Słownik ANALIZA MIARECZKOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA MIARECZKOWA. Co znaczy stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA MIARECZKOWA

Co to znaczy analiza miareczkowa: sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu odczynnika reagującego z badaną substancją, ↑ titranta) próbki o nieznanym stężeniu. Sposoby a.m. wykorzystują cztery fundamentalne rodzaje reakcji chem.: reakcje zobojętniania (↑ alkacymetria), reakcje kompleksowania (kompleksometria), reakcje utleniania-redukcji (redoksometria, ↑ jodometria) i reakcje strącania osadów (precypitometria, ↑ argentometria). Pkt. końcowy miareczkowania (a więc okres, gdzie do badanego roztworu dodano liczba titranta chemicznie równoważną z zawartością substancji oznaczanej) wyznacza się sposobami instrumentalnymi (na przykład opierając się na zmian przewodnictwa miareczkowanego roztworu albo spektrofotometrycznie) lub wizualnie, z zastosowaniem odpowiedniego parametru, który zabarwia się, traci albo wymienia barwę

Definicja Ag:
Co to jest znak ↑ srebra analiza miareczkowa.
Definicja AZYNA:
Co to jest systematyczna nazwa ↑ pirydyny analiza miareczkowa.
Definicja ANTYCZĄSTKI:
Co to jest samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a. prowadzi do ich ↑ anihilacji, poprzez co antymateria jest na Ziemi nietrwała analiza miareczkowa.
Definicja ALLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ alkenów analiza miareczkowa.

Czym jest ANALIZA MIARECZKOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: