicja systematyczna nazwa ↑ pirydyny
 • Co to znaczy ANDROSTERON Definicja związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C
 • Co to znaczy ANEURYNA Definicja ↑ wit. B1
 • Co to znaczy AKUMULATOR Definicja ogniwo elektryczne, gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez
 • Co to znaczy AZEOTROP Definicja mieszanina ciekła, destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny
 • Co to znaczy ADENINA Definicja 6-aminopuryna, jedna z zasad ↑ purynowych, które w formie ↑ nukleozydów wchodzą w skład ↑ kwasów nukleinowych. Biała substancja
 • Co to znaczy ADERMINA Definicja ↑ wit. B6
 • Co to znaczy ANTYMATERIA Definicja materia zbudowana z ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami
 • Co to znaczy ANTYPODY OPTYCZNE Definicja ↑ enancjomery związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów
 • Co to znaczy ANGLEZYT Definicja minerał, PbSO4, biały, przezroczysty
 • Co to znaczy AMFIPROTYCZNOŚĆ Definicja ↑ rozpuszczalnik
 • Co to znaczy APROTYCZNOŚĆ Definicja ↑ rozpuszczalnik
 • Co to znaczy Au Definicja znak ↑ złota
 • Co to znaczy ACETAMID, etanoamid Definicja CH3CONH2, przedstawiciel amidów (↑ amidy kwasowe). Biała substancja krystaliczna bardzo dobrze rozp. w wodzie, t.t. 82°C, t.w. 222°C
 • Co to znaczy ACESULFAM K Definicja ↑ syntetyczna substancja słodząca, słodsza 150 razy od sacharozy, nie jest metabolizowana w organizmie człowieka
 • Co to znaczy ACETALDEHYD Definicja ↑ aldehyd octowy
 • Co to znaczy ARSENOPIRYT Definicja minerał, FeAsS, barwy szarobiałej, zazwyczaj zawiera domieszki złota
 • Co to znaczy ASPARTAM Definicja ↑ syntetyczna substancja słodząca, 150 razy słodsza od sacharozy, ciało stałe słabo rozp. w wodzie i etanolu; a. to dipeptyd
 • Co to znaczy ACETALE Definicja związki org. mające dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema
 • Co to znaczy AREOMETR Definicja przyrząd do mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje
 • Co to znaczy AZOTAN(V) POTASU Definicja saletra potasowa, saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra
 • Co to znaczy AUSTENIT Definicja stały roztwór węgla w żelazie γ. A. jest trwały jeśli zawiera nie więcej niż 1,7% węgla, a jego temp. nie jest niższa od 710°C
 • Co to znaczy ANTYNEUTRON Definicja ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ neutronu, o identycznej masie i podobnie jak neutron pozbawiona ładunku
 • Co to znaczy ACETYLOCELULOZA Definicja octan celulozy, otrzymywany poprzez działanie na ↑ celulozę ↑ kwasem octowym albo bezwodnikem kwasu octowego w obecności H2SO4 albo ZnCl2
 • Co to znaczy ANIZOTROPIA Definicja zależność właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość
 • Co to znaczy ANTYPERSPIRANTY Definicja preparaty kosmetyczne zapobiegające nadmiernemu poceniu się nie wszystkich części ciała (dłoni, stóp, okolic pod pachami), działają
 • Co to znaczy ACETYLOCHOLINA Definicja ↑ neuroprzekaźnik, zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje
 • Co to znaczy ACETYLO-CoA Definicja ↑ acetylokoenzym A
 • Co to znaczy ACYDYMETRIA Definicja jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym
 • Co to znaczy ADAMANTAN Definicja węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki
 • Co to znaczy ADAMSYT Definicja związek chem., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C
 • Co to znaczy ADDYCJA Definicja ↑ reakcja addycji
 • Co to znaczy AKWARELE Definicja ↑ farby
 • Co to znaczy Ac Definicja znak ↑ aktynu
 • Co to znaczy Al Definicja znak ↑ glinu
 • Co to znaczy ALKOHOL Definicja nazwa kolokwialna ↑ etanolu
 • Co to znaczy ALKOHOL ABSOLUTNY Definicja bezwodny ↑ etanol
 • Co to znaczy Am Definicja znak ↑ ameryku
 • Co to znaczy AMFIBOLE Definicja ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu
 • Co to znaczy ANTABUS Definicja ↑ disulfiram
 • Co to znaczy As Definicja znak ↑ arsenu
 • Co to znaczy AZURYT Definicja minerał, Cu3(OH)2(CO3)2, użytkowany do produkcji niebieskiej (lazurowej) farby
 • Co to znaczy ANTYFERROMAGNETYK Definicja substancja, gdzie w odpowiednim zakresie temp. i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne
 • Co to znaczy APOENZYM Definicja białkowa część, fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym
 • Co to znaczy ACETYLO-S-CoA Definicja ↑ acetylokoenzym A
 • Co to znaczy AGLIKON Definicja ↑ glikozydy
 • Co to znaczy AKCEPTOR PARY ELEKTRONOWEJ Definicja cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co to znaczy AKTYWNOŚĆ Definicja efektywne, pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c
 • Co to znaczy ALOTROPIA PIERWIASTKÓW Definicja występowanie danego pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑
 • Co to znaczy ALPAKA Definicja ↑ stopy (tabela
 • Co to znaczy ALUMINIUM Definicja nazwa ↑ glinu jako materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do
 • Co to znaczy ANTYUTLENIACZE Definicja związki org. naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i
 • Co to znaczy AKWAMARYN Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ berylu - minerału, barwy błękitnej albo niebieskozielonej (pochodzącej od domieszek
 • Co to znaczy ALABASTER Definicja minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Użytkowany w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie
 • Co to znaczy ALANINA Definicja kwas 2-aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w
 • Co to znaczy ALBIT Definicja minerał, ↑ skalenie
 • Co to znaczy ALBUMINY Definicja rodzaj ↑ białek globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają
 • Co to znaczy ALDER KURT Definicja 1902-1958) chemik niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej
 • Co to znaczy ALEKSANDRYT Definicja minerał, kamień szlachetny, przezroczysta odmiana chryzoberylu (Al2[BeO4]) barwy zielonej albo czerwonej (pochodzącej od domieszek związków
 • Co to znaczy ALKALIMETRIA Definicja jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu
 • Co to znaczy ALKANALE Definicja ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO
 • Co to znaczy ALKANOLE Definicja ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH
 • Co to znaczy ALKANY NORMALNE Definicja zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany
 • Co to znaczy ALKIL Definicja ogólna nazwa jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl
 • Co to znaczy ALKOHOL ALLILOWY Definicja prop-2-en-1-ol, CH2=CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, użytkowana w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów
 • Co to znaczy ALKOHOL ETYLOWY Definicja ↑ etanol
 • Co to znaczy ALKOHOL METYLOWY Definicja ↑ metanol
 • Co to znaczy ALKOHOLANY Definicja związki powstające w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter
 • Co to znaczy ALKOHOLE Definicja
 • Co to znaczy ALKOHOLIZA ESTRÓW Definicja
 • Co to znaczy ALKOHOLIZM Definicja
 • Co to znaczy ALKOKSY Definicja nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy
 • Co to znaczy AMIDOL Definicja związek chem., bezb. igły, łatwo ciemnieje; t.t. 79°C, użytkowany jako wywoływacz
 • Co to znaczy ANION Definicja ↑ jon o ujemnym ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na
 • Co to znaczy AMONIAK Definicja azan - NH3, t.w. -33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku
 • Co to znaczy AMYLOZA Definicja składnik ↑ skrobi, wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej
 • Co to znaczy ANALIZA ELEMENTARNA Definicja określanie składu pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość
 • Co to znaczy ANALIZA ILOŚCIOWA Definicja dział ↑ analizy chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi
 • Co to znaczy ANALIZA JAKOŚCIOWA Definicja dział ↑ analizy chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji
 • Co to znaczy ANHYDRYT Definicja minerał, CaSO4, bezb. albo szarawy, przezroczysty, użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI) i ↑ cementu
 • Co to znaczy ANTYDETONATOR Definicja środek przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑
 • Co to znaczy ANTYELEKTRON Definicja ↑ pozyton
 • Co to znaczy Ar Definicja znak ↑ argonu
 • Co to znaczy ANODA Definicja elektroda, na której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W
 • Co to znaczy ANORTYT Definicja minerał z gatunku skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy
 • Co to znaczy ANTRACEN Definicja węglowodór aromatyczny; t.t. 216,6°C, t.w. 342°C; zbudowany z trzech skondensowanych linearnie pierścieni benzenowych. Kluczowy składnik
 • Co to znaczy ANTYPROTON Definicja ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym
 • Co to znaczy APARAT HOFMANNA Definicja ↑ elektrolizer Hofmanna
 • Co to znaczy APARAT KIPPA Definicja urządzenie wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) w rezultacie działania kwasami na metale albo
 • Co to znaczy ARGENTYT Definicja minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra
 • Co to znaczy ARGININA Definicja kwas 2-amino-5-guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w
 • Co to znaczy AROMATYCZNE PODSTAWIENIE ELEKTROFILOWE Definicja ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym
 • Co to znaczy AROMATYCZNY Definicja 1) związek posiadający cechę ↑ aromatyczności, ↑ związki aromatyczne); 2) ustalenie przyjemnego ↑ zapachu nie wszystkich związków
 • Co to znaczy AROMATYZACJA Definicja mechanizm tworzenia związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie
 • Co to znaczy ARRHENIUS SVANTE AUGUST Definicja 1859-1927) fizykochemik i astrofizyk szwedzki. Od 1895 r. prof. uniwersytetu w Sztokholmie, a od 1905 r. pracownik Instytutu Nobla
 • Co to znaczy ARSZENIK Definicja nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III
 • Co to znaczy ASPIRYNA Definicja handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego
 • Co to znaczy At Definicja znak ↑ astatu
 • Co to znaczy ATMOSFERA Definicja gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę
 • Co to znaczy ATP Definicja ↑adenozynotrifosforan
 • Co to znaczy ATRAKTANTY Definicja ↑ feromony
 • Co to znaczy ATROPINA Definicja ↑ mieszanina racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna
 • Co to znaczy AUKSOCHROMY Definicja ekipy mające wolne pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez
 • Co to znaczy AURYPIGMENT Definicja minerał, As2S3, przezroczysty, barwy złocistej
 • Co to znaczy AUTOJONIZACJA Definicja autodysocjacja, reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania
 • Co to znaczy AZAN Definicja systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku
 • Co to znaczy AZOTAN(V) SODU Definicja saletra sodowa, saletra chilijska) - NaNO3, bezb. kryształy, rozp. w wodzie, t.t. 311°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra
 • Co to znaczy AZYDKI Definicja sole i estry kwasu azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; użytkowane jako materiały inicjujące wybuch
 • Co to znaczy ABSORBANCJA Definicja logarytm dziesiętny ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania
 • Co to znaczy ACETON, propanon Definicja CH3COCH3, najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. -94,9°C, t.w. 56,2°C, w każdym relacji rozp. w
 • Co to znaczy ACETYLEN Definicja nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H
 • Co to znaczy ACETYLENKI Definicja związki typu soli, których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W
 • Co to znaczy ACETYLOOCTAN ETYLU Definicja CH3COCH2COOC2H5, bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się
 • Co to znaczy ALLEN Definicja nazwa zwyczajowa propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem
 • Co to znaczy ANTYMONIT Definicja błyszcz antymonu - minerał, Sb2S3, kluczowy surowiec użytkowany do otrzymywania antymonu
 • Co to znaczy ACETYLOWANIE Definicja reakcja podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego
 • Co to znaczy ACYLOWANIE Definicja reakcja ↑ arenów z chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z
 • Co to znaczy ADENOZYNA Definicja ↑nukleozyd ↑adeniny, która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak
 • Co to znaczy ADENOZYNOTRIFOSFORAN Definicja odmiennie ATP albo trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez
 • Co to znaczy ADRENALINA Definicja hormon agresji, produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑
 • Co to znaczy ALFA-AMINOKWASY Definicja ekipa związków obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa
 • Co to znaczy ALDEHYD BENZOESOWY Definicja C6H5CHO, t.t. -26°C, t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze
 • Co to znaczy ADSORPCJA Definicja mechanizm fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od
 • Co to znaczy AEROZOL Definicja układ koloidalny, gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej
 • Co to znaczy Ag Definicja znak ↑ srebra
 • Co to znaczy AGAR Definicja polisacharyd zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W
 • Co to znaczy AGAT Definicja minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu
 • Co to znaczy AKCELERATOR CZĄSTEK Definicja urządzenie wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym
 • Co to znaczy AKROLEINA Definicja propenal - CH2=CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie
 • Co to znaczy AKRYLONITRYL Definicja nitryl kwasu akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH
 • Co to znaczy AKT Definicja tioacetamid, amid kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały
 • Co to znaczy AKTYN Definicja znak Ac, (z łaciny Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a
 • Co to znaczy AKTYNOWCE Definicja ekipa pierwiastków bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie
 • Co to znaczy AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA Definicja miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy
 • Co to znaczy AKTYWNY OCTAN Definicja ↑ acetylokoenzym A
 • Co to znaczy AKUMULATOR OŁOWIOWY Definicja ogniwo galwaniczne regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV
 • Co to znaczy AKUMULATOR ZASADOWY Definicja akumulator alkaliczny - ogniwo galwaniczne regenerowalne, gdzie elektrolitem (przewodnikiem jonowym) jest wodny roztwór wodorotlenku potasu
 • Co to znaczy ALICYKLICZNY Definicja ustalenie dotyczące związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały
 • Co to znaczy ALCHEMIA Definicja tematyka uznawana za przodka współczesnej chemii, znana od starożytności, a oparta na koncepcji czterech żywiołów (pierwiastków
 • Co to znaczy ALDEHYD GLICERYNOWY Definicja HO-CH2-CH(OH)-CHO, bezbarwne kryształy (w formie igieł) trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze
 • Co to znaczy ALDEHYD MRÓWKOWY Definicja metanal, formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w
 • Co to znaczy ALDEHYD OCTOWY Definicja etanal, acetaldehyd - CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze
 • Co to znaczy ALDEHYDY Definicja związki o wzorze ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych
 • Co to znaczy ALDOZY Definicja ↑ monosacharydy, cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd
 • Co to znaczy ALIFATYCZNY Definicja ustalenie dotyczące związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla
 • Co to znaczy ALIZARYNA Definicja czerwony barwnik (jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy
 • Co to znaczy ALKACYMETRIA Definicja ekipa metod ↑ analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych
 • Co to znaczy ALKALOIDY Definicja ekipa naturalnych związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce
 • Co to znaczy ALKENY Definicja węglowodory nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego
 • Co to znaczy ALKILOWANIE Definicja podstawianie atomu wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i
 • Co to znaczy ALKINY Definicja węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z
 • Co to znaczy AMALGAMAT Definicja stop rtęci z innym metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie
 • Co to znaczy AMATOKSYNY Definicja ekipa silnie trujących oktapeptydów, zbudowanych z L-aminokwasów, występujących w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) w sporym
 • Co to znaczy AMERYK Definicja znak Am, (z łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w
 • Co to znaczy AMETYST Definicja minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza
 • Co to znaczy AMFETAMINA Definicja 2-fenylo-1-metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia
 • Co to znaczy AMFOTERYCZNOŚĆ Definicja umiejętność nie wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych
 • Co to znaczy AMIDKI Definicja ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu, MINH2; związki o budowie jonowej
 • Co to znaczy AMIDY KWASOWE Definicja pochodne ↑ kwasów karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub
 • Co to znaczy AMINOKWASY Definicja związki chem. zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta
 • Co to znaczy AMINOPLASTY Definicja tworzywa sztuczne pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami
 • Co to znaczy AMINY Definicja związki org. o wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być
 • Co to znaczy AMYLOPEKTYNA Definicja składnik ↑ skrobi, stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku
 • Co to znaczy ANALIZA CHEMICZNA Definicja dział chemii, zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej
 • Co to znaczy ANALIZA MIARECZKOWA Definicja sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do
 • Co to znaczy ANALIZA STRĄCENIOWA Definicja dział ↑ analizy chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do
 • Co to znaczy ANDROGENY Definicja hormony płciowe męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują
 • Co to znaczy ANGSTREM Definicja Å)- jednostka długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład
 • Co to znaczy ANIELSKI PYŁ Definicja PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny
 • Co to znaczy ANILANA Definicja nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego
 • Co to znaczy ANILINA Definicja aminobenzen, fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące
 • Co to znaczy ANIONIT Definicja ↑ jonit
 • Co to znaczy ANOMALIA WODY Definicja nieliniowa zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na
 • Co to znaczy ANOMERY Definicja izomery optyczne o budowie cyklicznej, zawierają anomeryczny atom węgla, który stanowi jeden z członów pierścienia cząsteczki (zwyczajny ↑
 • Co to znaczy ANTRACYT Definicja odmiana ↑ węgla kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się
 • Co to znaczy ANTYBIOTYKI Definicja związki org. produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów
 • Co to znaczy ANTYCZĄSTKI Definicja ↑ cząstki o takiej samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a
 • Co to znaczy ANTYWITAMINY Definicja substancje chem. o budowie zbliżonej do ↑ witamin, ale o przeciwnym działaniu. A. są użytkowane do wywoływania i badania chorób
 • Co to znaczy APATYT Definicja minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; użytkowany jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków
 • Co to znaczy ARGENTOMETRIA Definicja jedna z metod strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które
 • Co to znaczy ARGON Definicja znak Ar, (z łaciny Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W
 • Co to znaczy AROMATYCZNOŚĆ Definicja zespół właściwości chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem
 • Co to znaczy ARYL Definicja ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5
 • Co to znaczy ASFALT Definicja mieszanina, składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w nie wszystkich rodzajach ropy naftowej
 • Co to znaczy ASOCJACJA Definicja zdarzenie łączenia się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są
 • Co to znaczy ASPARAGINA Definicja kwas 2-amino-3-amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych
 • Co to znaczy ASTAT Definicja znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r
 • Co to znaczy ASYMETRYCZNY ATOM WĘGLA Definicja atom węgla w stanie ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a
 • Co to znaczy ATMOSFERA PIERWOTNA ZIEMI Definicja gazowa powłoka powstała najprawdopodobniej w konsekwencji aktywności wulkanicznej Ziemi. Najprawdopodobniej składała się z CO2, pary wodnej
 • Co to znaczy ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO Definicja gazowa - powłoka otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy
 • Co to znaczy ATOM Definicja najmniejsza część pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące
 • Co to znaczy ATOM WODOROPODOBNY Definicja atom albo powstały z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać
 • Co to znaczy ATRAMENTY Definicja barwne roztwory wykorzystywane do pisania. Rozpuszczalnik (woda albo etanol) zawiera: barwnik (na przykład nigrozyny, czerń atramentową
 • Co to znaczy ATRAMENTY SYMPATYCZNE Definicja substancje chem. niewidoczne na papierze po wyschnięciu, by je spowodować należy ogrzać albo zwilżyć papier odpowiednim odczynnikiem
 • Co to znaczy AUTOKATALIZA Definicja kataliza, gdzie jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla
 • Co to znaczy AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO Definicja 1776-1856) włoski fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw
 • Co to znaczy AZBEST Definicja ekipa minerałów; a. amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste
 • Co to znaczy AZOTAN(V) SREBRA Definicja lapis, kamień piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t
 • Co to znaczy AZOTANY Definicja sole i estry kwasów tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się
 • Co to znaczy AZOTKI Definicja związki chem., zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a
 • Co to znaczy AZOTOWCE Definicja ekipa 15 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: azot, fosfor, arsen, antymon i bizmut. Azot i fosfor to
 • Co to znaczy AZOZWIĄZKI Definicja związki organiczne, zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra, Azbest, Avogadro Di Quaregna Amadeo, Autokataliza, Atramenty Sympatyczne, Atramenty, Atom co to znaczy.

Tłumaczenie Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra co to jest.