Słownik ANTRACYT co to znaczy.
Słownik ANTRACYT. Co znaczy 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych.

Czy przydatne?

Definicja ANTRACYT

Co to znaczy antracyt: odmiana ↑ węgla kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się sporym ciepłem spalania, czarną albo czarnoszarą barwą z połyskiem i zdolnością przewodzenia prądu. Stanowi doskonałe paliwo (pali się wolno słabym płomieniem, daje wiele ciepła i niewiele popiołu) i surowiec do wyrobu elektrod. W Polsce niewielkie ilości a. występują w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym

Definicja ALUMINIUM:
Co to jest nazwa ↑ glinu jako materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 antracyt.
Definicja AKCEPTOR PROTONU:
Co to jest atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda antracyt.
Definicja ALKILOWANIE:
Co to jest wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi antracyt.
Definicja ACETYLENKI:
Co to jest których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu znanym przedstawicielem a. jest ↑ karbid CaC2. A. to antracyt.

Czym jest ANTRACYT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: