Słownik ARGININA co to znaczy.
Słownik ARGININA. Co znaczy zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu.

Czy przydatne?

Definicja ARGININA

Co to znaczy arginina: kwas 2-amino-5-guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych; pełni bardzo istotne funkcje w organizmach żywych: uczestniczy w przenoszeniu azotu, w mocznikowym cyklu Krebsa i w syntezie kreatyniny

Definicja AZOTAN(V) SREBRA:
Co to jest piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t.t. 212°C, temp rozkładu 444°C), rozp. w wodzie, rozkładająca się na arginina.
Definicja ALKINY:
Co to jest nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego wiązania σ i dwóch słabszych wiązań π, łatwo ulegających arginina.
Definicja ACETYLOOCTAN ETYLU:
Co to jest bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie kondensacji dwóch cząsteczek octanu etylu w obecności arginina.
Definicja ALKOHOLIZA ESTRÓW:
Co to jest arginina.

Czym jest ARGININA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: