ANALIZA MIARECZKOWA co to znaczy
Słownik ANALIZA MIARECZKOWA. Co znaczy stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA MIARECZKOWA

Co to znaczy analiza miareczkowa: sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu odczynnika reagującego z badaną substancją, ↑ titranta) próbki o nieznanym stężeniu. Sposoby a.m. wykorzystują cztery fundamentalne rodzaje reakcji chem.: reakcje zobojętniania (↑ alkacymetria), reakcje kompleksowania (kompleksometria), reakcje utleniania-redukcji (redoksometria, ↑ jodometria) i reakcje strącania osadów (precypitometria, ↑ argentometria). Pkt. końcowy miareczkowania (a więc okres, gdzie do badanego roztworu dodano liczba titranta chemicznie równoważną z zawartością substancji oznaczanej) wyznacza się sposobami instrumentalnymi (na przykład opierając się na zmian przewodnictwa miareczkowanego roztworu albo spektrofotometrycznie) lub wizualnie, z zastosowaniem odpowiedniego parametru, który zabarwia się, traci albo wymienia barwę

Czym jest ANALIZA MIARECZKOWA znaczenie w Definicje chemia A .