Słownik AKTYNOWCE co to znaczy.
Słownik AKTYNOWCE. Co znaczy ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W.

Czy przydatne?

Definicja AKTYNOWCE

Co to znaczy aktynowce: ekipa pierwiastków bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują jedynie ↑ nuklidy a. o najdłuższym ↑ okresie półtrwania na przykład: 232Th, 238U, 235U. Pod względem chem. dość znacząco różnią się od ↑ lantanowców, występując w związkach chem. na stopniach utlenienia od II do VII i tworząc - z uwagi na spory promień atomowy - wiązania kowalencyjne. Najlepiej zbadana jest chemia najtrwalszych a.: ↑ toru, ↑ protaktynu i ↑ uranu. Pozostałe 11 następujących po uranie a. nazywa się transuranowcami - to są pierwiastki wytworzone sztucznie, normalnie w bardzo niewielkich ilościach; tworzą związki chem. normalnie na III stopniu utlenienia. Zobacz także neptun, pluton, ameryk kiur, berkel, kaliforn, einstein, ferm, mendelew, nobel, lorens

Definicja AGAT:
Co to jest minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu aktynowce.
Definicja Al:
Co to jest znak ↑ glinu aktynowce.
Definicja ACETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H aktynowce.
Definicja As:
Co to jest znak ↑ arsenu aktynowce.

Czym jest AKTYNOWCE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: