Słownik AKCEPTOR PROTONU co to znaczy.
Słownik AKCEPTOR PROTONU. Co znaczy zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda słownik.

Czy przydatne?

Definicja AKCEPTOR PROTONU

Co to znaczy akceptor protonu: atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda)

Definicja ACETYLOOCTAN ETYLU:
Co to jest bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie kondensacji dwóch cząsteczek octanu etylu w obecności akceptor protonu.
Definicja AZOZWIĄZKI:
Co to jest zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl). A. arylowe odgrywają istotną rolę w przemyśle chemicznym akceptor protonu.
Definicja ATMOSFERA:
Co to jest gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę akceptor protonu.
Definicja AROMATYCZNE PODSTAWIENIE ELEKTROFILOWE:
Co to jest ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym akceptor protonu.

Czym jest AKCEPTOR PROTONU znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: