Słownik ANALIZA MIARECZKOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA MIARECZKOWA. Co znaczy stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA MIARECZKOWA

Co to znaczy analiza miareczkowa: sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu odczynnika reagującego z badaną substancją, ↑ titranta) próbki o nieznanym stężeniu. Sposoby a.m. wykorzystują cztery fundamentalne rodzaje reakcji chem.: reakcje zobojętniania (↑ alkacymetria), reakcje kompleksowania (kompleksometria), reakcje utleniania-redukcji (redoksometria, ↑ jodometria) i reakcje strącania osadów (precypitometria, ↑ argentometria). Pkt. końcowy miareczkowania (a więc okres, gdzie do badanego roztworu dodano liczba titranta chemicznie równoważną z zawartością substancji oznaczanej) wyznacza się sposobami instrumentalnymi (na przykład opierając się na zmian przewodnictwa miareczkowanego roztworu albo spektrofotometrycznie) lub wizualnie, z zastosowaniem odpowiedniego parametru, który zabarwia się, traci albo wymienia barwę

Definicja AKSEROFTOL:
Co to jest ↑ wit. A analiza miareczkowa.
Definicja ALPAKA:
Co to jest ↑ stopy (tabela analiza miareczkowa.
Definicja ALKOHOLANY:
Co to jest w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa), a ekipy alkoksylowe RO- mają własności słabo zasadowe analiza miareczkowa.
Definicja ASFALT:
Co to jest składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w nie wszystkich rodzajach ropy naftowej. A. ma barwę czarną i lepką konsystencję. Znajduje wykorzystanie do analiza miareczkowa.

Czym jest ANALIZA MIARECZKOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: