Słownik ANALIZA MIARECZKOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA MIARECZKOWA. Co znaczy stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA MIARECZKOWA

Co to znaczy analiza miareczkowa: sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu odczynnika reagującego z badaną substancją, ↑ titranta) próbki o nieznanym stężeniu. Sposoby a.m. wykorzystują cztery fundamentalne rodzaje reakcji chem.: reakcje zobojętniania (↑ alkacymetria), reakcje kompleksowania (kompleksometria), reakcje utleniania-redukcji (redoksometria, ↑ jodometria) i reakcje strącania osadów (precypitometria, ↑ argentometria). Pkt. końcowy miareczkowania (a więc okres, gdzie do badanego roztworu dodano liczba titranta chemicznie równoważną z zawartością substancji oznaczanej) wyznacza się sposobami instrumentalnymi (na przykład opierając się na zmian przewodnictwa miareczkowanego roztworu albo spektrofotometrycznie) lub wizualnie, z zastosowaniem odpowiedniego parametru, który zabarwia się, traci albo wymienia barwę

Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN:
Co to jest trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do ↑adenozyny następnych reszt kwasu ortofosforowego(V), przeważnie w analiza miareczkowa co znaczy.
Definicja ALDEHYD MRÓWKOWY:
Co to jest formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w temp. pokojowej). Około 40% roztwór wodny a.m. to ↑ formalina. A.m analiza miareczkowa krzyżówka.
Definicja AMINOKWASY:
Co to jest zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa. Na skutek obecności w cząsteczce grup zasadowych (-NH2) i analiza miareczkowa co to jest.
Definicja APOENZYM:
Co to jest fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o swoistości enzymu i przeważnie także o tym, jaką reakcję enzym analiza miareczkowa słownik.

Czym jest ANALIZA MIARECZKOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: