Słownik AKTYNOWCE co to znaczy.
Słownik AKTYNOWCE. Co znaczy ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W.

Czy przydatne?

Definicja AKTYNOWCE

Co to znaczy aktynowce: ekipa pierwiastków bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują jedynie ↑ nuklidy a. o najdłuższym ↑ okresie półtrwania na przykład: 232Th, 238U, 235U. Pod względem chem. dość znacząco różnią się od ↑ lantanowców, występując w związkach chem. na stopniach utlenienia od II do VII i tworząc - z uwagi na spory promień atomowy - wiązania kowalencyjne. Najlepiej zbadana jest chemia najtrwalszych a.: ↑ toru, ↑ protaktynu i ↑ uranu. Pozostałe 11 następujących po uranie a. nazywa się transuranowcami - to są pierwiastki wytworzone sztucznie, normalnie w bardzo niewielkich ilościach; tworzą związki chem. normalnie na III stopniu utlenienia. Zobacz także neptun, pluton, ameryk kiur, berkel, kaliforn, einstein, ferm, mendelew, nobel, lorens

Definicja ANTICOL:
Co to jest ↑ disulfiram aktynowce.
Definicja ALKOHOLANY:
Co to jest w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa), a ekipy alkoksylowe RO- mają własności słabo zasadowe aktynowce.
Definicja AROMATY:
Co to jest ↑ węglowodory aromatyczne aktynowce.
Definicja ALUMINOTERMIA:
Co to jest aktynowce.

Czym jest AKTYNOWCE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: