Słownik ALDEHYDY co to znaczy.
Słownik ALDEHYDY. Co znaczy Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów.

Czy przydatne?

Definicja ALDEHYDY

Co to znaczy aldehydy: związki o wzorze ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych (utlenianie dzięki KMnO4, ↑ próba Tollensa i ↑ próba Trommera), reakcja redukcji do alkoholi pierwszorzędowych (uwodornienie wobec Ni albo Pt); reakcja tworzenia cyjanohydryny z cyjanowodorem (R-CH(OH)CN); reakcja tworzenia acetalu albo półacetalu z alkoholami: R1-CH(OR2)2 albo R1-CH(OH)(OR2). A. otrzymuje się w reakcjach utlenienia (odwodornienia) alkoholi pierwszorzędowych; w reakcjach hydrolizy związków typu R-CHX2 (R - ekipa alkilowa albo arylowa; X - Cl, Br) albo podłączenie wody do alkinów. Nazewnictwo zobacz Aneks

Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i tym podobne) od kierunku w jakim jest aldehydy.
Definicja ANALIZA STRĄCENIOWA:
Co to jest chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do roztworu, a w dalszym ciągu ↑ wytrącanie poszczególnych składników w formie aldehydy.
Definicja AEROZOL:
Co to jest gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej posiadają nagromadzone ładunki elektryczne, co zapobiega ich łączeniu się w aldehydy.
Definicja AMINOBENZEN:
Co to jest ↑ anilina aldehydy.

Czym jest ALDEHYDY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: