Słownik AZOTANY co to znaczy.
Słownik AZOTANY. Co znaczy azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole.

Czy przydatne?

Definicja AZOTANY

Co to znaczy azotany: sole i estry kwasów tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się poprzez redukcję albo rozkład termiczny azotanów(V). Azotany(III) użytkowane w przemyśle chem. i lecznictwie (NaNO2 - odtrutka przy zatruciach cyjankami; azotan(III) amylu w leczeniu dusznicy bolesnej). 2) Azotany(V) - sole i estry mocnego kwasu HNO3. Sole mają właściwości utleniające, są higroskopijne i dobrze rozpuszczalne w wodzie. Azotany(V) użytkowane są jako utleniacze i naawozy w rolnictwie (sole), składniki materiałów wybuchowych (sole i triazotan(V) gliceryny), do produkcji klejów i lakierów, w lecznictwie i przemyśle chemicznym

Definicja ALKILOWANIE:
Co to jest wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi azotany.
Definicja AUTOKATALIZA:
Co to jest kataliza, gdzie jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla takiego przebiegu reakcji azotany.
Definicja APOENZYM:
Co to jest fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o swoistości enzymu i przeważnie także o tym, jaką reakcję enzym azotany.
Definicja ALKENY:
Co to jest nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego wiązania π, łatwo ulegającego rozerwaniu. Atomy węgla połączone wiązaniem azotany.

Czym jest AZOTANY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: