Słownik ANALIZA MIARECZKOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA MIARECZKOWA. Co znaczy stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA MIARECZKOWA

Co to znaczy analiza miareczkowa: sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu odczynnika reagującego z badaną substancją, ↑ titranta) próbki o nieznanym stężeniu. Sposoby a.m. wykorzystują cztery fundamentalne rodzaje reakcji chem.: reakcje zobojętniania (↑ alkacymetria), reakcje kompleksowania (kompleksometria), reakcje utleniania-redukcji (redoksometria, ↑ jodometria) i reakcje strącania osadów (precypitometria, ↑ argentometria). Pkt. końcowy miareczkowania (a więc okres, gdzie do badanego roztworu dodano liczba titranta chemicznie równoważną z zawartością substancji oznaczanej) wyznacza się sposobami instrumentalnymi (na przykład opierając się na zmian przewodnictwa miareczkowanego roztworu albo spektrofotometrycznie) lub wizualnie, z zastosowaniem odpowiedniego parametru, który zabarwia się, traci albo wymienia barwę

Definicja ANORTYT:
Co to jest minerał z gatunku skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej analiza miareczkowa.
Definicja ANEURYNA:
Co to jest ↑ wit. B1 analiza miareczkowa.
Definicja ARGENTOMETRIA:
Co to jest strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno rozp. związki srebra (a więc zawierających aniony Cl-, I-, SCN analiza miareczkowa.
Definicja ACETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H analiza miareczkowa.

Czym jest ANALIZA MIARECZKOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: