Słownik alkohole antyferromagnetyk co to znaczy.
ANTYBIOTYKI co znaczy ALEKSANDRYT krzyżówka AZYDKI co to jest ACETOFENON słownik ACETALDEHYD czym.

Słownik chemiczny: przykłady na A

 • Co to znaczy Alkohole Informacje co znaczy.
 • Co to znaczy Antyferromagnetyk Informacje odpowiednim zakresie temp. i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych krzyżówka.
 • Co to znaczy Aktynowce Informacje bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują co to jest.
 • Co to znaczy Acetylen Informacje nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H słownik.
 • Co to znaczy Arginina Informacje guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w czym jest.
 • Co to znaczy Alpaka Informacje ↑ stopy (tabela co oznacza.
 • Co to znaczy K Acesulfam Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, słodsza 150 razy od sacharozy, nie jest metabolizowana w organizmie człowieka tłumaczenie.
 • Co to znaczy Aldozy Informacje cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd glikolowy CH2(OH)CHO przykłady.
 • Co to znaczy Akwamaryn Informacje szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ berylu - minerału, barwy błękitnej albo niebieskozielonej (pochodzącej od domieszek związków żelaza definicja.
 • Co to znaczy Cząstek Akcelerator Informacje wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu encyklopedia.
 • Co to znaczy Aktyn Informacje Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a. A. to pierwiastek jak działa.
 • Co to znaczy Anionit Informacje ↑ jonit czy jest.
 • Co to znaczy Anomery Informacje budowie cyklicznej, zawierają anomeryczny atom węgla, który stanowi jeden z członów pierścienia cząsteczki (zwyczajny ↑ asymetryczny atom pojęcie.
 • Co to znaczy Ilościowa Analiza Informacje chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi być przedtem wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Andaluzyt Informacje minerał, Al2O[SiO4], użytkowany do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych opis.
 • Co to znaczy Anionorodnik Informacje ↑ rodnik mający ładunek niekorzystny, na przykład a. ponadtlenkowy (↑ ponadtlenki informacje.
 • Co to znaczy Anihilacja Informacje elementarnych - w parach: cząstka + antycząstka - w ↑ kwanty promieniowania elektromagnetycznego, w rezultacie czego ulegają zanikowi znaczenie.
 • Co to znaczy Aromaty Informacje ↑ węglowodory aromatyczne co znaczy.
 • Co to znaczy Azol Informacje systematyczna nazwa ↑ pirolu krzyżówka.
 • Co to znaczy Anoda Informacje której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach co to jest.
 • Co to znaczy Alkalimetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem słownik.
 • Co to znaczy AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO Informacje fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw atomistycznej teorii czym jest.
 • Co to znaczy Adenina Informacje jedna z zasad ↑ purynowych, które w formie ↑ nukleozydów wchodzą w skład ↑ kwasów nukleinowych. Biała substancja krystaliczna, t.t. 360°C co oznacza.
 • Co to znaczy Adamsyt Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C, nierozp. w tłumaczenie.
 • Co to znaczy Etylu Acetylooctan Informacje bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie przykłady.
 • Co to znaczy Srebra V Azotan Informacje piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t.t. 212°C definicja.
 • Co to znaczy Amfetamina Informacje metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia encyklopedia.
 • Co to znaczy Octan Aktywny Informacje ↑ acetylokoenzym A jak działa.
 • Co to znaczy Alkacymetria Informacje analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych kwasów albo czy jest.
 • Co to znaczy Anion Informacje ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42 pojęcie.
 • Co to znaczy Antywitaminy Informacje budowie zbliżonej do ↑ witamin, ale o przeciwnym działaniu. A. są użytkowane do wywoływania i badania chorób spowodowanych brakiem wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Sympatyczne Atramenty Informacje niewidoczne na papierze po wyschnięciu, by je spowodować należy ogrzać albo zwilżyć papier odpowiednim odczynnikiem. Atramentami opis.
 • Co to znaczy Autojonizacja Informacje reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania, jak i oddawania informacje.
 • Co to znaczy Aryl Informacje ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 znaczenie.
 • Co to znaczy Antymateria Informacje ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami (różnią się na co znaczy.
 • Co to znaczy Asparagina Informacje amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych ilościach w białkach krzyżówka.
 • Co to znaczy Anataz Informacje minerał barwy żółtobrunatnej, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, powstaje z innych minerałów tytanu (na przykład ilmenitu co to jest.
 • Co to znaczy Azotany Informacje tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się poprzez redukcję słownik.
 • Co to znaczy Antymon Informacje Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności (na przykład czym jest.
 • Co to znaczy Azotowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: azot, fosfor, arsen, antymon i bizmut. Azot i fosfor to niemetale, arsen i co oznacza.
 • Co to znaczy Zasadowy Akumulator Informacje alkaliczny - ogniwo galwaniczne regenerowalne, gdzie elektrolitem (przewodnikiem jonowym) jest wodny roztwór wodorotlenku potasu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Antracyt Informacje kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się sporym ciepłem przykłady.
 • Co to znaczy Amylopektyna Informacje stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o definicja.
 • Co to znaczy Aminoplasty Informacje pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami zawierającymi encyklopedia.
 • Co to znaczy Allilowy Alkohol Informacje CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, użytkowana w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów zapachowych jak działa.
 • Co to znaczy Angstrem Informacje długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å czy jest.
 • Co to znaczy At Informacje znak ↑ astatu pojęcie.
 • Co to znaczy Kwasowe Amidy Informacje karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub ekipą -NHR1 (amidy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Alkaloidy Informacje związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają opis.
 • Co to znaczy Adermina Informacje ↑ wit. B6 informacje.
 • Co to znaczy Pierwiastków Alotropia Informacje pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑ fosfor, ↑ siarka) albo znaczenie.
 • Co to znaczy Optyczne Antypody Informacje związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów asymetrii). A.o. mają co znaczy.
 • Co to znaczy Aminokwasy Alfa Informacje obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa przyłączona jest krzyżówka.
 • Co to znaczy Austenit Informacje stały roztwór węgla w żelazie γ. A. jest trwały jeśli zawiera nie więcej niż 1,7% węgla, a jego temp. nie jest niższa od 710°C co to jest.
 • Co to znaczy Antyperspiranty Informacje kosmetyczne zapobiegające nadmiernemu poceniu się nie wszystkich części ciała (dłoni, stóp, okolic pod pachami), działają słownik.
 • Co to znaczy Kurt Alder Informacje niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej Akademii Nauk i czym jest.
 • Co to znaczy Agar Informacje zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie co oznacza.
 • Co to znaczy Amfiprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik tłumaczenie.
 • Co to znaczy Apatyt Informacje minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; użytkowany jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków przykłady.
 • Co to znaczy Aneuryna Informacje ↑ wit. B1 definicja.
 • Co to znaczy Aldehydy Informacje ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych (utlenianie dzięki encyklopedia.
 • Co to znaczy Jakościowa Analiza Informacje chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala jak działa.
 • Co to znaczy Coa Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A czy jest.
 • Co to znaczy Argentyt Informacje minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra pojęcie.
 • Co to znaczy Auksochromy Informacje pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez sprzężenie z ↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Atropina Informacje racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna trucizna; występuje opis.
 • Co to znaczy Antyproton Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym informacje.
 • Co to znaczy Atp Informacje ↑adenozynotrifosforan znaczenie.
 • Co to znaczy Azeotrop Informacje destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a co znaczy.
 • Co to znaczy Alchemia Informacje za przodka współczesnej chemii, znana od starożytności, a oparta na koncepcji czterech żywiołów (pierwiastków, przedmiotów) tworzących krzyżówka.
 • Co to znaczy Alicykliczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały pierścień nie zawiera co to jest.
 • Co to znaczy Ametyst Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza słownik.
 • Co to znaczy Acylowanie Informacje chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z pierścieniem ekipą acylową -CO czym jest.
 • Co to znaczy Autokataliza Informacje jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla takiego przebiegu co oznacza.
 • Co to znaczy Aspartam Informacje substancja słodząca, 150 razy słodsza od sacharozy, ciało stałe słabo rozp. w wodzie i etanolu; a. to dipeptyd - aspartylofenyloalanina tłumaczenie.
 • Co to znaczy Promieniowania Absorpcja Informacje promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola przykłady.
 • Co to znaczy Acetylocholina Informacje zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje działanie bardzo definicja.
 • Co to znaczy Adenozyna Informacje która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji encyklopedia.
 • Co to znaczy Alkanale Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO jak działa.
 • Co to znaczy Agat Informacje minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu czy jest.
 • Co to znaczy Alkeny Informacje nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego wiązania π pojęcie.
 • Co to znaczy Absorpcja Informacje fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji, opierający na pochłanianiu substancji, zazwyczaj ciekłej albo gazowej (absorbatu), poprzez wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Argentometria Informacje strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno opis.
 • Co to znaczy Antycząstki Informacje samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a. prowadzi do ich ↑ informacje.
 • Co to znaczy Propanon Aceton Informacje najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. -94,9°C, t.w. 56,2°C, w każdym relacji rozp. w wodzie znaczenie.
 • Co to znaczy Elementarna Analiza Informacje pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość poszczególnych co znaczy.
 • Co to znaczy Aglikon Informacje ↑ glikozydy krzyżówka.
 • Co to znaczy Am Informacje znak ↑ ameryku co to jest.
 • Co to znaczy Akrylonitryl Informacje akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH(OH)CN albo słownik.
 • Co to znaczy Aluminium Informacje materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 czym jest.
 • Co to znaczy Ag Informacje znak ↑ srebra co oznacza.
 • Co to znaczy August Svante Arrhenius Informacje fizykochemik i astrofizyk szwedzki. Od 1895 r. prof. uniwersytetu w Sztokholmie, a od 1905 r. pracownik Instytutu Nobla. Opracował i tłumaczenie.
 • Co to znaczy Benzoesowy Aldehyd Informacje t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. A.b przykłady.
 • Co to znaczy Glicerynowy Aldehyd Informacje bezbarwne kryształy (w formie igieł) trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. W cząsteczce a.g definicja.
 • Co to znaczy Au Informacje znak ↑ złota encyklopedia.
 • Co to znaczy Ameryk Informacje łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez jak działa.
 • Co to znaczy Aromatyczny Informacje 1) związek posiadający cechę ↑ aromatyczności, ↑ związki aromatyczne); 2) ustalenie przyjemnego ↑ zapachu nie wszystkich związków czy jest.
 • Co to znaczy Alizaryna Informacje jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy rozpuszczalne w pojęcie.
 • Co to znaczy Amfoteryczność Informacje wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych, zawierających w cząsteczce wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Akwarele Informacje ↑ farby opis.
 • Co to znaczy Metylowy Alkohol Informacje ↑ metanol informacje.
 • Co to znaczy Aminokwasy Informacje zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa znaczenie.
 • Co to znaczy Amalgamat Informacje metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie tworzy amalgamatu co znaczy.
 • Co to znaczy Azuryt Informacje minerał, Cu3(OH)2(CO3)2, użytkowany do produkcji niebieskiej (lazurowej) farby krzyżówka.
 • Co to znaczy Acetyloceluloza Informacje otrzymywany poprzez działanie na ↑ celulozę ↑ kwasem octowym albo bezwodnikem kwasu octowego w obecności H2SO4 albo ZnCl2 (katalizatory co to jest.
 • Co to znaczy Adrenalina Informacje produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑ neuroprzekaźnika słownik.
 • Co to znaczy Alkil Informacje jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl. Nazewnictwo zobacz czym jest.
 • Co to znaczy Protonu Akceptor Informacje atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda co oznacza.
 • Co to znaczy Alifatyczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla tworzą łańcuchy tłumaczenie.
 • Co to znaczy Azotki Informacje zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład przykłady.
 • Co to znaczy Asfalt Informacje składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w nie wszystkich rodzajach ropy naftowej. A. ma barwę definicja.
 • Co to znaczy Anglezyt Informacje minerał, PbSO4, biały, przezroczysty encyklopedia.
 • Co to znaczy Atmosfera Informacje gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę jak działa.
 • Co to znaczy Acetale Informacje dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema cząsteczkami czy jest.
 • Co to znaczy Aerozol Informacje gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej posiadają pojęcie.
 • Co to znaczy Coa S Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Sodu V Azotan Informacje saletra chilijska) - NaNO3, bezb. kryształy, rozp. w wodzie, t.t. 311°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra chilijska opis.
 • Co to znaczy Ziemi Pierwotna Atmosfera Informacje powstała najprawdopodobniej w konsekwencji aktywności wulkanicznej Ziemi. Najprawdopodobniej składała się z CO2, pary wodnej, azotu, metanu informacje.
 • Co to znaczy Anticol Informacje ↑ disulfiram znaczenie.
 • Co to znaczy Addycja Informacje ↑ reakcja addycji co znaczy.
 • Co to znaczy Chemiczna Aktywność Informacje miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Aspiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego co to jest.
 • Co to znaczy Miareczkowa Analiza Informacje ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu słownik.
 • Co to znaczy Azyna Informacje systematyczna nazwa ↑ pirydyny czym jest.
 • Co to znaczy Etylowy Alkohol Informacje ↑ etanol co oznacza.
 • Co to znaczy Ałuny Informacje tłumaczenie.
 • Co to znaczy Ac Informacje znak ↑ aktynu przykłady.
 • Co to znaczy Chemiczna Analiza Informacje zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może definicja.
 • Co to znaczy Acetylowanie Informacje podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH encyklopedia.
 • Co to znaczy Adenozynotrifosforan Informacje trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do jak działa.
 • Co to znaczy Elektronowej Pary Akceptor Informacje cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa czy jest.
 • Co to znaczy Amoniak Informacje 33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma pojęcie.
 • Co to znaczy Alkanole Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kippa Aparat Informacje wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) w rezultacie działania kwasami na metale albo odpowiednie sole opis.
 • Co to znaczy Antyutleniacze Informacje naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i żywności. A informacje.
 • Co to znaczy Wagowa Analiza Informacje ↑ badanie strąceniowa znaczenie.
 • Co to znaczy Anortyt Informacje skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej co znaczy.
 • Co to znaczy Azot Informacje Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie krzyżówka.
 • Co to znaczy Anilana Informacje wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego. Zobacz co to jest.
 • Co to znaczy Anizotropia Informacje właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali słownik.
 • Co to znaczy Anaboliki Informacje ↑ środki dopingujące czym jest.
 • Co to znaczy Absorbancja Informacje ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania przechodzącego poprzez dany co oznacza.
 • Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan) Informacje octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich tłumaczenie.
 • Co to znaczy Andezyt Informacje skała magmowa wylewna, szara, użytkowana jako materiał budowlany i ogniotrwały przykłady.
 • Co to znaczy Azbest Informacje amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste skupienia, łatwo definicja.
 • Co to znaczy Akt Informacje kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei encyklopedia.
 • Co to znaczy Antyneutron Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ neutronu, o identycznej masie i podobnie jak neutron pozbawiona ładunku jak działa.
 • Co to znaczy Antracen Informacje aromatyczny; t.t. 216,6°C, t.w. 342°C; zbudowany z trzech skondensowanych linearnie pierścieni benzenowych. Kluczowy składnik tak zwany czy jest.
 • Co to znaczy Węgla Atom Asymetryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma pojęcie.
 • Co to znaczy Octowy Aldehyd Informacje CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym, benzenie. A wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Strąceniowa Analiza Informacje chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do roztworu, a w opis.
 • Co to znaczy Elektrofilowe Podstawienie Aromatyczne Informacje ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym informacje.
 • Co to znaczy Atom Informacje pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Amidol Informacje związek chem., bezb. igły, łatwo ciemnieje; t.t. 79°C, użytkowany jako wywoływacz co znaczy.
 • Co to znaczy Alkohol Informacje nazwa kolokwialna ↑ etanolu krzyżówka.
 • Co to znaczy Absolutny Alkohol Informacje bezwodny ↑ etanol co to jest.
 • Co to znaczy Aprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik słownik.
 • Co to znaczy Acetylenki Informacje których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu czym jest.
 • Co to znaczy Wody Autodysocjacja Informacje więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały (dysocjuje jedna co oznacza.
 • Co to znaczy Antymonit Informacje błyszcz antymonu - minerał, Sb2S3, kluczowy surowiec użytkowany do otrzymywania antymonu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Albit Informacje minerał, ↑ skalenie przykłady.
 • Co to znaczy Aromatyzacja Informacje związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie uwodorniania definicja.
 • Co to znaczy Arsen Informacje Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od starożytności; odkryty w encyklopedia.
 • Co to znaczy As Informacje znak ↑ arsenu jak działa.
 • Co to znaczy Amfibole Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu czy jest.
 • Co to znaczy Alkilowanie Informacje wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i pojęcie.
 • Co to znaczy Adamantan Informacje węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Aromatyczność Informacje chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem wystąpienia a. jest opis.
 • Co to znaczy Acydymetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ informacje.
 • Co to znaczy Antydetonator Informacje przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Anhydryt Informacje minerał, CaSO4, bezb. albo szarawy, przezroczysty, użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI) i ↑ cementu co znaczy.
 • Co to znaczy Areometr Informacje mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje na krzyżówka.
 • Co to znaczy Aurypigment Informacje minerał, As2S3, przezroczysty, barwy złocistej co to jest.
 • Co to znaczy Arszenik Informacje nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III słownik.
 • Co to znaczy Acetanilid Informacje C6H5NHCOCH3 (t.t. 115°C), wytwór ↑ acetylowania ↑ aniliny czym jest.
 • Co to znaczy Alkoholometr Informacje co oznacza.
 • Co to znaczy Antyelektron Informacje ↑ pozyton tłumaczenie.
 • Co to znaczy Hofmanna Aparat Informacje ↑ elektrolizer Hofmanna przykłady.
 • Co to znaczy Anilina Informacje fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące - wywołują definicja.
 • Co to znaczy Alanina Informacje aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w skład encyklopedia.
 • Co to znaczy Amyloza Informacje wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej 10000u÷60000u, o łańcuchach jak działa.
 • Co to znaczy Aminy Informacje wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i czy jest.
 • Co to znaczy Alkany Informacje nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór pojęcie.
 • Co to znaczy Albuminy Informacje globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają wiele wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ołowiowy Akumulator Informacje regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty opis.
 • Co to znaczy Estrów Alkoholiza Informacje informacje.
 • Co to znaczy Akumulator Informacje gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez przepuszczenie prądu znaczenie.
 • Co to znaczy Alabaster Informacje minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Użytkowany w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie co znaczy.
 • Co to znaczy Ar Informacje znak ↑ argonu krzyżówka.
 • Co to znaczy ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO Informacje otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy powierzchni około co to jest.
 • Co to znaczy Wodoropodobny Atom Informacje z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać precyzyjne funkcje słownik.
 • Co to znaczy Analiza Informacje ↑ reakcja analizy czym jest.
 • Co to znaczy Aktywność Informacje pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ co oznacza.
 • Co to znaczy Aluminotermia Informacje tłumaczenie.
 • Co to znaczy Alkoholany Informacje w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa przykłady.
 • Co to znaczy Akroleina Informacje CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie, powstaje także po definicja.
 • Co to znaczy Argon Informacje Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W.S. Rayleigha. W encyklopedia.
 • Co to znaczy Androsteron Informacje związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C jak działa.
 • Co to znaczy Areny Informacje ↑ węglowodory aromatyczne czy jest.
 • Co to znaczy Etanoamid Acetamid Informacje przedstawiciel amidów (↑ amidy kwasowe). Biała substancja krystaliczna bardzo dobrze rozp. w wodzie, t.t. 82°C, t.w. 222°C. Otrzymywany na pojęcie.
 • Co to znaczy Atraktanty Informacje ↑ feromony wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Amatoksyny Informacje trujących oktapeptydów, zbudowanych z L-aminokwasów, występujących w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) w sporym stężeniu (0,2÷0 opis.
 • Co to znaczy Azozwiązki Informacje zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl). A informacje.
 • Co to znaczy Potasu V Azotan Informacje saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z znaczenie.
 • Co to znaczy Pył Anielski Informacje PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny co znaczy.
 • Co to znaczy Alkoholizm Informacje krzyżówka.
 • Co to znaczy Aminobenzen Informacje ↑ anilina co to jest.
 • Co to znaczy Amidki Informacje pochodnych amoniaku, gdzie jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu, MINH2; związki o budowie jonowej: kation M+ i anion słownik.
 • Co to znaczy Mrówkowy Aldehyd Informacje formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w temp czym jest.
 • Co to znaczy Alkoksy Informacje nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy co oznacza.
 • Co to znaczy Wody Anomalia Informacje zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na przykład zimą tłumaczenie.
 • Co to znaczy Astat Informacje Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R przykłady.
 • Co to znaczy Antabus Informacje ↑ disulfiram definicja.
 • Co to znaczy Arsenopiryt Informacje minerał, FeAsS, barwy szarobiałej, zazwyczaj zawiera domieszki złota encyklopedia.
 • Co to znaczy Azan Informacje systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku jak działa.
 • Co to znaczy Adsorpcja Informacje fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od natury czy jest.
 • Co to znaczy Apoenzym Informacje fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o pojęcie.
 • Co to znaczy Al Informacje znak ↑ glinu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Allen Informacje propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ opis.
 • Co to znaczy Asocjacja Informacje się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem informacje.
 • Co to znaczy Akseroftol Informacje ↑ wit. A znaczenie.
 • Co to znaczy Normalne Alkany Informacje zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany co znaczy.
 • Co to znaczy Androgeny Informacje męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują przemianę materii krzyżówka.
 • Co to znaczy Aragonit Informacje krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera co to jest.
 • Co to znaczy Atramenty Informacje wykorzystywane do pisania. Rozpuszczalnik (woda albo etanol) zawiera: barwnik (na przykład nigrozyny, czerń atramentową, błękit anilinowy słownik.
 • Co to znaczy Alkiny Informacje nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego czym jest.
 • Co to znaczy Alkalia Informacje wodne roztwory silnych zasad - wodorotlenków litowców, wapnia i amoniaku (NH3ˇH2O). Mają odczyn silnie zasadowy (alkaliczny co oznacza.
 • Co to znaczy Acetaldehyd Informacje ↑ aldehyd octowy tłumaczenie.
 • Co to znaczy Acetofenon Informacje metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych róż. Trudno przykłady.
 • Co to znaczy Azydki Informacje azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; użytkowane jako materiały inicjujące wybuch (na przykład definicja.
 • Co to znaczy Aleksandryt Informacje szlachetny, przezroczysta odmiana chryzoberylu (Al2[BeO4]) barwy zielonej albo czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu encyklopedia.
 • Co to znaczy Antybiotyki Informacje produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym jak działa.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja ANTYBIOTYKI co znaczy ALEKSANDRYT krzyżówka AZYDKI co to jest ACETOFENON słownik ACETALDEHYD czym jest ALKALIA co oznacza ALKINY tłumaczenie ATRAMENTY. co to znaczy.

Tłumaczenie ALKOHOLE co znaczy ANTYFERROMAGNETYK krzyżówka AKTYNOWCE co to jest co to jest.