Słownik azozwiązki azotowce azotki co to znaczy.
Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra, Azbest, Avogadro Di Quaregna Amadeo.

Słownik chemiczny: przykłady na A

 • Co to znaczy Ałuny Informacje co to jest.
 • Co to znaczy Andezyt Informacje skała magmowa wylewna, szara, użytkowana jako materiał budowlany i ogniotrwały definicja.
 • Co to znaczy Alkany Informacje nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór co znaczy.
 • Co to znaczy Aragonit Informacje krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera słownik.
 • Co to znaczy Anihilacja Informacje elementarnych - w parach: cząstka + antycząstka - w ↑ kwanty promieniowania elektromagnetycznego, w rezultacie czego ulegają zanikowi znaczenie.
 • Co to znaczy Akseroftol Informacje ↑ wit. A czym jest.
 • Co to znaczy Alkalia Informacje wodne roztwory silnych zasad - wodorotlenków litowców, wapnia i amoniaku (NH3ˇH2O). Mają odczyn silnie zasadowy (alkaliczny co to jest.
 • Co to znaczy Anaboliki Informacje ↑ środki dopingujące definicja.
 • Co to znaczy Wagowa Analiza Informacje ↑ badanie strąceniowa co znaczy.
 • Co to znaczy Antymon Informacje Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności (na przykład słownik.
 • Co to znaczy Protonu Akceptor Informacje atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda znaczenie.
 • Co to znaczy Aluminotermia Informacje czym jest.
 • Co to znaczy Aromaty Informacje ↑ węglowodory aromatyczne co to jest.
 • Co to znaczy Arsen Informacje Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od starożytności; odkryty w definicja.
 • Co to znaczy Azol Informacje systematyczna nazwa ↑ pirolu co znaczy.
 • Co to znaczy Azot Informacje Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie słownik.
 • Co to znaczy Wody Autodysocjacja Informacje więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały (dysocjuje jedna znaczenie.
 • Co to znaczy Analiza Informacje ↑ reakcja analizy czym jest.
 • Co to znaczy Andaluzyt Informacje minerał, Al2O[SiO4], użytkowany do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych co to jest.
 • Co to znaczy Anataz Informacje minerał barwy żółtobrunatnej, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, powstaje z innych minerałów tytanu (na przykład ilmenitu definicja.
 • Co to znaczy Anticol Informacje ↑ disulfiram co znaczy.
 • Co to znaczy Acetofenon Informacje metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych róż. Trudno słownik.
 • Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan) Informacje octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich znaczenie.
 • Co to znaczy Aminobenzen Informacje ↑ anilina czym jest.
 • Co to znaczy Alkoholometr Informacje co to jest.
 • Co to znaczy Absorpcja Informacje fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji, opierający na pochłanianiu substancji, zazwyczaj ciekłej albo gazowej (absorbatu), poprzez definicja.
 • Co to znaczy Promieniowania Absorpcja Informacje promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola co znaczy.
 • Co to znaczy Acetanilid Informacje C6H5NHCOCH3 (t.t. 115°C), wytwór ↑ acetylowania ↑ aniliny słownik.
 • Co to znaczy Areny Informacje ↑ węglowodory aromatyczne znaczenie.
 • Co to znaczy Anionorodnik Informacje ↑ rodnik mający ładunek niekorzystny, na przykład a. ponadtlenkowy (↑ ponadtlenki czym jest.
 • Co to znaczy Azyna Informacje systematyczna nazwa ↑ pirydyny co to jest.
 • Co to znaczy Androsteron Informacje związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C definicja.
 • Co to znaczy Aneuryna Informacje ↑ wit. B1 co znaczy.
 • Co to znaczy Akumulator Informacje gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez przepuszczenie prądu słownik.
 • Co to znaczy Azeotrop Informacje destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a znaczenie.
 • Co to znaczy Adenina Informacje jedna z zasad ↑ purynowych, które w formie ↑ nukleozydów wchodzą w skład ↑ kwasów nukleinowych. Biała substancja krystaliczna, t.t. 360°C czym jest.
 • Co to znaczy Adermina Informacje ↑ wit. B6 co to jest.
 • Co to znaczy Antymateria Informacje ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami (różnią się na definicja.
 • Co to znaczy Optyczne Antypody Informacje związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów asymetrii). A.o. mają co znaczy.
 • Co to znaczy Anglezyt Informacje minerał, PbSO4, biały, przezroczysty słownik.
 • Co to znaczy Amfiprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik znaczenie.
 • Co to znaczy Aprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik czym jest.
 • Co to znaczy Au Informacje znak ↑ złota co to jest.
 • Co to znaczy Etanoamid Acetamid Informacje przedstawiciel amidów (↑ amidy kwasowe). Biała substancja krystaliczna bardzo dobrze rozp. w wodzie, t.t. 82°C, t.w. 222°C. Otrzymywany na definicja.
 • Co to znaczy K Acesulfam Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, słodsza 150 razy od sacharozy, nie jest metabolizowana w organizmie człowieka co znaczy.
 • Co to znaczy Acetaldehyd Informacje ↑ aldehyd octowy słownik.
 • Co to znaczy Arsenopiryt Informacje minerał, FeAsS, barwy szarobiałej, zazwyczaj zawiera domieszki złota znaczenie.
 • Co to znaczy Aspartam Informacje substancja słodząca, 150 razy słodsza od sacharozy, ciało stałe słabo rozp. w wodzie i etanolu; a. to dipeptyd - aspartylofenyloalanina czym jest.
 • Co to znaczy Acetale Informacje dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema cząsteczkami co to jest.
 • Co to znaczy Areometr Informacje mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje na definicja.
 • Co to znaczy Potasu V Azotan Informacje saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z co znaczy.
 • Co to znaczy Austenit Informacje stały roztwór węgla w żelazie γ. A. jest trwały jeśli zawiera nie więcej niż 1,7% węgla, a jego temp. nie jest niższa od 710°C słownik.
 • Co to znaczy Antyneutron Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ neutronu, o identycznej masie i podobnie jak neutron pozbawiona ładunku znaczenie.
 • Co to znaczy Acetyloceluloza Informacje otrzymywany poprzez działanie na ↑ celulozę ↑ kwasem octowym albo bezwodnikem kwasu octowego w obecności H2SO4 albo ZnCl2 (katalizatory czym jest.
 • Co to znaczy Anizotropia Informacje właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali co to jest.
 • Co to znaczy Antyperspiranty Informacje kosmetyczne zapobiegające nadmiernemu poceniu się nie wszystkich części ciała (dłoni, stóp, okolic pod pachami), działają definicja.
 • Co to znaczy Acetylocholina Informacje zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje działanie bardzo co znaczy.
 • Co to znaczy Coa Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A słownik.
 • Co to znaczy Acydymetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Adamantan Informacje węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki czym jest.
 • Co to znaczy Adamsyt Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C, nierozp. w co to jest.
 • Co to znaczy Addycja Informacje ↑ reakcja addycji definicja.
 • Co to znaczy Akwarele Informacje ↑ farby co znaczy.
 • Co to znaczy Ac Informacje znak ↑ aktynu słownik.
 • Co to znaczy Al Informacje znak ↑ glinu znaczenie.
 • Co to znaczy Alkohol Informacje nazwa kolokwialna ↑ etanolu czym jest.
 • Co to znaczy Absolutny Alkohol Informacje bezwodny ↑ etanol co to jest.
 • Co to znaczy Am Informacje znak ↑ ameryku definicja.
 • Co to znaczy Amfibole Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu co znaczy.
 • Co to znaczy Antabus Informacje ↑ disulfiram słownik.
 • Co to znaczy As Informacje znak ↑ arsenu znaczenie.
 • Co to znaczy Azuryt Informacje minerał, Cu3(OH)2(CO3)2, użytkowany do produkcji niebieskiej (lazurowej) farby czym jest.
 • Co to znaczy Antyferromagnetyk Informacje odpowiednim zakresie temp. i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych co to jest.
 • Co to znaczy Apoenzym Informacje fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o definicja.
 • Co to znaczy Coa S Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A co znaczy.
 • Co to znaczy Aglikon Informacje ↑ glikozydy słownik.
 • Co to znaczy Elektronowej Pary Akceptor Informacje cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa znaczenie.
 • Co to znaczy Aktywność Informacje pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Pierwiastków Alotropia Informacje pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑ fosfor, ↑ siarka) albo co to jest.
 • Co to znaczy Alpaka Informacje ↑ stopy (tabela definicja.
 • Co to znaczy Aluminium Informacje materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 co znaczy.
 • Co to znaczy Antyutleniacze Informacje naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i żywności. A słownik.
 • Co to znaczy Akwamaryn Informacje szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ berylu - minerału, barwy błękitnej albo niebieskozielonej (pochodzącej od domieszek związków żelaza znaczenie.
 • Co to znaczy Alabaster Informacje minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Użytkowany w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie czym jest.
 • Co to znaczy Alanina Informacje aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w skład co to jest.
 • Co to znaczy Albit Informacje minerał, ↑ skalenie definicja.
 • Co to znaczy Albuminy Informacje globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają wiele co znaczy.
 • Co to znaczy Kurt Alder Informacje niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej Akademii Nauk i słownik.
 • Co to znaczy Aleksandryt Informacje szlachetny, przezroczysta odmiana chryzoberylu (Al2[BeO4]) barwy zielonej albo czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu znaczenie.
 • Co to znaczy Alkalimetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem czym jest.
 • Co to znaczy Alkanale Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO co to jest.
 • Co to znaczy Alkanole Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH definicja.
 • Co to znaczy Normalne Alkany Informacje zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany co znaczy.
 • Co to znaczy Alkil Informacje jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl. Nazewnictwo zobacz słownik.
 • Co to znaczy Allilowy Alkohol Informacje CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, użytkowana w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów zapachowych znaczenie.
 • Co to znaczy Etylowy Alkohol Informacje ↑ etanol czym jest.
 • Co to znaczy Metylowy Alkohol Informacje ↑ metanol co to jest.
 • Co to znaczy Alkoholany Informacje w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa definicja.
 • Co to znaczy Alkohole Informacje co znaczy.
 • Co to znaczy Estrów Alkoholiza Informacje słownik.
 • Co to znaczy Alkoholizm Informacje znaczenie.
 • Co to znaczy Alkoksy Informacje nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy czym jest.
 • Co to znaczy Amidol Informacje związek chem., bezb. igły, łatwo ciemnieje; t.t. 79°C, użytkowany jako wywoływacz co to jest.
 • Co to znaczy Anion Informacje ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42 definicja.
 • Co to znaczy Amoniak Informacje 33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma co znaczy.
 • Co to znaczy Amyloza Informacje wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej 10000u÷60000u, o łańcuchach słownik.
 • Co to znaczy Elementarna Analiza Informacje pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość poszczególnych znaczenie.
 • Co to znaczy Ilościowa Analiza Informacje chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi być przedtem czym jest.
 • Co to znaczy Jakościowa Analiza Informacje chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala co to jest.
 • Co to znaczy Anhydryt Informacje minerał, CaSO4, bezb. albo szarawy, przezroczysty, użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI) i ↑ cementu definicja.
 • Co to znaczy Antydetonator Informacje przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Antyelektron Informacje ↑ pozyton słownik.
 • Co to znaczy Ar Informacje znak ↑ argonu znaczenie.
 • Co to znaczy Anoda Informacje której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach czym jest.
 • Co to znaczy Anortyt Informacje skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej co to jest.
 • Co to znaczy Antracen Informacje aromatyczny; t.t. 216,6°C, t.w. 342°C; zbudowany z trzech skondensowanych linearnie pierścieni benzenowych. Kluczowy składnik tak zwany definicja.
 • Co to znaczy Antyproton Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym co znaczy.
 • Co to znaczy Hofmanna Aparat Informacje ↑ elektrolizer Hofmanna słownik.
 • Co to znaczy Kippa Aparat Informacje wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) w rezultacie działania kwasami na metale albo odpowiednie sole znaczenie.
 • Co to znaczy Argentyt Informacje minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra czym jest.
 • Co to znaczy Arginina Informacje guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w co to jest.
 • Co to znaczy Elektrofilowe Podstawienie Aromatyczne Informacje ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym definicja.
 • Co to znaczy Aromatyczny Informacje 1) związek posiadający cechę ↑ aromatyczności, ↑ związki aromatyczne); 2) ustalenie przyjemnego ↑ zapachu nie wszystkich związków co znaczy.
 • Co to znaczy Aromatyzacja Informacje związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie uwodorniania słownik.
 • Co to znaczy August Svante Arrhenius Informacje fizykochemik i astrofizyk szwedzki. Od 1895 r. prof. uniwersytetu w Sztokholmie, a od 1905 r. pracownik Instytutu Nobla. Opracował i znaczenie.
 • Co to znaczy Arszenik Informacje nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III czym jest.
 • Co to znaczy Aspiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego co to jest.
 • Co to znaczy At Informacje znak ↑ astatu definicja.
 • Co to znaczy Atmosfera Informacje gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę co znaczy.
 • Co to znaczy Atp Informacje ↑adenozynotrifosforan słownik.
 • Co to znaczy Atraktanty Informacje ↑ feromony znaczenie.
 • Co to znaczy Atropina Informacje racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna trucizna; występuje czym jest.
 • Co to znaczy Auksochromy Informacje pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez sprzężenie z ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Aurypigment Informacje minerał, As2S3, przezroczysty, barwy złocistej definicja.
 • Co to znaczy Autojonizacja Informacje reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania, jak i oddawania co znaczy.
 • Co to znaczy Azan Informacje systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku słownik.
 • Co to znaczy Sodu V Azotan Informacje saletra chilijska) - NaNO3, bezb. kryształy, rozp. w wodzie, t.t. 311°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra chilijska znaczenie.
 • Co to znaczy Azydki Informacje azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; użytkowane jako materiały inicjujące wybuch (na przykład czym jest.
 • Co to znaczy Absorbancja Informacje ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania przechodzącego poprzez dany co to jest.
 • Co to znaczy Propanon Aceton Informacje najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. -94,9°C, t.w. 56,2°C, w każdym relacji rozp. w wodzie definicja.
 • Co to znaczy Acetylen Informacje nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H co znaczy.
 • Co to znaczy Acetylenki Informacje których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu słownik.
 • Co to znaczy Etylu Acetylooctan Informacje bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie znaczenie.
 • Co to znaczy Allen Informacje propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Antymonit Informacje błyszcz antymonu - minerał, Sb2S3, kluczowy surowiec użytkowany do otrzymywania antymonu co to jest.
 • Co to znaczy Acetylowanie Informacje podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH definicja.
 • Co to znaczy Acylowanie Informacje chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z pierścieniem ekipą acylową -CO co znaczy.
 • Co to znaczy Adenozyna Informacje która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji słownik.
 • Co to znaczy Adenozynotrifosforan Informacje trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do znaczenie.
 • Co to znaczy Adrenalina Informacje produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑ neuroprzekaźnika czym jest.
 • Co to znaczy Aminokwasy Alfa Informacje obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa przyłączona jest co to jest.
 • Co to znaczy Benzoesowy Aldehyd Informacje t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. A.b definicja.
 • Co to znaczy Adsorpcja Informacje fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od natury co znaczy.
 • Co to znaczy Aerozol Informacje gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej posiadają słownik.
 • Co to znaczy Ag Informacje znak ↑ srebra znaczenie.
 • Co to znaczy Agar Informacje zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie czym jest.
 • Co to znaczy Agat Informacje minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu co to jest.
 • Co to znaczy Cząstek Akcelerator Informacje wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu definicja.
 • Co to znaczy Akroleina Informacje CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie, powstaje także po co znaczy.
 • Co to znaczy Akrylonitryl Informacje akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH(OH)CN albo słownik.
 • Co to znaczy Akt Informacje kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei znaczenie.
 • Co to znaczy Aktyn Informacje Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a. A. to pierwiastek czym jest.
 • Co to znaczy Aktynowce Informacje bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Aktywność Informacje miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy definicja.
 • Co to znaczy Octan Aktywny Informacje ↑ acetylokoenzym A co znaczy.
 • Co to znaczy Ołowiowy Akumulator Informacje regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty słownik.
 • Co to znaczy Zasadowy Akumulator Informacje alkaliczny - ogniwo galwaniczne regenerowalne, gdzie elektrolitem (przewodnikiem jonowym) jest wodny roztwór wodorotlenku potasu znaczenie.
 • Co to znaczy Alicykliczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały pierścień nie zawiera czym jest.
 • Co to znaczy Alchemia Informacje za przodka współczesnej chemii, znana od starożytności, a oparta na koncepcji czterech żywiołów (pierwiastków, przedmiotów) tworzących co to jest.
 • Co to znaczy Glicerynowy Aldehyd Informacje bezbarwne kryształy (w formie igieł) trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. W cząsteczce a.g definicja.
 • Co to znaczy Mrówkowy Aldehyd Informacje formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w temp co znaczy.
 • Co to znaczy Octowy Aldehyd Informacje CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym, benzenie. A słownik.
 • Co to znaczy Aldehydy Informacje ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych (utlenianie dzięki znaczenie.
 • Co to znaczy Aldozy Informacje cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd glikolowy CH2(OH)CHO czym jest.
 • Co to znaczy Alifatyczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla tworzą łańcuchy co to jest.
 • Co to znaczy Alizaryna Informacje jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy rozpuszczalne w definicja.
 • Co to znaczy Alkacymetria Informacje analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych kwasów albo co znaczy.
 • Co to znaczy Alkaloidy Informacje związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają słownik.
 • Co to znaczy Alkeny Informacje nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego wiązania π znaczenie.
 • Co to znaczy Alkilowanie Informacje wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czym jest.
 • Co to znaczy Alkiny Informacje nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego co to jest.
 • Co to znaczy Amalgamat Informacje metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie tworzy amalgamatu definicja.
 • Co to znaczy Amatoksyny Informacje trujących oktapeptydów, zbudowanych z L-aminokwasów, występujących w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) w sporym stężeniu (0,2÷0 co znaczy.
 • Co to znaczy Ameryk Informacje łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez słownik.
 • Co to znaczy Ametyst Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza znaczenie.
 • Co to znaczy Amfetamina Informacje metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia czym jest.
 • Co to znaczy Amfoteryczność Informacje wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych, zawierających w cząsteczce co to jest.
 • Co to znaczy Amidki Informacje pochodnych amoniaku, gdzie jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu, MINH2; związki o budowie jonowej: kation M+ i anion definicja.
 • Co to znaczy Kwasowe Amidy Informacje karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub ekipą -NHR1 (amidy co znaczy.
 • Co to znaczy Aminokwasy Informacje zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa słownik.
 • Co to znaczy Aminoplasty Informacje pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami zawierającymi znaczenie.
 • Co to znaczy Aminy Informacje wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i czym jest.
 • Co to znaczy Amylopektyna Informacje stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Analiza Informacje zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może definicja.
 • Co to znaczy Miareczkowa Analiza Informacje ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu co znaczy.
 • Co to znaczy Strąceniowa Analiza Informacje chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do roztworu, a w słownik.
 • Co to znaczy Androgeny Informacje męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują przemianę materii znaczenie.
 • Co to znaczy Angstrem Informacje długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å czym jest.
 • Co to znaczy Pył Anielski Informacje PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny co to jest.
 • Co to znaczy Anilana Informacje wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego. Zobacz definicja.
 • Co to znaczy Anilina Informacje fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące - wywołują co znaczy.
 • Co to znaczy Anionit Informacje ↑ jonit słownik.
 • Co to znaczy Wody Anomalia Informacje zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na przykład zimą znaczenie.
 • Co to znaczy Anomery Informacje budowie cyklicznej, zawierają anomeryczny atom węgla, który stanowi jeden z członów pierścienia cząsteczki (zwyczajny ↑ asymetryczny atom czym jest.
 • Co to znaczy Antracyt Informacje kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się sporym ciepłem co to jest.
 • Co to znaczy Antybiotyki Informacje produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym definicja.
 • Co to znaczy Antycząstki Informacje samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a. prowadzi do ich ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Antywitaminy Informacje budowie zbliżonej do ↑ witamin, ale o przeciwnym działaniu. A. są użytkowane do wywoływania i badania chorób spowodowanych brakiem słownik.
 • Co to znaczy Apatyt Informacje minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; użytkowany jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków znaczenie.
 • Co to znaczy Argentometria Informacje strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno czym jest.
 • Co to znaczy Argon Informacje Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W.S. Rayleigha. W co to jest.
 • Co to znaczy Aromatyczność Informacje chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem wystąpienia a. jest definicja.
 • Co to znaczy Aryl Informacje ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 co znaczy.
 • Co to znaczy Asfalt Informacje składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w nie wszystkich rodzajach ropy naftowej. A. ma barwę słownik.
 • Co to znaczy Asocjacja Informacje się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem znaczenie.
 • Co to znaczy Asparagina Informacje amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych ilościach w białkach czym jest.
 • Co to znaczy Astat Informacje Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R co to jest.
 • Co to znaczy Węgla Atom Asymetryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma definicja.
 • Co to znaczy Ziemi Pierwotna Atmosfera Informacje powstała najprawdopodobniej w konsekwencji aktywności wulkanicznej Ziemi. Najprawdopodobniej składała się z CO2, pary wodnej, azotu, metanu co znaczy.
 • Co to znaczy ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO Informacje otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy powierzchni około słownik.
 • Co to znaczy Atom Informacje pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Wodoropodobny Atom Informacje z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać precyzyjne funkcje czym jest.
 • Co to znaczy Atramenty Informacje wykorzystywane do pisania. Rozpuszczalnik (woda albo etanol) zawiera: barwnik (na przykład nigrozyny, czerń atramentową, błękit anilinowy co to jest.
 • Co to znaczy Sympatyczne Atramenty Informacje niewidoczne na papierze po wyschnięciu, by je spowodować należy ogrzać albo zwilżyć papier odpowiednim odczynnikiem. Atramentami definicja.
 • Co to znaczy Autokataliza Informacje jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla takiego przebiegu co znaczy.
 • Co to znaczy AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO Informacje fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw atomistycznej teorii słownik.
 • Co to znaczy Azbest Informacje amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste skupienia, łatwo znaczenie.
 • Co to znaczy Srebra V Azotan Informacje piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t.t. 212°C czym jest.
 • Co to znaczy Azotany Informacje tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się poprzez redukcję co to jest.
 • Co to znaczy Azotki Informacje zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład definicja.
 • Co to znaczy Azotowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: azot, fosfor, arsen, antymon i bizmut. Azot i fosfor to niemetale, arsen i co znaczy.
 • Co to znaczy Azozwiązki Informacje zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl). A słownik.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra, Azbest, Avogadro Di Quaregna Amadeo, Autokataliza, Atramenty Sympatyczne, Atramenty, Atom co to znaczy.

Tłumaczenie Azozwiązki, Azotowce, Azotki, Azotany, Azotan(V) Srebra co to jest.